Latest news

Jūs atrodaties šeit

Kolekciju priekšmeti

Apakškolekcijas

Grid List
Atrasti 487 priekšmeti

Atcelt visus filtrus
Dokuments: Aploksne ar adresi, R.dzc. st. zīmogs

Nosaukums: Dokuments: Aploksne ar adresi "A.g. Inž. J.Brandera kungam Tehniskajam direktoram Vicedirektoram Dz-ceļu virsvaldē". Rīgas dzelzceļa stacijas zīmogs 30.09.1939. Marka "Latvija 1934.-1939. 15.maijs". Vieta: st.Rīga

Dokuments: Dzc. b-bas Krāj un Aizdevu kases paziņ.

Nosaukums: Dokuments: Latvijas Dzelzceļnieku biedrības Krāj un Aizdevu kases paziņojums Eduardam Neimanim par atvilkumu no algas sakarā ar parāda galvojumu M.Kruzenam. Nr.2034. 1936.gada 27.novembrī. Vieta: Rīga

Dokuments: kvīt par žurnāla Sat. un Tehnika abon.

Nosaukums: Dokuments: Gaisa un Auto satiksmes pārvaldes Tehnikas un satiksmes ģenerāldirekcijas izdevniecības kvīts Nr.4759. Izdota P.Bērziņam par žurnāla "Satiksme un tehnika" abonēšanu. Rīgā, 1943.gada 20.janvārī. Vieta: Rīga

Dokuments:Parastā ātruma sūtījuma preču zīme

Nosaukums: Dokuments: Parastā ātruma sūtījuma preču zīme Nr.185235. Cesvaine - Rīga. Rīgas un Ganību stacijas zīmogi. Preces: malka un kartupeļi. 1926.g. Sūtītājs: Andrejs Ročevskijs Vieta: st.Cesvaine

Dokuments:Parastā ātruma sūtījuma preču zīme

Nosaukums: Dokuments: Parastā ātruma sūtījuma preču zīme Nr.160646 Valmiera - Puiķele. Preces: gultas un matrači. 1929.g. Sūtītājs: Baltijas Patērētāju biedrība Vieta: st.Valmiera

Dokuments: P.Līča pateicības vēstule A.Melnalksnim

Nosaukums: Dokuments: Dzelzceļu aizsargu pulka Virsvaldes nodaļas priekšnieka P.Līča pateicības vēstule A.Melnalksnim par tautiska uzveduma konspektu Mārtiņu vakaram. nr.113. 1937.gada 9.decembrī. Papīrs ar ūdenszīmēm ("Lanigiro Ligat Mills"). Teksts mašīnrakstā. Vieta: Rīga

Dokuments: Latvijas dzelzceļu aptieciņas zāļu sar.

Nosaukums: Dokuments: Latvijas dzelzceļu ceļu remontbrigāžu pirmās palīdzības aptieciņas zāļu saraksts, ar īsu lietošanas pamācību. (1925.)g. Teksts mašīnrakstā. Vieta:

Dokuments: L.dzc. Jelgavas n. Komjakova telegramma

Nosaukums: Dokuments: Latvijas dzelzceļa Jelgavas nodaļas pr-ka vietnieka Komjakova telegramma Stendes - Ventspils dzc. staciju priekšniekiem un struktūrām par vilciena Nr.651/652 apgrozību līdz Dund agas stacijai sakarā ar 1961.g. 27.februāra pavēli Nr.63/4 par atsevišķu Latvijas šaursliežu dzelzceļa iecirkņu slēgšanu. Jelgavā, 1961.g. 30.septembrī. Teksts mašīnrakstā. Krievu val. Vieta: Jelgava

Dokuments: Elektrolokomotīves VL26M bremzes

Nosaukums: Dokuments: J.Veispāla dāvinājums, elektrolokomotīves VL26M bremzes izziņa Vieta:

Dokuments: Elektrolokomotīves VL26M Nr.005 pase

Nosaukums: Dokuments: Elektrolokomotīves VL-26 Nr.005 tehniskā pase (iesieta brošūra uz 60 lpp., kartona vākos) Vieta:

Dokuments:R.vecais dzelzs tilts, apspriedes protok

Nosaukums: Dokuments: Rīgas vecais dzelzs tilts 1871.-1926.g. Apspriedes protokols par Daugavas vecā dzelzstilta atjaunošanu 20.jūn. 1924.gadā uz divām lapām. Vieta:

Dokuments:R.vecais dzelzs tilts, apspriedes protok

Nosaukums: Dokuments: Rīgas vecais dzelzs tilts 1871.-1926.g. Apspriedes protokols par Daugavas vecā dzelzstilta atjaunošanu 12.maijā 1924.gadā uz trīs lapām. Vieta:

Dokuments: J.Rudzīša dienesta gaitas apraksts

Nosaukums: Dokuments: Dienesta gaitas apraksts uz Satiksmes ministrijas Latvijas Valsts dzelzceļa blankas. Apraksts bez numura, izpildīts uz Jūlija Rudzīša, dzim. 17.01.1893. gadā vārda. Strādājis vairākās Latvijas dzelzceļa stacijās kā stacijas priekšnieka palīgs, vēlāk kā stacijas priekšnieks (Tukums I, Kandavā, Daudzevā, Paplokā un citās stac.). Apraksts stipri nodilis, locījumu vietās pārdilis. Augšējā otrā lapa iztrūkst. Pirmā lapa pārplēsta. Malās ieplēsts. Vieta:

Dokuments: Pavēles kopija par J.Rudzīša nozīmēšanu

Nosaukums: Dokuments: Pavēles Nr.514 kopija no 1.08.1945.g. par J.Rudzīša nozīmēšanu strādāt par Slokas stacijas priekšnieku, atbrīvojot viņu no darba Pumpura stacijā (arī stacijas priekšnieks). Latvijas dzelzceļa 1.daļas pavēle. Dokumentam malas burzītas, locītas un ieplēstas. Dzelteni traipi. Vieta:

Dokuments: Rīkojums par J.Rudzīša pārcelšanu

Nosaukums: Dokuments: Rīkojums Nr.1060/EA no 17.01.1935.g. par J.Rudzīša nozīmēšanu - pārcelšanu par tukuma I stacijas priekšnieku. Noraksts izpildīts uz rūtiņu papīra. Papīrs iedzeltējis, malas ieplēstas. Vieta:

Dokuments: J.Rudzīša autobiogrāfija

Nosaukums: Dokuments: J.Rudzīša autobiogrāfija, rakstīta uz līniju papīra krievu valodā, bez paraksta. Datēts 8.03.1947. Locīta ar dzelteniem plankumiem. Otrā pusē strīpojumi. Vieta:

Dokuments: Preču zīmes dublikāts

Nosaukums: Dokuments: Parastā ātruma sūtījuma preču zīmes dublikāts Nr.171856 no Rīgas Krasta stacijas uz Valmieras staciju kālija mēslošanas sāli 1926.gada 2.augustā. Vieta:

Dokuments: Apliecība E.Krauliņa

Nosaukums: Dokuments: Apliecība Nr.0128 uzrādītāja Ella Krauliņa ir Valmieras valsts komercskolas I klases skolniece. Lūgums viņai pārdot biļeti par bērna biļetes cenu vienreizējam braucienam III kl. vagonā no Zilākalna līdz Jāņuparkam. Apliecība izrakstīta 1936.gada 16.oktobrī ar komercskolas zīmogu. Vieta:

Dokuments: L.dz. biedrības vēstule

Nosaukums: Dokuments: Latviešu dzelzceļnieku biedrības atjaunošanas komitejas vēstule Nr.1 no 27.02.1989.g. Rīgas Maskavas rajona pirmajam sekretāram V.Ozoliņam par informācijas biļetena "Dzelzceļnieks" izdošanas atjaunošanu. Vieta:

Dokuments: Ainas Hewitt rakstīta vēstule

Nosaukums: Dokuments: Ainas Hewitt rakstīta vēstule Latvijas dzelzceļnieku biedrībai 17.11.1992.g. par sava tēva, Artūra Būmaņa dokumentu kserokopijām (6 gab.) (LDzM 2844/1-6) Vieta:

Dokuments: Apliecība

Nosaukums: Dokuments: Apliecība Nr.11212/Ta no 13.10.1930.g. Vieta:

Dokuments: Apliecība

Nosaukums: Dokuments: Apliecība Nr.11212/Ta no 13.10.1930.g. Vieta:

Dokuments: Apliecība

Nosaukums: Dokuments: Apliecība Nr.2199 no 18.04.1932.g. Vieta:

Dokuments: Rīkojums

Nosaukums: Dokuments: Rīkojums Nr.Ta.P 1679 no 18.04.1938.g. Vieta:

Dokuments: Rīkojums

Nosaukums: Dokuments: Rīkojums Nr.9340/Ta no 3.06.1936.g. Vieta:

Dokuments: Apliecība

Nosaukums: Dokuments: Apliecība Nr.K1679 no 3.03.1941.g. Vieta:

Dokuments: Dzelzceļa Slimokases dalībn. karte

Nosaukums: Dokuments: Dzelzceļa slimokases Dalībnieka karte Nr.002656, izdota Edgaram Elksnim 1996.gadā. Vieta:

Dokuments: Ldz Biedrības Biedra karte G.Cēberam

Nosaukums: Dokuments: Latvijas dzelzceļnieku arodbiedrības "Biedra karte Nr.64", izdota G.Cēberam, bij. lok. vadītājam TNI, iestājies Rīgas nod. 1940.g. 1.X (1935.g.8.VI) Stūri un malas ielocītas, pa perimetru iedzeltējusi Vieta:

Dokuments: Ldz Biedrības Biedra karte G.Cēberam

Nosaukums: Dokuments: Latvijas dzelzceļnieku biedrības "Biedra karte Nr.6347", izdota G.Cēberam, bij. lok. vadītājam TNI, iestājies biedrībā 1935.g. 8.VI, ieskaitīts Rīgas nodaļā 1939.g. 28. janvārī. Iesieta zaļos kartona vākos Vieta:

Dokuments: Apliecība izd. K.Puriņam

Nosaukums: Dokuments: Apliecība Nr.59 no 18.02.1931.g. izdota Kārlim Puriņam, Latvijas Dzelzceļnieku Biedrības Tehnisko direkc. darbinieku sekcijas pilnvarniekam, ievēlētam uz 1930. un 1931.gadu. Vieta: