Latest news

Jūs atrodaties šeit

Kolekciju priekšmeti

Apakškolekcijas

Grid List
Atrasti 624 priekšmeti

Atcelt visus filtrus
Foto: Pasažieri un 3. klases vagoni Valmieras stacijā

Foto: Pasažieru vagons, dzelzceļnieki III klases pasažieru vagoni Valmieras stacijā un pasažieri, kuri skatās laukā pa vagona logiem, stāv vagona durvīs un atrodas uz perona, ģērbušies civilajā apģērbā. Datējams ar 1928.gada augustu.

Foto: Vilciena pavadones uz 3. klases vagona kāpnēm

Foto: Pasažieru vagons, pavadones Skats uz pasažieru vagonu un 6 vilciena pavadonēm, kuras stāv uz kāpnēm. Galvā visām vienādas cepures. Reversā rakstīts: "Tartu 1933.g.2.maijā"

Foto: Vīrietis ar hūti vagona durvīs

Foto: Pasažieru vagons, cilvēku grupa Pasažieru vagons uz kā durvīm norādīts "Maskava-Rīga", pie vagona un vagona durvīs vīrieši civilajā apģērbā. Vieta nav noskaidrota. Datējams ar 20.gs.30.gadiem.

Foto: Dāmas pidžamās un rīta kleitās, stāvot uz pasažieru vagona kāpnēm

Foto: Pasažieru vagons, dāmas uz pakāpieniem 6 dāmas pidžamās un rīta kleitās, stāvot uz pasažieru vagona pakāpieniem. Vieta nenoskaidrota. Fotopapīrs VEF. Datējams ar 20.gs.30.gadiem.

Foto: Vagons ar pasta nodaļu un pasažieri

Foto: Pasažieru vagons, cilvēku grupa III klases pasažieru vagons un vagons ar pasta nodaļu uz sliežu ceļa. Vienam vagonam uz sāniem cipars "3", otram plāksne "pasta nodaļa". Pie III klases vagona 2 vīrieši un durvīs 1 vīrietis, visi civilajā apģērbā, pasta vagonā vīrietis dzelzceļnieka formas tērpā. Vieta nenoskaidrota, datējams ar 20.gs.30.gadiem.

Foto: Divi dzelzceļnieki pie 3. klases pasažieru vagona

Foto: Pasažieru vagons, divi dzelzceļnieki Divi vīrieši Latvijas dzelzceļu formas tērpā pie III klases pasažieru vagona, ieslīps skats uz vagonu. Vieta nenoskaidrota, 20.gs.30.gadi.

Foto: Studentu korporācijas vīriešu grupa pie vilciena

Foto: Pasažieru vagoni, cilvēku grupa Liela vīriešu grupa pie vilciena sastāva, dažiem vīriešiem galvā korporācijām raksturīgās cepures. Centrā esošajam pasažieru vagonam uz sāniem Latvijas valsts ģerbonis. Datējams ar 20.gs.30.gadiem

Foto: Dzelzceļnieki pie 3. klases pasažieru vagona, kam piekabināti kravas vagoni

Foto: Pasažieru vagons, kravas vagoni, dzelzceļnieki Ieslīps skats uz vilciena sastāvu, kā sastāvā ir gan pasažieru, gan kravas vagoni. 4 Latvijas dzelzceļu darbinieki formas tērpos, 1 stāv vagona durvīs, 3 uz perona, 3 no 4 darbiniekiem galvā formas cepure. Vieta nenoskaidrota, datējams ar 20.gs.30.gadiem

Foto: Cilvēku grupa svētku apģērbā pie 3. klases pasažieru vagoniem

Foto: Pasažieru vagons, pasažieri III klases pasažieru vagoni un pasažieri, kuri skatās laukā pa vagona logiem, stāv vagona durvīs un atrodas uz perona, ģērbušies civilajā apģē rbā. Reversā rokrakstā rakstīts teksts "Pie vagona ceļā uz Pļaujas svētkiem 1935.gada 12.oktobrim".

Foto: Liela sieviešu grupa tautastērpos pie 3. klases pasažieru vagoniem

Foto: Pasažieru vagoni, pasažieri tautastērpos III klases pasažieru vagoni un liela pasažieru grupa, kuri izkārtojušies uz perona un pie vagona ģērbušies tautas tērpos, iespējams koris (?). Reversā rokrakstā rakstīts teksts "Liepāja 1931.gads". Datējams ar 1931.gadu.

Foto: Cilvēku grupa svētku drēbēs pie vilciena

Foto: pasažieru vagoni, cilvēku grupa Skats uz cilvēku grupu, pie pasažieru vilciena sastāva, vienam no vagonam uz sāniem Latvijas Valsts ģerbonis. Stacija nenoskaidrota, varbū t Skrīveri. Foto reversā ovāls zīmogs ar tekstu: "Fotogrāfija Skrīveros" , augšējā teksta daļa nesalasāma. Datējams ar 20.gs.30.gadiem

Foto: 3. klases pasažieru vagons un bagāžas vagons uz uzbēruma un cilvēki

Foto: Pasažieru vagons, kravas vagons, cilvēku grupa Skats no sāna uz III klases pasažieru vagonu un kravas vagonu. Pie 3 pasažieru vagona cilvēks, iespējams pārbauda ritekļa tehnisko stāvokli. Priekšplānā sliežu uzbēruma zālē sēž cilvēku grupa- 3 sievietes un 2 vīrieši, puika pie paša sliežu ceļa. Vieta nenoskaidrota. Datējams ar 20.gs.30.gadiem

Foto: Pasažieru grupa svētku drēbēs pie 3. klases vagona

Foto: Pasažieru vagons, pasažieri III klases pasažieru vagoni un pasažieri, kuri skatās laukā pa vagona logiem, stāv vagona durvīs un atrodas uz perona, ģērbušies civilajā apģē rbā, gan sievietes, gan vīrieši. Pasažieru vagonam uz sāniem "3", "K 3061", "60 vietas", "nesmēķētājiem". Vieta nenoskaidrota, datējams ar 20.gs.30.gadiem

Foto: Jaunieši uzjautrinās uz vagona kāpnēm

Foto: Pasažieru vagoni, pasažieri Ieslīps skats uz pasažieru vilciena sastāvu un vīriešiem, kuri gan pakāpušies uz vagona kāpnēm, gan stāv uz perona. Reversā norādīts: "Tosmares (daļa Liepājas) strādnieku vilciena sastāvs ar strādniekiem. Fotopapīrs VEF. Datējums 20.gs.20.-30.gadiem

Foto: Jautras dāmas cepurēs un svētku apģērbā soļo pa Rīgas stacijas peronu

Foto: Pasažieru vagoni, dāmas uz perona 7 dāmas uz Rīgas pasažieru stacijas perona, uz sliežu ceļiem pasažieru vilciena sastāvi, tālumā liela cilvēku grupa. Reversā zīmogs ar tekstu: "Foto M.TOMALUNA Rīgā, Jersikas ielā 21, tel. 23408". Fotopapīrs Argenta, apmēram 20.gs.30.gados.

Foto: Studentu korporācijas grupa pie 3. klases pasažieru vagona

Foto: Pasažieru vagoni, pasažieri Jauniešu grupa gan sievietes, gan vīrieši pie III klases pasažieru vagona. Dažiem no vīriešiem studentu korporācijas cepures. Fonā 2 vecāki vīrieši- viens vagona durvīs, otrs- skatoties pa logu. Reversā teksts: "1926.g.rudenī, Jelgavas stacijā". Datējams ar 1926.gadu.

Foto: Dzelzceļnieku grupa pie 2./3. klases vagoniem

Foto: Pasažieru vagoni, dzelzceļnieki Ieslīps skats uz pasažieru vilciena sastāvu. Vagoniem uz sāniem norādīts burts "K" (krievu platuma sliežu ceļam), pirmais vagons vilciena sastāvā II klases Tk tipa, otrais un trešais III klases. Uz perona pie pirmā un otrā vagona, uz vagonu kāpnēm un lūkojoties ārā pa logiem 8 Latvijas dzelzceļu darbinieki- 6 pilnajos formas tērpos, 2 darbiniekiem mugurā darba apģērbs. Vieta nezināma. Datējams ar 20.gs.20.-30.gadiem.

Foto: Studentu korporācijas grupa uzjautrinās uz sliedēm pasažieru un kravas vagonos

Foto: Pasažieru vagoni, pasažieri Jaunu vīriešu grupa, daļai galvā studentu korporāciju deķeļi (cepures), vagonos un uz perona pie vagoniem. Ieslīps skats no sliežu ceļa uz vilciena sastāvā esošo pasažieru vagonu un kravas vagonu. Kravas vagonam uz sāna rakstīts "Latvijas dzelzceļi, burts K un numurs 36992". Vieta nezināma. Reversā atzīmēts datums 29.06.26.g. zīmogs "foto Krauklis "Viktorija", Rīgā, Brīvības iela 7, ieeja no Dzirnavu ielas. Datējams ar 1926.gadu

Foto: Vilciena avārija 3. klases pasažieru vagons noskrējis no sliedēm

Foto: Vilciena avārija III klases pasažieru vagons noskrējis no sliedēm, viens vagons vēl atrodas uz sliežu ceļa. Vieta nezināma. Datējams ar 20.gs.30.gadiem

Foto: Skolēnu grupa pie 2. klases pasažieru vagoniem

Foto: Pasažieru vagoni, cilvēku grupa Skats no sāna uz II klases pasažieru vagonu, priekšplānā liela skolēnu grupa gan meitenes, gan zēni. Vieta nezināma. Fotopapīrs VEF. Datējams ar 20.gs. 30.gadiem.

Foto: Jautra cilvēku grupa svētku apģērbā uz 3. klases vagona kāpnēm

Foto: Pasažieru vagoni, cilvēku grupa Pasažieru grupa- 3 sievietes un 14 vīrieši civilajā apģērbā pie III klases pasažieru vagona. Vieta nezināma. Datējams ar 20.gs.30.gadiem

Foto: Karavīri soļo Latvijas armijas kazarmu teritorijā un pasažieru vilciens

Foto: Pasažieru vagoni, karavīri Priekšplānā Latvijas armijas kazarmu teritorija un karavīri maršējot. Fonā uz sliežu ceļa pasažieru vilciena sastāvs. Vieta nezināma. Datējams ar 20.gs.30.gadiem

Foto: Pasažieri svētku apģērbā uz 3. klases vagona kāpnēm un logos

Foto: Pasažieru vagoni, pasažieri Ieslīps skats uz pasažieru vagoniem un vilciena pasažieriem. Pirmajam vagonam uz sāniem norāde, ka tas ir III klases. Gan sievietes, gan vīrie ši skatoties ārā pa vagona logiem, gan stāvot uz vagona kāpnēm. Vieta nezināma. Datējams ar 20.gs. 30.gadiem

Foto: Latvijas armijas karavīri un dāmas pie 3. klases vagoniem Daugavpilī

Foto: Vagoni, cilvēki uz perona Ieslīps skats uz vilciena sastāvu ar III klases pasažieru vagoniem, Latvijas armijas karavīriem formas tērpos un sievietēm civilajā apģērbā. Priekšplānā vīrietis smēķē. Reversā teksts latviešu valodā "Karavīru aizbraukšana no Daugavpils uz Gulbeni 24.IX 35.g. Datējams ar 1935.gadu

Foto: Pasta vagons nr. 3794 un cilvēki

Foto: Pasta vagons Skats uz pasta vagonu vilciena sastāvā. Uz vagona sāniem burts "K" (norāde, ka vagons paredzēts krievu platuma sliežu ceļam), "3974" (vagona sērijas numurs) un norāde "Pasta vagons". Vagonam uz sāniem Latvijas valsts ģerbonis, taure. Vagonam pie logiem restes, durvīs 5 cilvēki- 2 cilvēki, 3 vīrieši, pasta vagona darbinieki (?) Priekšplānā sliežu ceļš, vieta nezināma. Datējams ar 20.gs.20.gadiem

Foto: Vīriešu grupa formas cepurēs pie pasta vagona

Foto: Bagāžas vagons, cilvēku grupa Vīriešu grupa uz perona, labajā malā uz sliežu ceļa vilciena sastāvs- priekšplānā pasta vagons, tālāk pasažieru vagoni. Kreisajā, augšējā stūr ī ar zilu tinti, rokrakstā rakstīts: "St. Krustpili 25/IV.23.g Pasažieru v.n 2 perona Rīga-Zemgale-Varšava". Fotopapīrs LENORA, datējams ar 1923.gadu.

Foto: Dzelzceļnieku grupa pie bagāžas vagona

Foto: Bagāžas vagons, cilvēku grupa Skats uz bagāžas vagonu, kam uz sāniem numurs 3911 un burt "K", kas norāda uz sliežu ceļa platumu. Pie vagona cilvēku grupa (vagona personāls): 17 vīrieši un 1 sieviete, fonā 1 vīrietis pakāpies. Lielākajai daļai vīriešu galvā formas cepures, mugurā formas mēteļi. Fotopapīrs Leonar. Reversā atzīmēts datējams: 1923.gada 25.aprīli.

Foto: Jaunā tipa Latvijā būvētais divasu segtais kravas vagons uz sliežu ceļa

Foto: Kravas vagons Divasu segtais kravas vagons uz sliežu ceļa. Latvijā būvētais jaunā tipa preču vagons ar 20 tonnu nestspēju. Datējams: 20.gs.30.gadiem

Foto: Divasu segtais kravas vagonu sastāvs uz sliežu ceļa un strādnieki

Foto: Kravas vagoni, cilvēku grupa Divasu kravas vagonu sastāvs uz sliežu ceļa, priekšplānā, pa labi esošajam kravas vagonam uz rāmja norāde celtspēja- 17 tonnas, uz sāna plāksne ar norādi- "Stāvs pēc N platuma gabarītiem", blakus vēl viens, segtais kravas vagons, kam uz sāna: "Latvijas dzelzceļi, K, 2600". Priekšplānā strādnieku grupa- 3 stāv iekšā vagonā, 4 pie vagona. Ziema, datējams: 20.gs.30.gadiem.

Foto: Divasu segtais kravas vagons un strādnieki

Foto: Kravas vagons, strādnieki Skats no sāna uz divasu segto kravas vagonu, kam uz sāna uzraksts "Latvijas dzelzceļi, K (krievu platums), vagona numurs 30049, Biksti". Pie vagona dzelzceļnieki, strādnieki (6 vīrieši, 1 sieviete), kraujot iekšā preces kravas vagonā. Priekšplānā malkas grēdas, ziema. Fotopapīrs VEF. Datējams: 20.gs.20.-30.gadiem.