Latest news

Jūs atrodaties šeit

Kolekciju priekšmeti

Apakškolekcijas

Grid List
Atrasti 69 priekšmeti

Atcelt visus filtrus
Iespieddarbs:Millera vēstule Vitebska gubernatoram

Arhīva kopija no Dvinskas-Vitebskas dzelzceļa nodaļas Maskaavas-Rīgas policijas žandarma pārvaldes ziņojuma par Daugavpils darbnīcām Vitebskas gubernatoram. Teksts mašīnrakstā, krievu valodā, datējams ar 1905.gada 5.maiju. Autors Rotmistrs Millers. Uz kopijas arhīva zīmogs.

Iespieddarbs:Millera vēstule Vitebska gubernatoram

Arhīva kopija no Dvinskas-Vitebskas dzelzceļa nodaļas Maskaavas-Rīgas policijas žandarma pārvaldes ziņojuma par Daugavpils darbnīcām Vitebskas gubernatoram. Teksts mašīnrakstā, krievu valodā, datējams ar 1905.gada 5.maiju. Autors Rotmistrs Millers. 3 vienādas kopijas. Uz lapām arhīva zīmogs.

Iespieddarbs: Ziņojums par Dvinskas staciju

Arhīva kopija no pēterburgas- Varšavas dzelzceļa priekšnieka ziņojuma "Par stāvokli Dvinskas stacijā". Ziņojums Nr.8570, izdots 1905.gada 13.decembrī. Uz 2 lapām. Teksts mašīnrakstā, krievu valodā. Uz kopijas arhīva zīmogs. Parakstījuši, dzelzceļa priekšnieks un atbildīgais par Kanceleju.

Iespieddarbs: Ziņojums par darbiniekiem, 1906

Arhīva kopija no Rīgas-Orlas dzelzceļa priekšnieka ziņojuma par atlaistajiem un arestētajiem dzelzceļa darbiniekiem. Saraksts ar darbinieku vārdiem un uzvārdiem, ieņemtajiem amatiem. Teksts krievu valodā, teksta saturs datēts ar 1906.gada janvāri. Parakstījis dzelzceļa priekšnieks un atbildīgais par kanceleju. Uz 2 lapām.

Iespieddarbs:Pēterbura-Varšava līnijas vēsture

Kopija no grāmatas par Pēterburgas-Varšava dzelzceļa līnijas būvniecības vēsturi, teksts uz 2 lapām (127-128lpp) Teksts krievu valodā par dzelzceļa līnijas būvniecības sākumu, 1842.-1852.gadu. Sastādījis A.I.Štukenvergs, 1885.gada 14.maijā.

Iespieddarbs: Rīgas-Orlas dzelzceļa apsekošana

Kopija no iespieddarba, materiāla par Rīgas- Orlas dzelzceļa līnijas apsekošanu. Teksts krievu valodā par stacijām, to stacijas būvēšanas gadiem, līniju garumu. Kopija uz 6 lapām (236- 249 lapas no i espieddarbiem). 19.gs. beigas. Kopija no 20.gs. 90.gadiem.

Iespieddarbs: Krievijas impērijas dzelzceļi

Fragments, kserokopija no iespieddarba par Krievijas impērijas dzelzceļiem, izdots Sanktpētergā, Sbornik Svbdenij žeļeznih dorogah Ziņas par ceļu priekšniekiem, nodaļām un dzelzceļa līniju un staciju apraksti. Datēts ar 1867.gadu, teksts krievu valodā uz 11 lapām. Kopija no 20.gs. 90.gadiem.

Iespieddarbs: Krievijas impērijas dzelzceļa būve

Kompija no iespieddarba, kas veltīta Rīgas-Orlas dzelzceļa līnijas tehniskajām būvēm, administratīvajiem iedalījumiem un komercdarbībai. Riga- Orlovskaja žeļeznaja daroga Tehničeskoje ustrojstva admi nistrativnoe dlenie. Iespiesta Rīgā, datēta ar 1896.gadu. Uz 10 lapām. Kreisajā, augšējā stūrī rokrakstā numurētas lapas. Uz aizmugurējā vāka zīmogs.

Iespieddarbs: Impērijas dzelzceļu līniju saraksts

Kopija no iespieddarbarba par Krievijas impērijas dzelzceļa līniju, atzarojums

Iespieddarbs: G.Dumbra autobiogrāfija

Daugavpils lokomotīvju depo Rēzeknes ceha mašīnista G.Dumbra autobiogrāfija, rakstīta vēstules formā, pieminot gan savus, gan darba biedru īsus biogrāfiskos datus. Teksts drukāts uz rakstām mašīnas krievu valodā, uz 4 lapām. Datēts ar 1986.gada 28.maiju. Labajā malā izdurti 2 caurumi iesiešanai.

Iespieddarbs: G.Dumbra izraksts no darba grāmatas

Izraksts no Baltijas dzelzceļa Daugavpils lokomotīvju depo Rēzeknes ceha mašīnista Geronima Dumbra darba grāmatiņas par saņemtajiem apbalvojumiem, sarakst uz 4 lapām drukāts uz rakstām mašīnas krievu valodā, uz pēdējās lapas G.Dumbra paraksts. Datēts ar 1988.gada 29.oktobri. No 1951.-1983.gadam saņemti 60 apbalvojumi.

Iespieddarbs: Ielūgums uz mītiņu

Nikolajam Puziņam adresēts ielūgums uz mītiņu 1942.gada 7.janvārī Operas un baleta teātrī (Rīgā?). Ielūguma teksts krievu valodā. Ielūgumā publicēta programma. Labajā, augšējā malā padomju varai raksturīgais sauklis "Visu zemju proletariāt savienojies!", zem tā simbols- sirpis un āmurs. Uz pirmā vāka Staļina un Ļeņina portreti, un Staļina citāts krievu valodā, uz pēdējā- sarkans karogs ar saukli krievu valodā "Par dzimteni, par Staļinu", apakšā citāts krievu valodā"

Iespieddarbs: N.Puziņa referāts par vagonu depo

Daugavpils nodaļas vagonu depo priekšnieka Nikolaja Puziņa referāts. Drukāts uz rakstām mašīna, krievu valodā, vietām labojumi ar zilu tinti. Tēma "Vagonu depo 20 gadus atpakaļ", rakstīts uz 4 lapām, pēdējās lapas apakšā paraksts. Datēts ar 1966.gada 19.oktobri.

Iespieddarbs: Apsveikuma kartīte

Nikolaja Puziņa apsveikuma kartiņa ar ierakstu, kas saņemta par godu mācību gada nobeigumam. Ieraksts krievu valodā. Apsveikuma teksts iespiests, kartiņa apzīmogota ar Daugavpils KP zīmogu. Uz kartiņa pirmā vāka ziedu kompozīcija uz zila un brūnganīga fona.

Iespieddarbs: Pateicība N.Puziņam

Latvijas PSR Tautas kontroles komitejas izsniegtais Pateicības raksts Nikolajam Puziņam. Izsniegts par piedalīšanos tautas kontroles darbā. Pateicības gan latviešu, gan krievu valodā. LPSR tautas komitejas kontroles zīmogs un priekšsēdētāja paraksts. Datēts ar 1967.gada 17.februāri. Uz pirmā vāka Latvijas PSR ģerbonis.

Iespieddarbs: Pateicība N.Puziņam

Latvijas Daugavpils Komunistiskās partijas izsniegta pateicība Nikolajam Puziņam par aktīvu propogandisko darbu 1974.gada mācību gadā. Apzīmogots un parakstīts. Teksts iespiests krievu valodā. Uz pirmā vāka Ļeņina portrets.

Iespieddarbs: Apsveikums N.Puziņam

Apsveikums Daugavpils nodaļas vagonu depo priekšniekam Nikolajam Puziņam ar 25.gadadienu pēc II pasaules kara beigām Baltijas frontē 1944.gada 27.jūlijā. Teksts krievu valodā, rakstīts padomju varai raksturīgajā propogandiskajā manierē. Parakstījuši Daugavpils komunistiskās partijas sekretārs N.Altuhovs un Daugavpils izpildkomitejas priekšnieks V.Azans. Datējams ar 1969.gadu. Uz pirmā vāka stilizēts padomju armijas karavīrs, gadskaitļi 1944 un 1969, labajā malā zīmēta savijusies sarkana lenta.

Iespieddarbs: Apsveikums N.Puziņam

Apsveikumu raksts izsniegts Daugavpils nodaļas vagonu depo priekšniekam Nikolajam Puziņam par godu 50 gada dienai kopš Oktobra revolūcijas. Teksts gan latviešu, gan krievu valodā. Uz pirmā vāka vienāmalā uz sarkana fona uzraksts Oktobra 50 gadi, otrā- daļa no Latvijas PSR ģerboņa fragment. Datēts ar 1967.gadu

Iespieddarbs: Apsveikums N.Puziņam

Apsveikums izdots Daugavpils nodaļas vagonu depo priekšniekam Nikolajam Puziņam, par godu Ļeņina 100 gadu jubilejai. Teksts krievu valodā, rakstīts padomju periodam raksturīgajā propogandiskajā manierē. Apsveikumu parakstījuši LKP Daugavpils pilsētas komitejas sekretārs Altuhovs, Daugavpils izpildkomitejas priekšsēdētājs Azans. Uz pirmā vāka Salocīta sarkana lente (karogs?) uz kuras Ļeņina portrets, apakšējā, kreisajā stūrī cipars 100. Datējams ar 1970.gadu

Iespieddarbs: Apsveikums N.Puziņam

Apsveikums Daugavpils nodaļas vagonu depo priekšniekam Nikolajam Puziņam saistībā ar Padomju perioda Komjonatnes organizācijas 60-to gadadienu. Apsveikuma teksts iespiests gan latviešu, gan krievu valodā. Virs teksta labajā un kreisajā malā padomju periodam raksturīgā simbolika- Ļeņina portrets uz ar krievu burtiem rakstīts "VLKSM" un kreisajā- PSRS ģerbonis, abi simboli sarkanā krāsā. sarkanas krāsas. Uz pirmā vāka augšējā kreisajā malā Ļeņina ģimetne, diognāla līnija gar kuru izkārtoti ģerboņi. Apakšējā malā gada skaitļi 1918 un 1978, pats pirmais vāks sarkanā krāsā.

Iespieddarbs: Apsveikums N.Puziņam

Pateicības raksts Nikolajam Puziņam par nepārtrauktu, labu darbu Baltijas dzelzceļa Daugavpils nodaļas vagonu depo. Teksts drukāts krievu valodā. Labajā malā liels cipars 35, kreisajā- apsveikuma teksts, zem tā parakstījušies: Daugavpils vagonu depo priekšnieks, Partijas sekretārs, vietējās komitejas priekšsēdētājs, Komjonatnes sekretārs. Datēts ar 1979.gada 14.septembri. Vāki rozā krāsā (balējis sarkanais), uz vāka Latvijas PSR ģērbonis, apakšā teksts krievu valodā "Vagonnoe delo Daugavpils"

Iespieddarbs: Izgriezums no avīzes

Izgriezums no avīze par Daugavpils stacijas darbiniekiem. Avīze krievu valodā. Fotogrāfija ar pieciem vīriešiem, zem tiem paraksts. Datēts ar 1983.gadu.

