Latest news

Jūs atrodaties šeit

Kolekciju priekšmeti

Apakškolekcijas

Grid List
Atrasti 487 priekšmeti

Atcelt visus filtrus
Dokuments: Veselības grāmatiņa F. Šneiders 1942

Latvijas Valsts Dzelzceļu veselības grāmatiņa F. Šneideram 1942. Kartona vākos 62 lapaspušu veselības grāmatiņa Nr. 7/J Latvijas Dzelzceļu Jelgavas stacijas strādniekam Fricim Šneideram, izdota 1942. gada 9. janvārī.

Dokuments: Apliecinājums par darba stāžu

Apliecinājums par to, Jānis Lapiņš kalpojis nepārtraukti Rīgas-Orlas dzelzceļa pārvaldē no 1913.g.1.jūnija līdz 1919.gada 22.maijam. Apakšējā dokumenta malā apaļais zīmogs "Valsts kontrole". Parakstījis kancelejas pārvaldes sekretārs. Teksts latviešu valodā gan drukāts, gan rakstīts ar roku. Datējams ar 1935.gada 7.jūniju

Jāņa Ozola dienesta gaitas apraksts

Valsts dzelzceļu galvenās darbnīcas Daugavpilī izdots dienesta gaitas apraksts Nr.9 Jānim Ozolam.

Kontroles kartīte

NTO kontroles kartīte Nr. 132324, izdota b. Gudreniekam par 1957.g. biedra naudas samaksu, 12 rbļ.

Algas grāmatiņa

Algas grāmatiņa Nr. 15, izdota B. Gudreniekam, Rīgas Torņakalna stacijas dežurantam 1948.gadā.Algas aprēķins idarīts par 1948.gada marta un aprīļa mēnesi.

Rūpnīcas veterāna apliecība

"Apliecība par goda nosaukuma""Rūpnīcas veterāns"" piešķiršanu Nr. 209. RVR arodbiedrības komitejas lēmums 20.jūl. 1967.g.( protokols Nr.26) un rūpnīcas direktora pavēle Nr.460, kas izdota 7.aug. 1967.g. Laimonim Bērziņam piešķirts goda nosaukums- Rūpnīcas veterāns."

Rūpnīcas veterāna apliecība.

Apliecība par goda nosaukuma- Rūpnīcas veterāns piešķiršanu Nr.788. RVR arodbiedrības komitejas lēmums 1972.g. jūlijā ( protokols Nr.33 ) un rūpnīcas direktora pavēle Nr.571, izdota 10.jūlijā 1972.g. par goda nosaukuma- Rūpnīcas veterāns piešķiršanuVladimiram Kuldam.

Būvstrādnieku arodbiedrības biedra karte

Būvstrādnieku arodbiedrības biedra karte Nr.020136, izdota Vladimiram Kuldam, mašīnistam ar 6 gadu stāžu. Biedra karte ar foto un Būvstrādnieku arodbiedrības Alūksnes pilsētas komitejas apaļo zīmogu.

Dzelzceļu transporta strādnieku arodbiedrības bied

LPSR dzelzceļu transporta strādnieku arodbiedrības biedra karte Nr.15269, zdota Klaudijai Filipovai , ŠČ6 telefonistei.

Izziņa brīvbiļetes iegādei

Mērķa izziņa Nr.11714, izdota L. Spidainei uzrādīšanai dzelzceļa kontrolieriem un brīvbiļetes iegādei. Derīga 3 mēnešus. Izziņa ar foto un Baltijas dzelzcelā 11. ceļu distances apaļo zīmogu.

Pasažieru ātruma preču zīme

Pasažieru ātruma preču zīme Nr.93979 pārtikas produktu nosūtīšanai no Ataisienes stacijas līdz Rīgas pasažieru stacijai. Nosūtītājs Jānis Arins.

Dokuments: Mildas Dinburgs veselības grāmatiņa

NKPS ārstniecības un sanitārās daļas pie PSRS Latvijas Dzelzceļu pārvaldes T direkcijas 4. mašīnu iecirkņa izdota grāmatiņa Mildai Dimburgs, TČ4-Jelgavā kantoristei kopā ar ģimenes locekļiem medicīniskās palīdzības saņemšanai. Grāmatai 64lpp, no 57-64lpp noteikumi par veselības pakalpojumu saņemšanu. Grāmatiņas teksts latviešu valodā gan drukāts, gan papildināts rokrakstā. Brūni kartona vāki. Datējams ar 1941.gada 10.februārī

Dokuments: Austrumzemes dalībnieka apliecība

Austrumzemes dzelzceļu slimo kases 2. sekcijas Latvijai dalībnieka apliecība Vilim Embergam, kas nosaka tiesības viņam saņemt no šīs kases ārstēšanu un pabalstu. Teksts latviešu un vācu valodā, gan drukāts, gan papildināts rokrakstā ar zilu tinti, apakšējā daļā zīmogs: "5.mašīnu iecirkņa priekšnieka uzdevumā" un paraksts. Apliecība brūni rozā krāsā. Datējams ar 1942.gadu

Galveno dzelzceļu darbnīcu Liepājā priekšnieka paz

SM Galvenās Dzelzceļu Darbnīcas Liepājā priekšnieka paziņojums Nr.1406 Oskaram Zariņam par viņa ieskaitīšanu kandidātos.

M. Miller ģimnāzijas lūgums izdot dzelzceļa biļeti

Apliecība apliecina, ka Otīlija Zariņa ir M. Miller ģimnāzijas 2. klases skolniece un lūdz viņai izdot dzelzceļa biļeti 3. kl. vagonā par pazeminātu cenu vienreizējam braucienam starp Cēsu un Rīgas stacijām.

Latvijas Augstskolas apliecība pazeminātas maksas

Apliecība Nr.5802. Apliecība apliecina, ka Anna Vagulan ir Latvijas Augstskolas studente, kurai lūdzam izdot biļeti par pazeminātu maksu vienreizējam braucienam trešās klases vagonā starp Krustpils un Rīgas stacijām. Apliecība derīga no 23. maija līdz 1. sept. 1922.gadā.

Dzelzceļu Virsvaldes Ekspluatācijas direkcijas vēs

SM Dzelzceļu virsvaldes Ekspluatācijas direkcijas vēstule Nr.10682/Ea pilsonim K. Petersonam sakarā ar viņa pagājušā gadā iesniegto lūgumu darba dēļ. Vēstuli parakstījuši direktora v.i. un personāla nodaļas vadītājs.

Kooperatīva ''Dzelzceļnieks'' vēstule A. P

Kooperatīva "Dzelzceļnieks" vēstule Nr.481 A. Pulstam par dzīvokļa īres cenas paaugstināšanu no 26 uz 30 latiem. Vēstule drukāta uz veidlapas: augšējā daļā spārnotais ritenis uz uguns krusta un uzraksts kooperācija ir mūsu nākotne, kreisajā daļā pilsētu uzskaitījums, kurās ir nodaļas. Apakšējā, labajā daļā mājas pārvaldnieka paraksts. Drukāta uz brūnas lapas. Datējams ar 1925.gada 23.septembrī

Dokuments: Kooperatīva ''Dzelzceļnieks'' vēstule

Kooperatīva "Dzelzceļnieks" vēstule Nr.212 A. Pulstam par dzīvokļa numura maiņu. Vēstule drukāta uz veidlapas: augšējā daļā spārnotais ritenis uz uguns krusta un uzraksts kooperācija ir mūsu nākotne, kreisajā daļā nodaļu uzskaitījums. Apakšējā, labajā daļā mājas pārvaldnieka paraksts. Drukāta uz brūnas lapas. Datējams ar 1926.gada 2.septembrī

Dokuments: Rīgas dzelzceļu rēķinvedības izziņa

Rīgas dzelzceļu rēķinvedības pārvaldes izziņa 18P par to, ka Augusts Pulsts, dzimusi 27.11.1885.g., sastāvējis dzelzceļa dienestā kā grāmatvedis no 16.08.1919. līdz 29.09.1944.g. Apakšējā, labajā stūrī di vi paraksti. Apstiprinājis Rīgas dzelzceļu rēķinvedības pārvaldes priekšnieks. Kreisajā vertikāls uzraksts "Lai rit riteņi uzvarai pretim". Brūns papīrs, drukātais teksts balējis. Datējams ar 1944.gada 29.septembri

Līguma grāmatiņa

Līguma grāmatiņa Nr.106, izdota Latvijas valsts dzelzceļa ERD darbiniekam Nikolajam Rungam, amatnieka palīgam, 1936.g.25.maijā. Līgums izbeidzās 1939.g.12.dec.

