Latest news

Ko par mums saka citi

Māmiņu klubs: "Tu - Tū! Mammu, gribu vilcienu balli! Tā jau krietnu laiku pirmas savas trešās dzimšanas dienas, man sauca Bruno!

Tad nu plānojām rūpīgi kā dēlu iepriecināt! Mūsu sapnis - svinēt dzimšanas dienu Dzelzceļa muzejā - piepildījās! Mūsu īstajā dienā un laikā vieta bija brīva un varējām ballēties! Viss par ballēšanās iespējām ir izlasāms Latvijas Dzelzceļa vēstures muzejā!"
Māmiņu klubs - Vilcienu balle

Creativemuseum neatkarīgie eksperti: Latvijas Dzelzceļa vēstures muzeju apmeklēja divas jaunās māmiņas kopā ar savām ģimenēm. Viņu vērtējumā atklājas tas, ka prieku par muzeja apmeklējumu veido bērnu pozitīvā pieredze, kas atsver pārējās iespējamās nepilnības, pat ja tādas tika pamanītas. Savukārt, Rīgas kino muzejā ar Hercam Frankam veltīto izstādi iepazinās divi muzeja eksperti individuālā apmeklējumā, tāpēc vērtējumam ir citi kritēriji un raksturs. 
Neatkarīgo muzeju ekspertu viedoklis par Rīgas Kino muzeju un Latvijas Dzelzceļa vēstures muzeju

Ķekavas muzeja kolēģi: 2013.gada 25.maijā visi Latvijas muzejnieki tikās savā ikgadējā Starptautiskās muzeju dienas atzīmēšanā Latvijas Dzelzceļa vēstures muzejā. Kolēģiem bija jāuzņem vairāk kā 300 amata biedru. Otrajā daļā mēs uz savas ādas varējām izjust, kā jūtas apmeklētājs muzejā. Tikām sadalīti grupās, saņēmām uzdevumus un sākām orientēšanos pa Latvijas Dzelzceļa vēstures muzeja ekspozīcijām. Mūsu grupas pirmais objekts bija L sērijas lokomotīve jeb saprotamāk – tvaika lokomotīve, tad vajadzēja atrast elektrisko vilcienu, kurā kopā ar kapelu Pielietais munštuks bija jādzied dziesmas par jūru. Mērvagons sagaidīja ar ļoti interesantu atrakciju ( attēlā), pēc kuras taisnā ceļa ātri atradām(ies) Cietumnieku vagonu. Tad vēl bija jāattēlo krāsās dzelzceļa stacijas nosaukums un jāiejūtas 1923.gadā ražotā 3.klases vilciena pasažiera lomā. 
Ķekavas muzejnieki Starptautiskajā muzeju dienā Dzelzceļa vēstures muzejā

Tad nu plānojām rūpīgi kā dēlu iepriecināt! Mūsu sapnis - svinēt dzimšanas dienu Dzelzceļa muzejā - piepildījās! Mūsu īstajā dienā un laikā vieta bija brīva un varējām ballēties! Viss par ballēšanās iespējām ir izlasāms Latvijas Dzelzceļa vēstures muzejā!"
Māmiņu klubs - Vilcienu balle

Creativemuseum neatkarīgie eksperti: Latvijas Dzelzceļa vēstures muzeju apmeklēja divas jaunās māmiņas kopā ar savām ģimenēm." data-share-imageurl="">