Latest news

Jūs atrodaties šeit

Kolekciju priekšmeti

Apakškolekcijas

Grid List
Atrasti 487 priekšmeti

Atcelt visus filtrus
Dok:Ilūgums. Liepājas-Glūdas dzc.būves valde

Nosaukums: Dokumensts: Ielūgums. Liepājas - Glūdas dzc. būves valde ielūdz uz vilcienu kustības atklāšanu Glūdas - Dobeles - Saldus iecirknī 1927. gada 8 oktobrī. Rīgas - Saldus - Liepājas dzc. līnija

Dokuments: Pieteikuma veidlapa

Nosaukums: Dokuments: Pieteikuma veidlapa. Pieteikums dzc. brīvbiļetes saņemšanai personīgām vajadzībām. 1943.gada 17.novembrī. Izsniedzējs: Viktors Kits, galdnieks 8.gr., dzīv. Robežu ielā 24-1, strād. Liepājas dzc. darbnīcās vagonu nodaļā no 1935.gada 4.marta, brīvbiļetes maršrutā - Liepāja - Priekule. Atzīme par brīvbiļetes iesniegšanu. Iespiests Latvijas dzc. spiestuvē 1943.gadā Vieta: Liepāja

Dokuments: Dzc.ceļojumu biroja Celtrans veidlapa

Nosaukums: Dokuments: Valsts Dzc. ceļojumu biroja "Celtrans" veidlapa, iespiesta Valsts dzc. tipogrāfijā 1937.gadā. "Celtrans", Rīgā, Aspazijas bulv.4 Uz veidlapas ar rakstāmmašīnu uzdrukāta apliecība, ka Valerjans Vilčuks ir "Celtrans" darbinieks un viņam uzdots saņemt sludinājumu pasūtījumus, ievietošanai Latvijas autoceļu kartē. 1939.gada 16,janvārī. "Celtrans" zīmogs ar direktora parakstu. Vieta: Rīga

Dokuments: Aploksne ar uzrakstu Latvijas dzc

Nosaukums: Dokuments: Aploksne. Ar uzrakstu: "Latvijas valsts dzelzceļi" - latv. un franču val., un "Latvijas dzelzceļa pārvalde" - latv. un krievu val. (zīmoga nospiedums un nosvītrots) Iespiesta Valsts dzc. tipogrāfijā, 1938.gadā. Vieta: Rīga

Dokuments: Veidlapa. Pasažieru pārvadājums

Nosaukums: Dokuments: Veidlapa. Pasažieru pārvadājums. Neaizpildīta. Jānorāda: izbraukuma stacija, caur -, gala stacija, preču zīmes Nr., braucēju skaits. Iespiesta Valsts dzc. tipogrāfijā, 1937.gadā. Vieta: Rīga

Dokuments: Veidlapa. Transita sūtījuma prece

Nosaukums: Dokuments: Veidlapa. Transita sūtījuma prece. Neaizpildīta. Jānorāda: izsūtīšanas vieta, gala stacija, preces nosaukums, svars, skaits. Iespiesta Valsts dzc. tipogrāfijā, 1936.gadā. Vieta: Rīga

Dok:Preču zīme. Parastā ātruma sūtījuma

Nosaukums: Dokuments: Preču zīme. Parastā ātruma sūtījuma preču zīme Nr. 458729. Latv. valsts dzc. izsūtīšanas stacija - Rīga preču. Prece - bērza, priedes un egles malka. Sūtītājs - J.Līdaka, saņēmējs - G.Freijtags. 1931.gada 23.septembris. Iespiesta Dzc.virsvaldes tipogrāfijā, 1931.gadā Vieta: st.Ieriķi

Dok:Preču zīme. Parastā ātruma sūtījuma

Nosaukums: Dokuments: Preču zīme. Parastā ātruma sūtījuma preču zīme Nr.15. Latv. valsts dzelzceļi. Izsūtīšanas stacija Dobele ( Jānis Jegers, Dobeles pag. Ružās) gala stacija Torņakalns. 1937.gada 8.oktobrī. Iespiesta Valsts dzc. tipogrāfijā 1937.gadā Vieta: st.Dobele

Dok. Kopgalda karte Nr.273E 1942.gads

Nosaukums: Dokuments: Kopgalda karte Nr.273E. Uzņēmums "Dzelzceļu bufetes", Dzelzceļu virsvaldes virtuve. 1942.g. septembrī. Izdota Edgaram Kušķim. (dzc. stacijas priekšnieka palīgu 7. kursu kursants) Iespiesta Valsts dzc. spiestuvē 1942.g. Vieta:

Dok. Apsveikums-J.Švarca k-gam 25 darba g.

Nosaukums: Dokuments: Apsveikums "Augsti godājamam Pasažieru nodaļas Transorta biroja pārzinim Jānim Švarca kungam 25 darba gadu atceres dienā 1933.g. 14. novembrī. 1908.-1933". A.Segliņa zīmējums. Darba biedru apsveikuma teksts un paraksti. 4 lapas, 2 lapas - biedrības apsveikums. Vieta: Rīga

Dokuments:Bagāžas kvīte Nr.403148

Nosaukums: Dokuments: Bagāžas kvīte Nr.403148 pasažieru ātruma kravas nosūtīšanai no Jelgavas uz Bērzupi. 25.08.1943. Nosūtītājs: Jāzeps Vētra. Latv. un krievu val. Vieta: Jelgava

Dokuments: Kvīšu pasakņu grāmatiņa

Nosaukums: Dokuments: Kvīšu pasakņu grāmatiņa. Šķirotavas pamatdepo no Šķirotavas, Preču, Kalpaka un Ieriķu noliktavām Pk sēr. lokomotīvēm izsniegto materiālu (malka, ogles, kūdra, eļļa u.c.) kvīšu pasakņi. Saņēmējs - lokomotīves vadītājs Alksnītis. Izrakstītas 1934.gadā. Iespiesta 1933.g. Dzc. virsvaldes tipogrāfijā. Vieta: Šķirotava

Dokuments: Kvīts duplikāts. Šķirotavas pamatdepo

Nosaukums: Dokuments: Kvīts duplikāts Nr.94/8602. Šķirotavas pamatdepo uz lokomotīves sēr. Dk Nr.157 tend. Nr.155 pieņemts no (lok. vadītāja) Vaļenieka ogles, eļļas un petroleja. 3.12.1937. Valsts dzc. kvīts veidlapa. 2. pusē: depo dežuranta atzīmes (neaizpildīta). Vieta: Šķirotava

Dokuments: Kvīts Šķirotavas pamatdepo uz lok. Dk

Nosaukums: Dokuments: Kvīts Nr.60/8568 Šķirotavas pamatdepo uz lokomotīves Dk Nr.157 tend. Nr.155 pieņemts no Šķirotavas depo ogles, eļļa, petroleja. 3.12.1937. Pieņēmis lok. vadītājs Alksnītis. Valsts dzc. kvīts veidlapa. 2. puse: depo dežuranta atzīmes. Vieta: Šķirotava

Dokuments: Lokomotīves vadītāja ziņojums

Nosaukums: Dokuments: Lokomotīves vadītāja ziņojums Nr.2/1474 par brigādes un lokomotīves darbību. 28.07.1935. TN I pamatdepo Šķirotava. Lokomotīve sēr. Pk Nr.428. Tenderis sēr. Pk nr.430, 3-asīgs. Lok.vad. Alksnītis, palīgs Megnis. Slokas stacijas zīmogs. Veidlapa iespiesta Dzc. virsvaldes tipogrāfijā 1934.g. Vieta: Šķirotava, st.Sloka

Dokuments: Darba kvīte Nr.476 manevru darbiem

Nosaukums: Dokuments: Darba kvīte Nr.476 manevru darbiem. Lokomotīve sēr. Pk Nr.454 Cēsu stacija. Lpk.vad. Alksnītis, palīgs Zariņš. 18.08.1931. Veidlapa iespiesta 1931.g. 2. pusē: saīsināta manevru darba un karstās rezerves saīsinājumi. Vieta: st. Cēsis

Dokuments: Kvīte Nr.53/4315. Pamatdepo Jelgavā

Nosaukums: Dokuments: Kvīte Nr.53/4315. Pamatdepo Jelgavā. Uz lok. sēr. K Nr.323 tend. Nr.2406 pieņemts no lok. vad. Alksnīša malka, ogles, eļļas, petroleja. Pieņēmis lok. vad. Lielbramanis. 14.12.1940. Valsts dzc. veidlapa. 2. pusē: depo dežuranta atzīmes (neaizpildīta). Vieta: Jelgava

Dokuments: Ceļa atļaujas telefonogramma.

Nosaukums: Dokuments: Ceļa atļaujas telefonogramma. Lok. vadītājam no dispečera. Zižļu aparāti bojāti. Izdota vilcienam Taurupes stacijā, ka vilcienam Nr.617 atļauts braukt līdz Ķeipenei. 11.04.1941. Veidlapa iespiesta Valsts dzc. tipogrāfijā 1937.g. Vieta: st.Taurupe, st.Ķeipene

Dokuments: Ceļa atļaujas telefonogramma.

Nosaukums: Dokuments: Ceļa atļaujas telefonogramma. Lok. vadītājam no dispečera. Izdota Augšciema stacijā, ka vilcienam Nr.45 atļauts braukt Jāņavārtiem. 13.VIII 1938. Veidlapa iespiesta Valsts dzc. tipogrāfijā 1937.g. Vieta: st.Augšciems, st.Jāņavārti

Dokuments: Ceļa atļaujas telefonogramma.

Nosaukums: Dokuments: Ceļa atļaujas telefonogramma. Mašīnistam. Gaiši zilas signāla vietā (manevru signāls: "aizliegts izdarīt manevrus"). Pāru vilcieniem. Rīgas galvenā stacija gaida vilcienu no Kalpaka posteņa. 24.10.1947. krievu val. Vieta: st.Rīga, Kalpaka postenis

Dokuments: Ceļa zīme. Lokomotīves vadītājam

Nosaukums: Dokuments: Ceļa zīme. Lokomotīves vadītājam. Nepāru vilcieniem. Izdevusi stacija 5.klm postenis. "Pēdējais vilciens Nr.1633 pienāca stacijā Kalpaka post. plkst.20:15. Vilcienam nr.617 uzdodu iet līdz stacijai Kalpaka post." 11.IV 1941. Veidlapa latv. un krievu val. Vieta: 5.km post., Kalpaka postenis

Dokuments: Brīdinājums. Izd. Lodes st. dežurants

Nosaukums: Dokuments: Brīdinājums. izdevis Lodes stacijas dežurants vilcienam Nr.1104: "posmā Lode - Valmiera 116.km pie uzstādītiem signāliem braukt ar ātrumu 25km/st. kūkumu labošanas dēļ". 01.02.1941. Veidlapa sarkanā krāsā, iespiesta valsts dzc. tipogrāfijā 1939.g. Vieta: st.Lode

Dokuments: Brīdinājums. Par ātruma ierobežojumu

Nosaukums: Dokuments: Brīdinājums. Vilciena Nr.1070 lokomotīves vadītājam "Posmā Jugla - Ropaži 12. un 20. km braukt ar ātrumu 20.km stundā - gulšņu pārdzīšana". 27.VII 1935. Veidlapa sarkanā krāsā. Vieta: st.Jugla

Dokuments:Brīdinājums. Lok vad. kustībai iepakaļis

Nosaukums: Dokuments: Brīdinājums. Izdevis Pļaviņu stacijas dežurants vilciena Nr.500 lokomotīves vadītājam. Kustībai iepakaļis. "Jums pa priekšu 15 mon. aizlaists līdz st. Krustpils vilciens Nr.312 ar 30 min. gājiena laiku. Jūsu gājiena laiks nedrīkst būt mazāks par 40 min." 20.VII 1935. Veidlapa sarkanā krāsā. Vieta: st.Pļaviņas

Dokuments:Brīdinājums.Par vilcienu krustošanos

Nosaukums: Dokuments: Brīdinājums. Vilciena Nr.309. lokomotīves vadītājam "Vilcienam jākrustojas ar vilcienu Nr.10 Stienes stacijā, izlietojot otro ceļu." Paraksts: EDS Smits. 24.XI 1940. Veidlapa iespiesta Valsts dzc. tipogrāfijā 1939.g. Vieta: st.Stiene

Dokuments: Lokomotīves maršruta lapa

Nosaukums: Dokuments: Lokomotīves maršruta lapa. Nr.9728. PSRS Sat. min. Latv. dzc. veidlapa. Lok. ob 5528. Mašīnists Alksnītis, mašīn. palīgs Puzinkevičs. No Čiekurkalna noliktavas ņemti materiāli. Aizpildīta 25.XI 1948. Krievu val. Vieta: Čiekurkalns

Dokuments:Pieteikums dzc. brīvbiļetes izsniegšanai

Nosaukums: Dokuments: Pieteikums gada, sezonas skolnieka vai vienreizēja brauciena dzelzceļu biļetes izsniegšanai personīgām vajadzībām. Latv. valsts dzc. veidlapa, neaizpildīta, iespiesta 1938.g. Valsts dzc. tipogrāfijā Vieta:

Dokuments: Krāj-aizdevu sab. Dzelzceļnieks aprēķ.

Nosaukums: Dokuments: Krāj-aizdevu sabiedrības "Dzelzceļnieks" aprēķins Nr.3757 Pēterim Alksnītim izsniegtajam aizdevumam pret vekseļiem. 28.04.1932. Vieta: Rīga

Dokuments: Krāj-aizdevu sab. Dzelzceļnieks aprēķ.

Nosaukums: Dokuments: Krāj-aizdevu sabiedrības "Dzelzceļnieks" aprēķins Nr.6726, 11.11.1932. Pēterim Alksnītim Vieta: Rīga

Dokuments: Krāj-aizdevu sab. Dzelzceļnieks aprēķ.

Nosaukums: Dokuments: Krāj-aizdevu sabiedrības "Dzelzceļnieks" aprēķins Nr.2334 Pēterim Alksnītim 24.03.1938. Veidlapa drukāta Pīpiņa un Upmaņa spiestuvē Rīgā, Marijas ielā 10 Vieta: Rīga