Dokuments: Pārtikas kartīte Jānim Lapiņam

Pārtikas kartīte Nr.16342 izdota Jānim Lapiņam uz 1917.-1918.gadu. Parakstījis Rīgas-Orlas komercdienesta priekšnieks. Augšējā, labajā stūrī Krievijas impērijas zīmogs. Teksts krievu valodā gan drukāts, gan rokrakstā. Reversā pārtikas kartīšu lietošanas noteikumi. Datējams ar 1917.gada 20.jūnijs.

Dkuments: J.Lapiņa atbrīvošana no apsardzes gaitām

Dzelzceļa Virsvaldes izdota apliecība Nr. 41/71 Jānim Lapiņam, dzelzceļa apsardzes rotas ierēdnim, ka viņš ir atsvabināms no apsardzes gaitām pilsētā. Teksts rokrakstā, apakšējā, kreisajā malā zīmogs ar Latvijas armijas simbolu un uzrakstu Latvijas dzelzceļu virsvalde. Apliecību parakstījis administratīvais direktors un kancelejas pārvaldnieks. Apliecība izdota1919.gada 14.novembrī.

Dokuments: Kooperatīva izdots mandāts

"Mandats Nr.595. Kooperatīva""Dzelzceļnieks"" izdots mandats valdes loceklim J. Lapiņam, adresēts Latvijas Kooperatīvu kongresa Padomei."

Dokuments: Sociālās apgādības departaments

Tautas labklājības ministrija Sociālās Apgādības Departamenta izdota apliecība Nr.S/29422, kas apliecina, ka Jānis Lapiņš strādājis no 1921.gada otrās puses līdz 1922.gada decembra mēnesim tanī laikā past āvošā kooperatīvā "Dzelzceļnieks", kā naturāliju izdalīšanas operāciju vadītājs. Parakstījis departamenta direktors un Sociālās apgādības nodaļas vadītājs. Datējams ar 1936.gada 26.novembri

Dokuments: Izziņa petrolejas saņemšanai

Dzelzceļu Virsvaldes Galvenās direkcijas izdota izziņa Agnesei Vilčuks par petrolejas saņemšanu, Izziņa Nr VZ.15. Teksts drukāts un papildināts rokrakstā latviešu valodā. Apakšējajā, kreisajā malā zīmogs: "Dzelzceļu Virsvalde, galvenā direkcija". Izziņas apakšējā daļā Galvenās direkcijas personāl nodaļas vadītāja E.Šmida paraksts. Datējams ar 1939.gada 2.oktobri.

Dokuments: Izziņa braukšanas kartes saņemšanai

Medicīnas māsu savienības izziņa māsai Agnesei Vilčuks braukšanas kartes iegādāšanai vilcienā Rīga- Ludza. Izziņas teksts gan drukāts, gan papildināts rokrakstā vācu valodā. Aakšējā daļā Latvijas māsu savienības zīmogs. Izziņa izdota Vācu okupācijas laikā 1943.gada 5.septembrī.

Dokuments: Izziņa petrolejas saņemšanai

Dzelzceļu Virsvaldes Galvenās direkcijas izdota izziņa Agnesei Vilčuks par petrolejas saņemšanu, Izziņa Nr VZ.6. Teksts drukāts un papildināts rokrakstā latviešu valodā. Augšējā, kreisajā malā zīmogs: "Satiksmes ministrija Dzelzceļu virsvalde, datums un numurs (papildināts rokrakstā). Izziņas apakšējā daļā Galvenās direkcijas personāl nodaļas vadītāja E.Šmida paraksts. Datējams ar 1940.gada 18.martu

Dokuments: Celtrans izziņa par algu

Izziņa izdota Agnesei Vilčuks par viņas vīra algu pēc galīgā norēķina apraksta Nr.115. Parakstījis "Celtrans" likvidācijas darbu grāmatvedis. Augšējā malā, centrā Latvijas dzelzceļu simbols– spārnotais ritenis un Latvijas mazais ģerbonis, kas ar divām svītrām pārsvītrots. Izziņas reversā ar tinti rakstīts tulkojums krievu valodā. Izziņa Nr. 118. Datējams ar 1940.gada 18.janvāri.

Speciālās apgādības deparatamenta pensiju

Paziņojums Nr. P/4821 no 1935. gada 27.dec. K. Svarinskim par pensijas piešķiršanu no 1935.g. 1.apr.