Latest news

Jūs atrodaties šeit

Kolekciju priekšmeti

Apakškolekcijas

Grid List
Atrasti 1934 priekšmeti

Atcelt visus filtrus
Foto: Dzelzceļa uzmērīšanas darbi

Skats ieslīpi uz 3 vīriešiem stāvam pie sliežu ceļa. Vienam rokās gaišs, aptuveni 3 metrus garš, taisns mērinstruments ar tumšām atzīmēm, otrs stāv pie mērnieka ierīces uz statīva, trešais skatās. Aiz viņiem uz sliedēm vagonete, pie kuras 3 strādnieki. Tālāk redzams zirgs pie sliedēm. No albuma "Glūda–Liepāja dzelzceļa līnijas būvniecība 1925–1929". Foto pielīmēts kartona lapai.

Foto: Dzelzceļa stiga līnijā Glūda–Liepāja

Skats no augšas (putna lidojuma) uz dzelzceļa līniju lauku ainavā taisnā līnijā. Līnija pieskaras meža teritorijai, labajā pusē labības lauki. Vairākās vietās redzamas ēkas. No albuma "Glūda–Liepāja dzelzceļa līnijas būvniecība 1925–1929".

Foto: Caurules dzelzceļa caurteku būvei

Skats uz caurteku cauruļu montāžu dzelzceļa stigā un 5 vīriešiem, darbojoties ap tām. Aiz viņiem ieplaka, kur uzkrājies ūdens, redzami elektrības stabi, kreisajā pusē attēla malā redzama sieviete ar gaišu lakatu galvā. No albuma "Glūda–Liepāja dzelzceļa līnijas būvniecība 1925–1929". Foto pielīmēts kartona lapai.

Foto: Dzelzceļa stigas sagatavošana

Skats uz 2 pagaidu būves sliežu ceļiem uz dzelzceļa stigas taisnā līnijā lauku ainavā. Uz sliedēm redzamas tālumā 3 vagonetes. Tālumā arī ēkas. No albuma "Glūda–Liepāja dzelzceļa līnijas būvniecība 1925–1929". Foto pielīmēts kartona lapai.

Foto: Zemes darbi sliežu ceļa ierakuma veidošanai

Skats uz 3 vagonetēm uz sliežu ceļa ierakumā, 13 cilvēkiem, no kuriem 11 rok un darbojas, 2 stāv un skatās, kā arī suni pie viena no stāvošajiem. No albuma "Glūda–Liepāja dzelzceļa līnijas būvniecība 1925–1929". Foto pielīmēts kartona lapai.

Foto: Dzelzceļa caurteku būvniecība Glūda–Liepāja

Skats uz klajumu un dzelzceļa būvniecību – divām dzelzsbetona caurteku caurulēm būvniecības laukumā, pagaidu sliežu ceļu un priekšplānā cilvēku un blakus tam suni. No albuma "Glūda–Liepāja dzelzceļa līnijas būvniecība 1925–1929". Foto pielīmēts kartona lapai.

Foto: Ierakums dzelzceļa stigai Glūda–Liepāja

Skats uz ierakumu, kurā redzams būvniecības pagaidu sliežu ceļš, uz kura vairākas vagonetes un vairākas koka konstrukcijas. No albuma "Glūda–Liepāja dzelzceļa līnijas būvniecība 1925–1929". Foto pielīmēts kartona lapai.

Foto: Dzelzceļa ierakuma veidošana Glūda–Liepāja

Skats uz ierakumu un diviem strādniekiem priekšplānā, viens no viņiem stāv uz koka laipas. No albuma "Glūda–Liepāja dzelzceļa līnijas būvniecība 1925–1929". Foto pielīmēts kartona lapai.

Foto: Šaursliežu dzelzceļa stiga

Skats uz dzelzceļa ierakumu un šaursliežu dzelzceļa sliedēm (būvniecības pagaidu?) uz koka konstrukcijas. Uz sliedēm tālumā suns un vīrietis, kreisajā malā tālumā viens vīrietis. No albuma "Glūda–Liepāja dzelzceļa līnijas būvniecība 1925–1929". Foto pielīmēts kartona lapai.

Foto: Pagaidu šaursliežu dzelzceļš ierakumā

Skats uz dzelzceļa ierakumu līnijā Glūda–Liepāja un būvniecībai ierīkoto šaursliežu dzelzceļu. Attēlā sieviete un mazliet tālāk stāv vīrietis ar suni. Priekšplānā redzams vēl viens suns. No albuma "Glūda–Liepāja dzelzceļa līnijas būvniecība 1925–1929". Foto pielīmēts kartona lapai.

Foto: Celšanas mehānisms dzelzceļa ierakumā

Skats uz 8 strādnieku grupu zem 3 koka stabu konstrukcijas: celšanas mehānisma, pagaidu sliedēm un vagoneti uz tās labajā pusē. No albuma "Glūda–Liepāja dzelzceļa līnijas būvniecība 1925–1929". Foto pielīmēts kartona lapai.

Foto: Grunts izvešana no ierakuma ar vagonetēm

Skats uz stigu un trīs vagonetēm uz sliedēm, un aptuveni 10 cilvēkiem, no kuriem divi uz nogāzes rok ar lāpstu, pārējie stāv tuvu vagonetēm, viens stāv uzkalnā, priekšplānā redzams uz zemes nolikts apģērbs. Tālumā redzams mežs. No albuma "Glūda–Liepāja dzelzceļa līnijas būvniecība 1925–1929". Foto pielīmēts kartona lapai.

Foto: Uzbēruma veidošana līnijā Glūda–Liepāja

Skats uz ierakumu un aptuveni 5 strādniekiem, kas darbojas ar vagonetēm pie uzbēruma veidošanas. Fonā redzami elektrības stabi un jau izveidotais uzbērums, kā arī mežs. No albuma "Glūda–Liepāja dzelzceļa līnijas būvniecība 1925–1929". Foto pielīmēts kartona lapai.

Foto: Ierakuma veidošana līnijai Glūda–Liepāja

Skats uz 3 cilvēkiem un 2 suņiem ierakumā priekšplānā un būvniecības pagaidu sliežu ceļu uz koka konstrukcijas, fonā vairāku līmeņu nogāzes, kur redzams strādnieks. No albuma "Glūda–Liepāja dzelzceļa līnijas būvniecība 1925–1929". Foto pielīmēts kartona lapai.

Foto: Dzelzceļa stigas veidošana Glūda–Liepāja

Skats uz stigu un diviem būvniecības pagaidu sliežu ceļiem. Labajā pusē melnzemes krāvums, pie kura stāv cilvēks. No albuma "Glūda–Liepāja dzelzceļa līnijas būvniecība 1925–1929". Foto pielīmēts kartona lapai.

Foto: Uzbēruma veidošana līnijai Glūda–Liepāja

Skats uz uzbēruma veidošanu, redzams uzbēruma nepabeigtais gals un stiga ar pagaidu sliežu ceļiem. Redzams ūdens priekšplānā ierakumā. No albuma "Glūda–Liepāja dzelzceļa līnijas būvniecība 1925–1929". Foto pielīmēts kartona lapai.

Foto: Uzbēruma veidošana līnijai Glūda–Liepāja

Skats uz uzbēruma veidošanu, redzams uzbēruma nepabeigtais gals un pagaidu sliežu ceļi, uz kuriem aptuveni 4 vagonetes, kuras izmanto aptuveni 4 strādnieki kopumā. Ierakumam un uzbērumam abās pusēs redzams mežs. No albuma "Glūda–Liepāja dzelzceļa līnijas būvniecība 1925–1929". Foto pielīmēts kartona lapai.

Foto: Uzbēruma veidošana līnijai Glūda–Liepāja

Skats uz uzbēruma veidošanu un pagaidu sliežu ceļu uz uzbēruma, uz kura aptuveni 3 vagonetes, 2 strādnieki un 2 zirgi. Ierakumam un uzbērumam abās pusēs redzams mežs, priekšplānā zālājs. No albuma "Glūda–Liepāja dzelzceļa līnijas būvniecība 1925–1929". Foto pielīmēts kartona lapai.

Foto: Dzelzceļa stigas veidošana Glūda–Liepāja

Skats uz stigas un uzbēruma veidošanu, un demontētu pagaidu sliežu ceļu uz uzbēruma, uz kura aptuveni 11 strādnieki. Aiz uzbēruma redzams mežs, priekšplānā nozāģētu koku celmi. No albuma "Glūda–Liepāja dzelzceļa līnijas būvniecība 1925–1929". Foto pielīmēts kartona lapai.

Foto: Dzelzceļa stigas veidošana Glūda–Liepāja

Skats uz stigas un uzbēruma veidošanu, un demontētu pagaidu sliežu ceļu uz uzbēruma, uz kura aptuveni 11 strādnieki. Uzbērumam kreisajā pusē mežs, labajā - klajums ar izrakumiem un zemes kaudzēm. No albuma "Glūda–Liepāja dzelzceļa līnijas būvniecība 1925–1929". Foto pielīmēts kartona lapai.

Foto: Dzelzceļa stiga līnijā Glūda–Liepāja

Skats uz sliežu ceļu uz uzbēruma, kas aiziet tālumā starp klajumu un mežu. Priekšplānā labajā pusē stāv vīrietis mētelī un cepurē pie nozāģētu koku celmiem. No albuma "Glūda–Liepāja dzelzceļa līnijas būvniecība 1925–1929". Foto pielīmēts kartona lapai.

Foto: Zirgu pajūgi dzelzceļa zemes darbos

Skats ieslīpi uz aptuveni 4 zirgu pajūgiem, vagonetēm dzelzceļa stigā un aptuveni 5 cilvēkiem. Zemi klāj sniegs. No albuma "Glūda–Liepāja dzelzceļa līnijas būvniecība 1925–1929". Foto pielīmēts kartona lapai.

Foto: Dzelzceļa stiga ierakumā Glūda–Liepāja

Skats uz pagaidu būves sliežu ceļu ierakumā, uz kura četras sagāztas vagonetes. Pakalnā augšā redzams tālumā cilvēks pie koka. No albuma "Glūda–Liepāja dzelzceļa līnijas būvniecība 1925–1929". Foto pielīmēts kartona lapai.

Foto: Dzelzceļa stiga ierakumā Glūda–Liepāja

Skats uz pagaidu būves sliežu ceļu ierakumā, kreisajā pusē ēkas pakalna pakājē un pakalnā. No albuma "Glūda–Liepāja dzelzceļa līnijas būvniecība 1925–1929". Foto pielīmēts kartona lapai.

Foto: Dzelzceļa stiga ierakumā Glūda–Liepāja

Skats uz diviem pagaidu būves sliežu ceļiem ierakumā, uz viena no tiem 6 vagonetes. No albuma "Glūda–Liepāja dzelzceļa līnijas būvniecība 1925–1929". Foto pielīmēts kartona lapai.

Foto: Dzelzceļa stiga ierakumā Glūda–Liepāja

Skats uz sliežu ceļa būvniecību ierakumā un aptuveni 19 strādniekiem, priekšplānā gulšņi, tālumā uz sliežu ceļa redzams vagons. No albuma "Glūda–Liepāja dzelzceļa līnijas būvniecība 1925–1929". Foto pielīmēts kartona lapai.

Foto: Dzelzceļa stiga ierakumā Glūda–Liepāja

Skats uz diviem pagaidu sliežu ceļiem ierakumā no augšas, tālumā redzamas ēkas, gulšņu krāvumi. No albuma "Glūda–Liepāja dzelzceļa līnijas būvniecība 1925–1929". Foto pielīmēts kartona lapai.

Foto: Dzelzceļa stiga ierakumā Glūda–Liepāja

Skats uz aptuveni 12 strādniekiem ierakumā darbojamies ar sliežu ceļa vietas sagatavošanu sliežu ieklāšanai, kreisajā pusē novietoti koka gulšņi. No albuma "Glūda–Liepāja dzelzceļa līnijas būvniecība 1925–1929". Foto pielīmēts kartona lapai.

Foto: Dzelzceļa stiga ierakumā Glūda–Liepāja

Skats uz platsliežu ceļu, kas aiziet no klajuma ierakumā, no kreisās un labās puses ceļam piekļaujas pagaidu būves sliežu ceļi, ierakumā redzami 2 kravas vagoni (?). No albuma "Glūda–Liepāja dzelzceļa līnijas būvniecība 1925–1929". Foto pielīmēts kartona lapai.

Foto: Dzelzceļa stiga līdzenumā Glūda–Liepāja

Skats no augšas uz platsliežu ceļu klajumā, pie sliežu ceļa 3 cilvēki, tālumā redzama saimniecība ar ēkām. Kreisajā pusē ieslīpi aiziet pagaidu būves sliežu ceļš. No albuma "Glūda–Liepāja dzelzceļa līnijas būvniecība 1925–1929". Foto pielīmēts kartona lapai.