Latest news

Jūs atrodaties šeit

Kolekciju priekšmeti

Apakškolekcijas

Grid List
Atrasti 695 priekšmeti

Atcelt visus filtrus
Foto: Dzelzceļnieki Daugavpils depo

Skats uz depo ēku iesānis pāri sliedēm, priekšplānā sliežu ceļi. Pie depo ēkas redzami 14 cilvēki, daļa dzelzceļa dienesta tērpā. Depo durvis kreisajā pusē atvērtas, no tām pa labi pie ēkas sienas pieslietas kāpnes. Pie depo ēkas sienas pa labi kaudzē sakrauti materiāli, starp sliedēm koka mucas. Foto labajā malā ar roku veikts uzraksts ar tinti “1921. Dpils mājā kurā dzīvojām”. Reversā teksts ar tinti “Daugavpils mājā, kurā mēs dzīvojām 1921-28.g.”

Foto: Dzelzceļa strādnieku mājiņa

Līnijā Rīga–Tukums. Skats uz koka dzīvojamo ēku pretī pāri sliežu ceļiem. Pie ēkas kreisajā pusē numurs 18. Ēkas teritoriju no sliedēm atdala zema metāla sēta ar gaiši krāsotiem stabiņiem, otrpus tam krūmi. Aizmugures plānā augsti koki. Mājas atrašanās vieta nezināma,

Foto: Saimniecības būve pieturas punktā Almale

Skats uz nelielu koka pagaidu būvi šaursliežu dzelzceļa vajadzībām pāris sliedēm. Pieturvieta likvidēta 1963. gadā.

Foto: Stacijas bagāžas ēka. Līnijā Rīga–Tukums

Skats nedaudz iesānis uz koka stacijas saimniecības ēku. Foto labajā malā redzams mūra ēkas jumta stūris un pakāpiena stūris tās priekšā. Aizmugures plānā mežs. Uzbūvēta 1936. gadā, vieta nezināma.

Foto: Stacijas bagāžas ēka līnijā Rīga-Tukums

Foto: Stacijas bagāžas ēka līnijā Rīga-Tukums Bagāžas ēka dzelzceļa līnijā Rīga - Tukums apmēram 20.gs.50.-60.gados.

Foto: Cilvēki pie dzelzceļa kazarmas

Līnijā Pļaviņas–Gulbene. Skats uz koka guļbūves dzīvojamo ēku iesānis, pie tās 5 sievietes, 2 bērni un vīrietis dzelzceļa dienesta tērpā. Ēkas priekšā stādīti krūmi un puķu dobes, tās apliktas ar nelieliem laukakmeņiem. Aizmugures plānā labajā malā koka dēļu sēta. Pa kreisi no ēkas koka žogs, aiz tā aizmugures plānā daļēji redzama koka palīgēka dzīvojamās ēkas pagalmā.

Foto: Dzelzceļa kazarma

Līnijā Pļaviņas–Gulbene. Skats uz koka dzīvojamo ēku un ceļu tās priekšā. Ēka redzama foto kreisajā malā, ēka redzama daļēji. Ēku ieskauj koka dēļu žogs, tā priekšā baļķu kaudze. No ēkas pa labi koka konstrukcija, tālumā ved ceļš, gar to koka elektrības stabu rinda. No ceļa pa labi aizmugures plānā daļēji redzama ēka. Vieta nezināma.

Foto: Strādnieki gulšņu sūcinātavā Gulbenē

Skats uz 30 vīriešu lielu grupu un 4 zirgiem. Daļa dzelzceļu dienesta tērpā, daļa darba drēbēs vai privātā apģērbā. Foto kreisajā pusē apaļas formas metāla konstrukcija, uz to ved sliedes. Aizmugures plānā pa kreisi pasažieru vagons, pa labi – kravas vagons. Daļa no vīriešiem stāv un sēž uz vagona un metāla konstrukcijas.

Foto: Strādnieki gulšņu sūcinātavā Gulbenē

Skats uz 20 vīriešu lielu grupu. Priekšplānā sliedes. Foto kreisajā malā vilciena platforma ar cisternu uz sliedēm, uz platformas stāv 6 vīrieši, vēl viens vīrietis redzams uz cisternas. No sliedēm pa labi kravas vagons, tam uz gala sienas uzraksti. Uz vagona stāv un sēž 6 vīrieši, pārējie vīrieši stāv starp platformu un kravas vagonu. Pie vagona sienas pieslietas koka kāpnes. Foto labajā malā apaļas formas metāla konstrukcija.

Foto: Strādnieki gulšņu sūcinātavā Gulbenē

Skats uz 26 cilvēku, 1 sievietes un 25 vīriešu, lielu grupu. Daļa dzelzceļu dienesta tērpā, daļa darba drēbēs vai privātā apģērbā. Lielākā daļa cilvēku stāv vagona priekšā, no tā pa kreisi koka laipa ar margu. Laipai piesisti smalki dēlīši, veidojot pakāpienus. No laipas pa kreisi uz vilciena platformas metāla cisterna. Foto labajā pusē apaļas formas metāla konstrukcija. Priekšplānā uz zemes tēsti baļķi.

Foto: Strādnieki gulšņu sūcinātavā Gulbenē

Foto priekšplānā 4 vīrieši un zirgs darba laikā. Foto kreisajā pusē apaļas formas metāla konstrukcija, uz to ved sliedes. Aizmugures plānā pa kreisi pasažieru vagons, pa labi – kravas vagons, tā priekšā sakrauti baļķi un kokmateriāli bez mizas.

Foto: Dzelzceļnieks pie 4. km kazarmas

Līnijā Pļaviņas–Gulbene. Skats uz vīrieti dzelzceļa dienesta tērpā uz sliedēm. Pa kreisi no sliedēm neliels zemes paaugstinājums, uz tā mūra dzīvojamā ēka. Ēka redzama daļēji, tās priekšā stādīta skujeņu rinda un lapu koki bez lapām. Starp sliedēm un paaugstinājumu koka laipas grāvja šķērsošanai. Tālumā redzams signālstabs vai dzelzceļa luksofors.

Foto: Lokomotīvju mazgāšanas ceha nojaukšana Rīgas lokomotīvju depo

Darbi tiek veikti ar specializētu tehniku. Ēka praktiski nojaukta. Priekšplānā būvgružu kaudze. Foto labajā malā celtnis. Foto: L. Kaptāns.

Foto: Dzelzceļa strādnieku grupa

Skats uz 12 darba drēbēs tērptu vīriešu grupu ēkas, iespējams, remontdarbnīcas priekšā. Daļa vīriešu stāv, daļa sēž uz paaugstinājuma ēkas priekšā. Tiek veikta vagonu riteņpāru apskate, maiņa vai remonts. Fonā vagona riteņpāri, kas atrodas uz kravas platformas remontdarbnīcā. Tālumā pa kreisi no ēkas segtais kravas vagons, rindā novietoti riteņpāri. Foto apakšmalā uzraksts “ДЕПО В ПРОШЛОМ”.

Foto: Ventspils Vilcienu kustības centra pults

Skats ieslīpi uz vadības pulti, priekšplānā fokusā redzama horizontālā pults virsma, aizmugures plānā vertikālais panelis. Pults redzama daļēji. Reversā rakstīts teksts ar zīmuli: “Пост ДЦ Вентспилс Pults DC Ventspils”.

Foto: Jelgavas Jauno dzelzceļnieku kluba pagalms ziemā

Skats uz muzeja pagalmu Stacijas ielā 3 no piebraucamā ceļa puses. Redzams tikai muzeja ēkas stūris foto labajā malā. Pie ēkas stūra daļēji redzamas uzrakstu plāksnes latviešu un krievu valodās – “JAUNO DZELZCEĻNIEKU KLUBS” un “STACIJAS IELA Nr. 3”. Aizmugures plānā daļēji redzama Jelgavas Sakaru distances ēka. Ēku un muzeja pagalmu atdala metāla žogs, tā priekšā muzeja pusē kaili lapu koki un krūmi. Muzeja pagalmā zemi sedz sniegs. Reversā cipari 1154.

Foto: Lokomotīvju mazgāšanas ceha nojaukšana Rīgas lokomotīvju depo

Darbi tiek veikti ar specializētu tehniku. Ēka praktiski nojaukta. Foto priekšplānā sliedes, no tām pa labi būvgružu kaudze. Aiz tās redzama gandrīz nojaukta ķieģeļu siena. Aizmugures plānā foto kreisajā malā daļēji redzama divstāvu mūra ēka, tās priekšā augsti koki. Starp kokiem augsts metāla tornis. Foto: L. Kaptāns.

Foto: Jāzeps Vētra Jelgavas Jauno dzelzceļnieku kluba ziemā

Foto centrā vīrietis privātā apģērbā stāv uz muzeja piebraucamā ceļa, labajā rokā vīrietis tur brilles. No viņa pa labi daļēji redzama muzeja ēka. Foto aizmugures plānā daļēji redzama Jelgavas Sakaru distances ēka. Ēku un muzeja pagalmu atdala metāla žogs, tā priekšā kaili krūmi. Muzeja pagalmu klāj sniega sega. Reversā cipari 1154.

Foto: Makets Jelgavas dzelzceļa muzejā

Skats no augšas uz dzelzceļa maketu, makets redzams daļēji. Priekšplānā 7 sliežu ceļu modeļi, kreisajā stūrī 2 daudzstāvu dzīvojamo ēku modeļi, aiz tiem 2 tilti un ceļi. Aizmugures plānā centrā 3 zemu ēku modeļi. Tālumā redzama cilvēka roka. Foto ļoti gaišs, miglains.

Foto: Ventspils Vilcienu kustības centra postenis

Skats ieslīpi no apakšas uz mūra ķieģeļu ēku ar speciālu stiklotu izvirzījumu fasādē ēkas stūrī – posteni vilcienu kustības vadības centram. Reversā rakstīts teksts ar zīmuli: “Пост ДЦ Вентспилс Ventspils”.

Foto: Lokomotīvju mazgāšanas ceha nojaukšana Rīgas lokomotīvju depo

Darbi tiek veikti ar specializētu tehniku. Ēka praktiski nojaukta. Foto centrā sliedes, uz kurām redzams celtnis. Kreisajā foto stūrī stūris no nojaucamās ķieģeļu ēkas. Aizmugures plānā redzama divstāvu mūra ēka, tās priekšā augsti koki. Foto: L. Kaptāns.

Foto: Jelgavas lokomotīvju depo

Skats pāri sliedēm uz depo ēku, ēka redzama pilnībā. Priekšplānā 3 sliežu ceļu, depo ēka redzama aiz tiem. Depo durvis atvērtas. Foto labajā malā redzams griezulis, uz tā daļēji redzama tvaika lokomotīve. Vēl viena tvaika lokomotīve daļēji redzama piektajās atvērtajās depo durvīs, skaitot no labās puses. Foto labajā malā stabs, vēl viens stabs redzams pie depo kreisajā pusē.

Foto: Makets Jelgavas dzelzceļa muzejā

Skats no augšas uz dzelzceļa maketu, makets redzams daļēji. Redzami 6 sliežu ceļi, 4 palīgēkas, 3 pasažieru vagoni, 6 egles un krūmi. Aiz maketa 2 krustā ar naglām savienoti dēļi. Foto reversā ar roku veikti uzraksti “Фото станок” un “левая часть макета”.

Foto: Cilvēku grupa pie Jelgavas dzelzceļnieku kluba ēkas

Skats uz ēkas ieeju no Stacijas (Komjaunatnes) parka (tagad Sporta ielas) puses. Foto priekšplānā aptuveni 25 liela cilvēku grupa, 3 no tiem rokās piepūšamie baloni. Vēl viena aptuveni 25 cilvēku liela grupa pie ēkas pa labi no ieejas durvīm. Ēkas ieejas durvis atvērtas, pie tām stāv vīrietis un sieviete. Pa kreisi no ieejas durvīm liela cilvēku grupa, kas sastājusies, iespējams, gājienam. Virs ieejas durvīm uzraksts krievu valodā “MIERS MAIJS DARBS”. Foto aizmugures plānā pa kreisi no kluba ēkas redzamas 4 daudzstāvu mūra celtnes, aiz tām redzams sakaru tornis. Gar ielas malu un starp ēkām kaili lapu koki.

Foto: Cilvēki pie Jelgavas dzelzceļnieku kluba ieejas durvīm

Skats no Stacijas (Komjaunatnes) parka (tagad Sporta ielas) puses, kluba ēka redzama daļēji. Pa atvērtajām durvīm ēkā iekšā dodas 11 pieaugušie un 1 bērns. No viņiem pa kreisi pie ēkas sienas stāv sieviete tērpusies gaišā blūzē un rūtainos svārkos. Aiz viņas pie mājas sienas daļēji redzami vismaz 6 cilvēki. Otrā stāva balkonā virs ieejas durvīm 3 vīrieši dienesta tērpā spēlē pūšamos instrumentos, no viņiem pa kreisi aiz kolonas redzams vēl viens vīrietis dienesta tērpā. Pie balkona uzraksta plāksne ar uzrakstiem “VĒLĒŠANU IECIRNIS” latviešu un krievu valodās. Virs ieejas durvīm elektriskā apgaismojuma lampa, pa kreisi no durvīm daļēji redzama kāda uzraksta plāksne ar tekstu. Teksts nav salasāms, jo to aizsedz kolona.

Foto: Pasākums vai sapulce Jelgavas dzelzceļnieku kluba zālē

Skatuve foto labajā malā, uz tās pie mikrofona stāv vīrietis dienesta tērpā, viņam blakus ar muguru pret zāli stāv vīrietis (visticamāk orķestra diriģents), aiz abiem vīriešiem uz skatuves sēž mūziķi, tiem priekšā pultis ar notīm. Pa labi un kreisi no mūziķiem pie galdiem skatuves priekšpusē sēž katrā pusē pa 5 vīriešiem. Pie skatuves priekšējās malas piestiprināti 2 plakāti ar tekstu un zīmējumiem. Pie skatuves kulisēm aizmugurē centrā uzraksti “60-ЛЕТИЮ СССР-60 УДАРНЫХ ТРУД” un “ГОРЯЧИЙ ПРИВЕТ УЧАСТНИКАМ СЛЕТА 57-го ОДБЛ!”. Pa labi no skatuves stāv klavieres, aiz tām 2 augsti logi, to aizkari aizvērti. Pie sienas pa labi no skatuves dekoratīvs rotājums. No durvīm pa kreisi augstas koka durvis, virs tām dekoratīvi rotājumi. Uz zāles gala sienas pa labi no durvīm uz sienas tādi paši dekoratīvie rotājumi, kā pie skatuves, tie redzami daļēji. Pie durvīm stāv vīrietis privātā apģērbā. Zālē sēž liela cilvēku grupa.

Foto: Dzelzceļnieku kultūras nama zāle Jelgavā

Skats uz skatuvi no zāles aizmugures. Priekšplānā sēdoši skatītāji, zāle ir pilna ar cilvēkiem. Uz skatuves redzams orķestris, abpus skatuvei tās priekšplānā pa galdam, pie katra no tiem sēž 5 vīrieši. Skatuves centrā stāv uzvalkā tērpies vīrietis. Pie skatuves malas piestiprināts gaišs plakāts ar uzrakstiem un zīmējumiem. Skatuves augšā uzraksts “РЕШЕНИЯ XXVI КПСС ВЫПОЛНИМ”, pie skatuves kulisēm tās aizmugurē uzraksti “60-ЛЕТИЮ СССР-60 УДАРНЫХ ТРУДОВЫХ НЕДЕЛЬ” un “ГОРЯЧИЙ ПРИВЕТ УЧАСТНИКАМ СЛЕТА 57-го ОДБЛ!”. Abpus skatuvei apaļas formas dekoratīvs elements, zem tā pa arkveida dekoratīvajam elementam. Dekoratīvs elements arī virs skatuves. Zāles griesti rotāti kvadrāta formas elementiem. Zāles labajā pusē 3 augstas durvis, virs katrām no tām dekoratīvs elements. Zāles kreisajā pusē lieli logi, to aizkari aizvērti. Foto kreisajā malā pie viena no logiem stāv vīrietis privātā apģērbā. Reversā teksts ar zīmuli.

Foto: Dzelzceļnieku kultūras nama zāle Jelgavā

Skats uz skatuvi no sāna, gan skatuve, gan skatītāju zāle redzama daļēji. Priekšplānā sēdoši skatītāji, zāle. Uz skatuves redzams orķestris, abpus skatuvei tās priekšplānā pa galdam, pie galda labajā pusē sēž 3 vīrieši, pie galda kreisajā pusē sēž 5 vīrieši. Pie skatuves malas piestiprināts gaišs plakāts ar uzrakstiem un zīmējumiem, uzraksts redzams daļēji, tam priekšā stāv 10 bērni skolas formā. Skatuves augšā uzraksts “РЕШЕНИЯ XXVI КПСС ВЫПОЛНИМ”, pie skatuves kulisēm tās aizmugurē uzraksti “60-ЛЕТИЮ СССР-60 УДАРНЫХ ТРУДОВЫХ НЕДЕЛЬ” un “ГОРЯЧИЙ ПРИВЕТ УЧАСТНИКАМ СЛЕТА 57-го ОДБЛ!”. Pie sienas pa kreisi no skatuves apaļas formas dekoratīvs elements, zem tā arkveida dekoratīvais elements. Dekoratīvs elements arī virs skatuves. Zāles griesti rotāti kvadrāta formas elementiem.

Foto: Arvīds Popens darbnīcā pie virpas

Skats ieslīpi uz A. Popenu darba drēbēs, galvā viņam cepure. Vīrietis stāv darba galda priekšā, uz zemes metāla darba intrsumenti. Aizmugures plānā kreisajā malā daļēji redzama tvaika lokomotīve. No tās pa labi pie sienas detaļas un pakārti virsvalki. A. Popens (1906-1976) strādājis kā tvaika lokomotīves vadītājs Latvijas dzelzceļos no 1930. līdz 1962. gadam, saņēmis vairākus darba apbalvojumus. Reversā rakstīts teksts ar melnu pildspalvu: “Arvīds mašīnista palīgs Gulbenes Lokomotīvju Depo”, pēdējie 3 vārdi ar zīmoli nosvītroti, ar zīmoli pierakstīts “Daugavpils darbnīcas (?)”.

Foto: Dzelzceļnieka J. Dūma māja Jelgavā

Skats uz mūra dzīvojamo ēku nedaudz no lejas. Pie ēkas sēž vīrietis un sieviete. Priekšplānā celiņam abās pusē stādīti lapu koki vai krūmi. Ēka Lāčplēša ielā 28 Jelgavā.