Latest news

Jūs atrodaties šeit

Kolekciju priekšmeti

Apakškolekcijas

Grid List
Atrasti 494 priekšmeti

Atcelt visus filtrus
Dokuments: Apgādes grāmatiņa. Alksnītim 26.08.1941

Nosaukums: Dokuments: Apgādes grāmatiņa Sēr. A Nr. 074568. Izdevusi Tirdzniecības direkcija Rīgā Pētersim Alksnītim 1941.g. 26.augustā. Atzīmes par kartiņu izsniegšanu normēto preču iegādei līdz 1944.gadam. Arī Čiekurkalna depo un I mašīnu iecirkņa zīmogi par preču izsniegšanu. Vācu un latv. val. 16 lpp. P.Alksnītis - lokomotīves vadītājs, dzimis 22.12.1894. Vieta: Rīga

Dokuments: Akts. Sastādijis lokomot. vad.Alksnītis

Nosaukums: Dokuments: Akts, sastādīts 25.07.1937. par to, ka lokomotīves Bk 106 vadītājs Deriņš, nododot lokomotīvi, uzrādījis fiktīvu ogļu daudzumu. Sastādījis lok.vadītājs pieņēmējs Alksnītis Kalpaka TDD. Rokraksts, uz rūtiņu lapas, trūkst parakstu. Vieta: Kalpaka post.

Dokuments: L.Dzelzceļnieku biedr. paziņojums

Nosaukums: Dokuments: Latvijas Dzelzceļnieku biedrības Krāj un Aizdevu kases paziņojums P.Alksnītim par naudas ieturēšanu no algas A.Falkstena parāda dzēšanai 1927.g. Rokraksts. 1 lp. Vieta: Rīga

Dokuments: Veidlapa lokomotīves nod. depo remontam

Nosaukums: Dokuments: Veidlapa lokomotīves nodošanai depo remontam (neaizpildīta). 1930-tie gadi. 1 lp. Vieta:

Dokuments: 11.ceļu iec. Jelgavā priekšn. piez.gr.

Nosaukums: Dokuments: 11. ceļu iecirkņa (Jelgavā) priekšnieka Teodora Šteinīša piezīmju grāmatiņa. 1934.-1941.g. 77 lpp. Piezīmes par Jelgavas - Krustpils līnijas celtnēm, būvēm, ceļiem, aprīkojumu, staciju ēku shēmu ielīmēm. Vieta: Jelgava

Dokuments: Apsveikums Jelgavas st. pr. J.Janītim

Nosaukums: Dokuments: Apsveikums Jelgavas stacijas priekšniekam Jānim Janītim 35 darba gadu atceres dienā 1933.g. 13.septembrī. 1.pusē Jelgavas un Čiekurkalna staciju ēku zīmējumi, gadskaitļi 1898., 1933. 2.pusē: Dzelzceļa virsvaldes apsveikuma teksts, Dzelzceļu dalvenā direktora K.Bļodnieka, Eksluatācijas direktora R.Garsela un Finansu direktora Mazkalniņa paraksti. Zīmējums. Vieta: Jelgava

Dokuments:Latv.dzc.savienības Jelg.gr.biedra karte

Nosaukums: Dokuments: Latviešu dzelzceļnieku savienības Jelgavas grupas biedra karte Nr.01736 (144), izdota Ernestam Geidanam. Biedrības Centrālbiroja zīmogs. 2. pusē: biedra algas par 1929.gadu Vieta: st.Jelgava

Dokuments:Latv.dzc.lok. vad.biedrības biedra karte

Nosaukums: Dokuments: Latvijas Dzelzceļu lokomotīvju vadītāja biedrības biedra karte, izdota Ernestam Geidonam Jelgavas nodaļā. Nr.6. 01.05.1927. Iekšējā atvērumā: biedra nomaksas 1927.g. 2 lp. Vieta: st.Jelgava

Dokuments:Latv.dzc.biedrības bēru fonda dal. karte

Nosaukums: Dokuments: Latvijas Dzelzceļnieku biedrības ģimenes locekļu bēru fonda dalībnieka karte Nr.6149/291, izdota Rolandam Geidānam, dzim. 16.03.1926., ierakstīts fondā 01.06.1935. Lok.vad. Ernesta Geidāna dēls. 26.07.1935. Biedrības zīmogs. 2. pusē: fonda noteikumi. Vieta:

Dokuments: Paziņojums Jelg.st. ziņnesim A.Jansonam

Nosaukums: Dokuments: Paziņojums Jelgavas stacijas ziņnesim Albertam Jansonam par izdienas noteikšanu 19 atalgojuma grupā no 01.-6.1929. 08.03.1944. vācu un latv.val. Vieta: st.Jelgava

