Latest news

Jūs atrodaties šeit

Kolekciju priekšmeti

Apakškolekcijas

Grid List
Atrasti 70 priekšmeti

Atcelt visus filtrus
Iespieddarbs: A. Verhovskoja atskaite 1902

Iespieddarbs: A. Verhovskoja atskaite 1902. Ziņojums par Rīgas dzelzceļa mezgla pārbūves inženiera A.Verhovskoja komandējumu. Ziņots par 4 nedēļu komandējumu, kura laikā tika apskatīti Berlīnes, Drēzdenes, Hamburgas, Vīnes dzelzceļu mezgli un kopumā visas satiksmes organizēšana pilsētās. Atskaites VI daļā priekšlikumi Rīgas dzelzceļa mezgla pārbūvei un satiksmes organizēšanai. Iespieddarba datējums: 1902. gads.

Iespieddarbs: Neaizpildīts pasaknis

Iespieddarbs: Neaizpildīts pasaknis Neaizpildīts pasaknis krievu un latviešu valodā. Uz tā teksts "PSRS -SCTK /Latvijas dzelzceļa priekšnieks/ Rīgā, Gogoļa ielā 3." Datējams ar 20.gs.40.gadiem.

Iespieddarbs: Pļaviņu stacijas bufetes projekts

Iespieddarbs: Pļaviņu stacijas bufetes projekts Pļaviņu (Štokmanhofas) stacijas bufetes ēkas projekts. Rasējumi – shēmas ar būvi uz astoņām, kopā salīmētām lapām. Mērogs 1:100. Galvenās fasādes, aizmugures fasādes rasējumi, iekštelpu plāns, šķērsgriezumu rasējums, būves pamatu plāns, jumta spāru plāns. Bufetes koka ēkai paredzētas divas ieejas un zāles I un II klases pasažieriem kopā un atsevišķi III klases pasažieriem. Izklājums salocīts, priekšā titullapa, uz kuras projekta izdevējs (rakstīts kirilicā): M.P.S. Rīgas–Orlas dzelzceļš. Projekta datējums: 1904. gads.

Iespieddarbs: Obligācija ieguldījumam dzelz.līnijā

Krievijas Impērijas valdības 1894.gadā izdota obligācija uz 4% likmi investējot 20 mārciņas vai 125 rubļus/ 500 frankus/ 404 vācu markas, 240 zelta "goldus" Dinaburgas- Vitebskas dzelzceļa līnijā. Ieguldījuma un naudas saņemšanas kārtība uz pirmās lapas krievu, otrā - angļu un franču valodā. Apakšējā daļā Valsts Komisijas vadītāja parādu dzēšanā un grāmatveža paraksti. Augšējā, centrālajā daļā Krievijas Impērijas ģerbonis- divgalvains ērglis. Pirmā lapa noformēta ar ornamentiem drukātu rāmi, trešā lapa sastāv no kuponiem, ko iesniedzot konkrētā periodā var saņemt naudas atmaksu, daļa no kuponiem izgriezta, izlietoti (?) . Datējams ar 1894.gadu

Iespieddarbs: Lāči, Dobele, Gardene, Bērzupe plāni

Cietos, lillā vākos, uz kuriem ar roku uzrakstīts "ĒKU PLĀNU ALBUMS. Bm. Dobele", ar auklu cauršūtas 11 vienpusējas lapas: pirmā lapa ar mašīnrakstā veidotu satura rādītāju un pārējās lapas, kas aplīmētas ar atsevišķi izgrieztiem Lāču, Dobeles, Gardenes un Bērzupes staciju un to ēku plāniem. Plāni (kopijas) mērogā 1:200 ar mēriem un apzīmējumiem latviešu valodā. Izņemot pirmo lapu, uz visām lapām augšējā, labajā stūrī ar zīmuli lapas numurs apzīmēts (iztrūkst 10. lapa - Bērzupes stacijas ēkas plāns, bagāžas un preču šķūņa, kūts un atejas plāni). Iespieddarba datējums: 20. gs. 20.-30. gadi.

Iespieddarbs: Sliežu un pārmiju shēmas un rasējumi

14 ielocītas, tipogrāfiski iespiestas, vienpusējas lapas ar shēmām: Lapa 1(apzīmējums visām lapām labajā, augšējā stūrī): 32,24 kg/m (24) sl. tipa pārmija, vispārējs skats un griezums A-B; Lapa 2: 32,24 kg/m (24) sliežu tipa pārmijas 4 rasējumi; Lapa 3: 4 rasējumi; Lapa 4: atbalstu bulšu griezumi (14 rasējumi); Lapa 5: 5 dažādi griezumi (rasējumi); (Lapa 6 - iztrūkst); Lapa 7: 2 rasējumi ar caurlaidņu paliktnis asmeņa resgalī; Lapa 8: 5 rasējumi; Lapa 9: 9 rasējumi; Lapa 10: 32,24 kg/m (24) sl. tipa pārmija - 4 rasējumi; Lapa 11: "Kammeļa" sistēmas krustenis sliežu tipam 32,24 kg/m (24) ar abpusīgo tērauda serdi - 7 rasējumi un tabula; Lapa 12: "Kammeļa" sistēmas krustenis sliežu tipam 32,24 kg/m (24) ar abpusīgo tērauda serdi - Krusteņa liektā, sliede kreisā; Krusteņa liektā, labā sliede; Starpliktnis; Griezums A-B; Lapa 13: "Kammeļa" sistēmas krustenis sliežu tipam 32,24 kg/m (24) ar abpusīgo tērauda serdi 10 rasējumi; Lapa 14: "Kammeļa" sistēmas krustenis sliežu tipam 32,24 kg/m (24) ar abpusīgo tērauda serdi 5 rasējumi; Lapa 15: "Kammeļa" sistēmas krustenis sliežu tipam 32,24 kg/m (24) - 6 rasējumi un tabula, apakšā 3 paraksti. Shēmas datējums: 20. gs. 20.-30. gadi.

Iespieddarbs: Lāču pieturas punkta ceļu iedalījums

Veidlapas tipa vienpusēja lapa - ceļu iedalījuma akts nr. 98 ar zīmētu shēmu un roku rakstītiem tekstiem norādītās vietās. Iespieddarbs ar 1 shēmu un 2 tabulām/aprakstiem uz vienas lapas - I. Ceļu shēma; II. Ceļu iedalījums; III. Pārmiju normālais stāvoklis un noslēgšanas kārtība. Apakšā saskaņotāju un apstiprināju paraksti. Augšējā, kreisajā stūrī Latvijas dzelzceļu simbols - spārnots rats ar mazo ģerboni virs tā. Iespieddarba datējums: 1939. gads.

Iespieddarbs: Mape ar staciju pamatplāniem

Klāt pievienoti nomas laukumi un citi plāni, kas attiecas uz ceļiem, ielīmētas 10 lapas. Uz zaļgani pelēka mīksta kartona vāka dekoratīvā rāmī: "Sat. Min. Latvijas valsts dzelzceļi Akts Nr. _" un tālāki apzīmējumi. Pa vidu uzlīmēta lapa, uz kuras ar roku uzrakstīts mapes saturs. Mapes iekšpusē ielīmētas lapas dažādos izmēros. 1. lapa: Lāču pieturas punkta apbraucamā ceļa projekts (1930); 2. Šķībes p. p. ierīkošanas skice (1929); 3. Lāču p. p. nomas laukuma pamatplāns (1933); 4. Lāču p. p. punkta pamatplāns (30. gadi); 5. Lāču p. p. ierīkošanas skice (1929); 6. Lāču p. p. plānu (1943); 7. Dobeles stacijas civilbūvju novietošanas plāns (1929); 8. Dobeles stacijas ūdenspumpētavas novietnes plāns (30. gadi); 9. Gardenes p. p. nomas laukumu plāns (1935); 10. Gardenes p. p. izbūves projekts (1934). Vairākām lapām reversā veikti pieraksti ar roku. Iespieddarba datējums: 1929.-1943. gads.

Iespieddarbs: Aploksne- LDZ spiestuves veidlapa

Iespieddarbs: Aploksne- LDZ spiestuves veidlapa Latvijas dzelzceļu spiestuves uzdevumu aploksne. Augšā, kreisajā stūrī Uzdevums Nr. 368. Uz aploksnes pieprasāmo darbu saraksts, ko pasūta pasūtītājs un izpilda spiestuves darbinieks. Uz aploksnes zaļi burti, neaizpildīta. Datēts ar 1943.gadu.

Iespieddarbs: Reģistrācijas žurnāls

Reģistrācijas žurnāls ar staciju un pieturas inventāra priekšmetu saraksts 1939/1940.gada saimnieciskajam gadam. Žurnāls neaizpildīts uz 12 lapām. Drukāts Valsts dzelzceļu tipogrāfija 1938.gadā.

Iespieddarbs: Reģistrācijas žurnāls

Reģistrācijas žurnāls ar darbinieku sarakstu, kuriem izdodama drēbe un piederumi dienesta apģērba pagatavošanai. Teksts drukāts latviešu valodā, žurnāls neaizpildīts uz 8 lapām. Reģistrācijas žurnāls drukāts Valsts dzelzceļu tipogrāfijā 1938.gadā.

Iespieddarbs: Inventēra reģistrācijas žurnāls

Latvijas valsts dzelzceļu virsvaldes reģistrācijas žurnāls staciju/ pieturas punktu inventāra priekšmetu saraksts, datējams ar 1939./1940. saimniecisko gadu. Žurnāls drukāts latviešu valodā, neaizpildīts. Drukāts 1938.gadu uz 12 lapām.

Iespieddarbs: Inventēra reģistrācijas žurnāls

Latvijas Valsts dzelzceļu reģistrācijas žurnāls ar darbinieku sarakstu, kam izdodami drēbe un piederumi dienesta apģērbu pagatavošanai. Teksts drukāts latviešu valodā, žurnāls neaizpildīts. Drukāts 1938.gadu.

Iespieddarbs: Domkrata rasējums "Simplex"

Domkrata rasējums "Simpleks", izdevējs Dzelzceļa tehniskā direkcija, staciju, ceļu būves ūdensapgādes daļa. Norāde uz daļas vadītāju Makovski. Teksts tabulā gan drukāts, gan rakstīts rokrakstā, mērogs 1:1. Datēts ar 1937.gada 26.marts, kas ar sarkanu zīmuli pierakstīts.

Iespieddarbs: K.Vittenberga diplomdarbs

K.Vittenberga diplomdarbs divās daļās. Pirmā daļa par Pk 0-4-0 sērijas tvaika lokomotīves pārbūvi, otrā- atpūtas mājas piecām brigādēm. Diplomdarba teksts izpildīts rokrakstā, ar melnu tinti, iesiets cieto vākos. Uz titullapas taisnstūra zīmogs: "Latv.Univ.Mech.fak. Diploma projekts." Nr.1813, kā arī zīmogs ar tekstu atkārtojās uz vairākām lapām. "Jānis Lādītis ESFIAP FOTOKOLEKCIONĀRS Klaipēdas ielā 86-44 lIEPĀJA lv-3416 Latvija." Lapās tekstam svītrojumi un labojumi ar melnu zīmuli. Darbs izstrādāts 1930.gadā.

Iespieddarbs: Vagoni pie Ventspils noliktavas

Foto ir daļa no foto un fotopastkaršu kolekcijas par dzelzceļa līniju Ventspils-Jelgava-Zilupe. Fotomateriāli ir reprodukcijas un kopijas. Foto datējums: 20. gs. 30. gadi. Foto kopijas datējums: 2000. gadi.

Iespieddarbs: Veidlapa – akts vilcienu pieņemšanai

Vienpusēja, tipogrāfiski drukāta, neaizpildīta veidlapa. Augšējā daļā nosaukums: "Stacijas ceļu iedalījuma un vielcienu pieņemšanas kārtības akts", kreisajā stūrī: "Latvijas dzelzceļi. .... (stacija)". Uz lapas aizpildāmas 6 sadaļas, apakšējā stūrī brīva paraksta vieta – Ekspluatācijas direktora apstiprinājums. Iespieddarba datējums: 20. gs. 30. gadi.

Iespieddarbs: Apsveikums Plečkinam

Apsveikums Josifam Plečkinam, kas izdots par godu 100 gadiem dzelzceļam Baltijā. Teksts drukāts krievu valodā, papildināts rokrakstā ar apsveicamā vārdu, uzvārdu, tēvavārdu. Apsveikums brūnganzaļā krāsā, noformēts ar Baltijas PSR karogiem, teksts "100 let.železnim darogam Pribaltiki". Datēts ar 1973.gadu Imzērs: 26X 21xm

Iespieddarbs: Darbinieka solījums

Tipogrāfiski drukāts un parakstīts darbinieku uzticības solījums Latvijai, valdībai un dienesta priekšniecībai. Iespiests Satiksmes un Darba ministrijas drukātavā 1920. gadā. Parakstījis ar melnu tinti Jusups. Paraksta datējums: 1923. gada 13. novembris.

Iespieddarbs: Ielūgums uz godināšanas vakaru

Tipogrāfiski drukāts Latvijas Dzelzceļnieku biedrības Liepājas nodaļas lokomotīvju vadītāju sekcijas ielūgums L. Traško kungam ar kundzi (ierakstīts ar roku) uz pensionēto darba biedru atvadu un ilggadīgo darbinieku godināšanas vakaru 1939. gada 6. maijā Liepājas stacijas zālē. Iespieddarba datējums: 1939. gads.

Iespieddarbs: K. Ratkalna saderināšanās karte

Tipogrāfiski drukāta Marijas Šleiners (dzimusi Ratkalns) un Kristapa Ratkalna saderināšanās karte, Stendē 1931. gada 16. augustā. K. Ratkalns bijis šaursliežu depo Stende II lokomotīves vadītājs (ap 1923. gadu). Iespieddarba datējums: 1931. gads.

Iespieddarbs: ''Ceļtrans'' kuponu, biļešu grāmata

Latvijas Valsts dzelzceļu ceļojumu un transporta biroja "CEĻTRANS" kuponu, biļešu grāmatiņa. Nr.44011 mīkstos vākos, dzeltenā krāsā. Uz 9 lpp, lietota. Teksts latviešu, vācu un franču valodās. Uz grāmatiņas vākiem izsists CELTRANS 20.08.30. RIGA. Uz vāka vēl uzraksts, nav citam nododama, Izgatavošanas vieta: Rīga, īpašnieka paraksts: N.Dakers. Iekšā noteikumi par tās lietošanu. Grāmatiņā visas biļetes lietotas.

Iespieddarbs: Ielūgums J.Lapiņam, 30.10.1930

Ielūgums J.Lapiņam, 30.10.1930 Aicinājums Latvijas dzelzceļnieku biedrības biedram piedalīties biedrības 10 gadu pastāvēšanas dienā un jaunā karoga iesvētīšanas svētkos. Pasākums norisināsies 1930.gada 30.oktobrī, Rīgā Amatnieku biedrības telpās, L.Ķēniņa ielā 30, Rīgā Uz vāka Dzelzceļnieku biedrības emblēma, kreisajā malā- 1920, labajā-1930. ielūgums zaļā krāsā. Teksts iespiests, augšējā daļa papildināta rokrakstā. Vienā malā norādīta pasākuma programma.

Iespieddarbs: Ielūgums I.Meistaram, 12.02.1936

Daugavpils Valsts dzelzceļu tehniskās vidusskolas abiturientu ielūgums A.Meisteam uz abiturientu vakaru. Pasākums norisināsies 1936.gada 22.februārī, pulksten 19.30, Daugavpils latviešu dramatiskā teātra telpās, Rēzeknes ielā. Uz ielūguma vāka spārnotais ritenis un trīs zvaigznes. Teksts drukāts un papildināts rokrakstā. Teksts iespiests a/s "Rota" Daugavpils nodaļā.

Iespieddarbs: Ielūgums F.Lūsim, 01.11.1936

Ielūgums F.Lūsim un kundzei Dzelzceļa aizsargu pulka Valmieras nodaļas sarīkojums, 1936.gada 1.novembrī. Sarīkojums notika Valmieras latviešu biedrības namā. Programmā paredzēta teātra izrāde, aizsardžu rokdarbu izloze un viesīga sadzīve ar deju. Uz ielūguma vāka- auseklis ar zobenu un A burtu centrā (Latvijas aizsargu simbols).

Iespieddarbs: M.Dinberg vārda karte

Vārda karte, uz tās drukāts "Maria Dinberg". No A.Dinberga kolekcijas. Datējams ar 20.gs. 20.-30.gadiem

Iespieddarbs: 1940.gada sienas kalendārs

1940.gada sienas kalendārs. Kalendārs 12 mēnešiem ar datumiem, svētdienām un svinamajām dienām. Svētdienas un svinamās dienas sarkanā krāsā, pārējās-melnā. Augšējā kalendāra malā spārnotais ritenis un mazais Latvijas ģerbonis. Apakšējā daļā atšifrētas, norādītas svinamās dienas

Iespieddarbs: Neaizpildīta līguma veidlapa

PSRS Ceļu satiksmes ministrijas pakļautībā esošā Latvijas dzelzceļa pārvaldes Ārstniecības- sanitārās nodaļas Dezinfekcijas un deratizācijas līguma veidlapa ar abonentiem. Veidlapas teksts drukāts krievu valodā, neaizpildīts, neparakstīts, uz 1 lapas. Drukāts PSRS Latvijas dzelzceļa tipogrāfijā, 1941.gadā.

Iespieddarbs: Dzelzceļa Slimo kases veidlapa

Latvijas dzelzceļu Latgales dzelzceļnieku slimo kases receptes veidlapa ar valdes zīmoga nospiedumu. Neaizpildīta, teksts drukāts latviešu valodā. Dokumenta reversā rokrakstā rakstīts teksts, kas datēts ar 1935.gada 19.novembri.

Iespieddarbs: Virskonduktora veidlapa

Valsts satiksmes direkcijas Rīgā izdotā virskonduktora ziņojuma veidlapa par vilcienu pavadošā personāla darbu (Darbojošā brigāde). Veidlapas teksts divās valdodās- latviešu un vācu. Veidlapa neaizpildītā. 1941.-1945.g.