Latest news

Jūs atrodaties šeit

Kolekciju priekšmeti

Apakškolekcijas

Grid List
Atrasti 487 priekšmeti

Atcelt visus filtrus
Miertiesas sēdes protokols

Rīgas apriņķa 1. iesirkņa miertiesa izskatīja lietu Nr. 320 par Jura Raģa lūgumu izdot apliecību par viņa dēla Jāņa Raģa dzimšanu.

Pases izraksts

Jāņa Rāģa pases TA002515 izraksts - Rīgas Jūrmalas notāra Olgas Jurkovskas apliecinājums par pases ar reģistra numuru 130i izraksta pareizību.

Kvīts par semestra maksas nomaksu Rīgas komercinst

Kvīts Nr. 5162/30/01.1937. izdota J. Raģim par pavasara semestra nomaksu Ls 60.

Lūgums Rīgas Komercinstitūtam

J. Raģa lūgums Rīgas Komercinstitūtam atļaut pārbaudīties starptautiskajās tiesībās un konsulārajā reglamentā

Skolu departamenta kvīts

Izglītības ministrijas skolu departamenta kvīts Nr. 269/21.09.1937. par iestāšanās naudu 10 Ls apmērā J. Raģim.

Rīgas pilsētas Izglītības valdes kvīts

Rīgas pilsētas Izglītības valdes kvīts par 5 Ls saņemšanu no J. Raģa par psihotehnisko pārbaudi.

Rīgas Komercinstitūta paziņojums

Rīgas Komercinstitūta paziņojums Nr 924/8.10.1937.g. J. Raģim izņemt studenta karti līdz 16. oktobrim.

Rīkojums par telegrāfista pienākumu izpildi

Rīkojums Nr. EA-V-92/2.06.38.g. - izpildīt J. Raģim telegrāfista pienākumus vasaras sezonā.

J. Raģa iesniegums par pārcelšanu no Daugavpils

J. Raģa iesniegums par pārcelšanu. Melnraksts par J. Raģa pārcelšanu no Daugavpils uz Asariem par stacijas dežurantu. Iesniegumā minēts, ka viņš strādājis dzelzceļā no 1938. g. 19. septembra.

Dzelzceļa ārsta apliecība

Dzelzceļa ārsta apliecība par J. Rāģa nosūtīšanu veselības stāvokļa pārbaudīšanai sakarā ar iestāšanos rīgas Valsts tehnikuma dzelzceļa ekspluatācijas nodaļā.

Rīgas komercinstitūta kvīts

Rīgas komercinastitūta izdota kvīts J. Raģim par 65 Ls saņemšanu par rudens semestri. Uz kvīts institūta zīmogs.

Baku potēšanas zīme

Baku zīme Nr. 100, izdota J. Raģim, dzīv, Rīgas Jūrmalā, Valtera prosp. 59, par atkārtotu potēšanu bez panaākumiem. Parakstījis Rīgas Jūrmalas pilsētas vecākais ārsts.

Izziņapar veselības stāvokli

Ziņas par veselības stāvokli Jābim Raģim. Uz izziņas Rīgas Jūrmalas pilsētas ģimnāzijas un vecākā ārsta zīmogi

Slimības pabalsta lapa

"Austrumzemes dzelzceļa slimo kases slimībaspabalsta lapa izdota J. Raģim, dzīvo Daugavpilī, Krustpils ielā 19-1. Darba nespējas lapa s;akot ar 22.07.43. Lapa pagarināta līdz 27.09.44. Ārsta lēmums - atļaut izbraukt uz Rīgas Jūrmalu un ārstēties Rīgā."

Ārsta atsauksme

Austrumzemes dzelzceļa slimo kases izdota ārsta atsauksme par J. Raģa veselības stāvokli.

Sanatorijas apliecība par izbraukšanas atļauju

Apliecība Nr. 417/27.01.1944.g. J. Raģim par braukšanu uz Daugavpili dienesta lietu kārtošanai. augšmalā izdarītas atzīmes ar zīmuli. Uz apliecības Tērvetes sanatorijas zīmogs.

Darba ekspertīzes ārstu komisijas uzziņa

Darba ekspertīzeds ārstu komisijas uzziņa, izdota J. Raģim. Ar DEĀK akta Nr. 483 atzinumu J. Raģis atzīts par 3. grupas invalīdu.

Maizes ceptuves rēķins

Rēķins K. Liepiņa maizes ceptuvei Mellužos par rupjmaizes saņemšanu 209 kg, 135 rbļ 85 kap. vērtībā. Rokrakstā ar zīmuli.

Vēstule no Vācijas valsts dzelzceļu ģenerāldirekci

Vācijas valsts dzelzceļu direkcijas vēstule Latvijas valsts dzelzceļu Virsvaldei 1937.gada 15.03. par Rīgas dzelzceļa mezgla pārbūves priekšlikumiem, kas tiek nosūtīti

Memorands par Rīgas dzelzceļa mezgla izbūvi

Memorandā aprakstīti vairāki rīgas dzelzceļa mezgla pārbūves varianti. To parakstījis Vācijas valsts dzelzceļu direkcijas Drēzdenā inž. Frohne.

Pielikums Nr 2a Memorandam par Rīgas dzelzceļa mez

Piezīmes par inž. Frohne referātu par Rīgas dzelzceļa mezgla izbūvi

Pielikums Nr 2b Memorandam par Rīgas dzelzceļa mez

Tehniskā direktora inž. E.Dravnieka vēstule Vācijas valsts dzelzceļu direkcijai Drēzdenē

Latvijas dzelzceļnieku arodbiedrības biedra karte

"Latvijas dzelzceļnieku arodbiedrības Biedru karte Nr. 6616 izdota Kārlim Jankovskim CPS darbiniekam 1940.g. 1.oktobrī Liepājas nodaļā. Uz kartes zīmogs ""Padomju Latvijas Dzelzceļnieku arodbiedrība. Liepājas nodaļa"" Reversā ar tinti un zīmuli atzīmētas iemaksātās biedra naudas par 1941.gada pirmo pusgadu."

Apliecība par tiesībām braukt pa valsts d

Apliecības uzrādītājam, kara invalīdam Pēterim Cīrulim ir tiesības braukt pa valsts dzelzceļiem 3. klases vagonos ar bērnu biļeti. Apliecība derīga vienam gadam, sākot ar 1935.g.28.augustu.

N.Zeltiņa autobiogrāfija

Rokrakstā rakstīta Nikolaja Zeltiņa autobiogrāfija no 1912.gada 26.marta līdz 1945.gada 19.septembrim.

Dok:Ldz lokom. pēc stāvokļa 1938.g.

Nosaukums: Dokuments: rokraksts. Mašīnrakstā. Latvijas valsts dzelzceļu lokomotīves pēc stāvokļa 1938.gadā. Īss raksturojums. Sastādījis Dāvis Pirro 1995.gadā 19.janvārī. Lokomotīvju sērijas, numuri, asu skaits, lokomotīvju skaits, izgatavotājrūpnīcas, indeksi, dzelzceļu mašīnu iecirkņi. Vieta: Rīga

Dok: Daugavpils dz.tehn.vsk.absolventu saraksts

Nosaukums:Dokuments: rokraksts. Mašīnrakstā. Daugavpils valsts dzelzceļu tehniskās vidusskolas 1938.gada absolventu saraksts. Sastādījis Dāvis Pirro 1996.gadā. Sarakstā 40 cilvēki. Sastādīts pēc atmiņas. Vieta:Daugavpils

Dok:vēstule par D.dz.tehn.vsk.dibināšanas gadu

Nosaukums:Dokuments: vēstule, mašīnrakstā. Dāvja Pirro - Daugavpils valsts dzelzceļu tehniskās vidusskolas 1938.gada absolventa - vēstule Daugavpils Dzelzceļnieku tehnikuma direktoram. 1995.gada 23.janvārī. Vēstulē norādīts, ka skolas dibināšanas gads ir 1925.g., kad tā sāka savu darbu kā Daugavpils valsts dzelzceļu skola, no 1936.g. - Daugavpils valsts dzc. tehnikums, no 1945.g. - daugavpils Dzelzceļnieku tehnikums. Vieta:Daugavpils

Dok: Atļauja Nr.5198, J.Geidonim, šķērsot tiltu

Nosaukums: Dokuments: Atļauja Nr.5198, izdota Jelgavas dzc. depo darbiniekam Jānim Geidonim, šķērsot tiltu pār Lielupi Jelgavā dienesta vajadzībās. Derīga līdz 1944.gada 31.decembrim. Vācu val. Vieta: Jelgava