Latest news

Jūs atrodaties šeit

Ritekļu kolekcija - Baltijā lielākā!

Dzelzceļa muzeja krājuma raksturīgākā kolekcija neapšaubāmi ir ritekļi – lokomotīves, vagoni un cita sliežu ceļu tehnika.

Ritošā sastāva kolekcija sākta veidot 1992. gadā vienlaicīgi ar paša muzeja organizēšanu. Sākotnēji par galvenajiem kritērijiem kalpoja uzņēmuma „Latvijas dzelzceļš” inventārā esošo platsliežu lokomotīvju, vagonu un speciālo ritekļu vecums un unikalitāte.

1994. gadā tika uzsākta atlasīto ritošā sastāva vienību izvietošana Jelgavas lokomotīvju depo teritorijā. 1998. gadā vairums ritekļu tika pārvesti uz muzeja rīcībā nonākušajiem Torņakalna stacijas sliežu ceļiem Rīgā. Laika posmā līdz 2005. gadam turpinājās kolekcijas papildināšana ar jauniem krājuma priekšmetiem. Daļa no tiem tika iepirkti no atsevišķām juridiskām personām.

2005. gadā muzejs izstrādāja Ritošā sastāva kolekcijas, komplektācijas, uzturēšanas un restaurācijas koncepciju, kurā tika noteikti kritēriji tālākai kolekcijas papildināšanai, kā arī tās uzturēšanai. Turpmākajā laika periodā kolekcija ir tikusi papildināta atbilstoši šai koncepcijai, kā arī izmantojot atsevišķus koncerna „Latvijas dzelzceļš” atbildīgo speciālistu piedāvājumus, īpaša uzmanība turpmāk tika pievērsta ritošā sastāva kolekcijas priekšmetu restaurācijai. no 206.gada muzejs mērķtiecīgi realizē Ritekļu kolekcijas arjaunošanas programmu. Katru gadu tiek veikta kādas lokomotīves vai vagona restaurācija.

Šobrīd Latvijas dzelzceļa vēstures muzeja ritošā sastāva kolekcija aptver 47 ritošā sastāva vienības, to skaitā 37 platsliežu lokomotīves, vagonus, drezīnas un speciālās mašīnas, kā arī četrus 750 mm un sešus 600 mm šaursliežu ritekļus. Vairums ritošā sastāva kolekcijas priekšmeti ir restaurēti un tiek eksponēti Rīgā, savukārt atsevišķi šaursliežu ritekļi ir nodoti Ventspils muzeja un SIA „Gulbenes-Alūksnes bānītis” rīcībā. Nerestaurētais platsliežu ritošais sastāvs ir novietots bijušajā Jelgavas lokomotīvju depo ēkā.

Gandrīz visi muzeja ritošā sastāva kolekcijas priekšmeti 20. gadsimtā ir izmantoti Latvijas dzelzceļos, ar tiem nodrošinot gan pasažieru, gan kravu pārvadājumus, kā arī veicot sliežu ceļu uzturēšanu.