Latest news

Jūs atrodaties šeit

Kolekciju priekšmeti

Apakškolekcijas

Grid List
Atrasti 487 priekšmeti

Atcelt visus filtrus
K. Svarinska iesniegums par darba stāžu. 1921.g.

Sibīrijas dzelzceļa Tomskas pārvaldes apliecība Nr. 8626/3.08.21.g. K.svarinskim par darba stāžu.

Liecinieku apstiprinājums par K. Svarinska darba s

Apstiprinājums ar personu parakstiem. Dagdas pagasta izpildkomitejas zīmogs.

K. Svarinska pieprasījums par pensiju. 1965.g.

"Pieprasījums adresēts Sociālās Nodrošināšanas ministrijas Pensiju daļai.; Melnraksts uz līnijpapīra."

Latvijas valsts dzelzceļa lielā ātruma sūtījuma pr

Preču zīme kociņu sūtīšanai no Krāslavas uz Skaistu, K. Svarinskim.

Dokuments: Noraksts no baznīcas grāmatas E. Suinis

Noraksts no baznīcas grāmatas par Eduardu Suini. Teksts krievu valodā, rokrakstā. Ziņas, par E.Suiņa dzimšanu 1892.gada 12.martā. Noraksta pareizību apliecinājums reģistrēts ar Nr.4015 Rīgā 1922.gada 8.jūlijā Uz noraksta pielīmēta

Dokuments: Liecība par Eduardu Suini

O.Graudiņa un E.Eglīša liecība par Eduarda Suiņa darba gaitām dzelzceļa dienestā no 1910.-1920.gadam, strādājis Ziemeļu-Rietumu dzelzceļā Valkā kā vecākais vilcienu sastādītājs, vēlāk Valkas stacijā kā pārmijnieks. Dokumentu Nr.4282 apstiprinājis notārs J.Krūklands. Augšējā daļā teksts latviešu valodā par Eduarda Suiņa darba gaitām drukāts ar rakstām mašīnu. Notāra apstiprinājums uzspiests kā zīmogs un papildināts rokrakstā par liecību sniegušajiem vīriešiem. Teksts uz abām dokumenta pusēm. Apakšējā, kreisajā stūrī notāra zīmogs. Dokuments datējams ar 1932.gada 27.maiju.

Dokuments: Liecība par E. Suiņa darba gaitām

O.Graudiņa un E.Eglīša liecība par Eduarda Suiņa darba gaitām dzelzceļa dienestā. Dokumentu Nr.11020 apstiprinājis notārs J.Krūklands. Augšējā daļā teksts latviešu valodā par Eduarda Suiņa darba gaitām drukāts ar rakstām mašīnu, vietām labots. Notāra apstiprinājums uzspiests kā zīmogs un papildināts rokrakstā par liecību sniegušajiem vīriešiem. Apakšējā, kreisajā stūrī notāra zīmogs. Dokuments datējams ar 1932.gada 27.maiju.

Dokuments: Latvijas Dzelzceļa izziņa E.Suinim

Izziņa Nr.257 par 1946.gada izpeļņu izdota Eduardam Suninam dzimušam 1892.gadā, kurš strādājis Latvijas PSR dzelzceļa Rīgas konduktoru rezervē kā virskonduktors no 1920.gada 6.jūnija līdz 1947.gada 17.fe bruārim. Atbrīvots no darba uz slimības pamata. Teksts rokrakstā latviešu valodā. Apakšējā stūrī PSRS Ceļu satiksmes ministrijas Latvijas dzelzceļa apaļais zīmogs, grāmatveža uz Rīgas dzelzceļa nodaļas priekšnieka paraksti. Izziņa izdota 1947.gada 24.martā.

Dokuments: Izziņa par E.Suiņa izdienas laiku

Izziņa par pensijas izdienas laiku, kurā Ēvalds Eglītis un Zinaida Klaperis apliecina E.Siniņa darba vietas no 1920.gada līdz 1947.gada 23.janvārim. Izziņa apstiprināta notāra kantorī ar numuru 5472. Teksts latviešu valodā uz lapas abām pusēm gan drukāts, gan papildināts rokrakstā. Notāra un liecinieku paraksti, kā arī notāra zīmogs. Datējams ar 1947.gada 24.martu

Dokuments: Noraksts no liecības par Eduardu Suini

Noraksts no O.Graudiņa un E.Eglīša liecības par E.Suiņa darba vietām un laiku. Rakstīts latviešu valodā, rokrakstā uz rūtiņu papīra abām lapas pusēm. Uz vienas papīra puses uzspiests zils zīmogs ar datumu un teksts, ka notārs apstiprina teksta pareizību, kā arī norāde par maksājamo valsts nodevu. Datējams ar 1947.gada 24.marts.

Dokuments: Apliecība izdota Vladimiram Grasmanim

Nosaukums: Dokuments: Apliecība, izdota Vladimiram Grasmanim no kompānijas "Dvinsko-Vitjebskoi žeļeznoi darogi". Apliecības Nr.460, izd. 1894.g. 31.dec. Vieta:

Dokuments: Atestāts izdota Vladimiram Grasmanim

Nosaukums: Dokuments: Atestāts, izdota Vladimiram Grasmanim no "M.P.S. Rigo-Orlovskij žeļ.-dor. Upravļeņije dorogi, službi dvižeņija i teļegrafa" Atestāt Nr.4767, izd. 1898.gada 31.martā, Rīgā. Dokumenta lejas daļā, kreisā stūrī uz zīmoga lakas uzspiests zīmogs, pa pusei sadrupis. Dokuments locīts, locījuma vietā izdilumi, augšpusē un apakšpusē rievaini izrāvumi. Vieta:

Dokuments: Izdots Johanam Notrimam

Nosaukums: Dokuments: Dok. izdots Johanam Notrimam Rīgas Jūrskolai. Dokumentu izdevir "MPS Rigo-Orlovskaja žeļ. dor., služba podvižnova sostava i tjagi Rižskiji mastjerskiji." Dokuments ar Nr.2522 izdots 1909.gada 25.augustā. Dokuments locījumu vietās galos ieplēsts. Vieta:

Dokuments: Izziņa par atvaļinājuma atļauju

Nosaukums: Dokuments: Iziņa par atvaļinājuma atļauju, izdota Vladimiram Grasmanim uz 2-iem mēnešiem. Dokumentu izdevir "Rigo-Orlovskaja žeļ. dor." ar Nr.303612/l 1917.gada 30.jūnijā, sarkanā krāsā. Vieta:

Dokuments: Apsveikums Augusta Golca k-gam

Nosaukums: Dokuments: Apsveikums Augusta Golca k-gam 50 gadu jubilejā, 1923.gada 1.septembrī ar Nr.11666, Daugavpilī. Vieta:

Dokuments: Lokomotīves VL26 dokumentācija

Nosaukums: Dokuments: Dokumentācija lok.VL26: 1. ekspluatācijas dokumentācija (iesieta cietos vākos) 2 gab. 2. tehniskās pases zobratiem utt (iesietas mīkstos vākos) 11 gab. 3. gaisa rezervuāra pārbaudes grāmatas (iesietas mīkstos vākos) 9 gab. Vieta:

Dokuments: L.Dzelzc. biedrības biedra karte

Nosaukums: Dokuments: Latvijas Dzelzceļnieku Biedrības biedra karte nr.4999, izdota Staņislavam Bogdanovičam, 1933.g. 2.jūnijā. Vieta:

L.Audrēja Smuges- Curriculum Vitae

Leonida Audreja d. Smugges- Curriculum Vitae. Dokuments sastādīts iesniegšanai pensijas lietās ar diviem lieciniekiem un apstiprināts notāra kantorī Rīgā, Z. Meierovica bulvāris 6. Dokumenti uz divām palā , izrauti no iešūtas grāmatas.

Dokuments: ziņojuma noraksts

Daugavpils 2.mašīnu iecirkņa ziņojuma noraksts Nr.13-a no 1940.gada 23.novembra par J.Sūnekļa izpeļņu, malku un atvaļinājumu.

Dokuments: apliecinājums pensijas lietā

Apliecinājums A.Aperānam izdoots pensijas lietās. Apliecinājumu parakstījis J.Krauklis- dzelzceļa 5.ceļu iecirkņa priekšnieks. Iegrāmatots ar NR.4057, 1939.gada 29.decembris.