Latest news

You are here

Kolekciju priekšmeti

Collection types

Grid List
Atrasti 1368 priekšmeti

Cancel all filters
Iespieddarbs: Apsveikums N.Puziņam

Apsveikums Daugavpils nodaļas vagonu depo priekšniekam Nikolajam Puziņam saistībā ar Padomju perioda Komjonatnes organizācijas 60-to gadadienu. Apsveikuma teksts iespiests gan latviešu, gan krievu valodā. Virs teksta labajā un kreisajā malā padomju periodam raksturīgā simbolika- Ļeņina portrets uz ar krievu burtiem rakstīts "VLKSM" un kreisajā- PSRS ģerbonis, abi simboli sarkanā krāsā. sarkanas krāsas. Uz pirmā vāka augšējā kreisajā malā Ļeņina ģimetne, diognāla līnija gar kuru izkārtoti ģerboņi. Apakšējā malā gada skaitļi 1918 un 1978, pats pirmais vāks sarkanā krāsā.

Iespieddarbs: Apsveikums N.Puziņam

Pateicības raksts Nikolajam Puziņam par nepārtrauktu, labu darbu Baltijas dzelzceļa Daugavpils nodaļas vagonu depo. Teksts drukāts krievu valodā. Labajā malā liels cipars 35, kreisajā- apsveikuma teksts, zem tā parakstījušies: Daugavpils vagonu depo priekšnieks, Partijas sekretārs, vietējās komitejas priekšsēdētājs, Komjonatnes sekretārs. Datēts ar 1979.gada 14.septembri. Vāki rozā krāsā (balējis sarkanais), uz vāka Latvijas PSR ģērbonis, apakšā teksts krievu valodā "Vagonnoe delo Daugavpils"

Iespieddarbs: Izgriezums no avīzes

Izgriezums no avīze par Daugavpils stacijas darbiniekiem. Avīze krievu valodā. Fotogrāfija ar pieciem vīriešiem, zem tiem paraksts. Datēts ar 1983.gadu.

Iespieddarbs: S.Baranovska pieraksti

S.Baranovska izstrādātie materiāli par plānošanas metodi, ko pielietot PSRS Ceļu satiksmes ministrijas pakļautībā esošo Daugavpils depo. Uz 7 dažāda lieluma lapām. Brošūra datēta ar 1951.gadu. Krievu valodā, rakstīta mašīnrakstā un rokrakstā.

Iespieddarbs: 1940.g. vasaras vilcienu saraksts

1940.gada vasaras vilcienu, autobusu, tramvaju un kuģu līniju saraksts no 1940.gada 19.maija uz 128 lpp mīkstos vākos.

Iespieddarbs: 1948.g. ziemas vilcienu saraksts

PSRS pasažieru vilcienu saraksts 1948.-1949.gada ziemai uz 144 lpp mīkstos, brūnos vākos. Krievu un latviešu valodā.

Iespieddarbs: N.Ņikitajeva darba grāmatiņa, kopija

PSRS Ceļu satiksmes ministrijas Latvijas dzelzceļa mašīnista Nikolaja Ņikitajeva darba grāmatiņa. Iesākta 1949.gadā, noslēgta 1972.gadā. Darba grāmatiņa krievu valodā ar darba vietu un amatu uzskaitījumu. Uz 5 lapām, grāmatiņa kserokopija.

Iepieddarbs: Lokomotīve, tās uzbūve un darbība

Grāmata Lokomotīve, tās uzbūve un darbība. Grāmatu sastādījuši K.Apsītis, P.Beikmanis, R.Garselis II izdevums. Valsts dzelzceļu izdevums Rīgā, 1933.gadā, iespiesta Dzelzceļu V irsvaldes tipogrāfija Rīgā. Grāmata iesieta mīkstos vākos, uz tā tvaika lokomotīve. Iespiesta uz 422 lapām. Pielikumā ūdens sildītāju, ātruma mērītāju un turboģenerātora zīmējums. Teksts latviešu valodā, tekstā shēmas, fotogrāfijas.

Iespieddarbs: Akta pasaknis par vagona sastādīšanu

Latvijas Valsts dzelzceļu izdotātais akta pasaknis akta sastādīšanai stacijā par vagonu aizturēšanas iemesliem par tarifā noteikto laiku. Veidlapa nav aizpildīta. Drukāta Latvijas dzelzceļu virsvaldes tipogrāfijā, 1931.gadā

Iespieddarbs: Dzelzceļi I daļa

Grāmata "Dzelzceļi I daļa. Ceļa būve, pamatne, virsbūve un stacijas. Autors inženieris I.Ķurzēns. Izdevējs Valsts dzelzceļu izdevniecība, 1937.gadā. Uz 321 lpp. Vāki sarkanbrūnā krāsā.

Iespieddarbs: Tehniskās ekspl. noteikumu grāmata

Grāmata "PSRS dzelzceļa tehniskās ekspluatācijas noteikumu mācību grāmata", autors J.Aksjonovs un G.Smjazovs. Grāmata krievu valodā, izdevējs Baltijas dzelzceļa pārvalde, Rīgā, 1955.gadā. Uz 574lpp

Iespieddarbs: A.Ramaņa goda raksts

Goda raksts izsniegts A.Ramaņa kungam 25 gadu dzelzceļa atceres dienā. Cietos brūnos vākos, datēts ar 1935.gada 23.novembri.

Dokuments: Goda raksts Plečkinam

Goda raksts izdots I.Plečkinam, izdots 1955.gada 28.aprīlī.

Dokuments: Goda raksts Plečkinam

Goda raksts izdots I.Plečkinam, 1971.gada 2 novembrī.

Iespieddarbs: Vagoni pie Ventspils noliktavas

Foto ir daļa no foto un fotopastkaršu kolekcijas par dzelzceļa līniju Ventspils-Jelgava-Zilupe. Fotomateriāli ir reprodukcijas un kopijas. Foto datējums: 20. gs. 30. gadi. Foto kopijas datējums: 2000. gadi.

Iespieddarbs: Skats uz Ventu Ventspilī

Krāsaina kopija pastkartei ar skatu pāri Ventai uz Ventspili. Priekšplānā baļķi, Ventas upē kuģis un laivas, fonā rūpnīca un piestātnes ēkas. Kreisajā pusē atsevišķs attēls ar Ventas krastu. Apakšējā malā uzraksts vācu un krievu valodā "Vindava. Ventspils" Pastkares saturs datējams ar 19.gs. beigām un 20.gs. sākumu. Kopija uzņemta ap 2000.gadu.

Iespieddarbs: Fabr.FĒNIKSS vagona plāksnīte

Nosaukums: Iespieddarbs: Fabrikas "FENIKSS" vagona plāksnīte Nr.10914. 1899.g. Vieta:

Iespieddarbs: Fabr.FĒNIKSS vagona plāksnīte

Nosaukums: Iespieddarbs: Fabrikas "FENIKSS" vagona plāksnīte Nr.18534. 1902.g. Vieta: