Latest news

Jūs atrodaties šeit

Kolekciju priekšmeti

Apakškolekcijas

Grid List
Atrasti 1893 priekšmeti

Atcelt visus filtrus
Foto: Pagaidu šaursliežu dzelzceļš ierakumā

Skats uz dzelzceļa ierakumu līnijā Glūda–Liepāja un būvniecībai ierīkoto šaursliežu dzelzceļu. Attēlā sieviete un mazliet tālāk stāv vīrietis ar suni. Priekšplānā redzams vēl viens suns. No albuma "Glūda–Liepāja dzelzceļa līnijas būvniecība 1925–1929". Foto pielīmēts kartona lapai.

Foto: Celšanas mehānisms dzelzceļa ierakumā

Skats uz 8 strādnieku grupu zem 3 koka stabu konstrukcijas: celšanas mehānisma, pagaidu sliedēm un vagoneti uz tās labajā pusē. No albuma "Glūda–Liepāja dzelzceļa līnijas būvniecība 1925–1929". Foto pielīmēts kartona lapai.

Foto: Grunts izvešana no ierakuma ar vagonetēm

Skats uz stigu un trīs vagonetēm uz sliedēm, un aptuveni 10 cilvēkiem, no kuriem divi uz nogāzes rok ar lāpstu, pārējie stāv tuvu vagonetēm, viens stāv uzkalnā, priekšplānā redzams uz zemes nolikts apģērbs. Tālumā redzams mežs. No albuma "Glūda–Liepāja dzelzceļa līnijas būvniecība 1925–1929". Foto pielīmēts kartona lapai.

Foto: Uzbēruma veidošana līnijā Glūda–Liepāja

Skats uz ierakumu un aptuveni 5 strādniekiem, kas darbojas ar vagonetēm pie uzbēruma veidošanas. Fonā redzami elektrības stabi un jau izveidotais uzbērums, kā arī mežs. No albuma "Glūda–Liepāja dzelzceļa līnijas būvniecība 1925–1929". Foto pielīmēts kartona lapai.

Foto: Ierakuma veidošana līnijai Glūda–Liepāja

Skats uz 3 cilvēkiem un 2 suņiem ierakumā priekšplānā un būvniecības pagaidu sliežu ceļu uz koka konstrukcijas, fonā vairāku līmeņu nogāzes, kur redzams strādnieks. No albuma "Glūda–Liepāja dzelzceļa līnijas būvniecība 1925–1929". Foto pielīmēts kartona lapai.

Foto: Dzelzceļa stigas veidošana Glūda–Liepāja

Skats uz stigu un diviem būvniecības pagaidu sliežu ceļiem. Labajā pusē melnzemes krāvums, pie kura stāv cilvēks. No albuma "Glūda–Liepāja dzelzceļa līnijas būvniecība 1925–1929". Foto pielīmēts kartona lapai.

Foto: Uzbēruma veidošana līnijai Glūda–Liepāja

Skats uz uzbēruma veidošanu, redzams uzbēruma nepabeigtais gals un stiga ar pagaidu sliežu ceļiem. Redzams ūdens priekšplānā ierakumā. No albuma "Glūda–Liepāja dzelzceļa līnijas būvniecība 1925–1929". Foto pielīmēts kartona lapai.

Foto: Uzbēruma veidošana līnijai Glūda–Liepāja

Skats uz uzbēruma veidošanu, redzams uzbēruma nepabeigtais gals un pagaidu sliežu ceļi, uz kuriem aptuveni 4 vagonetes, kuras izmanto aptuveni 4 strādnieki kopumā. Ierakumam un uzbērumam abās pusēs redzams mežs. No albuma "Glūda–Liepāja dzelzceļa līnijas būvniecība 1925–1929". Foto pielīmēts kartona lapai.

Foto: Uzbēruma veidošana līnijai Glūda–Liepāja

Skats uz uzbēruma veidošanu un pagaidu sliežu ceļu uz uzbēruma, uz kura aptuveni 3 vagonetes, 2 strādnieki un 2 zirgi. Ierakumam un uzbērumam abās pusēs redzams mežs, priekšplānā zālājs. No albuma "Glūda–Liepāja dzelzceļa līnijas būvniecība 1925–1929". Foto pielīmēts kartona lapai.

Foto: Dzelzceļa stigas veidošana Glūda–Liepāja

Skats uz stigas un uzbēruma veidošanu, un demontētu pagaidu sliežu ceļu uz uzbēruma, uz kura aptuveni 11 strādnieki. Aiz uzbēruma redzams mežs, priekšplānā nozāģētu koku celmi. No albuma "Glūda–Liepāja dzelzceļa līnijas būvniecība 1925–1929". Foto pielīmēts kartona lapai.

Foto: Dzelzceļa stigas veidošana Glūda–Liepāja

Skats uz stigas un uzbēruma veidošanu, un demontētu pagaidu sliežu ceļu uz uzbēruma, uz kura aptuveni 11 strādnieki. Uzbērumam kreisajā pusē mežs, labajā - klajums ar izrakumiem un zemes kaudzēm. No albuma "Glūda–Liepāja dzelzceļa līnijas būvniecība 1925–1929". Foto pielīmēts kartona lapai.

Foto: Dzelzceļa stiga līnijā Glūda–Liepāja

Skats uz sliežu ceļu uz uzbēruma, kas aiziet tālumā starp klajumu un mežu. Priekšplānā labajā pusē stāv vīrietis mētelī un cepurē pie nozāģētu koku celmiem. No albuma "Glūda–Liepāja dzelzceļa līnijas būvniecība 1925–1929". Foto pielīmēts kartona lapai.

Foto: Zirgu pajūgi dzelzceļa zemes darbos

Skats ieslīpi uz aptuveni 4 zirgu pajūgiem, vagonetēm dzelzceļa stigā un aptuveni 5 cilvēkiem. Zemi klāj sniegs. No albuma "Glūda–Liepāja dzelzceļa līnijas būvniecība 1925–1929". Foto pielīmēts kartona lapai.

Foto: Dzelzceļa stiga ierakumā Glūda–Liepāja

Skats uz pagaidu būves sliežu ceļu ierakumā, uz kura četras sagāztas vagonetes. Pakalnā augšā redzams tālumā cilvēks pie koka. No albuma "Glūda–Liepāja dzelzceļa līnijas būvniecība 1925–1929". Foto pielīmēts kartona lapai.

Foto: Dzelzceļa stiga ierakumā Glūda–Liepāja

Skats uz pagaidu būves sliežu ceļu ierakumā, kreisajā pusē ēkas pakalna pakājē un pakalnā. No albuma "Glūda–Liepāja dzelzceļa līnijas būvniecība 1925–1929". Foto pielīmēts kartona lapai.

Foto: Dzelzceļa stiga ierakumā Glūda–Liepāja

Skats uz diviem pagaidu būves sliežu ceļiem ierakumā, uz viena no tiem 6 vagonetes. No albuma "Glūda–Liepāja dzelzceļa līnijas būvniecība 1925–1929". Foto pielīmēts kartona lapai.

Foto: Dzelzceļa stiga ierakumā Glūda–Liepāja

Skats uz sliežu ceļa būvniecību ierakumā un aptuveni 19 strādniekiem, priekšplānā gulšņi, tālumā uz sliežu ceļa redzams vagons. No albuma "Glūda–Liepāja dzelzceļa līnijas būvniecība 1925–1929". Foto pielīmēts kartona lapai.

Foto: Dzelzceļa stiga ierakumā Glūda–Liepāja

Skats uz diviem pagaidu sliežu ceļiem ierakumā no augšas, tālumā redzamas ēkas, gulšņu krāvumi. No albuma "Glūda–Liepāja dzelzceļa līnijas būvniecība 1925–1929". Foto pielīmēts kartona lapai.

Foto: Dzelzceļa stiga ierakumā Glūda–Liepāja

Skats uz aptuveni 12 strādniekiem ierakumā darbojamies ar sliežu ceļa vietas sagatavošanu sliežu ieklāšanai, kreisajā pusē novietoti koka gulšņi. No albuma "Glūda–Liepāja dzelzceļa līnijas būvniecība 1925–1929". Foto pielīmēts kartona lapai.

Foto: Dzelzceļa stiga ierakumā Glūda–Liepāja

Skats uz platsliežu ceļu, kas aiziet no klajuma ierakumā, no kreisās un labās puses ceļam piekļaujas pagaidu būves sliežu ceļi, ierakumā redzami 2 kravas vagoni (?). No albuma "Glūda–Liepāja dzelzceļa līnijas būvniecība 1925–1929". Foto pielīmēts kartona lapai.

Foto: Dzelzceļa stiga līdzenumā Glūda–Liepāja

Skats no augšas uz platsliežu ceļu klajumā, pie sliežu ceļa 3 cilvēki, tālumā redzama saimniecība ar ēkām. Kreisajā pusē ieslīpi aiziet pagaidu būves sliežu ceļš. No albuma "Glūda–Liepāja dzelzceļa līnijas būvniecība 1925–1929". Foto pielīmēts kartona lapai.

Foto: Dzelzceļa uzbērums līnijai Glūda–Liepāja

Skats uz uzbērumu un tālāk koka konstrukciju (tiltu?), kreisajā pusē aptuveni 6 strādnieki pie vagonetes. Attēls izgaismots. No albuma "Glūda–Liepāja dzelzceļa līnijas būvniecība 1925–1929". Foto pielīmēts kartona lapai.

Foto: Vēršādas dzelzceļa tilta celtniecība Glūda–Liepāja

Skats no tāluma ieslīpi uz tilta būvniecību – izmūrētiem balstiem, dažādām koka konstrukcijām apkārt, priekšplānā zālāja klajums. No albuma "Glūda–Liepāja dzelzceļa līnijas būvniecība 1925–1929". Foto pielīmēts kartona lapai.

Foto: Grunts izvešana ar vagonetēm Glūda–Liepāja

Skats uz 3 vagonetēm uz sliedēm un aptuveni 5 cilvēkiem pie tām, priekšplānā akmeņu krāvums. No albuma "Glūda–Liepāja dzelzceļa līnijas būvniecība 1925–1929". Foto pielīmēts kartona lapai.

Foto: Vēršādas dzelzceļa tilta balsti līnijā Glūda–Liepāja

Skats no Vēršādas upes krasta uz mūrētajiem tilta balstiem, kurus savieno pagaidu koka konstrukcija ar sliežu ceļu. No albuma "Glūda–Liepāja dzelzceļa līnijas būvniecība 1925–1929". Foto pielīmēts kartona lapai.

Foto: Vēršādas dzelzceļa tilta pārlaidumi Glūda–Liepāja

Skats uz tilta metāla pārlaidumu transportēšanu uz kravas platformas, kur labajā pusē 3 cilvēki, kreisajā pusē uz tālākajām platformām citi būvniecības materiāli. No albuma "Glūda–Liepāja dzelzceļa līnijas būvniecība 1925–1929". Foto pielīmēts kartona lapai.

Foto: Dzelzceļa tilta pārlaiduma uzstādīšana Glūda–Liepāja

Tilta pārlaidums uzstādīts uz upes gultnē ierīkotiem koka brusu pamatiem. Skats no sāniem uz Vēršādas tilta balstiem un kreisajā pusē novietotu pārlaidumu. Balstus savieno ažūra konstrukcija. No albuma "Glūda–Liepāja dzelzceļa līnijas būvniecība 1925–1929". Foto pielīmēts kartona lapai.

Foto: Dzelzceļa tilta pārlaiduma uzvilkšana Glūda–Liepāja

Skats uz tilta pārlaiduma uzvilkšanu uz rāmja, kas ar domkratiem uzstādīts koka konstrukcijai upei vidū. Priekšplānā redzama koka muca zemē. No albuma "Glūda–Liepāja dzelzceļa līnijas būvniecība 1925–1929". Foto pielīmēts kartona lapai.

Foto: Dzelzceļa tilta pārlaiduma uzvilkšana Glūda–Liepāja

Skats uz Vēršādas tilta augšdaļu, kur pie balsta stāv 2 cilvēki un tālāk uz dēļu klājuma vēl aptuveni 6 cilvēki. Kreisajā pusē redzama gaisā vinča. No albuma "Glūda–Liepāja dzelzceļa līnijas būvniecība 1925–1929". Foto pielīmēts kartona lapai.

Foto: Dzelzceļa tilta pārlaiduma uzvilkšana Glūda–Liepāja

Skats ieslīpi no sāniem uz Vēršādas tilta būvi: balstiem, pagaidu metāla konstrukciju starp tiem un uz viena, tālākā balsta redzams vēl neuzvilkts pārlaidums. No albuma "Glūda–Liepāja dzelzceļa līnijas būvniecība 1925–1929". Foto pielīmēts kartona lapai.