Latest news

Jūs atrodaties šeit

Kolekciju priekšmeti

Apakškolekcijas

Grid List
Atrasti 321 priekšmeti

Atcelt visus filtrus
Foto: J. Raģis formas tērpā

"Uz apakšējās makls fotogrāfa atzīme: ""M.Lapiņš, Rīgā, Marijas ielā 3""."

Foto:J.Švarcs krievu armijas kara ierēdņa formas t

Nosaukums: Foto: Jānis Švarcs krievu armijas kara ierēdņa formas tērpā, pakāpe - kolēģijas asesors. ~ 1917.g. Vieta:

Foto:V.Vītols (4.elektrotehnikas iec.Jelgavā pārz)

Nosaukums: Foto: Voldemārs Vītols. Ap 1940.g. Bijis 4. elektrotehnikas iecirkņa (Jelgavā) pārzinis, Latvijas Dzelzceļnieku b-bas Jelgavas nodaļas priekšsēdētājs. 1940.gadā -8.ceļu iecirkņa (Jelgavā) v.p.i. Foto: J.Kalcenavs, Jelgavā Vieta:

Foto: Anna Vītols. Ap 1939.g.

Nosaukums: Foto: Anna Vītols. Ap 1939.g. Voldemāra Vītola sieva. Dzelzceļu aizsargu pulka 5.rotas Jelgavas nod. aizsardžu pulciņa priekšniece. Vieta:

Foto: Jelgavas st. vecākais svērējs A.Jansons

Nosaukums: Foto: Jelgavas stacijas vecākais svērējs Alberts Jansons Latvijas dzelzceļnieka formas tērpā. Ap 1939.g. Vieta: st.Jelgava

Foto: M.Bērziņa-Jelgavas st. kantoriste.30.04.1949

Nosaukums: Foto: M.Bērziņa - Jelgavas stacijas kantoriste. 30.04.1949. Dzelzceļniece no 1941.g., kopš 1955.g. Jelgavas lokomotīvju depo kasiere; Latvijas Dzelzceļnieku biedrības Jelgavas nod. sekretāre. Vieta: st.Jelgava

Foto: Aleksandrs Serguns-vilc. sastādītājs Jelgavā

Nosaukums: Foto: Aleksandrs Serguns - vilcienu sastādītājs Jelgavā. 1956.g. Vieta: st.Jelgava

Foto: Nikolajs Serguns-ceļa distanc.Jelgavā brigad

Nosaukums: Foto: Nikolajs Serguns - ceļa distances Jelgavā briagadieris. Izsūtījumā Čkalovskā 16.08.1968. Atgriezies Latvijā 1978.g. Vieta:

Foto: Vasilijs Serguns, lokomotīves vadītājs

Nosaukums: Foto: Vasilijs Serguns, lokomotīves vadītājs, vācu dzelzceļnieka formas tērpā. 22.07.1944. Vieta:

Foto: Lok. vad. N.Zariņš pie platsl. tvaika lokom.

Nosaukums: Foto: Lokomotīves vadītājs Nikolajs Zariņš pie platsliežu tvaika lokomotīves 1927.g. Jelgavas depo lokomotīvju vadītājs (1922.-1927., 1932.-1936., no 1941.g. Vieta:

Foto: Nikolajs Zariņš 1982.g.

Nosaukums: Foto: Nikolajs Zariņš. 1982.g. Vieta: st.Jelgava

Foto:Jelgavas depo lok. vad. E.Geidans, TK-236 kab

Nosaukums: Foto: Jelgavas depo lokomotīvju vadītājs Ernests Geidans lokomotīves TK - 236 kabīnē. Jelgavas depo 02.08.1936. Vieta: st.Jelgava

Foto: Jelgavas depo mašīnists A.Meinerts pie lok.

Nosaukums: Foto: Jelgavas depo mašīnists A.Meinerts pie lokomotīves uz Jelgavas depo griezuļa. 1947.g. Vieta: Jelgava

Foto: F.Tilibs-ceļa meistars Liepājā. Formas tērpā

Nosaukums: Foto: Fricis Tilibs - ceļa meistars Liepājā. Latvijas dzelzceļnieka formas tērpā. Ap 1939.g. Izsūtīts uz Vorkutu, atgriezies 1953.g. Vieta:

Foto: Dzc. virsv. pers. un kond. vad. J.Razauskis

Nosaukums:Foto lielformāta, koka rāmī: Dzelzceļu virsvaldes Personāla un konduktoru nodaļas (Ekspl.direkc.) vadītājs Jēkabs Razauskis. Foto ap 1910.gadu, kad J.Razauskis bija Rīgas Politehniskā institūta audzēknis. Vieta: Rīga

Foto: Jēkabs Razauskis-foto portrets ar autogrāfu

Nosaukums: Foto: Jēkabs Razauskis - fotoportrets ar autogrāfu. 1925.g. 12.novembrī. Fotogrāfs A.Zvirbulis Rīgā. Vieta: Rīga

Foto: Ekspluatāc.dir.T.Dumpis atvaļināšanas dienā

Nosaukums: Foto: Ekspluatācijas direktors Teodors Dumpis atvaļināšanas dienā pie sava darba galda. 1927.g. 15.martā. Foto: F.Līcis Rīgā. Vieta: Rīga

Foto: Ekspluatāc.dir. vec. grāmatv. A.Paeglītis

Nosaukums: Foto: Ekspluatācijas direkcijas vecākais grāmatvedis Augusts Paeglītis 25.darba gadu dzelzceļā jubilejā. 1928.g. 14.novembrī. Sācis strādāt dzelzceļā 1903.g. (14.) novembrī kā kantorists Rīgas - Pleskavas dzelzceļā. Foto: M.Tomaļunas Rīgā. Vieta: Rīga

Foto: Ekspluatāc.dir. grāmatvedis P.Maldutis

Nosaukums: Foto: Ekspluatācijas direkcijas grāmatvedis Pauls Maldutis 25.darba gadu dzelzceļā jubilejā. 1931.g. 21.februārī. Sācis strādāt 01.05.1905. (v.st.) kā telegrāfa kandidāts Rīgas - Orlas dzc. Foto: M.Tomaļunas Rīgā. Vieta: Rīga

Foto: Jēkabs Razauskis, foto no apliecības

Nosaukums: Foto: Jēkabs Razauskis - Rīgas Politehniskā institūta audzēknis. Fotogrāfija no apliecības, stūrī institūta zīmogs, paraksts krievu val. Ap 1910.gadu Vieta: Rīga

Foto: Kārlis Bļodnieks,Latvijas dzc.direktors

Nosaukums: Foto: Kārlis Bļodnieks - Latvijas dzelzceļu galvenais direktors. (1921.-1924., 1931.-1940.) Fotoportrets. Ap 1925.gadu. Ovālas formas. Vieta:

Foto: Kārlis Bļodnieks, fotoportrets

Nosaukums: Foto: Kārlis Bļodnieks fotoportrets, ap 1938.gadu. Vieta:

Foto:V.Matuzelis Krievijas S.Min. ier. formas tērp

Nosaukums: Foto: Vilhelms Matuzelis Krievijas Satiksmes ministrijas ierēdņa formas tērpā. Pēterburgā, ap 1915.gadu. Foto ovālā ierāmējumā. Vieta: Pēterburga

Foto:V.Matuzelis pie lokomotīves (Pk sēr.) Liepājā

Nosaukums: Foto: V.Matuzelis pie lokomotīves (Pk sēr.) Liepājā. Ap 1925.gadu. Vieta: Liepāja

Foto: V.Matuzels darba kabinetā, Liepājā dzc.darbn

Nosaukums: Foto: Vilhelms Matuzels savā darba kabinetā Liepājas galvenajās dzelzceļu darbnīcās. Ap 1938.g. Uzlīmēta uz papīra pamatnes ar viņa paša uzrakstu "Mans darba kabinets TFL". Vieta: Liepāja

Foto: T.Melderis dzelzceļn. formas tērpā. Ap 1910.

Nosaukums: Foto: Teodors Melderis dzelzceļnieka formas tērpā. Ap 1910.gadu Vieta:

Foto:J.T.Beķeris , ap 1940.gadu, konduktors

Nosaukums: Foto: Jānis Teodors Beķeris. Ap 1940.gadu. Fotogrāfijas no apliecības. Fotogrāfs Cielava jelgavā, Katoļu ielā 3. J.T.Beķeris - no 1929.g. konduktors, vēlāk virskonduktors Jelgavas mezglā. Vieta: Jelgava

Foto: Rīgas Krasta st. kalpotājs V.Zariņš uz lok.

Nosaukums: Foto: Rīgas Krasta stacijas kalpotājs Voldemārs Zariņš uz lokomotīves. Rīgas Krasta stacijā 1926.g. Vieta: st.Rīgas Krasta

Foto: V.Zariņš izsūtījumā Sibīrijā. 1950-tie gadi

Nosaukums: Foto: Voldemārs Zariņš izsūtījumā Sibīrijā. 1950-tie gadi. Uzraksts: "Posmotri i bspomņi meņja". Vieta: