Latest news

Jūs atrodaties šeit

Kolekciju priekšmeti

Apakškolekcijas

Grid List
Atrasti 8172 priekšmeti

Atcelt visus filtrus
Dokuments: E.Sīmaņa dzelzceļa brīvbiļete,1940

Ernesta Sīmaņa dzelzceļa brīvbiļete. Biļetes izdevējs Latvijas Valsts Dzelzceļi, Nr.07562, derīga līnijā Rīga-Jersika, caur Krustpili; Jerskika-Rīga, caur Krustpili. Norāde uz biļetes, ka derīga 3.klases vagonos, līdz 1940.gada 3.novembrim. Drukāts un papildināts rokrakstā, latviešu valodā. Labajā apakšējā stūrī iespiests Latvijas ģerbonis. Biļete dzeltenā krāsā, vidū dekoratīvs ierāmējums. Augšējā malā zīmogs : "Dienesta vajadzībām", "Derīgss uzrādot pasi". Apakšējā biļetes malā paraksts.

Dokuments: E.Sīmaņa dzelzceļa brīvbiļete,1940

Ernesta Sīmaņa dzelzceļa brīvbiļete. Biļetes izdevējs Latvijas Valsts Dzelzceļi, Nr.68981, derīga līnijā Rīga-Abrene, caur Ieriķiem; Abrene-Rīga, caur Ieriķiem. Norāde uz biļet es, ka derīga 3.klases vagonos, līdz 1940.gada 11.decembrim. Drukāts un papildināts rokrakstā, latviešu valodā. Labajā apakšējā stūrī iespiests Latvijas ģerbonis. Biļete dzeltenā krāsā, vidū dekoratīvs ierāmējums. Augšējā malā zīmogs : "Personīgām vajadzībām", "Derīgss uzrādot pasi". Apakšējā biļetes malā paraksts.

Dokuments: E.Sīmaņa dzelzceļa brīvbiļete,1944

Ernesta Sīmaņa dzelzceļa brīvbiļete,1944 Biļetes izdevējs Vācu okupācijas laikā iedibinātā Feldeisenbahndirektion , Nr.07562, derīga līnijā Rīga, caur Krustpili; Rīga-Rositten, caur Abreni. Norāde uz biļetes, ka derīga 3.klases vagonos, līdz 1944.gada 20.jūlijam. Drukāts un papildināts rokrakstā, latviešu un vācu valodā. Centrā, apakšējā malā zīmogs ar Nacistiskajai Vācijai raksturīgo ģērboni (daļēji padzisis), augšējā- drukāts brūnā krāsā: "ērglis un kāršu krusts." Biļete gaiši brūnā krāsā, augšējā mala tumšāka.

Dokuments: E.Sīmaņa dzelzceļa brīvbiļete,1944

Ernesta Sīmaņa dzelzceļa brīvbiļete,1944 Biļetes izdevējs Vācu okupācijas laikā iedibinātā Feldeisenbahndirektion Riga , Nr.29257, derīga līnijā Rīga- Rositten, caur Abreni; Rīga-Rositten, caur Abreni. Norāde uz biļetes, ka derīga 3.klases vagonos, līdz 1944.gada 25.oktobrim. Norāde, ka brīvbagāža 30kg. Drukāts un papildināts rokrakstā, latviešu un vācu valodā. Centrā, apakšējā malā zīmogs ar Nacistiskajai Vācijai raksturīgo ģērboni (daļēji padzisis), augšējā- drukāts brūnā krāsā: "ērglis un kāršu krusts." Biļete gaiši brūnā krāsā, augšējā mala tumšāka.

Dokuments: E.Krastiņa personas apliecība, 1940

Emīls Krastiņa personas apliecība, Satiksmes Ministrijas Dzelzceļu virsvaldes izdotā personas apliecība Emīlam Krastiņam. E.Krastiņš bijis Latvijas Dzelzceļu 6. iecirkņa revidents. Apliecība ar darbinieka foto formastērpā un parakstu. Izdota 1940.gada 7.decembrī, apzīmogota. Uz zīmoga PSRS valsts ģērbonis ar uzrakstu krievu valodā "Upravlenie Latvi.žeļ.darogi NKPS"

Dokuments: Krājaizdevumu biedru grāmatiņa

Krājaizdevumu biedru grāmatiņa Nr.3659. Krājaizdevumu sabiedrības "Dzelzceļnieks" biedru grāmata, kas izsniegts Jānim Fernacam Liepājā 1939.gada, ar 20 santīmu zīmogmarku. 2.-3. lapā IIzvilkums no Sabiedrības statūtiem, 4 lapā atzīme par pajas izsniegšanu, 20 lati. Grāmata drukāta, tabulā atzīmes rokrakstā. Vāks pelēk-brūns, rakstains.

Dokuments: Veselības grāmatiņa Ādamam Kalniņam

Veselības grāmatiņa Ādamam Kalniņam Ekspluatācijas direkcijas Liepājas stacijas rezerves stacijas priekšnieka palīga Ādama Kalniņa grāmatiņa Nr.4/Es Liepājā. Izdota 1940.gada 1.jūlijā, uz 65 lapām. Noteikumi Nr.479 par veselības grāmatiņu. Derīga gan darbiniekiem, gan viņu ģimenes locekļiem. Grāmata drukāta, papildināta rokrakstā. Izdarītas atzīmes par ārsta apmeklējumu. Grāmata brūnos cietos vākos.

Dokuments: A.Klungstes darba grāmatiņa

Darba grāmatiņa A.Kungstam Izsniegta Ventspils stacijas virskonduktoram Antonam Kungstam, dzimušam 1906.gadā. Darba grāmatiņa izdota 1947.gada 20.jūnijā. 1963.gadā atbrīvots no galvenā konduktora amata kravas vilcienu Ventspils rezervē saistībā ar aiziešanu pensijā. Latvijas dzelzceļa Jelgavas nodaļas zīmogu nospiedumi. Teksts darba grāmatā gan latviešu, gan krievu valodā. Teksts iespiests un papildināts rokrakstā. Ieraksti tabulā līdz 1984.gada 6.aprīlim, kad vīrietis miris. 32 lapas. Grāmatai cieti, pelēki vāki un uzraksts uz tiem latviešu un krievu valodā "Darba grāmatiņa"

Dokuments: Tiesības E.Kradevicam, 1969.g.

Apliecība N.41, izdota Edgaram Kradevicam. Apliecība par tiesībām vadīt motorsliežu transportu motordrezīnas, 1969.gada 25.aprīlis. Apliecība krievu valodā ar foto un zīmogu, pelēkbrūnā krāsā.

Dokuments: Ziemeļu-Rietumu dzelzceļa mēnešbiļete

Ziemeļu-Rietumu dzelzceļa mēnešbiļete Nr.2318. IIII klases pasažieru vagonos. Izdota K.Vittenbergam braukšanai starp dzelzceļa stacijām Pēterburga un Aleksandrovska. Derīga no 1915.gada 1.jūnija līdz 30.jūnijam. Pie mēnešbiļetes, reversā pielīmēta K.Vittenberga fotogrāfija. Foto uzņemts W.Stukolkina foto salonā. Tekst krievu valodā, biļete zaļā krāsā.

Dokuments: Dzelzceļnieka dēla Zaharko apliecība

Dzelzceļnieka Zaharenko dēla apliecība. Ziemeļrietumu dzelzceļu apliecība Nr.3253 ar zēma foto. Teksts iespiests krievu valodā, papildināts rokrakstā ar tinti. Uz apliecības zīmogs.Datēts ar 1900.gadu.

Dokuments:Dzelzceļnieka dēla Janika apliecība,1914

Dzelzceļnieka Janika dēla personas apliecība. Personas apliecība Nr. 3864 izdota R.Janekam, kurš ir Rīgas-Orlas dzelzceļa vagonu sakabinātāja dēls. Apliecība drukāta krievu valodā, papildināta rokrakstā. Apliecībā puikas foto, puika ieģērbts formas tērpā, uz acīm brilles. Datēts ar 1914.gadu.

Dokuments: Izziņa par R.Janika nāvi, 1920

Izziņa par Roberta Janika nāvi, 1920.gada 10.jūnijs. Izziņa Nr.7478 mašīnrakstā krievu valodā, papildināta rokrakstā. Apzīmogota un parakstīta. Izdota Raslavļā,Smoļenskas guberņā

Dokuments: J.Pinguna darba apliecība, 1923.gads

Jāņa Pinupa darba apliecība, 1923.gada 29.janvāri. Apliecību izdevusi Satiksmes Ministrijas Dzelzceļu Virsvalde Personas apliecību Nr.11124. Dokuments ar darbinieka fotogrāfiju. J.Pinups ir bijis Tehniskās direkcijas 5.ceļu iecirkņa remonstrādnieks. V ceļu iecirkņa priekšnieka zīmogs un paraksts. Vēl uz apliecības diognāli zīmogs: "Latvijas PSR Krustpils rajona sociālās nodrošināšanas nodaļa, pensija piešķirta 1952.gada 31.martā. Materīls: papīrs

Dokuments: J.Pinguna darba apliecība, 1933.gads

Jāņa Pinupa darba apliecība, 1933.gada 27.maijs Apliecību izdevusi Satiksmes Ministrijas Dzelzceļu Virsvalde Personas apliecību Nr.13852. Dokuments ar darbinieka fotogrāfiju. J.Pinups ir bijis Tehniskās direkcijas 5.ceļu iecirkņa 52.ceļa daļas remonstrādnieks. V ceļu iecirkņa priekšnieka zīmogs un paraksts. Vēl uz apliecības diognāli zīmogs: "Latvijas PSR Krustpils rajona sociālās nodrošināšanas nodaļa, pensija piešķirta 1952.gada 31.martā. Materīls: papīrs

Dokuments: J.Stēguļa darba apliecība, 1936.gads

Jāņa Stēguļa darba apliecība, 1936.gada 8.septembris Apliecību Nr.5878 izdevusi Satiksmes Ministrija Dzelzceļu Virsvalde Mašīnu un materiālu direkcija. No apliecības izrauts foto. Apliecība zīmogota, parakstījis mašīnu un materiālu direktors. Iespiestais tekts papildināts rokrakstā.

Dokuments: Darba apliecība 4.mašīnu iecirknis

4.mašīnu iecirkņa izdotā personas darba apliecība Izdevējs Satiksmes ministrijas Dzelzceļu virsvalde. Persona, kam izdota apliecība nav zināma. Apliecība Nr.5019 ar fotogrāfiju. Apliecība apzīmogota. Datējams ar 20.gs. 3.gadiem.

Dokuments: Latvijas Dzelzceļnieku biedra karte,

Latviešu dzelzceļnieku savienības Biedra karte Izdots Smoļenskas grupas biedram Jānim Brempelim, Nr. 1137. Uz apliecības pirmās lapas kasiera un biroja priekšnieka paraksti. Uz otrās lapas biedra algas kategorijas, datēts ar 1918.gada 1.janvāri. Tabula ar mēnešiem. Uz pirmā vāka zaļš ornumentāls zīmējums.

Dokuments: Latvijas Dzelzceļnieku biedra karte

Latvijas Dzelzceļnieku Biedrības biedra karte Nr.7211 Izdota autosatiksmes šoferim Jānim Stegulim 1937.gada 16.jūnijā. Viņš Latvijas Dzelzceļnieku biedrībā iestājies 1937.gada 1.jūlijā. Uz kartes otrās puses Dzelzceļnieku biedrības mērķi un biedra tiesības un pienākumi. Kartiņa drukāta un paildināta ar tekstu, kas drukāts uz rakstāmmašīnas. Kartiņa zaļā un gaiši brūnā krāsā

Dokuments: Arodbiedrības biedra karte

Arodbiedrības biedra karte Nr.481 Izsniegta Jānim Stegulim, kurš ir strādājis kā šoferis Dzelzceļa TS. Rīgas centrālās valdes zīmoga nospiedums. J.Stegulis arodbiedrībā iestājies 1937.gadā, karte no 1940.gada 1.oktobra. Sekretāra paraksts. Augšējā, kreisajā malā uzraksts : "Visu zemju prolitārieši savienojieties!". Zaļgan-zilā krāsā.

Dokuments: P.Upelnieka darba apliecība

P.Upelnieka darba apliecība. Latvijas Dzelzceļu XI ceļu iecirkņa priekšstrādnieks. Apliecība N0 6711 ar P.Upelnieka foto dzelzceļnieku darba formā. Apliecība 2 zīmogi- Latvijas Dzelzceļu Ceļu priekšnieks, X1 ceļu iecirkņa priekšnieks , ceļlu iecirkņa biroja pārzinis. Izdevējs Satiksmes Ministrijas Dzelzceļa Virsvalde. Izdota 1939.gada 18.aprīlī

Dokuments: P.Upelnieka dalībnieka apliecība

Dalībnieka apliecība, izsniegta Pēterim Upeniekam, dzimušam 1910.gada 12.maijā. No 1942.gada 1.oktobra ir Austrumzemes dzelzceļu slimo kases dalībnieks. Viņam ir tiesības saņemt no šīs klases ārstēšanu un pabalstu pēc pastāvošiem noteikumiem. Veidlapas formā teksts iespiests latviešu un vācu valodā, papildināts rokrakstā ar informāciju par darbinieku. Apakšējā malā norāde, ka Dalībnieka apliecība ASDK 2.sekcijā. Rokrakstā augšējā, labajā malā piešķir Nr.12. Datēts ar 1942.gadu. Parakstījis darba vietas vadītājs Z.Prande. Sarkan-brūnā krāsā.

Dokuments: P.Upelnieka dzelzceļa darba apliecība

Pētera Upenieka Vācu valsts dzelzceļu dienesta apliecība Apliecība Nr.04786 (Ausweir) izdota XI ceļu iecirkņa 96a ceļa daļas priekšstrādniekam P.Upelniekam. Derīga līdz 31.12.1943, pagarināta līdz 31.07.1944. Apstiprinājuma zīmogi, ka bijis Krustpils dzelzceļu ekspluatācijas pārvaldes priekšstrādnieks un Siliņu dzelzceļu ekspluatācijas pārvaldes priekšstrādnieks, paraksti. Apliecība latviešu un vācu valodā, teksts iespiests un papildināts rokrakstā. Nacistiskās Vācijas zīmogs ar ērgli un kāršu krustu.

Dokuments: Latvijas Valsts dzelzceļu brīvbiļete

Tipogrāfiski drukāta, ar roku aizpildīta veidlapas tipa Latvijas Valsts dzelzceļu brīvbiļete nr. L3562. Izdota 5. mašīnu iecirkņa lokomotīves vadītāja palīgam Francim Baltraģim vienreizējam braucienam no Liepājas līdz Rīgai un atpakaļ caur Saldu. Derīga līdz 12.10.1941. Reversā noteikumi. Dokumenta datējums: 1941. gads.

Dokuments: E.Krastiņa revidenta apliecība, 1941

Emīla Krastiņa revidenta apliecība Nr.00753. Apliecību izdevis PSRS Ceļu Satiksmes tautas komisariāta Latvijas dzelzceļš apliecinot, ka Emīls Krastiņš ir dzelzceļa finanšu nodaļas revidents. Apliecība izdota 1941.gada 19 maijā un derīga līdz 1941.gada 31.decembrim. Dokuments ar foto, teksts krievu valodā. Apliecībā zīmogs, uz pirmā vāka teksts krievu valodā "SSSR narodnij komisarijat puķej sobšeņije"

Dokuments: E.Krastiņa atestāts Nr.418

E.Krastiņa PSRS Satiksmes ceļu ministrijas atestāts Nr.418 Latvijas dzelzceļa līnijas eksāmenu komisijas izdots atestāts Emīlam Krastiņam Āraišu stacijas priekšniekam, nokārtojot eksāmenus par tehniskās ekspluatācijas noteikumiem, signalizācijas un vilces kustības zināšanām 1949.gadā uz teicami. Apliecība iespiesta un rokrakstā papildināta krievu valodā. Zīmoga teksts nesalasām. Apliecība gaiši brūnā krāsā

Dokuments: E.Krastiņa personas apliecība, 1949

Emīla Krastiņa personas apliecība Nr.115 Izdota Āraišu stacijas priekšniekam 1949.gada janvārī, derīga līdz 1949.gada 31.decembrim, pēc tam pagarināta līdz 1950.gada 31.decembrim. Uz apliecības zīmoga teksts "SC Latvijas dzelzceļš. Rīgas nodaļas kadru daļa", latviešu un krievu valodā. Apliecība ar foto. Uz vāka ar tinti rakstīti cipari 22.567. Uz vāka teksts krievu valodā "SSSR Ministerstvo puķej sobšenija". Apliecība brūnā krāsā.

Dokuments: Latvijas dzelzceļa priekšnieka pavēle

Latvijas dzelzceļa priekšnieka pavēle. Pavēle Nr.NGL/1120- izdota 1945.gada 18.maijā par Emīla Krastiņa iecelšanu Āraišu stacijas priekšnieka amatu. Pavēli parakstījis Latvijas dzelzceļa priekšnieka vietnieks Federovs. Zīmogs ar tekstu "NKPS Latviskaja žeļeznaja daroga ct. Araiši". Pavēle krievu valodā, kopija.

Dokuments: Pavēle par E.Krastiņa atlaišanu

Latvijas dzelzceļa Rīgas nodaļas priekšnieka pavēle Nr.259 no 1950.gada 2.februāra. Pavēle par Āraišu stacijas priekšnieka Emīla Krastiņa atbrīvošanu no darba ar 1950.gada 5.februāri pamatojoties uz E.Krastiņa iesniegumu. Pavēle krievu valodā, kopija. Veidlapa, kas papildināta rokrakstā. Parakstījis kadru nodaļas priekšnieks, Braņins.