Latest news

Jūs atrodaties šeit

Kolekciju priekšmeti

Apakškolekcijas

Grid List
Atrasti 487 priekšmeti

Atcelt visus filtrus
Dokuments: bēru fonda Dalībnieka karte

Nosaukums: Dokuments: Latvijas Dzelzceļnieku biedrības ģimenes loc. bēru fonda "Dalībnieka karte Nr.1393/3951, izdota Monikai Puriņai. Viņas miršanas gadījumā tiesības saņemt pabalstu ir Kārlim Puriņam. Karte izdota 1932.g. 12.martā. Vieta:

Dokuments: bēru fonda Dalībnieka karte

Nosaukums: Dokuments: Latvijas Dzelzceļnieku biedrības ģimenes loc. bēru fonda "Dalībnieka karte Nr.1394/3951, izdota Kārlim-Voldemāram Puriņam. Viņa miršanas gadījumā tiesības saņemt pabalstu ir Kārlim Puriņam. Karte izdota 1932.g. 12.martā. Vieta:

Dokuments: Biedrības Biedra karte K.Puriņam

Nosaukums: Dokuments: LPSR dzelzceļa transporta strādn. arodbiedrības "Biedra karte Nr.28639", izdota K.Puriņam 1945.g. 17.decembrī. Biedra kartei divi ielikteņi. Lapas locītas, burzītas. Stūri ielocīti. Traipaina. Latviešu un krievu valodā. Kartona vākos. Vieta:

Dokuments: Pavēles Nr.134/k, 1946.g. noraksts

Nosaukums: Dokuments: Pavēles Nr.134/k no 1646.g. 13.marta noraksts par personālo pakāpju piešķiršanu Latvijas dzelzceļa komandējošam sastāvam, par ceļa - celtniecības tehniķa leitnanta pakāpes piešķiršanu K.Puriņam, Cēsu raj. apzaļumošanas 2. ražošanas iecirkņa priekšniekam. Pavēlei locījumu vietas pārdilušas, malās plīsumi. Apakšējā mala burzīta, saplēsta. Vieta:

Dokuments: Pieņemšanas akts par egļu žoga stād.

Nosaukums: Dokuments: Pieņemšanas akts par egļu žoga stādīšanu 61.62km līnijā Rīga - Valka. Pasūtījuma Nr.78 no 1946.g. aprīļa. Darbi izpildīti 1946.gadā no 18.09.-23.09. Vieta:

Dokuments: Vēstule par zirga pases noformēšanu

Nosaukums: Dokuments: Latvijas dzelzceļa II Rajona Dzīvžogu kantora vēstule Nr.172 no 1947.g. 21.jūn. 2.ražošanas iecirkņa priekšniekam K.Puriņam sakarā ar iecirkņa zirga pases noformēšanu. Vieta:

Dokuments: Mērķa izziņa K.Puriņa dēlam

Nosaukums: Dokuments: Mērķa izziņa Nr.21705, izdota K.Puriņa dēlam dzelzceļa brīvbiļetes iegādei 1957.gadā, derīga no 5.septembra līdz 5.oktobrim. Izziņa ar foto un zīmogu. Locīta un burzīta, stūri ielocīti. Kreisā pusē ieplēsta. Kārlis Puriņš, Baltijas dzelzceļa Rīgas distances 2. iecirkņa priekšnieks no 22.08.1945.-08.06.1965. Vieta:

Dokuments: K.Puriņa iesniegums

Nosaukums: Dokuments: K.Puriņa iesniegums Rīgas rajona sociālās nodrošināšanas Siguldas nodaļas vadītājai. Iesniegums datēts -03.04.84. Iesniegums izpildīts uz rūtiņau papīra lapas. Ieniegums locīts un burzīts. Kārlis Puriņš, Baltijas dzelzceļa Rīgas distances 2. iecirkņa priekšnieks no 22.08.1945.-08.06.1965. Vieta:

Dokuments: Arhīva izziņa K.Puriņam

Nosaukums: Dokuments: PSRS Satiksmes ceļu ministrijas Baltijas dzelzceļa Rīgas nodaļas izdota arhīva izziņa K.Purviņam ar Nr.IJA-P/1 no 20.01.83. iesniegšanai soc. nodrošināšanas nodaļai. Kserokopija. Kārlis Puriņš, Baltijas dzelzceļa Rīgas distances 2. iecirkņa priekšnieks no 22.08.1945.-08.06.1965. Vieta:

Dokuments: Arhīva izziņa K.Puriņam

Nosaukums: Dokuments: PSRS Satiksmes ceļu ministrijas Baltijas dzelzceļa Pārvaldes arhīva izziņa izdota K.Purviņam ar Nr.MOA-P/3 no 21.01.83. iesniegšanai soc. nodrošināšanas nodaļai. Kserokopija. Kārlis Puriņš, Baltijas dzelzceļa Rīgas distances 2. iecirkņa priekšnieks no 22.08.1945.-08.06.1965. Vieta:

Dokuments: Kvīte izdota K.Puriņam

Nosaukums: Dokuments: Olaines pagasta valdes KVĪTE Nr.61 par 21,-Ls izdota K.Puriņam 1930.gada 24.septembrī (par tek. g. personu nodokļa samaksu) un KVĪTE Nr.62 par 15,40 Ls izdota M.Puriņai 1930.g. 24.septembrī ([ar tek.g. personu nodokļa samaksu). Locīta, malas nedaudz ieplīsušas. Kārlis Puriņš, Baltijas dzelzceļa Rīgas distances 2. iecirkņa priekšnieks no 22.08.1945.-08.06.1965. Vieta:

Dokuments: Ldz virsv. Tehniskās dir. pr-ka vēstule

Nosaukums: Dokuments: Dzelzceļu virsvaldes Tehniskās direkcijas 1.ceļu iecirkņa priekšnieka vēstule Nr.5284 no 28.07.1938. par projektēšanas auto garāžas grunts pētīšanas žurnāla nosūtīšanu uz CG-135. Vieta:

Dokuments: Žurnāls ar grunts pētījumiem

Nosaukums: Dokuments: Žurnāls - rūtiņu burtnīca, kurā aizpildītas tikai 4 lapas ar grunts pētījumiem trīs urbumos. Turpat uzdevums inž. E.Zemīša kungam uzdevums projektēšanas darbiem, datēts 30.06.1938.gadu. Vieta:

Dokuments: V.inž. E.Zemīša ziņojums

Nosaukums: Dokuments: V.inž. E.Zemīša "Ziņojums par cīņu ar sniegu PČ7 mezgla stacijās (Torņakalnā un Zasulaukā)". Ziņojums rokrakstā, ar parakstu un datumu 29.12.1940. Stūri ielocīti, kreisā pusē izrauti divi robi. Vieta:

Dokuments: V.inž. E.Zemīša ziņojums

Nosaukums: Dokuments: V.inž. E.Zemīša "Ziņojums par cīņu ar sniegu PČ2 Rīgas mezgla stacijās (Zemitānos, Čiekurkalnā, Preču, Krasta un mangaļu stac.)". Ziņojums rokrakstā, ar parakstu un datumu 31.12.1940. Locīta, kreisā pusē izrauti divi robi. Vieta:

Dokuments: V.inž. E.Zemīša ziņojums

Nosaukums: Dokuments: V.inž. E.Zemīša "Ziņojums par cīņu ar sniegu PČ1 Rīgas mezgla stacijās Rīga I un galv., Kalpaka piest., 5.km piest. un Šķirotava". Ziņojums rokrakstā, ar parakstu un datumu 2.1.1941. Locīta, izrauti trīs robi. Vieta:

Dokuments: Apliecība izdota A.Buliņam

Nosaukums: Dokuments: Apliecība nr.124, izdota A.Buliņam 1944.g. 1.nov. darba stāža apliecināšanai. Kopija. kreisā mala norauta, izrobota. Malās ieplēsta Vieta:

Dokuments: Apliecība izdota A.Buliņam

Nosaukums: Dokuments: Apliecība Nr.7/k, izdota A.Buliņam 1945.g. 7.martā, 2-ās distances sakaru un signalizācijas darbiniekam pases izrakstīšanai. Vieta:

Dokuments: Apliecība izdota A.Buliņam

Nosaukums: Dokuments: Apliecība Nr.13, izdota A.Buliņam 1946.g. 18.jūnijā par zināšanu pārbaudes izturēšanu tehniskās ekspluatācijas jautājumos. Vieta:

Dokuments: Ldz biedrības Biedra karte izd. Dunckim

Nosaukums: Dokuments: Latvijas Dzelzceļnieku biedrības Biedra karte nr.1917, izdota A.Duckim 1939.g. 1.martā. Burzīta. Vidū asa locījuma rieva. Ieplēsta ar izkniedētiem caurumiem. Vieta:

Dokuments: Atļauja braukt lokomotīvē

Nosaukums: Dokuments: Atļauja Nr.034465 braukt lokomotīvē, izdota A.Duckim 1947.g. 17.maijā, lietojama kopā ar biļeti Nr.125544, derīga līdz 1947.g. 31.dec. Augšējā mala ieplēsta, divi caurumi. Vieta:

Dokuments: Izraksts no darba st.noteik. kom.protok

Nosaukums: Dokuments: Izraksts no darba stāžas noteikšanas Komisijas protokola Nr.29 1949.g. 31.augustā, izdota A.Duckim par darba stāžu noteikšanu. Trīs caurumi. Vieta:

Dokuments: Atļauja braukt lokomotīvē

Nosaukums: Dokuments: Atļauja nr.000109 braukšanai lokomotīvē, izdota A.Duckim 1950.g. 1. febr., uzrādāma kopā ar biļeti Nr.067402, derīga 1950.g. 31.decembrim. Caurdurti divi caurumi. Vieta:

Dokuments: Ldz biedrības biedra karte izd.D.Rupjam

Nosaukums: Dokuments: Latvijas Dzelzceļnieku biedrības biedra karte Nr.73, izdota D.Rupjam. Uzņemts biedrībā 1995.g. (pers.kods 230628-10001). Karte laminēta. Vieta:

Dokuments: Rīkojums, par iecelšanu amatā

Nosaukums: Dokuments: Rīkojums Nr.4439 par iecelšanu amatā. Noraksts. Jāni Cīruli ieceļ par lokom. katlu mazg. I mašīnu iecirknī - Šķirotavā no 1934.g. 3.jūnija. Rīkojums datēts ar 1934.g. 5.jūniju. Locīta, locījuma vietās ieplīsis, nosmērēta. Vieta:

Dokuments: Rīkojums, par atcelšanu no amata

Nosaukums: Dokuments: Rīkojums Nr.KP-13 no 1940.g. 16.augusta par atcelšanu no amata. Noraksts. 1.mašīnu iecirkņa lok. katlu mazg. Jāni Cīruli atceļ no amata sakarā ar iesniegto lūgumu no 1940.g. 17.augusta. Locīta četrās daļās. Vieta:

Dokuments: Izziņa J.Cīrulim par darba stāžu

Nosaukums: Dokuments: Izziņa KP-13 no 1941.g. 24.febr. izdota Jānim Cīrulim par viņa darbu Valsts dzelzceļu 1.mašīnu iecirknī, darba stāža noteikšanai. Izziņu izdeva Dzelzceļu virsvaldes Mašīnu un materiālu direkcijas 1. mašīnu iecirknis Šķirotavā. Locījuma vietās ieplīsis, brūni traipi, netīra. Vieta:

Dokuments: Dzimšanas un kristību apliecība

Nosaukums: Dokuments: Dzimšanas un kristības apliecība. Izraksts no Marienburgas Evaņģēliski Luterāniskās baznīcas saraksta Nr.69 no 1902.gada, krievu valodā. Teksts - 1902.g. 25.janvāris dzimis un 1902. gada 24.februārī kristīts Otto Leimanis. Tēvs Reinis Leimanis, kurpnieks, luterticīgs. Māte, Marija, luterticīga. Uzrakstīti trīs liecinieki. Apliecība Nr.412 izdota 1916.gada 3.maijā, Marienbyrgā. Paraksts nesalasāms. Pie paraksta apaļais zīmogs - kura vidū kauss pa perimetru teksts:"Pečatj jevang. ļutjeransk. prihoda Marienburg". Apliecībai divas lapas, viss teksts uz pirmās lappuses. Oriģināls. Vieta:

Dokuments: Laulību apliecība izd. O.Leimanim

Nosaukums: Dokuments: Laulības apliecība. Apliecība reģistrēta Alūksnes pilsētas dzimtaarakstu nodaļā, izraksts no 1927.g. ieraksta Nr.142. Apliecības tekstā līgavainis Otto Leimans, līgava Ruškis Elza. Laulība noslēgta Alūksnes ev. lut. baznīcā 1927.g. 25.decembrī. Uz apliecības uzlīmēta zīmogmarka 40 santīmu vērtībā. Apliecība izdota O.Leimanim 31.janv. 1928.gadā. Apliecību parakstījis Dzimtsarakstu nodaļas pārzinis J.Kirsons. Paraksts apstiprināts ar apaļo zīmogu, kurā teksts: "ALŪKSNES PILSĒTAS DZIMTSARAKSTU NODAĻA". Apliecība latviešu valodā. Oriģināls. Vieta:

Dokuments: Paziņojums O.Leimanim

Nosaukums: Dokuments: Paziņojums. Paziņojums izdots Ventspils st. II šk. rez. ESP p.v.i. Otto Leimanim. Dokumentā paziņots, ka saskaņā ar 1929.g. 27.jūn. noteikumiem par valsts darbinieku atalgojumu /5, O.Leimanis no 1.jūl. 1929.g. ieskaitīts XIII kateg. 1. pakāpē ar izdienu no 1.jūn. 1929.g. Paziņojumu parakstījis personāla nodaļas vadītājs, paraksts nesalasāms. Kr.augšējā stūrī spiedoga teksts:"Sat. Min. DZELZCEĻU VIRSVALDE 8. II 1930.g. Nr.2557/EA." Paziņojums latviešu valodā. Oriģināls. Vieta: