Latest news

Jūs atrodaties šeit

Kolekciju priekšmeti

Apakškolekcijas

Grid List
Atrasti 6411 priekšmeti

Atcelt visus filtrus
Foto: Stacija Mežciems

Līnijā Rīga–Daugavpils, skats ieslīpi no perona puses uz stacijas kāpnēm un divām sievietēm civilajā apģērbā. Labajā pusē virs durvīm uzraksti – “KASIERS” un “BAGĀŽAS GLABĀTUVE”, kreisajā pusē “UZGAIDĀMĀ TELPA”. Fotopapīrs VEF. Reversā nesalasāms teksts ar zīmuli.

Foto: Stacija Daugavpils I

Līnijā Rīga–Daugavpils. Skats uz staciju, pasažieru nojumi un sliežu ceļiem. Priekšplānā pa kreisi redzami malkas krāvumi, aiz tiem žogs, kas atdala pļavu no sliežu ceļiem. Nojumes priekšā 2 koki. Aiz stacijas ēkas tālumā pilsētas ainava. Foto apakšmalā uzrakstīts Daugavpils stacija. Reversā apsveikums, datēts 6 V 31.g., pastmarka 6.sant. vērtībā, pasta zīmoga dat. 6.5.31. vertikāls uzraksts M. Buclers, Rīgā.

Foto: Stacija Indra

Līnijā Daugavpils–Indra. Skats uz Indras staciju svētku rotā. Stacijas vidū piestiprināts Latvijas Valsts ģerbonis ar valsts karogiem, zem tiem uzraksts DIEVS SVĒTĪ LATVIJU. Ēkas fasāde rotāta ar skujkoku virtenēm un vainagiem. Uz perona pie stacijas 2 cilvēki. Centrālās stacijas durvis atvērtas, tām katrā pusē pa nelielai izkārtnei, kuru uzraksts nav salasāms. Pa kreisi no durvīm redzama pasta kastīte, tālāk pulkstenis un perona apgaismes lāktenis. Durvis pa labi arī atvērtas, tām katrā pusē pa nelielai izkārtnei, kuru uzraksts nav salasāms, tālāk pa labi redzams perona apgaismes lāktenis. Priekšplānā redzamas sliedes.

Foto: Stacija Indra

Līnijā Daugavpils–Indra. Skats uz peronu un ieslīpi uz staciju. Uz perona redzami aptuveni 5 cilvēki un 3 soli. Uz stacijas fasādes režģis ar vīteņaugiem pirmā stāva līmenī, perona pusē lāktenis, pulkstenis un 2 nelielas izkārtnes (uzraksts nav salasāms). Ap stacijas ēku apstādījumi, kreisajā malā apstādījumos 2 gaiši soli. Pa labi no stacijas sliežu ceļi, uz tiem tālumā redzams vilciena sastāvs ar tvaika lokomotīvi. Pie perona pa kreisi koka žogs, aiz tā koki un krūmi. Pie sliežu ceļiem un perona redzami aptuveni 7 stabi. Tālumā neliela palīgēka. Fotopapīrs VEF. IZM: 8,4x 13,5 cm.

Foto: Stacija Līksna

Līnijā Rīga–Daugavpils. Skats uz staciju no perona puses, priekšplānā sliežu ceļi. Abas stacijas durvis atvērtas, tām pa vidu stāv sols. Blakus durvīm pa labi koka muca. Stacijas fasāde pirmā stāva līmenī apaugusi ar vīteņaugiem. Uz perona pa kreisi no stacijas ēkas stāv sols, aiz tā koki, koku galotnes augstākas par stacijas ēku. Pa labi no stacijas ēkas zems žogs, aiz tā koki un elektrības stabs. Foto izgatavots no augšmalā esoša negatīva uz mūsdienu fotopapīra.

Foto: Stacija Jersika

Līnijā Rīga–Daugavpils. Ieslīps skats uz staciju no perona puses, priekšplānā sliežu ceļi. Abas stacijas durvis atvērtas, starp tām pieslietas kāpnes, perona sols un pasta kastīte. Virs kāpnēm perona apgaismes lāktenis. Virs durvīm stiepjas vīteņaugi. Ēkas centrā stacijas nosaukuma plāksne ar uzrakstu “JERZIKA”. Abpus stacijas ēkai koka žogs, aiz tā koki. Pa labi no stacijas ēkas pie žoga piesliets velosipēds. Foto izgatavots no oriģināla negatīva uz mūsdienu fotopapīra.

Foto: Stacija Skaista

Līnijā Daugavpils–Indra. Skats uz Skaista staciju no sliežu ceļa puses, priekšplānā sliežu ceļi. Uz stacijas ēku no perona ved kāpnes. Uz perona pa labi no ieejas uz sola sēž sieviete gaišā tērpā un vīrietis. Pie ieejas durvīm perona apgaismes lāktenis un pasta kastīte. Stacijas priekšā starp sliežu ceļiem neliels stabs. Stacijai abās pusēs koki. No stacijas ēkas pa kreisi koka žogs. No stacijas ēkas pa labi starp ēku un kokiem tālumā redzams lauks un 3 ēku grupa. Foto nokopēts no oriģinālā negatīva (stikla plate).

Foto: Stacija Zemitāni

Līnijā Rīga–Valka. Stacija no sliežu ceļu puses svētkos. Stacijai uz jumta karogs, ieejas durvis ieskauj skuju virtene, virs tām zīme-vairogs. Uz perona 3 nelielas egles. Uz perona 8 vīrieši dzelzceļa dienesta tērpā, 7 stāv, 1 sēž uz sola. 1 vīrietis stāv uz sliedēm. Kreisajā pusē 1 stacijas ēkas logs atvērts, no tā pa labi pasta kastīte. Pa kreisi no stacijas ēkas koka žogs, aiz tā tālumā redzama jaunceltne vai kādas mājas gruveši. Reversā zīmogs - Foto iestāde Paul Baumans, Brīvzemnieku ielā 16, dz.2..

Foto: Stacija Čiekurkalns

Līnijā Rīga–Valka. Skats uz staciju no ieejas puses. Stacijas priekšplānā 9 cilvēku liela grupa: 7 vīrieši dzelzceļa dienesta tērpā, 6 no tiem stāv, viens sēž, un 2 bērni. Stacijas durvis atvērtas, abās pusēs tām pa apgaismes lāktenim. Stacijas priekšā apstādījumi, tos no ceļa atdala balti akmeņi. Reversā sānos teksts krievu valodā Fot. N. Černovs, Rīga, Dorovenskaja 41. Labajā, apakšējajā stūrī iespiests teksts (nesalasāms).

Foto: Stacija Baltezers

Līnijā Rīga–Valka. Skats uz staciju no perona puses. Priekšplānā redzami sliežu ceļš. Aiz tā foto kreisajā pusē vienstāvu koka stacijas ēka. Ēkas priekšā 4 cilvēki, vēl viens cilvēks izliecies pa atvērto stacijas logu. Pretī ēkai uz perona stabs ar plāksnīti “17”. Pa kreisi no stacijas ēkas koka žogs. Aiz tā aizmugurējā plānā koki. Stacijas peronu no kokiem atdala žogs, pie tā redzami aptuveni 5 cilvēki. perona tālākajā galā pa kreisi redzams perona apgaismes lāktenis. Reversā uzraksts ar tinti “Baltezera stacija (1926- 27.g.)”.

Foto: Stacija Ropaži

Līnijā Rīga–Valka. Skats uz staciju no piebraucamā ceļa puses. priekšplānā ceļš, to no abām pusēm ieskauj žogs. Pa kreisi sagāzies koka stabu un dzeloņstiepļu žogs, aiz žoga pļava. Pa labi metāla žogs ar metāla stabiņiem, aiz tā koki un krūmi. Kokos redzams ēkas jumta un augšējā stāva fragments. Aizmugurējā plānā foto centrā koka stacijas ēka. Pie ieejas durvīm betona kāpnes. Tām abās pusēs krūmu žogs. Pa kreisi pie stacijas ēkas vēl vienas betona kāpnes, tām blakus koks. Aiz koka redzams koka žoga fragments un melnbalts stabs. No koka pa kreisi apaudzis paugurs, tālāk redzams nelielas koka ēkas fragments. Stacijas priekšā 4 elektrības stabi. Foto aizmugurējā plānā pakalns, uz tā aug koki, pārsvarā priedes.

Foto: Stacija Vangaži

Līnijā Rīga–Valka. Skats uz Vangažu staciju no perona puses. Priekšplānā sliežu ceļi. Aiz tiem 1938./1939. gadā uzbūvētā divstāvu mūra stacijas ēka. Pie stacijas durvīm, kas vērstas pret peronu, pasta kastīte un neliela informatīvā plāksnīte, kuras uzraksts nav salasāms. Abpus durvīm redzami perona soli. Ēkas labajā sānā vēl vienas durvis, pie tā arī perona sols. Stacijas kreisajā malā piebūve ar 2 durvīm, durvis pa labi atvērtas. Aiz stacijas ēkas pa kreisi redzami koki. Reversā uzraksts ar tinti “1940. g. aprīlis. Fotopapīrs VEF.

Foto: Stacija Inčukalns

Līnijā Rīga–Valka. Skats uz Inčukalna staciju no sliežu ceļu puses. Foto priekšplānā celiņš, uz tā dēļu kaudzes. Abās pusēs celiņam nesen stādīti kociņi un pļava. Aiz celiņa foto labajā pusē sliežu ceļa priekšā kokmateriālu krāvumi, aiz tiem redzams uz sliedēm stāvošs kravas vilciena sastāvs ar tvaika lokomotīvi. Aiz vilciena sastāva fragmentāri redzams ēkas gals. Lokomotīves priekšā neliela vienstāvu palīgēka, tai aizmugurē redzama liela divstāvu ēka. Pa kreisi no vienstāvu palīgēkas redzama stacijas ēka, tās priekšā uz sliedēm vai perona 2 cilvēki. Pa kresi no stacijas ēkas vēl viena ēka, tās priekšā cilvēks. Foto kreisajā pusē aizmugurējā plānā mežs. Kreisajā, augšējā stūrī uzraksts: Hincenberg. Intchukalns. Reversā vēstule datēta 15.4.13, pasta zīmogs, pastmarka 3 kap. vērtībā, kreisā malā zīmogs HINCENBERG.

Foto: Stacija Inčukalns

Līnijā Rīga–Valka. Skats uz Inčukalna staciju no perona puses stacijas ēkas būves laikā. Ēkas priekšā 8 cilvēku liela grupa. 2 vīrieši dzelzceļa dienesta tērpā, 2 sievietes un 4 vīrieši civilā apģērbā. Pie ēkas fasādes koka sastatnes, tās ieejas durvju priekšā smilts vai grants kaudze. Labajā pusē ēkas priekšā uz zemes atstatu viena no otras 5 koka mucas. Uz sastatnēm starp pirmo un otro stāvu vēl viena koka muca. Otrā stāva līmenī uz sastatnēm pie ēkas gala sienas 3 strādnieki, tiem priekšā 2 koka mucas. Pirmajā ēkas otrā stāva logā stacijas labajā pusē redzams strādnieks. Uz sastatnēm mājas centrā otrā stāva līmenī stāv strādnieks, vēl viens strādnieks tajā pašā līmenī uz sastatnēm foto kreisajā malā.

Foto: Stacija Inčukalns

Līnijā Rīga–Valka. Skats uz Inčukalna staciju no perona puses. Priekšplānā sliežu ceļi. Pa labi no stacijas centrālajām durvīm 2 perona soli, uz tuvākā sēž 1 vīrietis. Abās pusēs durvīm vieta karoga kātam. Virs durvīm apgaismes lampa. Pa kreisi no durvīm atkritumu urna un pasta kastīte. Ēkas labajā stūrī durvis, pie tām stāv sieviete. Pa labi no ēkas redzami 2 elektrības stabi un koks. Pie stacijas ēkas kreisajā malā pieslietas koka kāpnes. Durvis stacijas gala sienā pa kreisi atvērtas. Foto kreisajā malā aizmugurējā plānā redzami koki.

Foto: Stacija Inčukalns

Līnijā Rīga–Valka. Skats uz Inčukalna staciju no sliežu ceļa puses. Priekšplānā sliedes. Pa labi no stacijas ieejas durvīm 2 perona soli, uz viena no tiem sēž 2 cilvēki civilā apģērbā. Pie ēkas fasādes starp soliem plāksnīte ar uzrakstu, kurš nav salasāms. Pa kreisi no ieejas durvīm 2 taburetes un pasta kaste. Abās puses stacijas ieejas durvīm karoga vietas, centrā virs durvīm apgaismojuma lampa un stacijas nosaukuma plāksne. Pie stacijas kreisā stūra pieslietas koka kāpnes. No stacijas ēkas pa kreisi zems koka žogs, aiz tā koki. Kokos redzams kādas ēkas logs. No stacijas ēkas pa labi redzams zems koka žogs, koka palīgēkas fragments, aiz tā 3 elektrības stabi un koki. Foto datējums: 1932.–1940. gads.

Foto: Stacija Sigulda

Līnijā Rīga–Valka. Vilciena pienākšana stacijā. Skats uz staciju no sliežu ceļu puses. Priekšplānā redzami sliežu ceļi, uz tiem 2 cilvēki. Foto kreisajā malā uz perona redzams ar muguru pret sliedēm stāvošs vīrietis, aiz tā koka muca, tālāk pa labi 3 perona soli. Peronu no apkaimes nodala koka žogs, aiz tā koki. Uz stacijas kreisās gala sienas daļēji saskatāms stacijas nosaukums krievu valodā. Stacijas priekšā uz perona vilcienu sagaida aptuveni 10 cilvēki, daļa no tiem sēž, daļa stāv kājās. Uz perona redzami soli un apgaismes lākteņi. No labās puses pienāk tvaika lokomotīves vilkts pasažieru vilciens. Aizmugurējā plānā stacijas labajā pusē redzams ūdenstornis. No stacijas pa labi redzams neliels koka žogs, aiz tā koki. Foto kreisajā, augšējajā stūrī uzraksts St. Segevold Station Segwald. Reversā vēstule un pasta zīmogi, datēti 6.4.16., pastmarka norauta. Krāsaina.

Foto: Stacija Sigulda

Līnijā Rīga–Valka. Stacija celtniecības laikā, no perona puses. Priekšplānā pļava, tālāk 3 kaudzēs sakrauti kokmateriāli. Būves priekšā redzami 3 vīrieši un materiālu kaudzes. Aizmugurējā plānā redzami koki. Reversā rakstīts teksts, izdzisis, atzīmēts “IX-XII 25.g.”.

Foto: Stacija Sigulda

Līnijā Rīga–Valka. Skats uz staciju no sliežu ceļu puses, priekšplānā sliedes. Stacijas centrālās ieejas durvis atvērtas, pie tām uz perona stāv vīrietis. Pa labi no durvīm stacijas pulkstenis, pa kreisi pasta kaste. Uz perona redzami 6 perona soli. Pa kreisi no ieejas durvīm uz perona stāv 5 vīrieši civilā apģērbā ar velosipēdiem. Pa kreisi no stacijas ēkas koka žogs, pret to ar skatu uz stacijas kreiso gala sienu stāv atspiedies 1 cilvēks. Aizmugurējā plānā redzams mūra ēkas fragments. Uz apakšējās foto malas uzraksts Siguldas stacija. Labajā, apakšējajā stūrī zīmogs FOTOBPOM RĪGA. Reversā vēstule, teksts grūti salasāms, pastmarka norauta, pasta zīmogam redzama puse. Fotopapīrs Argenta.

Foto: Stacija Sigulda

Līnijā Rīga–Valka. Skats uz staciju no sliežu ceļu puses. Foto priekšplānā uz perona 9 vīriešu liela grupa.1 vīrietis dienesta apģērbā, 1 vīrietis bez krekla, ģērbies tikai šortos, pārējie 7 vīrieši civilā apģērbā. Stacijas centrālās ieejas durvis atvērtas, no tām pa labi aptuveni 8 cilvēku liela grupa. No stacijas durvīm pa kreisi uz sola sēž sieviete gaišā apģērbā. No sliežu ceļu puses pa peronu nāk 1 vīrietis. Foto labajā malā daļēji redzams 1 cilvēks. Foto kreisajā, augšējā stūrī uzraksts SIGULDA 7.VIII 27.

Foto: Stacija Sigulda

Līnijā Rīga–Valka. Skats uz stacija no sliežu ceļu puses. Priekšplānā sliežu ceļi, labajā pusē daļēji redzama tvaika lokomotīve. Uz perona stacijas priekšā redzami aptuveni 18 cilvēki, daļa no tiem dienesta, daļa civilā apģērbā. Stacijas priekšā perona soli, uz 4 no tiem sēž kopskaitā 5 cilvēki. Stacijas centrālās ieejas durvis atvērtas, no tām pa labi stacijas pulkstenis. Foto apakšmalā uzraksts Sigulda. Stacija. Fotopapīrs Argenta.

Foto: Stacija Sigulda

Līnijā Rīga–Valka. Stacija no sliežu ceļa puses ziemā. Pie stacijas uz perona stāv 3 cilvēki-sieviete, vīrietis un bērns. Apakšmalā ar tinti uzraksts Siguldas stancija. Reversā zīmogs Foto Lessin Tāļr. 20 Siguldā.

Foto: Stacija Sigulda

Līnijā Rīga–Valka. Stacija no sliežu ceļu puses. Priekšplānā sliežu ceļi, labajā foto malā tvaika lokomotīve. Uz perona redzami aptuveni 30 cilvēku, daļa no tiem stāv, daļa sēž. Pa kreisi no stacijas ēkas foto kreisajā malā redzams koka žogs. Pie stacijas gala siena pa kreisi kravas rati. Stacijas ēkas labā fasādes mala apaugusi ar vīteņaugiem. Pa labi no stacijas ēkas redzama neliela palīgēka, tālāk žogs, aiz tā mežs. Kreisajā, augšējā stūrī ar tinti atzīmēts 4.XII 77.

Foto: Cilvēku grupa pie Rāmuļu stacijas ziemā

Cilvēku grupa pie dzelzceļa līnijas Rīga–Abrene stacijas Rāmuļi ziemas dienā. Astoņi cilvēki ziemas drēbēs pozē stacijas priekšā. Otrais un septītais Latvijas valsts dzelzceļu darbinieku 1923. gada parauga formastērpos. Sniegs un ēkas jumts izgaismots. Uz ēkas stacijas plāksne ar stacijas nosaukumu latviešu valodā. 1928. gads.

Foto: Kokmateriālu krautuve stacijā Rāmuļi

Kokmateriālu un dzelzsbetona cauruļu noliktava. Priekšplānā cilvēku grupa. 1928. gads.

Foto: Vagons ar kokmateriāliem un dzelzceļniekiem stacijā Rāmuļi

Dzelzceļnieku grupa pie divasu kravas vagoniem ziemā. Vagonam skrūvveida sakabe. Centrā dzelzceļnieks Latvijas valsts dzelzceļu darbinieku 1923. gada parauga formastērpā. 1928. gads.

Foto: Kravas vagons pie bagāžas noliktavas stacijā Rāmuļi

Divasu kravas vagons pie bagāžas noliktavas, uz rampas dzelzceļnieks Latvijas valsts dzelzceļu darbinieku 1923. gada parauga formas tērpā. Vagonam skrūvveida sakabe. Uzraksts "Daugavpils 6-III-28". 1928. gads.

Foto: Cilvēku grupa pie ceļu nodaļas kazarmas Dzērbenes stacijā

Cilvēku grupa pie Cēsu ceļu iecirkņa (CN) Dzērbenes stacijas kazarmas. Reversā uzraksts ar zīmuli "1927. g. Dzērbenes stacijas CN kazarme". Drukāti vārdi: Post Card.

Foto: Dzērbenes stacijas ēka svētku noformējumā

Dzelzceļa līnijas Rīga–Abrene stacijas Dzērbene mūra ēka no sliežu ceļu puses. Uz perona liela cilvēku grupa. Pie ēkas garā kātā plīvo Latvijas karogs. Ieejas durvis izrotātas ar vītni. 20. gs. 20. gadu beigas.

Foto: Dzērbenes stacijas dežurants ar signālripu

Dzelzceļa līnijas Rīga–Abrene stacijas Dzērbene dežurants formastērpā uz perona. Dežurantam rokā signālripa. Uz ēkas sienas redzams stacijas nosaukums, uz durvīm gaišas plāksnes ar uzrakstiem "Uzgaidāmās telpas", "Ieeja". 1933. gads.