Dokuments: Zižļu induktora un telefona apar. pase

Nosaukums: Dokuments: Zižļu induktora un telefona pārslēdzēja pase, iesākta 05.07.1951. Krimūnu stacijas aparāts, Trēgera sistēmas, Nr.351, izgatavots 1945.g., uzstādīts 1949.g. Atzīmes par ikmēneša pārbaudēm līdz 1964.g. Pase glabājama aparātā. Krievu val., ieraksti latv.val. Iespiesta Latv. dzc. tipogrāfijā. 80 lpp. Vieta: st.Krimūnas

Dokuments: Biļešu grāmatiņa.''Wagons-Lits//Cook''

Nosaukums: Dokuments: Biļešu grāmatiņa, Vispasaules ceļojumu organizācijas "Eagons-Lits//Cook" Nr.2068, izdota Rīgā, 1936.g. Bez biļetēm, 2 pasakņi: Tallina - Valga, Rīga - Valka 3.klase. Uz vāka organizācijas emblēma un zīmogs, atvērumā: biļešu grāmatiņas lietošanas noteikumi. 2 lp.; sastiprināta ar metāla skavu (sarūsējusi) Vieta:

Dokuments:Rokraksts. D.Pirro klases d. lokomotīvēs

Nosaukums: Dokuments: Rokraksts. Dāvja Pirro klases darbs lokomotīvēs. Daugavpils valsts dzelzceļu tehniskā vidusskolā. 1938.g. 3.maijā. 4 lp. Vieta: Daugavpils

Dokuments:Pulksteņu kontroles žurnāls, Skrundas st

Nosaukums: Dokuments: Pulksteņu kontroles žurnāls Skrundas stacijas perona pulkstenim. Sastādīts 1931.g. 22.decembrī. Atzīmes par bojājumiem un to novēršanu 1938.g. Ieraksts par pulksteņa izņemšanu no stacijas inventāra -02.03.1982. (stacijas priekšnieks Dimants) - krievu val. kreisajā augšējā stūrī caurums un ievērta aukliņa. Vieta: st.Skrunda. 2 lp.

Dokuments: K.Bļodnieka rakstīta vēstule dzelzceļn.

Nosaukums: Dokuments: Kārļa Bļodnieka rakstītā vēstule dzelzceļniekiem, aizejot no dzelzceļa 1940.gada 7.jūlijā, kad padomju vara viņu atcēla no galvenā direktora amata. Rokraksts. Piezīmēs: pēc K.Bļodnieka mazmeitas teiktā: 1941.gada 14.jūnijā gatavojoties izsūtīšanai. Vieta:

Dokuments: Torņakalna st. maršrutu slēgš. tabula

Nosaukums: Dokuments: Torņakalna stacijas maršrutu slēgšanas tabula. Apstiprināta 1937.gada 14.augustā. Dzelzceļu galvenā direktora K.Bļodnieka paraksts. Torņakalna stacijas shēma. Vieta: st.Torņakalns

Dokuments: K.Bļodnieka aresta un kratīšanas protok

Nosaukums: Dokuments: Kārļa Bļodnieka aresta un kratīšanas protokols. Lielupē, Meža prosp. 103, 1941.gada 14.jūnijā. Piedalījušies: K.Bļodnieks, M.Bļodniece un dēls Ģirts. Paņemts: blociņš, sarakste, ordeņi un medaļas. Veidlapa latv. un krievu val., ieraksts krievu val. Vieta: Jūrmala

Dokuments: Petrogradas iedz. uzskaites kartīte

Nosaukums: Dokuments: Petrogradas iedzīvotāju uzskaites kartīte (aizpildāma reģistrējoties par ierašanos). 1920.dada 22.maijā. Vilhelmam Matuzelim, dzīv. no 1915.gada 4.marta Pēterburgā, Maskavas šos. 5-1; inženierim, darbnīcu vadītājam rūpnīcā "Artur Kappel". Krievijas PFSR Petrogradas padomes pārvaldes centrālais adresu galds. Krievu val. Vieta: Petrograda

Dokuments: Latvijas dzc. telegrāfa veidlapa

Nosaukums: Dokuments: Latvijas dzelzceļu telegrāfa veidlapa. Pasta telegramma inženierim V.Matuzelim Jelgavā, Katoļu ielā 44. par ierašanos uz darba iesākšanas sarunām. Paraksts: EN I v.i. J.Kalcenavs. 1920.gada 30.augusts. Vieta: Rīga

Dokuments: Latv. inž.u un tehniķu kongr.b.vēstule

Nosaukums: Dokuments: Latvijas inženieru un tehniķu kongresa biroja vēstule inž. V.Matuzelim ar lūgumu paziņot, kādā ekspertu specialitātē viņš vēlas darboties. 1923.gada 27.martā. Teksts mašīnrakstā. Vieta: Rīga

Dokuments: L.dzc. vēstule V.Matuzelim

Nosaukums: Dokuments: Dzelzceļu virsvaldes Mašīnu direkcijas vēstule Liepājas galveno dzelzceļu darbnīcu mehāniskās nodaļas vadītājam V.Matuzelim par viņa iekļaušanu komisijā lietas izmeklēšanai par 1921.g. kokzāģētavu mašīnu remontam no Rīgas galvenajām dzc. darbnīcām izvestām detaļām. 1924.g. 1.oktobrī. Mašīnrakstā. Vieta: Rīga

Dokuments: Apliecība motocikla vad.ties. Matuselam

Nosaukums: Dokuments: Apliecība motocikla vadīšanas tiesībām, izdota Vilhelmam Matuselam, dzīv. Liepājā, Aleksandra ielā 103-4. 1929.g. 13.maijā. Nr.764. Rīgas prefektūras zīmogi, rakstu nodevu marka, foto: 4.5x6cm Vieta: Liepāja

Dokuments: Liepājas pils. valdes paz. Matuzelam

Nosaukums: Dokuments: Liepājas pilsētas valdes paziņojums V.Matuzelam par ievēlēšanu ienākuma nodokļu komisijā II iecirknī kā substituts. 1932.gada 20.februārī. Teksts mašīnrakstā. Vieta: Liepāja

Dokuments: Dzc. virsvaldes paziņojums Liepājas dzc

Nosaukums: Dokuments: Dzelzceļu virsvaldes Mašīnu un materiālu direkcijas paziņojums Liepājas galveno dzelzceļu darbnīcu inženierim Matuzelam par nozīmēšanu par virskomisijas vadītāju firmas "Tehnologs" piegādāto ķieģeļu vēlreizējai pārbaudei. 1936.gada 10.februārī. Teksts mašīnrakstā. Vieta: Rīga

Dokuments: Paziņojums TFL inž. V.Matuzelim

Nosaukums: Dokuments: Mašīnu un materiālu direkcijas paziņojums TFL inž. V.Matuzelim par tās pašas virskomisijas sanākšanu dzelzceļu galvenā materiālu noliktavā Rīgā, Mrijas ielā 2. 1936.gada 5.martā. Teksts mašīnrakstā. Vieta: Rīga

Dokuments: Rokraksts. Matuzeļa lūgums piešķ. pens.

Nosaukums: Dokuments: Rokraksts. Valsts dzelzceļu Liepājas galveno darbnīcu mehāniskās nodaļas bijušā vadītāja V.Matuzeļa lūgums Tautas labklājības ministram par pensijas piešķiršanu. Tekstā - īss dienesta gaitas apraksts. 1938.g. Rakstīts ar zīmuli uz rūtiņu lapas. Vieta:

Dokuments: LDzB vēstule ''Celtrans''

Nosaukums: Dokuments: Latvijas Dzelzceļnieku biedrības centrālās valdes vēstule "Celtrans" direktoram P.Līcim par biedrības grāmatu kataloga izsūtīšanu un aicinājumu atbalstīt b-bas kulturālo darbu. 11.11.1938. Biedrības pr-ka A.Dinberga un sekretāra P.Upīša paraksti. Mašīnrakstā, 1 lp. Vieta: Rīga

Dokuments: D.Pirro burtnīca -Iekšdedzes dzinēji

Nosaukums: Dokuments: Daugavpils Valsts Dzelzceļu tehniskās vidusskolas 4.klases audzēkņa Dāvja Pirro burtnīca ar pierakstiem "Iekšdedzes dzinēji"; pielikumā 3 lapas ar pierakstiem un rasējumiem. 1937./38. mācību gads. Uz vāa uzlīme: "A.Gulbis, Daugavpilī. Grāmatas un rakstāmlietas". Vieta: Daugavpils

Dokuments:Invent. un darba rīku saraksts lok.3BN-1

Nosaukums: Dokmuments: Inventāra un darba rīku saraksts lokomotīvei 3 BN-1. 30 vienības. Izdevis Latv.dzc. V Espl. nod. priekšnieks (R.Retters). Ienācis Liepājas galv. dzc. darbnīcās 04.10.1919. Mašīnraksts. 2.pusē: mašīnista Geidena paraksts par instrumentu pieņemšanu. 1 lp. Vieta:

Dokuments:Ritošā sast. d.pr-ka apsveikums Geidanam

Nosaukums: Dokuments: Ritošā sastāva dienesta priekšnieka apsveikuma vēstule Jelgavas depo mašīnistam Ernestam Geidanam par apbalvojumu ar goda nozīmi "Staļiniskā iesaukuma triecienniekam". 1941.g. 21.jūnijā. Krievu val. Mašīnrakstā. Vieta: Jelgava