Latest news

Jūs atrodaties šeit

Kolekciju priekšmeti

Apakškolekcijas

Grid List
Atrasti 66 priekšmeti

Atcelt visus filtrus
Dokuments: Apstiprinājums par eksamināciju

PSRS Ceļu satiksmes ministrijas Latvijas dzelzceļa izdotais apstiprinājums mašīnistam Visvaldim Sidrabam, ka viņš 1948.gada 8.jūlijā ir izturējis eksāmenu PSRS dzelzceļa tehniskās ekspluatācijas noteikumos Jelgavas depo, saņemot vērtējumu "labi". Teksts krievu valodā gan drukāts, gan papildināts rokrakstā. Apakšējā daļā komisijas priekšsēdētāja un locekļu paraksti. Labajā malā zīmogs, teksts uz tā krievu valodā "CSM Latvijas dzelzceļa Jelgavas depo". Uz dokumenta otras puses drukāts teksts krievu valodā "Latvijas dzelzceļš, apliecinājums par tehniskās ekspluatācijas eksāmenu"

Dokuments: Apstiprinājums par eksamināciju

PSRS Ceļu satiksmes ministrijas Latvijas dzelzceļa izdotais apstiprinājums mašīnistam Visvaldim Sidrabam, ka viņš 1958.gadā ir izturējis eksāmenu PSRS dzelzceļa tehniskās ekspluatācijas noteikumos Je lgavas depo, saņemot vērtējumu "labi". Teksts krievu valodā gan drukāts, gan papildināts rokrakstā. Labajā malā zīmogs, teksts uz tā krievu valodā "CSM Latvijas dzelzceļa Jelgavas depo". Uz dokumenta otras puses drukāts teksts krievu valodā "Latvijas dzelzceļš, apliecinājums par tehniskās ekspluatācijas eksāmenu"

Dokuments: V.Sidraba arodbiedrības biedra karte

Latvijas PSR dzelzceļa transporta strādnieku arodbiedrības biedra karte Nr.46221, izsniegta lokomotīvju vadītājam Visvaldim Sidrabam, dzimušam 1922.gadā. Darba stāž no 1940.gada, arodbiedrībā iestājies 1947.gadā Biedra kartes pirmajā atvēruma, apakšējā, kreisajā stūrī V.Sidraba foto. Pirmajā atvērumā, abās pusēs zīmogi (teksts izplūdis, grūti salasāms) Apliecībā 4 lapas, katras lapas augšējā malā gads (1947.līdz 1951), kā arī pa mēnešiem līmētas markas vairāk rubļu vērtība, kā norāde, ka veikta biedra naudas maksa. Apliecība gaiši brūnos kartona vākos, lapas gaiši oranžas, ar iespiestu dekoratīvu fona attēlu.

Dokuments: V.Sidraba sporta sabiedrības karte

PSRS Sporta sabiedrības "Lokomotīve" 1959.gadā izsniegtā biedra karte Visvaldim Sidrabam kā Jelgavas mezgla apvienotā kolektīva biedram. Apliecībā 1 lapa un ielīmēta 1 marka par biedra naudas maksāšanu 1959.gadā. Teksts drukāts krievu valodā, papildināts rokrakstā latviešu valodā. Uz pirmā apliecības vāka zīmogs (dzisis). Apliecība brūnos kartona vākos, uz pirmā: teksts krievu valodā un sporta apvienības "Lokomotīve" logo. Aizmugurējā atvērumā krievu valodā biedra tiesības un pienākumi.

Dokuments: V.Sidraba skolnieka apliecība

Apliecība Nr.89 ar foto, izsniegta Liepājas 5.pamatskolas 5A klases skolniekam 1935./1936.mācību gada. Dokumentu parakstījis skolas priekšnieks, zīmogs. Teksts latviešu valodā gan drukāts, gan papildināts rokrakstā. Uz pirmā vāka uzspiests mācību gads 1935./1936 (teksts dzisis).

Dokuments: V.Sidraba kustības drošības apliecība

PSRS Ceļu satiksmes ministrijas izdota apliecība Visvaldim Sidrabam kā kustības drošības inspektoram Baltijas dzelzceļa Rīgas nodaļā, 1965.gada 31.decembrī un 1966.gada 31.decembrī. Uz abām apliecības daļām zīmogi ( teksts izplūdis, grūti lasāms). Teksts krievu valodā gan drukāts, gan papildināts rokrakstā. Apakšējā daļā paraksti. Apliecība brūnos ādas imitācijas vākos, uz priekšējā: teksts krievu valodā.