Latest news

Pildot darba pienākumu, 1919. gada rudenī krīt 5 Rīgas mezgla dzelzceļnieki

Rīgā, Gogoļa ielā 3 pie VAS “Latvijas dzelzceļš” administrācijas ēkas ieejas durvīm atrodas piemiņas plāksne, kas uzstādīta par godu dzelzceļniekiem, kas krita Bermonta uzbrukuma laikā 1919.gada rudenī, pildot savus pienākumus Rīgas dzelzceļa mezglā.

1919.gada oktobrī Bermonta uzbrukuma laikā Latvijas valsts dzelzceļi izveidoja Dzelzceļu apsardzības rotu, kurā, no darba brīvajā laikā, bija jāiesaistās visiem vīriešu kārtas dzelzceļniekiem. Rotas uzdevums bija palīdzēt armijai nodrošināt kārtību dzelzceļa objektos. Dzelzceļu darbiniekiem vienmēr bija jābūt gataviem ierasties savā darba vietā, jo ienaidnieks ne tikvien postīja dzelzceļus, bet centās traucēt arī jau pārņemto līniju atjaunošanu un vilcienu kustību. Liela daļa dzelzceļnieku naktī pildīja dienestu apsardzības rotā, bet dienā veica savus tiešos uzdevumus.

Dzelzceļniekus Rīgas aizstāvēšanas laikā apdraudēja Bermonta armijas šāviņi un lodes. Īpaši bīstami darba apstākļi bija tiem, kas apkalpoja Dzelzceļa tiltu pār Daugavu. Tāpat arī Latvijas valsts dzelzceļu pārvaldes ēka Gogoļa ielā 3 atradās tiešā kara darbības zonā. Zināmu laiku visa administrācija pat tika pārvietota uz tagadējo RVR teritoriju un Zemitānu staciju.

Bermonta uzbrukuma laikā, dienesta pienākumus pildot, krita 5 Rīgas mezgla dzelzceļnieki:

I Ekspluatācijas nodaļas elektrotehniķis Dmitrijs Butkevičs
Dzelzs tilta tehniķis Jānis Blats
Priekšstrādnieks Pēters Vectēvs
Pārmijnieks Pēters Spire
Reģistrators Ernests (citos avotos Eduards) Krauklis
un 3 tika ievainoti.

Dzelzceļnieces, satiksmes un darba minsitrijas darbinieces un dzelzceļnieku sievas tika aicinātas iesaistīties sieviešu korpusa darbā, lai vāktu ziedojumus, šūtu un lāpītu karavīru veļu, organizētu ēdināšanas punktus.

Attēlu galerijā zemāk ieskats sagrautajā dzelzceļu infrastrukt;ūrā pēc I.Pasaules kara un Brīvības cīņām. 

Informāciju apkopoja I.Pētersone

Saistītās galerijas