Iespieddarbs: Materiālu nomenklatūras labojumi

Materiālu nomenklatūras XI pārlabojums un papildinājums, II daļa. Apstiprinājis Latvijas dzelzceļu galvenais direktors A.Rode. Iespiedarba bez vākiem, kāda izdevuma fragments, saglabājušās 9 lapas, no 419- 430 lpp. Datēts ar 1926.gada 3.februāri.

Iespieddarbs: Ielūgums uz Dzelzceļnieku dienu

Iespieddarbs: Ielūgums uz Dzelzceļnieku dienu Uz papīra lapas abpusēji apdrukāts, salokāms ielūgums latviešu un krievu valodā. Uz titullapas uzsaukums un nosaukums, ielūguma saņēmēja J. Budkāna (Latvijas un Baltijas dzelzceļu signalizācijas un sakaru sistēmas darbinieks?) ekslibris – zīmogs, atvērumā pasākuma datums, laiks un vieta – Arkādijas parks, Torņakalns un citas detaļas; uz ielūguma aizmugures vāka svētku programma. Atvērumā ar zīmuli ierakstīts (kirilicā): "Budkans bez ženi". Ielūguma datējums: ap 1957. gada 7. jūliju.

Iespieddarbs: Ielūgums uz Dzelzceļnieku dienu

Iespieddarbs: Ielūgums uz Dzelzceļnieku dienu Uz papīra lapas abpusēji apdrukāts, 2 krāsu, salokāms ielūgums latviešu un krievu valodā. Uz titullapas datums un nosaukums, atvērumā pasākuma datums, laiks un vieta – Arkādijas parks, Torņakalns un citas detaļas; uz ielūguma aizmugures vāka svētku programma. Ielūguma datējums: ap 1962. gada 5. augustu.

Iespieddarbs: Ielūgums uz Dzelzceļnieku dienu

Iespieddarbs: Ielūgums uz Dzelzceļnieku dienu Uz papīra lapas abpusēji apdrukāts, 2 krāsu, salokāms ielūgums latviešu un krievu valodā. Uz titullapas datums un nosaukums, atvērumā pasākuma datums, laiks un vieta – Arkādijas parks, Torņakalns un citas detaļas; uz ielūguma aizmugures vāka svētku programma. Ielūguma datējums: ap 1963. gada 4. augustu.

Iespieddarbs: Darba rīku reģistrācijas žurnāls

Latvijas Valsts dzelzceļu izdots reģistrācijas žurnāls. Darba rīku un priekšmetu saraksta žurnāls 1940.gadam. Teksts drukāts latviešu valodā, žurnāls neaizpildīts, drukāts 1939.gadā

Iespieddarbs: Reģistrācijas žurnāls

Reģistrācijas žurnālu izdevis Latvijas dzelzceļu virsvaldes Ekspluatācijas direkcija. Žurbāla teksts drukāts latviešu valodā, 1. ailē staciju nosaukumi, pārējās ailes neaizpildītas. Drukāts 1939.gadā

Iespieddarbs: veidlapa ar darbiniekiem

Latvijas Valsts dzelzceļu virsvaldes Ekspluatācijas direkcijas izdota veidlapa ar darbinieku sarakstu, kam izdodama drēbe un piederumi apģērbu pagatavošanai. Teksts drukāts latviešu valodā, veidlapa neaizpildīta. Uz 4 lapām, datējams ar 1938.gadu.

Iespieddarbs: Saraksts ar izsniedzamajām lietām

Satiksmes Ministrijas Latvijas valsts dzelzceļu, Ekspluatācijas direkcijas veidlapa ar sarakstu ar apģērbiem un priekšmetiem, kas jāizsniedz darbiniekiem 20.gs.40.gados. Ekspluatācijas direkcijas izdevums stacijas darbiniekiem. Neaizpildīts saraksts tabulas formā ar priekšmetu uzskaitījumu. Drukāts Valsts dzelzceļu tipogrāfijā, 1940.gadā, uz 4 lapām.