Latest news

Jūs atrodaties šeit

Kolekciju priekšmeti

Apakškolekcijas

Grid List
Atrasti 8936 priekšmeti

Atcelt visus filtrus
Foto: Daugavpils skolas audzēkņi Pirro un Dibens

Daugavpils Valsts dzelzceļu tehniskās vidusskolas audzēkņi Pirro un Dibens. No kreisās - Dāvis Pirro un Jānis Dibens apsēdušies uz sola. D. Pirro - dzimis 1918. g., strādājis par lokomotīves vadītāja palīgu. J. Dibens - dzimšanas gads nezināms, strādājis par lokomotīves vadītāju, miris (nošauts) 1941. g., abi absolvējuši Daugavpils Valsts dzelzceļu tehniskās vidusskolu 1938. g. Foto datējums - 1938. gadā.

Foto: Latvijas dzc. virsvaldes personāls 1931.g.

Nosaukums:Foto lielformāta, koka rāmī: Latvijas Dzelzceļu virsvaldes personāls. Grupas foto, fotografēts sakarā ar Dzelzceļu galvenā direktora Kārļa Bļodnieka atkārtotu iecelšanu šajā amatā. 1931.g. j.Rieksta foto. K.Bōdnieks centrā. Vieta: Rīga

Foto: Dzc. virsv. pers. un kond. vad. J.Razauskis

Nosaukums:Foto lielformāta, koka rāmī: Dzelzceļu virsvaldes Personāla un konduktoru nodaļas (Ekspl.direkc.) vadītājs Jēkabs Razauskis. Foto ap 1910.gadu, kad J.Razauskis bija Rīgas Politehniskā institūta audzēknis. Vieta: Rīga

Foto: Jēkabs Razauskis-foto portrets ar autogrāfu

Nosaukums: Foto: Jēkabs Razauskis - fotoportrets ar autogrāfu. 1925.g. 12.novembrī. Fotogrāfs A.Zvirbulis Rīgā. Vieta: Rīga

Foto: Jēkabs Razauskis darbinieku vidū. Ap 1929.g.

Nosaukums: Foto: Jēkabs Razauskis Personāla un konduktoru nodaļas darbinieku vidū. Ap 1929.g. Priekšā pa labi: Artūrs Rūmnieks. Foto: F.Līcis Rīgā Vieta: Rīga

Foto: Jēkabs Razauskis darbinieku vidū. Ap 1929.g.

Nosaukums: Foto: Jēkabs Razauskis Personāla un konduktoru nodaļas darbinieku vidū. Ap 1929.g. Foto: F.Līcis Rīgā Vieta: Rīga

Foto: Jēkabs Razauskis darbinieku vidū. 1927.g.

Nosaukums: Foto: Jēkabs Razauskis Personāla un konduktoru nodaļas darbinieku vidū. 1927.g. 2.aprīlī. Foto: F.Līcis Rīgā Vieta: Rīga

Foto: Jēkabs Razauskis darbinieku vidū. 1927.g.

Nosaukums: Foto: Jēkabs Razauskis Personāla un konduktoru nodaļas darbinieku vidū. 1927.g. 2.aprīlī. Foto: F.Līcis Rīgā Vieta: Rīga

Foto: Jēkabs Razauskis ar ģimeni meitas kristībās

Nosaukums: Foto: Jēkabs Razauskis ar ģimeni meitas kristībās. Torņakalnā, 1931.gada 1.novembrī. Foto: M.Tomaļunas Rīgā, Katoļu ielā 58-124. Vieta: Rīga

Foto: Jēkaba Razauska bēres (1892.-1933.)

Nosaukums: Foto: Jēkaba Razauska (05.10.1892.-20.02.1933.) bēres 1933.gada februārī. Priekšplānā uz kapa: Ekspluatācijas direkcijas piemiņas plāksne un vainags. Vieta: Rīga

Foto: Rīgas pasažieru priekšn. kancelejā

Nosaukums: Foto: Rīgas Pasažieru stacijas priekšnieka kancelejā. 1928.gada 3.janvārī. Darbinieki: A.Ore, Gulbīts, Jakabsons, A.Bundulis, J.Bunka - Razauska. Vieta: Rīga

Foto: Dzc. virsv. Ekspluatāc.dir. T.Dumpja atvaļin

Nosaukums: Foto: Dzelzceļa virsvaldes Ekspluatācijas direktora Teodora Dumpja atvaļināšana. Grupas foto ar virsvaldes direktoriem un darbiniekiem. 1927.g. 15.martā. 1. rindā 1. no labās: J.Razauskis. Foto: F.Līcis Rīgā. Vieta: Rīga

Foto: Dzc. virsv. Ekspluatāc.dir. T.Dumpja atvaļin

Nosaukums: Foto: Dzelzceļa virsvaldes Ekspluatācijas direktora Teodora Dumpja atvaļināšana. Grupas foto ar virsvaldes direktoriem un darbiniekiem. 1927.g. 15.martā. 1. rindā 1. no labās: J.Razauskis. Foto: F.Līcis Rīgā. Vieta: Rīga

Foto: Ekspluatāc.dir.T.Dumpis atvaļināšanas dienā

Nosaukums: Foto: Ekspluatācijas direktors Teodors Dumpis atvaļināšanas dienā pie sava darba galda. 1927.g. 15.martā. Foto: F.Līcis Rīgā. Vieta: Rīga

Foto: Ekspluatāc.dir.T.Dumpis atvaļināšanas dienā

Nosaukums: Foto: Ekspluatācijas direktors Teodors Dumpis atvaļināšanas dienā ar virsvaldes direktoriem un darbiniekiem. 1927.g. 15.martā. Foto: F.Līcis Rīgā. Vieta: Rīga

Foto: Ekspluatāc.dir. vec. grāmatv. A.Paeglītis

Nosaukums: Foto: Ekspluatācijas direkcijas vecākais grāmatvedis Augusts Paeglītis 25.darba gadu dzelzceļā jubilejā. 1928.g. 14.novembrī. Sācis strādāt dzelzceļā 1903.g. (14.) novembrī kā kantorists Rīgas - Pleskavas dzelzceļā. Foto: M.Tomaļunas Rīgā. Vieta: Rīga

Foto: Ekspluatāc.dir. grāmatvedis P.Maldutis

Nosaukums: Foto: Ekspluatācijas direkcijas grāmatvedis Pauls Maldutis 25.darba gadu dzelzceļā jubilejā. 1931.g. 21.februārī. Sācis strādāt 01.05.1905. (v.st.) kā telegrāfa kandidāts Rīgas - Orlas dzc. Foto: M.Tomaļunas Rīgā. Vieta: Rīga

Foto: Dzc. virsv. darb. banketā, Vērmanes d.restor

Nosaukums: Foto: Dzelzceļa virsvaldes darbinieki banketā Vērmanes dārza restorānā. Ap 1921.-22.g. Foto: J.Rieksts Rīgā. Vieta: Rīga

Foto: Dzc. virsv. direktora 30 darba g. jubilejā

Nosaukums: Foto: Dzelzceļa virsvaldes direktora 30 darba gadu jubilejā. ap 1921.-23.g. Vieta: Rīga

Foto:Ekspluatāc.dir. vietnieka Kļaviņa 40 g. d.jub

Nosaukums: Foto lielformāta: Ekspluatācijas direktora ilgadējā vietnieka un vietas izpildītāja Jēkaba Kļaviņa 40 darba gadu dzelzceļā jubilejas banketā Dzelzceļu virsvaldes zālē 1933.g. Vieta: Rīga

Foto: Latvijas dzc. 5 gadu sv. Amatnieku biedr.nam

Nosaukums: Foto lielformāta: Latvijas Dzelzceļu 5 gadu svētkos Amatnieku biedrības namā. 1924.g. augustā. 1 rindā 5.no kreisās - Kara skolas priekšnieks Klinsons, 8. - Satiksmes ministrs J.Pauļuks. Foto K.Bauls Rīgā. Vieta: Rīga

Foto: Jēkabs Razauskis, foto no apliecības

Nosaukums: Foto: Jēkabs Razauskis - Rīgas Politehniskā institūta audzēknis. Fotogrāfija no apliecības, stūrī institūta zīmogs, paraksts krievu val. Ap 1910.gadu Vieta: Rīga

Foto: Daugavpils dzelzceļa skolas audzēkņi

Daugavpils dzelzceļa skolas audzēkņi. Daugavpils Valsts dzelzceļu tehniskās skolas IV klases audzēkņi mācību kabinetā 1932. gada 25. aprīlī. Foto – G. Zilber Daugavpilī, Zaļā ielā 45. Foto datējums – 1932. gads.

Foto: Daugavpils dzelzceļu skolas audzēkņi

Daugavpils dzelzceļu skolas audzēkņi. Daugavpils Valsts dzelzceļu tehniskās skolas IV klases audzēkņi ar skolotāju mācību kabinetā. Foto: G. Zilber Daugavpilī, Zaļā iela 45. Foto datējums – 1932. gads.

Foto: Daugavpils dzelzceļa skolas audzēkņi

Daugavpils dzelzceļa skolas audzēkņi. Daugavpils valsts dzelzceļu tehniskās skolas audzēkņi mācību stundā. Foto datējums – 1930. gada aprīlis.

Foto: Kārlis Bļodnieks,Latvijas dzc.direktors

Nosaukums: Foto: Kārlis Bļodnieks - Latvijas dzelzceļu galvenais direktors. (1921.-1924., 1931.-1940.) Fotoportrets. Ap 1925.gadu. Ovālas formas. Vieta:

Foto: Kārlis Bļodnieks, fotoportrets

Nosaukums: Foto: Kārlis Bļodnieks fotoportrets, ap 1938.gadu. Vieta:

Foto:V.Matuzelis Krievijas S.Min. ier. formas tērp

Nosaukums: Foto: Vilhelms Matuzelis Krievijas Satiksmes ministrijas ierēdņa formas tērpā. Pēterburgā, ap 1915.gadu. Foto ovālā ierāmējumā. Vieta: Pēterburga

Foto:V.Matuzelis pie lokomotīves (Pk sēr.) Liepājā

Nosaukums: Foto: V.Matuzelis pie lokomotīves (Pk sēr.) Liepājā. Ap 1925.gadu. Vieta: Liepāja