Latest news

Jūs atrodaties šeit

Kolekciju priekšmeti

Apakškolekcijas

Grid List
Atrasti 105 priekšmeti

Atcelt visus filtrus
Dokuments: Valentīnas Rutups darba grāmata

Darba grāmata izdota PSRS Ceļu satiksmes ministrijas Baltijas dzelzceļa vilcienu dispečerei Valentīnai Rutups, dzimušai Višnevskai 1932.gadā. Darba gaitas dzelzceļā uzsākusi 1950.gadā, pensijā devusies 1986.gadā. Dokumentam pelēki kartona vāki, augšējā, kreisajā stūrī PSRS ģerbonis, centrā uzraksts latviešu un krievu valodā: "DARBA GRĀMATIŅA". Pie dokumenta pielikums. Abi dokumenti aizpildīti rokrakstā, krievu valodā. Visos atvērumos apakšējā malā zīmogi. Datējams ar 1950-1986.gadu

Dokuments: V.Rutups darba apliecība

Darba apliecība Nr.091586 izdota Baltijas dzelzceļa Jelgavas ceļu nodaļas dispičerei Valentīnai Rutups 1984.gada 10.janvārī. Apliecība ar sarkaniem vākiem, centrā PSRS ģerbonis, augšējā un apakšējā malā uzraksts krievu valodā : "PSRS", "Ceļu satiksmes ministrija". Apliecībā V.Rutups foto un zīmogi. Teksts rokrakstā krievu valodā. Datējams ar 1984.gada 10.janvāri

Dokuments: V.Rutups apliecība par izglītiību

Vispārizglītojošās izglītības apliecība Nr.068856 , izsniegta Rūtupei Valentīnai Aleksandra meitai, pabeidzot Jelgavas 1. vispārizglītojošo maiņu vidusskolu. Apliecība gan latviešu, gan krievu valodā ar apgūtajiem mācību priekšmetiem un vērtējumu. Tajā zīmogi, skolas direktora un skolotāju paraksti. Apliecība zaļos vākos, ar zelta burtiem rakstīts krievu un latviešu valodā: "Latvijas PSR izglītības ministrija, APLIECĪBA par astoņgadīgo izglītība", centrā Latvijas PSR ģerbonis.

Dokuments: V.Rutups iegūtās izglītības apliecība

Satiksmes ceļu ministrijas izsniegtā apliecība Nr.048647 Valentīnai Višņevskai (vēlāk Rutups), iegūstot stacijas dežuranta profesiju. V.Višņevska beigusi Liepājas ceļu tehniskās skolu. Apliecība krievu va lodā ar sievietes foto, zīmogu un parakstiem. Mācījusies no 1953.gada 1.oktobra- 1954.gada 31.jūlijs. Datējams ar 1954.gada 31.jūliju

Dokuments: V.Rutups iegūtās izglītības diploms

Daugavpils dzelzceļa transporta tehnikuma izsniegtais diploms Nr.643333 Valentīnai Rutups, pabeidzot pilno kursu dzelzceļa ekspluatācijas specialitātē un iegūstot ekspluatācijas tehniķa kvalifikāciju. Diploms latviešu un krievu valodā, ar zīmogiem, direktora un sekretāra parakstiem. Teksts rakstīts ar melnu tinti rokrakstā. Tumši zilos sintētiska materiāla vākos ar iespiestu Latvijas PSR ģerboni un krievu valodā : "Diploms" Datējams ar 1970.gada 30.jūniju

Dokuments: Arvīda Popena pensijas apliecība

Dokuments: Arvīda Popena pensijas apliecība Cietos, pelēkos vākos uz 8 drukātām veidlapām ar zilu tinti aizpildīta apliecība nr. 209217. Uz vāka drukāts izdevēja nosaukums latviešu un krievu valodā: "LATVIJAS PSR SOCIĀLĀS NODROŠINĀŠANAS MINISTRIJA" un dokumenta nosaukums. Izdota Arvīdam Popenam (1906-1976), kurš strādājis kā tvaika lokomotīves vadītājs Latvijas dzelzceļos no 1930. līdz 1962. gadam, saņēmis vairākus darba apbalvojumus. Dokumenta datējums: 1962. gads.

Dokuments: Arvīda Popena darba grāmatiņa

Dokuments: Arvīda Popena darba grāmatiņa Mīkstos, tumši pelēkos vākos uz 58 drukātām veidlapām-lapaspusēm ar zilu un melnu tinti aizpildīta darba grāmatiņa nr. 2673. Uz vāka drukāts izdevēja nosaukums latviešu un krievu valodā: "P.S.R.S." un "DARBA GRĀMATIŅA". Dokumentā ieraksti ar datējumiem no 1945. līdz 1976. gadam. Izdota Arvīdam Popenam (1906-1976), kurš strādājis kā tvaika lokomotīves vadītājs Latvijas dzelzceļos no 1930. līdz 1962. gadam, saņēmis vairākus darba apbalvojumus. Dokumenta datējums: 1947. gads.

Dokuments: Apliecība S.Barinovskim par apbalvojumu

Staņislava Baranovska apliecība, kas apliecina abalvojuma nozīmes "Otličnij paravoznik/ Izcils tvaika lokomotīves vadītājs". Apliecība zaļā krāsā. Apliecības teksts krievu valodā, izdevusi PSRS Ceļu Satiksmes ministrija

Dokuments: Rīkojums par V.Sidraba pārcelšanu

Noraksts no rīkojuma Nr. TAP 3375 par Visvalža Sidraba, Jelgavas 4.mašīnu iecirkņa lokomotīvju vadītāja palīga paaugstināšanu amatā par 4.mašīnu iecirkņa lokomotīvju vadītāju, sakarā ar lokomotīvju vadītāja tiesību iegūšanu. Algas apmērs paaugstinās no 35 latiem uz 105 latiem mēnesī. Rīkojumu parakstījis Mašīnu un materiālu direktors J.Caune un administratīvās nodaļas vadītājs P.Kalniņš. Teksts latviešu valodā gan drukāts, gan papildināts ar rakstāmmašīnu. Datējams ar 1943.gadu

Dokuments:V.Sidraba lokomotīvju vadītāja apliecība

PSRS Ceļu satiksmes ministrijas Latvijas dzelzceļu pārvaldes Rīgas lokomotīves vadītāju skolas izdota apliecība Nr.489 Visvaldim Sidrabam, ka viņš ir izgājis 1 mēneša garu kvalifikācijas paaugstināšanas kursu un ieguvis tiesības vadīt kravas vilcienu Kvalifikācijas paaugstināšanas kursus nokārtojis uz izcilu vērtējumu (5) . Apliecību parakstījis skolas priekšnieks. Labajā apliecības daļā Latvijas dzelzceļu pārvaldes Rīgas lokomotīvju vadītāju skolas zīmogs.. Teksts krievu valodā gan drukāts, gan papildināts rokrakstā. Uz pirmā vāka PSRS ģerbonis. Apliecība izsniegta 1960.gada 1.maijā

Dokuments: Apstiprinājums parV.Sidrabs uzņemšanu

Daugavpils Valsts arodu skolas un dzelzceļu tehniskās vidusskolas paziņojums Visvaldim Sidrabam, ka viņš ir izturējis teorētisko pārbaudījumu un uzņemts Daugavpils valsts dzelzceļu tehniskajā vidusskolā. Paziņojumu parakstījis skolas direktors un rakstvedis. Teksts latviešu valodā gan drukāts, gan papildināts rokrakstā. Paziņojums izdots 1937.gada 26.augustā

Dokuments: V.Sidraba zināšanu apstiprinājums

Apstiprinājums izdots mašīnistam V.Sidrabam, ka viņš ir izturējis minimālo kursu teorētiskajās un tehniskajās zināšanās par tvaika lokomotīves vadību. V.Sidraba zināšanas novērtētas uz labi un viņam dot as tiesības pildīt mašīnista pienākumus. Apakšējā, kreisajā stūrī PSRS Ceļu satiksmes ministrijas Latvijas dzelzceļa Jelgavas iecirkņa zīmogs. Dokumenta teksts un zīmogs krievu valodā. Drukāta veidlapa, kura papildināta rokrakstā. Parakstījuši komisijas priekšsēdētājs, locekļi. 1948.gada 12.novembris.

Dokuments: V.Sidraba arodbiedrības karte

PSRS Ceļu satiksmes ministrijas dzelzceļa transporta darbinieku arodbiedrības izdota apliecība Visvaldim Sidrabam kā sabiedriskais inspektors kustības drošībā. Apliecība izdota 1968.gada 31.decembrī. Gan labā, gan kreisā apliecības daļa apzīmogota ar zīmogiem (teksts dzisis, grūti salasāms). Apakšējā daļā paraksti. Teksts krievu valodā gan drukāts, gan papildināts rokrakstā

Dokuments: V.Sidraba darba apliecība

Apliecība Nr.0372 vācu valodā izdota Visvaldim Sidrabam, 4.mašīnu iecirkņa lokomotīves vadītājam, dzimušam 1922.gada 14.martā. Drukāts teksts vācu valodā, par to, ka apliecība izdota atrodoties vācu valsts dzelzceļa dienestā , kā arī uzskaitītas vairākas tiesības un pienākumi, ko apliecības turētājs var darīt. Apakšējā apliecības daļā zīmogi ar Nacionālsociālistiskās Vācijas simboliem: ērgli un kāršu krustu, paraksti. Apliecība derīga līdz 1943.gada 31.decembrim. Reversā vairāki datuma zīmogu ar apliecības termiņa pagarinājumi līdz 1944.gada 30.jūlijam.

Dokuments: V.Sidraba skolnieka apliecība

Apliecība Nr.89 ar foto, izsniegta Liepājas 5.pamatskolas 5A klases skolniekam 1935./1936.mācību gada. Dokumentu parakstījis skolas priekšnieks, zīmogs. Teksts latviešu valodā gan drukāts, gan papildināts rokrakstā. Uz pirmā vāka uzspiests mācību gads 1935./1936 (teksts dzisis).

Dokuments: V.Strautmaņa līguma grāmatiņa

Līguma grāmata izdota rūpniecības akciju sabiedrībā "Vairogs" darbiniekam Voldemāram Strautmanim, kurš ieņēmis uzņēmumā mācekļa amatu. Grāmatai tumši kartona vāki un uz pirmā uzlīmēta lapa uz kā rokrakstā rakstīts : "Strautmanis Volderars". Iespiestais teksts rokrakstā papildināts ar informāciju par V.Strautmaņa darba gaitām. 12lpp. Datējams ar 1939.gada 19.jūnijā

Dokuments: Dzelzceļnieku biedrības biedra karte

Atslēdznieka Teodora Konofejeva Latvijas Dzelzceļnieku biedrības biedra karte. Norāde, ka ieskaitīts Rīgas nodaļā 1937.gada28.decembrī. Apliecība Nr.7374, apakšējā daļā Dzelzceļnieku biedrības zīmogs, valdes priekšsēdētāja un sekretāra paraksts. Balsots 1939.gads. Nosaukumam "Latvijas Dzelzceļnieku Biedrības biedra karte" sākuma burti zaļā krāsā. Reversā biedrības mērķi, biedru tiesības un pienākumi. Datējams ar 1938.gads

Dokuments: V.Sidraba un Z.Lebko laulības apliecība

Laulību apliecība, izraksts no Vircavas Ev. Luteriskās baznīcas draudzes grāmatas, ka 1943.gada 25.decembrī Visvaldis Sidrabs, kurš dzimis 1922.gada 14.martā Rīgā, latvietis, luterāņu ticībā, strādājošs 4.mašīnu iecirknī kā lokomotīves vadītājs, dzīvojošs Jelgavā Goringa ielā 87 par sievu apņēmis Zofiju Lebko, dzimušu 1920.gada 25.februārī Polijā, polieti, pareizticīgo ticībā, strādājošu Svētes pamatskolā par mājkalpotāju. Teksts latviešu valodā gan drukāts, gan papildināts rokrakstā. Apakšējā apliecības daļā Vircavas Ev. Luteriskās baznīcas mācītāja paraksts, Vircavas baznīcas zīmogs. Laulību apliecība izdota Jelgavā, 1943.gada 30.decembrī.

Dokuments: Apstiprinājums par eksamināciju

Latvijas valsts dzelzceļu 4.mašīnu iecirkņa 1941.gada 18.augustā izdotā apliecība Visvaldim Sidrabam, ka viņš ir pārbaudīts no 4.mašīnu iecirkņa eksaminācijas komisijas un ir apstiprinājis zināšanas, lai iegūtu lokomotīves vadītāja palīga kvalifikāciju un pildītu pienākumus. Apakšējā malā mašīnistu iecirkņa priekšnieka paraksts un zīmogs. Teksts latviešu valodā gan drukāts, gan papildināts rokrakstā. Apliecība datējama ar 1941.gadu.

Dokuments: Apstiprinājums par eksamināciju

Izraksts Nr.580684 izdots Visvaldim Sidrabam, ka viņš ir ieguvis teorētiskās un tehniskā zināšanas, lai kļūtu par dīzeļlokomotīvju mašīnistu. Nokārtoti 6 kursi, piecu baļļu sistēmā iegūtas trīs. Teksts krievu valodā drukāts ar rakstāmmašīnu un papildināts rokrakstā. Apakšējā dokumenta daļā PSRS SCM, Latvijas dzelzceļa pārvaldes, mācību iestāžu daļa, Daugavpils dzelzceļa tehnikums (izdzisis). Zīmoga teksts gan latviešu, gan krievu valodā. Dokumentu parakstījis skolas mācību daļas direktors un sekretārs.

Dokuments: V.Sidraba kvalifikācijas paaugstināšana

PSRS Ceļu satiksmes ministrijas Baltijas dzelzceļu pārvaldes Rīgas lokomotīves vadītāju skolas izdota apliecība Nr.20 Visvaldim Sidrabam, ka viņš ir izgājis 1,5 mēnešu garu kvalifikācijas paaugstināšanas kursu un kļuvis par vecāko tvaika lokomotīvju vadītāju (mašīnistu). Kvalifikācijas paaugstināšanas kursus nokārtojis uz izcilu vērtējumu (5) . Apliecību parakstījis kursu pasniedzējs. Uz dokumenta paraksts zaļā krāsā. Gan labajā, gan kreisajā apliecības daļā Baltijas dzelzceļu pārvaldes Rīgas lokomotīvju vadītāju skolas zīmogs.. Teksts krievu valodā gan drukāts, gan papildināts rokrakstā. Uz pirmā vāka PSRS ģerbonis. Apliecība izsniegta 1954.gada jūlijā.

Dokuments: Apstiprinājums par eksamināciju

Latvijas dzelzceļš Mašīnu un materiālu direkcijas apliecība Nr.1122 izdota Visvaldim Sidrabam. Par to, ka viņš 1942.gada 14.oktobrī apmierinoši izturēji teorētisko un 1942.gada 19.augustā praktiskos pārbaudījumus un ieguvis un ieguvis tiesības patstāvīgi vadīt visu platumu ceļu lokomotīves. Kreisajā apliecības daļā Valsts dzelzceļu Mašīnu un materiālu sektora zīmogs. Parakstījis mašīnu un materiālu direktors un lokomotīvju daļas vadītājs. Apakšējā apliecības daļā norāde, ka vadot lokomotīvi apliecībai jābūt pie sevis. Teksts latviešu valodā, vāki melnos auduma vākos. Apliecība izdota 1942.gada 15.oktobrī.

Dokuments: V.Sidraba arodskolas apliecība

Daugavpils valsts arodu skolas un dzelzceļa tehniskās vidusskolas apliecība No 229 izsniegta Visvaldim Sidrabam, dzimušam 1922.gada 14.martā. Apliecība izdota 1941.gada 14.martā un derīga līdz 1941.gada 1.augustam. Apliecība ar foto un Daugavpils valsts arodu skolas zīmogu. Kreisajā apliecības daļā skolas priekšnieka un darbveža paraksti. Apliecība zaļā krāsā, iespiests Valsts dzelzceļu tipogrāfijā. Datējams ar 1941.gadu.

Dokuments: V.Sidraba darba grāmatiņa

Darba grāmatiņa 1946.gada 30.decembrī izdota Visvaldim Sidrabam lokomotīvju vadītājam. 1944.gada 1.oktobrī "ieskaitīts" kā lokomotīvju vadītājs Jelgavas depo, 1946.gada 28.augustā piešķirta dienesta pakāpe: 3.pakāpes mašīnists. Darba gaitu uzskaitījums līdz 1977.gadam, kā arī saraksts par saņemtajiem apbalvojumiem. Dokuments uz 32 lappusēm, teksts latviešu un krievu valodā gan drukāts, gan papildināts rokrakstā. No 14.-16. un no 30.-32.lpp PSR Savienības Tautas Komisāru Padomes lēmums par darba grāmatiņas ieviešanu, latviešu un krievu valodā. Dokuments pelēkos vākos, augšējā, labajā, stūrī PSRS ģerbonis, centrā latviešu un krievu valodā uzraksts "Darba grāmatiņa". Augšējā kreisajā stūri n orāde, ka dokuments pieder V.Sidrabam.

Dokuments: V.Sidraba darba apliecība

PSRS Ceļu satiksmes ministrijas izdota darba apliecība Nr. 314917 Jelgavas depo tvaika lokomotīves mašīnistam Visvaldim Sidrabam. Apliecība ar foto, apakšējā daļā zīmogs (teksts dzisis, nesalasām), parakstījis nodaļas priekšnieks. Teksts krievu valodā gan drukāts, gan papildināts rokrakstā. Uz pirmā vāka krievu valodā "PSRS Ceļu satiksmes ministrija". Apliecība izdota 1956.gada 31.decembrī.

Dokuments: V.Sidraba sporta sabiedrības karte

PSRS Sporta sabiedrības "Lokomotīve" 1959.gadā izsniegtā biedra karte Visvaldim Sidrabam kā Jelgavas mezgla apvienotā kolektīva biedram. Apliecībā 1 lapa un ielīmēta 1 marka par biedra naudas maksāšanu 1959.gadā. Teksts drukāts krievu valodā, papildināts rokrakstā latviešu valodā. Uz pirmā apliecības vāka zīmogs (dzisis). Apliecība brūnos kartona vākos, uz pirmā: teksts krievu valodā un sporta apvienības "Lokomotīve" logo. Aizmugurējā atvērumā krievu valodā biedra tiesības un pienākumi.

Dokuments: V.Sidraba apbalvojuma apliecība

Visvaldim Sidrabam PSRS Ceļu satiksmes ministrijas izdota apliecība, pie saņemtās apbalvojuma nozīmes kā teicamniekam dzelzceļa transporta sociālistiskajā sāncensība. Apbalvojuma pavēle Nr.220, izdota 1964.gada 31.jūlijā. Komplektā esošās apbalvojuma nozīmes numurs 116146. Apakšējā, kreisajā daļā paraksti un zīmogs. Apliecība brūnos, ādas imitācijas vākos uz kā ir iespiests kā izskatās saņemtā apbalvojuma nozīme un teksts krievu valodā "PSRS Ceļu satiksmes ministrija".

Dokuments: V.Sidraba kustības drošības apliecība

PSRS Ceļu satiksmes ministrijas izdota apliecība Visvaldim Sidrabam kā kustības drošības inspektoram Baltijas dzelzceļa Rīgas nodaļā, 1965.gada 31.decembrī un 1966.gada 31.decembrī. Uz abām apliecības daļām zīmogi ( teksts izplūdis, grūti lasāms). Teksts krievu valodā gan drukāts, gan papildināts rokrakstā. Apakšējā daļā paraksti. Apliecība brūnos ādas imitācijas vākos, uz priekšējā: teksts krievu valodā.

Dokuments: mašīnista V.Sidraba darba apliecība

PSRS Ceļu satiksmes ministrijas izdota apliecība Nr.056785 Jelgavas depo tvaika lokomotīvju mašīnistam Visvaldim Sidrabam. Apliecības pirmajā atvērumā V.Sidraba foto un zīmogs (teksts dzisis, lielākā daļa neizlasāma). Dokuments tumšos, ar audumu apvilktos vākos uz kā krievu valodā sudraba krāsas burtiem uzraksts "PSRS Ceļu satiksmes ministrija", augšējā, labajā stūrī arī sudraba krāsā padomju ģerbonis. Vidū ievietotas 2 lapas. Teksts krievu valodā gan drukāts, gan papildināts rokrakstā. Apliecība izdota 1948.gada 24.janvārī, derīga līdz 1955.gada 31.decembrim.

Dokuments: Apstiprinājums par eksaminācijau

PSRS Ceļu satiksmes ministrijas izdotais atestāts Nr.15 Jelgavas depo tvaika lokomotīvju mašīnistam Visvaldim Sidrabam, ka 1949., 1950., 1951. gados apguvis instrukcijas par dzelzceļa tehnisko ekspluatāciju, signāliem un lokomotīvju kustību. Eksamināciju nokārtojis labi. Teksts krievu valodā drukāts un papildināts rokrakstā. Atestātu parakstījis eksāmena pieņēmējs, kreisajā malā zīmogs (teksts latviešu un krievu valodā) "SCM iecirkņa kustības direkcijas (..) Jelgavas iec". Apliecība rozā krāsā. Izdota 1949.gadā.