Latest news

Jūs atrodaties šeit

Kolekciju priekšmeti

Apakškolekcijas

Grid List
Atrasti 487 priekšmeti

Atcelt visus filtrus
Dokuments: Rīkojums O.Leimanim

Nosaukums: Dokuments: Rīkojums Nr.280/EA no 1930.gada 8.janvāra par Ventspils stacijas priekšnieka II šķiras rezerves palīga v.i. Otto Leimaņa iecelšanu 1930.gada 11.janvāra par Bikstu stacijas priekšnieka palīgu. Rīkojumu parakstījis Dzelzceļa galvenais direktors A.Kode un Ekspluatācijas direktors R.Garsels. Rīkojums latviešu valodā. Ar roku rakstīts noraksts. Noraksta pareizību apliecinājis personāla nodaļas vad.v.i. Grūnvalds Vieta:

Dokuments: Rīkojums O.Leimanim

Nosaukums: Dokuments: Rīkojums Nr.1396/EA no 1931.gada 24.janvāra par Bikstu stacijas priekšnieka palīga Otto Leimaņa, uz iesniegtā Lūguma pamata, iecelšanu Gulbenes stacijas priekšnieka palīga amatā. Rīkojumu parakstījis Dzelzceļa galvenais direktors A.Rode un Ekspluatācijas direktors K.Garsels. Rīkojums latviešu valodā. Ar roku rakstīts noraksts. Kreisā augšējā stūrī taisnstūra zīmogs ar tekstu "L-dz. BIKSTI 25.janv. 1931.g." Noraksta pareizību apliecinājis personāla nodaļas vad.v.i. Vieta:

Dokuments: Rīkojums O.Leimanim

Nosaukums: Dokuments: Rīkojums Nr.4944/EA no 1935.gada 19.marta par pārcelšanu. Rīkojuma tekstā teikts, ka O.Leimanis, Gulbenes stacijas priekšnieka palīgs, no 1935.gada 1.aprīļa pārcelts par Daudzevas stacijas priekšnieku. Rīkojumu parakstījis Dzelzceļa galvenais direktors K.Bļodnieks un Ekspluatācijas direktors R.Garsels. Rīkojums latviešu valodā, noraksts. Rīkojumu parakstījis arī personāla nodaļas vadītājs, kura paraksts nesalasāms. Vieta:

Dokuments: Rīkojums O.Leimanim

Nosaukums: Dokuments: Rīkojums Nr.20884/EA no 1936.gada 6.novembra par pārcelšanu. Rīkojuma tekstā teikts, ka O.Leimanis Daudzevas stacijas priekšnieks no 1936.gada 10.novembra pārcelts par Kupravas stacijas priekšnieku. Rīkojumu parakstījis Dzelzceļa galvenais direktors K.Bļodnieks, Ekspluatācijas direktors Stakle. Rīkojums latviešu valodā, noraksts. Noraksta pareizību apstiprinājis Personāla nodaļas vadītājs, paraksts nesalasāms. Vieta:

Dokuments: Rokraksts-rīkojumu noraksti

Nosaukums: Dokuments: Rokraksts - rīkojumu noraksti. 1938.g. žurnāla "Dzelzceļa Vēstnesis ievietotie Rīkojumu Nr.324 un Nr.383 noraksti. Izrakstu pareizību apstiprinājis Kupravas stacijas priekšnieks Otto Leimanis. Izraksti izdarīti uz rūtiņu papīra. Vieta:

Dokuments: Atzinības raksts O.Leimanim

Nosaukums: Dokuments: Atzinības rasts. Zemkopības Ministrijas Meža Departamenta atzinības raksts Kupravas dz-c. stacijas priekšniekam O.Leimanim par savlaicīgo un enerģisko ugunsgrēka likvidēšanu dzīvojamās ēkas dzēšanas darbos. Vēstuli parakstījis direktors J.Ozols un daļas vad. J.Dobelis. Vēstule reģistrēta ar Nr.12910/A.I., Rīgā, 1938.g. 14.jūlijā. Vieta:

Dokuments: Bēru lapa (O.Leimanim)

Nosaukums: Dokuments: Bēru lapa O.Leimanim (1902.g. 7.febr.-1978.g. 29.sept.) Vieta:

Iespieddarbs:Brošūra Rīgas jaunā dzelzceļu stacija

Nosaukums: Iespieddarbs: Dzelzceļa Tehniskā direktora vēstule Nr.CK-87 1937.g. 26.nov. par brošūras "Rīgas jaunā Dzelzceļa stacija" nosūtīšanu vec. inž. Brūkša k-gam. Brošūra "Rīgas jaunā dzelzceļu stacija. Projekts un paskaidrojumi." Dzelzceļu virsvaldes izdevums 1937.g. oktobrī, Rīgā. Brošūrai 16 lpp, ielīmēti divi plāni, kā arī Centrālās un novietošanas stac. kopskats. Klāt pielikts plāns Nr.2. Vieta:

Iespieddarbs:Brošūra Rīgas jaunā dzelzceļu stacija

Nosaukums: Iespieddarbs: Dzelzceļu Virsvaldes izziņa par grozījumiem "Novietošanas stacijas ceļu plāns - Nr.2" brošūrāi "Rīgas jaunā dzelzceļu stacija." Brošūra "Rīgas jaunā dzelzceļu stacija. Projekts un paskaidrojumi." Dzelzceļu virsvaldes izdevums 1937.g. oktobrī, Rīgā. Brošūrai 16 lpp, ielīmēti divi plāni, kā arī Centrālās un novietošanas stac. kopskats. Klāt pielikts plāns Nr.2. Vieta:

Dokuments. Arodbiedrības karte Upītim, 1941.g.

Nosaukums: Dokuments: Dzelzceļa transportstrādnieku arodbiedrības Biedra karte Nr.128648, izdota O.Upītim 1941.g. 21.jūnijā. Biedra kartē uzrādīts arods - 1.šķ. rez. dežurants ar darba stāžu 18.g. un 6.mēn. Biedra kartei 8 lpp. ar foto (3x2.2), latviešu un krievu valodā. O.Upītis (14.V 1906.- 27.III 1942.), Gulbenes stacijas lokom. brigāžu rīkotājs. Vieta:

Dokuments. Ielūgums uz Liepājas-Glūdas līn. atklāš

Nosaukums: Dokuments: Ielūgums K.Meldera k-gam uz Liepājas - Glūdas dzelzceļa atklāšanu vispārējai lietošanai 1929.g. 25.sept. Vieta:

Dokuments: Ldzc. savien. bēru fonda dalībn. karte

Nosaukums: Dokuments: Latvijas dzelzceļnieku savienības Bēru fonda dalībnieka karte Nr.924. izdota 1932.gada 4.janvārī Stendes nodaļas biedram Eduardam Doršem. Vieta:

Iespieddarbs: Ielūgums uz karnevālu

Nosaukums: Iespieddarbs: Ielūgums uz karnevālu. Latvijas dz-c. biedrības veselības sekcijas valdes ielūgums R.Valdim uz sekcijas sarīkoto karnevālu 28.februārī plkst.21 Rīgā, Gogoļa ielā 3. Vieta:

Dokuments: Biedra karte (K.Geidānam)

Nosaukums: Dokuments: Biedra karte. Latvijas Dzelzceļnieku savienības biedra karte Nr.20/6 izdota Kārlim Geidānam, atslēdznieku māceklim. Apliecība sākta aizpildīt 1972.gadā. Cietos kartona vākos. Vieta:

Dokuments: Par Latvijas dzelzceļa simboliku

Dokuments: Par Latvijas dzelzceļa simboliku VU "Latvijas dzelzceļš" nosūtīta vēstule LR Zitātņu Akadēmijas Latviešu valodas institūta profesorei A.Blinkas kundzei. Vēstulē tiek uzdots jautājums par VU "Latvijas dzelzceļš" simbolikā ievietojamajiem burtiem. Zem drukātā teksta ar melnu pildspavu uzrakstīta atbilde. Vēstuli parakstījis ģenerāldirektora vietnieks J.Račko. Vēstule drukātas uz speciālas veidlapas. Augšējā malā uzņēmuma nosaukums un pakļautība gan krievu, gan latviešu valodā. Pa vidu Neatkarīgās Latvijas dzelzceļa simbols "spārnotais ritenis un 3 zvaigznes". Apakšējā malā VU "Latvijas dzelzceļš" rekvizīti. Datējams ar 1992.gadu.

Dokuments: Par dzelzceļa darbinieku formas tērpiem

Dokuments: Par dzelzceļa darbinieku formas tērpiem Dokuments, ko izdevis VU "Latvijas dzelzceļš" ģenerāldirektors par komisijas izveidi, kuras uzdevums risināt jautājumu par dzelzceļa darbinieku formas tērpiem un piederības zīmēm jaunizveidotajā VU "Latvijas dzelzceļš". Dokumentā noteikts, ka komisijas sasaukšanas termiņš 1992.gada 1.februāris. Uz dokumenta S.Biko paraksts. Dokumenta teksts krievu valodā. Datējams ar 1992.gadu

Dokuments: Par Dzelzceļa muzeja izveidi

Dokuments: Par Dzelzceļa muzeja izveidi Protokols par Dzelzceļa muzeja izveidi Rīgā. Protokola teksts krievu valodā, drukāts uz rakstāmmašīnas, uz protokola daži atzīmējumi ar pildspalvu. Protokolā tiek dokumentēts kādā veidā tiek plānots uzsākt muzeja izveidi Rīgā, komplektējot unikālus priekšmetus, kas saistās ar dzelzceļa vēsturi un ritošo sastāvu. Komisijas vadītājs J. Račko ( J.Račko paraksts). Datējams ar 1992.gadu

Dokuments: VU "Latvijas dzelzceļš" simbolika

Dokuments: VU "Latvijas dzelzceļš" simbolika Sēdes protokols, kurā tiek lemts par atpazīstamības zīmju izstrādi un iekļaušanu formas tērpos, atkarībā no darbinieka ieņemamā amata jaunizveidotajā VU "Latvijas dzelzceļš". Protokola teksts krievu valodā, protokols uz 2 lapām. Komisijas priekšsēdētājs J.Račko. Komisijas sastāvā 6 locekļi un 6 papildus uzaicinātas personas. Protokola teksts rakstīts uz rakstāmmašīnas, noslēdzošajā lapā J.Račko paraksts. Datēts ar 1992.gada 11. februāri.

Dokuments: Algas grāmatiņa

Darba stundu un saņemtās algas uzkaites grāmatiņa. Izsniegta Rīgas vagonu būvniecības un mehanizācijas rūpnīcas "Fēnikss" krāsotājam Pjotram Ivanam Karlovičam (?). Datēta ar 1897.gadu. Grāmatiņas sākumā iekšējie kārtības noteikumi un darbinieka tiesības un pienākumi. Nākamajās lapās nostrādāto stundu un saņemtās samaksas uzskaitījums.

Dokuments: Produktu kartīte

1946.gadā izdota produktu kartīte. Teksts gan latviešu gan krievu valodā. Uz kartītes paskaidrojums cik grami gaļas-zivju, tauku, putraimu un makaronu, cukura vai cepumu pienākas vienam cilvēkam. Blakus šai daļai- talonu daļa. Nelieli kvadrātiņi, kas izgriežami. Vairāk kā puse talonu izlietoti. Reversā norādīts, ka izmantojami specializētajā veikalā Nr. 30, kas apgādā tieši dzelzceļniekus- Rīgas kustības nodaļā. Izdoti Puriņam, 1946.g.novembrī.

Dokuments: kontroles talons

Kontroles talons par saņemtu izziņu ,izsniegts Kārlim Mārtiiņam Puriņam, dzīvojošam Inčukalna pagastā. Datēts ar 1947.gada februāri

Dokuments: Inženiera J. Leimaņa atmiņas

Dokuments: Inženiera J. Leimaņa atmiņas Inženiera Jāņa Leimaņa atmiņas, kurš vadījis Glūdas - Liepājas, Rīgas - Rūjienas un Liepājas - Alsungas dzelzceļa līniju būvniecību. Atmiņas ir par laika periodu no 1888- 1908.gadu. Atmiņas rokrakstā rakstījis pac J.Leimanis, par skološanās gaitām. Pēc Tūjas pagastskolas beigšanas Leimanis izglītību turpinājis Rīgas Nikolaja ģimnāzijā, kuru 1901. gadā absolvēja ar zelta medaļu. Vēlāk studējis Pēterburgas Aleksandra I Satiksmes ceļu institūtā, kuru absolvēja 1907. gadā ar satiksmes ceļu inženiera grādu. Vāks zilā krāsā, 1. nodaļa- 132 lp, 2.-162 lp. Atmiņas rakstījis 20.gs.50.gados

Dokuments: Ātvaļinājuma zīme

Dokuments: Ātvaļinājuma zīme Vecākajam I iecirkņa eksplotācijas revidentam, Jānim Krezevskim izdota zīme par atvaļinājumu no 1939.gada 23.aprīlim- 1939.gada 29.aprīlim. Atvaļinājuma laikā pienākumus uzticēts izpildīt Flaumanim. Apakšējā, labajā stūrī apstiprinātāju paraksti. Dokumentu izdevusi Latvijas dzelzceļu virsvaldes Eksploatacijas direkcija 1939.gada 20.aprīlī, Rīgā.

Dokuments: No Krāslavas patērētāju biedrības

Sūdzība (ienāk. Nr.29771) no Krāslavas pagasta patērētāju biedrības par sūtījumu Krāslava- Rīga pas.Nr.2 medus pārvietošanos ceļā, kura laikā dzelzceļa darbinieki medu samainījuši. Pēc patērētāju biedrības domām lieta ir nenopietni izmeklēta, jo darbinieki nav klātienē nopratināti, bet likts tiem rakstīt tikai paskaidrojumus. Sūdzība adresēta 2 iecirkņa ekspluatācijas revidentam J.Krezervskim, apstiprinājusi, 1933.gada 31.jūlijā, Latvijas dzelzceļu virsvaldes Ekspluatācijas direkcija. Vēstuli parakstījuši eksploatācijas direktors un preču nodaļas vadītājs. Datējama ar 1933.gadu.

Dokuments: Ātvaļinājuma zīme

Dokuments: Ātvaļinājuma zīme I iecirkņa vecākajam revidentam, Jānim Karzevskim izsniegta atbilde par iespēju paņemt ārkārtas atvaļinājumu. Atvaļinājums tiek apstiprināts ar noteikumu, ka tas iet uz "kārtējā atvaļinājuma" rēķina. Izsniedzējs- Dzelzceļu ekspluatācijas direkcija, Gogoļa ielā, Rīgā. Parakstījis Ekspluatācijas direkcijas direktors. Zīmogs ar datumu 1939.gada 4.decembris.