Latest news

Jūs atrodaties šeit

Darbības stratēģija

Latvijas dzelzceļa vēstures muzeja (turpmāk – Muzejs) darbības stratēģija ir vidēja termiņa plānošanas dokuments, kas izstrādāts laika posmam no 2013. – 2017.gadam. Stratēģiju izstrādāja Muzeja darbinieki, ņemot vērā Valsts kultūrpolitikas vadlīnijas 2006. – 2015.gadam, muzeju nozares likumdošanu, ICOM profesionālās ētikas kodeksa standartus, VAS „Latvijas dzelzceļš” (turpmāk LDz) stratēģiskos mērķus un uzdevumus, Muzeja Nolikumu, misiju un iepriekšējā laika posmā paveiktā izvērtējumu. Stratēģijas mērķis ir nodrošināt muzeja profesionālu un ilgtspējīgu darbību, atbilstoši muzeja misijai un pastāvošajai konkurencei kultūras, izglītības un atpūtas tirgū. Stratēģija ietver piecu gadu vidēja termiņa mērķus un prioritātes, kā arī rīcības plānu to sasniegšanai. Veidojot darbības programmu, muzeja darbs tika sadalīts pamatdarbībā, kas nodrošina Dzelzceļa muzeja pamatfunkciju veikšanu un atbalsta procesos, kas vajadzīgi, lai nodrošinātu pamatdarbību un ir raksturīgi jebkurai institūcijai. Muzeja darbības stratēģija ir pamats,  plānojot katra gada darba plānu un budžetu. Tā jāaktualizē ņemot vērā dinamisku mūsdienu sabiedrības un LDz attīstību, saglabājot būtiskāko un izvērtējot jau paveikto.

Muzeja prioritārie uzdevumi 2013. – 2017.g.

  • Muzejs kustībā jeb dažādas aktivitātes: (tvaika lokomotīve un salonvagons darbderīgā stāvoklī; vilcieniņš-atrakcija muzeja teritorijā; sliežu velosipēda un drezīnas aktīva izmantošana; digitālas aktivitātes (ekspozīcijā un mājas lpp); vienkāršas aktivitātes bērniem; regulāras ekskursijas uz Jelgavas depo apslēptiem muzeja priekšmetiem;
  • Pabeigt esošo krājuma datu ievadi MySap, nodrošinot tā pieejamību plašai sabiedrības daļai, izmantojot pārnesi uz NMKK;
  • Veikt dzelzceļiem raksturīgās vides monitoringu; organizēt un īstenot ekspedīcijas, lai sekotu līdzi un analizētu kāda ir Latvijas dzelzceļu vēsturiskās vides saglabātības dinamika; nepieļaut dzelzceļa vēsturiskā mantojuma iznīcināšanu;
  • Iekārtot ekspozīcijas No semafora līdz dispečercentralizācijai un Stacijas dzīve;
  • Izstāžu politiku veidot tā, lai tās centrā ir sociāli un nacionāli nozīmīgas tēmas;
  • Mājas lapas modernizēšana un kopumā saziņas ar apmeklētājiem dažādošana izmantojot sociālo mediju iespējas;
  • Muzejpedagoģijas attīstīšana, ja būs jauns štata darbinieks;
  • Personāla motivācija un kolektīva stiprināšana.

Ar ko mūsu muzejs izceļas - ritekļi un atvērtība dažādu notikumu norisei

Ko muzejs piedāvā - parāda vairāk nekā ikdienā lietojot dzelzceļu var redzēt, izjust, izzināt

Kas padara mūs unikālus - ritekļi un sliežu ceļi,  vieta, muzeja komanda

Ambīcijas - par dzelzceļa vēsturi runāt vairāk, dziļāk, mūsdienīgāk, neaizmirstami

Kādā virzienā vēlamies doties - sabiedrībai draudzīgs, pieejams, aktīvs muzejs, kas nezaudē kontaktu ar apmeklētāju, viņa vēlmēm

Ko vēlamies sasniegt - daudzveidīgi un emocionāli atklāt dzelzceļa šarmu un unikalitāti

Par kādām vērtībām mēs iestājamies - Latvijas dzelzceļa tradīcijas (viss, kas radīts) ir nacionāla vērtība, kas jāzina, jāciena un jāsaglabā.

 

Pievienotie Faili: