Latest news

Ritekļu kolekcijas katalogs - grāmata par muzeja lokomotīvēm un vagoniem

2017.gada nogalē izdots Informatīvi ilustratīvu izdevumu par Dzelzceļa muzeja krājumā esošo un Latvijā izmantoto un saglabāto ritekļu vēsturi, to tehnisko raksturojumu un ceļu līdz muzeja krājumam. Kataloga krāsainajās bildēs un aprakstos atrodamas dažādas interesantas lietas un ieraugāmas detaļas, ko ikdienā apskatot var nepamanīt. Katalogs izdots latviešu un angļu valodā un paredzēts gan dzelzceļa vēstures ekspertiem, gan ikdienas muzeja apmeklētājiem. Nopērkams Dzelzceļa muzeja suvenīru kioskā no 26.oktobra plks.17:30, cena 23.00 Eur.

Latvijas dzelzceļa vēstures muzejs 23 gadu darbības laikā mērķtiecīgi ir komplektējis un uzturējis savu Ritekļu kolekciju, kas ir kļuvusi par tā vizītkarti. Skaitliski kolekcija nav liela, bet bagāta savā priekšmetu dažādībā. Tajā bez tvaika un dīzeļlokomotīvēm vēl ir arī sliežu ceļu būves tehnika, sniegtīri un drezīnas, akumulatoru elektrolokomotīve, mērvagons un salonvagoni. Muzejs īpaši lepojas ar saglabāto un rūpīgi atjaunoto Rīgā 20.gs. 20jos gados ražoto III klases pasažieru vagonu,  padomju laika elektrisko vilcienu un vagonu cietumniekiem. Kolekcijā ir ritekļi ne tikai no dažādiem laika posmiem, bet arī dažādiem sliežu platumiem. Darbs pie kataloga sastādīšanas ilga vairākus gadus, bet vēl pirms tam ir ieguldīts liels darbs, lai muzeja krājumā esošos ritekļus sakoptu, saglabātu un padarītu pieejamus apmeklētājiem. 

Tekstu autori – Toms Altbergs, Karīna Augustāne, Līga Līce, Ieva Pētersone
Kataloga sastādītāja – Līga Līce
Māksliniece – Arta Ozola–Jaunarāja
Literārie redaktori latviešu valoda – Inga Jēruma, angļu valoda Arthur Gordon Rushton
Izdevums tapis ar Valsts kultūrkapitālā fonda finansiālu atbalstu.
Grāmatā izmantoti foto materiāli un dokumenti no Latvijas dzelzceļa vēstures muzeja krājumiem, Daiņa Puncula privātkolekcijas, laikraksta “Latvijas dzelzceļnieks” arhīva
Fotogrāfi Sergejs Tretjakovs, Līga Līce, Andris Drešmanis, Andris Malahovskis, Andris Biedriņš, Toms Altbergs, Mikus Biedriņš, Armands Grants, Gvido Kajons

Sīkāka informācija par katalogu Līga Līce, 26537243 vecākā ekspozīciju un izstāžu kuratore.

 

2017.gada nogalē izdots Informatīvi ilustratīvu izdevumu par Dzelzceļa muzeja krājumā esošo un Latvijā izmantoto un saglabāto ritekļu vēsturi, to tehnisko raksturojumu un ceļu līdz muzeja krājumam. Kataloga krāsainajās bildēs un aprakstos atrodamas dažādas interesantas lietas un ieraugāmas detaļas, ko ikdienā apskatot var nepamanīt. Katalogs izdots latviešu un angļu valodā un paredzēts gan dzelzceļa vēstures ekspertiem, gan ikdienas muzeja apmeklētājiem." data-share-imageurl="https://www.railwaymuseum.lv/sites/muzejs.ldz.lv/files/field/image/Katalogs_atels_1%20%28002%29_0.jpg">