Latest news

Jūs atrodaties šeit

Kolekciju priekšmeti

Apakškolekcijas

Grid List
Atrasti 4866 priekšmeti

Atcelt visus filtrus
Foto: Preču noliktava Ventspils stacijā

Skats uz koka noliktavas ēku pāri sliedēm. Ēka uz augstiem mūrētiem pamatiem, tās priekšā foto kreisajā malā kaudzē sakrautas koka kastes. Pie noliktavas gala sienas pa kreisi koka putnu būrītis. Pa labi no noliktavas daļēji redzama kāda koka ēka. Celta 1926. gadā.

Foto: Preču noliktava Kurču stacijā

Skats uz koka noliktavas ēku iesānis no sliežu ceļu puses. ēka uz paaugstinājumu, pie tā pakāpieni. Uz paaugstinājuma sliežu pusē velosipēds. Pa labi no noliktavas aizmugures plānā redzams elektrības stabs, tālāk – rindā krāmēta malka. Celta 1926. gadā no veciem gulšņiem.

Foto: Ateja Meitenes stacijā

Skats uz mūra ēku iesānis, abās tās pusēs koka aizslietņi – ieejas, pie tām piestiprinātas gaišas uzraksta plāksnītes, pa kreisi “VĪRIEŠIEM”, pa labi “SIEVIETĒM”. Ēkas aizmugurē redzams elektrības stabs un vadi. Celta 1925.–1926. gadā pēc tipveida projekta.

Foto: Kooperatīvs “Krustpils Dzelzceļnieks”

Skats uz mūra ķieģeļu kooperatīva ēku pretī, ēka redzama daļēji. Tās priekšā ceļš un elektrības līnija ar stabu. Logos izkārtotas preces, izkārtne virs durvīm ar uzrakstu “KOOPERATĪVS “KRUSTPILS DZELZCEĻNIEKS””. Logos abpus kooperatīva durvīm iekārtotas preces. Foto balts dekoratīvs apmalojums. Fotopapīrs “Argenta”.

Foto: Kooperatīvs “Krustpils Dzelzceļnieks” svētku rotā

Skats ieslīpi uz aptuveni 55 cilvēku lielu grupu pie kooperatīva ēkas ieejas. Redzami gan sievietes, gan vīrieši, gan bērni, daļa dzelzceļa dienesta apģērbā, daļa privātos tērpos. Grupas centrā garīdznieks. Ēka rotāta ar diviem Latvijas Republikas karogiem un zaru vai skuju virtenēm. Daļa no cilvēkiem dienesta apģērbā. Reversā teksts – Koperātīva atklāšana Krustpilī. Foto dekoratīvs apmalojums. Fotopapīrs “Argenta”.

Foto: Daugavpils depo un tā teritorija

Skats uz mūra ēku grupu no sliežu ceļu puses. Uz sliežu ceļa kravas vagons. Foto centrā augsts skurstenis. Kreisajā malā ar koka sētu norobežota teritorija. Augšmalā uzraksts krievu valodā “Depo i masterskaja R.O.Ž.D”. (depo un darbnīcas Rīgas Orlas dzelzceļam.).

Foto: Daugavpils depo

Sānskats uz Daugavpils depo mūra ēku paralēli sliežu ceļiem, ēka redzama daļēji. Pret depo ēkas sienu atspiedušies divi vīrieši dzelzceļa dienesta tērpos. Pa kreisi no ēkas redzams koka dēļu žogs, pa labi no ēkas tālumā redzama kāda ēka. Priekšplānā pa kreisi no ēkas sliedes. Foto balts apmalojums.

Foto: Daugavpils depo teritorija

Skats nedaudz no augšas, priekšplānā koka dēļu sēta. Otrpus tam daļēji redzams 4 ēkas, aiz tām uz sliedēm 2 vagoni un lokomotīve. Pa labi no sliedēm redzama taisnstūra formas ēka. Aizmugures plānā mūra ēkas un augsts skurstenis. Centrā sliežu ceļš uz kura 2 vagoni. Pastkartes augšmalā uzraksts “Souvenir de Dwinsk – Депо и мастерскiя Р.-О. ж. д.” (Rīgas – Orlas dzelzceļa depo un darbnīcas). Foto labajā malā balta dekoratīva josla. Reversā vēstule krievu valodā, datēta ar 17. maiju, 3 pastmarkas, katra 1 kapeikas vērtībā, pasta zīmogs 25.05.12.

Foto: Daugavpils depo apkārtne

Skats uz šoseju Daugavpilī un pilsētas apbūvi, priekšplānā ar zemiem stabiņiem norobežots ceļš, kas ved uz pilsētu. Depo redzams no tā pa labi daļēji. Uz ceļa redzami cilvēki. Aizmugures plānā redzama pilsētas apbūve – 2 baznīcas un mūra ēkas. Pastkartes augšmalā uzraksts 2 valodās “6. Dvinsk. Šosse i vid na kirku c kostelom” kirilicā un “Dwinsk. Szosa i widok na Kirche Kosciot”. Foto kreisajā malā ar roku veikts uzraksts krievu valodā. Reversā augšmalā uzraksts “CARTE POSTALE”, apakšmalā “izd. kontragenstva A.S. Suvorina I.K, 1916 G”.

Foto: Daugavpils depo apkārtne

ts no putna lidojuma. Centrā vēdekļveida depo, tam blakus 2 mūra ēkas un augsts skurstenis. Pa labi no depo šoseja un tilts pāri dzelzceļa līnijām. Aizmugures plānā redzama pilsētas apbūve. Augšmalā labajā pusē ar tušu rakstīts “Daugavpils”.

Foto: Daugavpils depo teritorija

Skats nedaudz no augšas, priekšplānā sliežu ceļi, starp tiem pārmiju atsvari un lākteņi, uz sliedēm vīrietis. Depo ēka redzama foto labajā malā tālumā. Aiz depo ēkas redzams vairākas mūra ēkas. Pie depo iebrauktuves vārtiem uz sliežu ceļiem stāv 4 tvaika lokomotīves. Pa kreisi no sliedēm ar koka sētu ierobežota mūra ēku grupa. Foto kreisajā stūrī koka dēļu sēta, gar to ceļš. Foto apakšmalā pa kreisi ar roku veikti uzraksti “Daugavpils. Dzelzceļu depo.” un “34”. Reversā ar zīmuli atzīmēts gada skaitlis.

Foto: Daugavpils dzelzceļa darbnīcas

Skats uz Daugavpils dzelzceļa darbnīcu un depo teritoriju. Teritorijā uz sliežu ceļiem 2 tvaika lokomotīves un segtie kravas vagoni. Foto apakšmalā uzraksts “Daugavpils dzelzceļa darbnīca.” Reversā vēstule, datēta 23.V 30.G., pastmarka 6 santīmu vērtībā, ar 23.5.30 datēts pasta zīmogs.

Foto: Lokomotīve CK 146 Daugavpils depo teritorijā

Lokomotīve uz sliežu ceļiem, braucot ārā vai iekšā depo ēkā. Ēka redzama daļēji. Reversā teksts ar tinti “Viena no ātrākām pasažieru lokomotīvēm Latvijā. Daugavpilī. 1936 gada pavasarī.”

Foto: Tvaika lokomotīve An 37 Daugavpils depo teritorijā

Pie lokomotīves četri vīrieši, 1 dzelzceļa dienesta tērpā, 4 militārajās formās. 3 stāv pie lokomotīves, 1 uzkāpis uz lokomotīves. Priekšplānā sliedes. Aizmugures plānā daļēji redzama ēka. Reversā fotogrāfa zīmogs “Gunārs Spīdainis Sauka.” Apakšmalā ar tinti atzīmēts “Daugavpils depo 1930.g.”

Foto: Lokomotīve Ak–5 Daugavpils depo teritorijā

Lokomotīve sagatavota izmēģinājuma braucienam depo teritorijā, tai dūmo dūmenis. 2 vīrieši mašīnista kabīnē, 3 pie tvaika katla. Pa mašīnista kabīnes logu skatās vīrietis dzelzceļa dienesta tērpā, pārējie darba apģērbā. Uz mašīnista kabīnes sāna uzraksts “Ak–5”, virs tā mazais Latvijas Republikas ģerbonis. Depo ēka redzama daļēji aizmugures plānā. Reversa puse nekārtīgi aprakstīta.

Foto: Cilvēki pie ieejas Daugavpils dzelzceļa darbnīcās

Skats uz aptuveni 25 cilvēku lielu grupu mūra ēkas priekšā, daļa no grupas apsēdusies apstādījumos ēkas priekšā. Ēka redzama daļēji, tās durvis atvērtas. Pie durvīm stāv vīrietis dzelzceļa dienesta tērpā, pārējie privātā apģērbā. Pie durvīm uzraksts “Valsts dzelzceļu galvenās darbnīcas.” Foto balts dekoratīvs apmalojums. Reversā atzīmēts gada skaitlis – “1937. Fotopapīrs “VEF.”

Foto: Ekskursija Daugavpils dzelzceļa darbnīcā

Darbnīcas iekšskats, telpa redzama daļēji. Priekšplānā 29 cilvēku grupa, grupā vairāk sieviešu nekā vīriešu. Fonā 1 riteņpāris un darba rīki. Foto dekoratīvs apmalojums. Reversā teksts ar zīmuli. Fotopapīrs “VEF.”

Foto: Daugavpils gulšņu sūcinātava

Skats nedaudz no augšas. Priekšplānā 1 vīrietis civilā apģērbā. Cisterna ar guļšņu apstrādei izmantojamo vielu un paši gulšņi, aiz tiem 2 segtie kravas vagoni. Uz cisternas stāv 2 vīrieši. Aizmugures plānā mūra ēka, elektriskā apgaismojuma lampa stabā un augsts skurstenis. Augšējā, labajā stūrī ar tinti rakstīts “Daugavpils gulšņu sūcinātava”.

Foto: Daugavpils dzelzceļnieku skola ziemā

kats uz skolas ēku iesānis no ielas puses. Trīs stāvu ēka, pa 3 stāva logiem skatās ārā 9 skolas audzēkņi, uz ielas pie ieejas durvīm stāv cilvēks. Ēkas priekšā rindā stādīti lapu koki bez lapām un elektrības stabi. Pa labi no skolas redzama mūru namu rinda. Pa kreisi no ēkas redzama sēta un palīgēka, pie tās izkārtne ar uzrakstu “Auto kursi” un auto attēlu. Ielas malā redzamas sniega čupas. Foto labajā malā koka zari.

Foto: Daugavpils dzelzceļnieku skola

Skats uz skolas fasādi no ielas puses. Uz ielas pretī skolas ēkai novietota automašīna. Ēkas priekšā rindā stādīti lapu koki un elektrības stabi. Foto apakšmalā pa kreisi iespiests uzraksts “Daugavpils. Valsts arodu skola” un ar roku veikts uzraksts “217”. Reversā, apakšmalā uzraksts “Izd. Latvija”. Fotopapīrs “Argenta”.

Foto: Audzēkņi pie Daugavpils dzelzceļnieku skolas

10 Dzelzceļnieku skolas audzēkņu grupa pie šoferu kursu automašīnas skolas pagalmā. Auto MAN DIESEL redzams foto kreisajā malā, auto redzams daļēji, tam priekšā piestiprināta gaiša uzraksta plāksnīte ar tekstu “ŠOFERU KURSI”, no tās pa kreisi numura plāksnīte. Aizmugures plānā daļēji redzama ķieģeļu mūra ēka. Fotopapīrs “VEF”.

Foto: Daugavpils dzelzceļnieku skolas audzēknis mācību klasē pie virpas

Skats uz audzēkni formas cepurē nodarbību telpā. Foto reversā teksts.

Foto: Daugavpils dzelzceļnieku skolas audzēkņi šoferu kursi

Skats uz telpu ar 15 studentu liela grupu pie 4 automašīnām. Telpa redzam daļēji, labajā stūrī uz zemes koka muca. Foto reversā teksts.

Foto: Daugavpils Valsts dzelzceļu skolas audzēkņi un pasniedzējs nodarbībā

Skats uz 11 cilvēku lielu grupu mehāniskajā iecirknī nedaudz no augšas pie darba galdiem, centrā ar cigareti rokā pasniedzējs. Fotopapīrs “Argenta”.

Foto: Nodarbība Daugavpils dzelzceļnieku skolā

9 Valsts arodu un dzelzceļu tehniskās vidusskolas audzēkņi piedalās praktiskajās nodarbībās. Priekšplānā galds ar instrumentiem, audzēkņiem vienādas formas cepures. Labajā malā ar zilu tinti uzrakstīts “A. Zeps”. Reversā uzrakstīts teksts ar zilu tinti. Foto papīrs “VEF”.

Foto: Daugavpils dzelzceļnieku skolas lidmašīna

8 cilvēku grupa pie Daugavpils skolas darbnīcās audzēkņu uzbūvētās sporta lidmašīnas KAIJA YL-AAV. Pirmajā rindā 3 sievietes, aiz viņām stāv 5 vīrieši, vīrietis pa kreisi tērpies, iespējams, militārā formā. Aiz lidmašīnas redzami vēl 2 vīrieši. Virs lidmašīnas plāksnīte ar tekstu “Daugavpils Valsts Arodu skola un Dzelzceļa tehniskā vidusskola”. Aiz tās tālumā daļēji redzama mūra ēku grupa. Aiz lidmašīnas foto kreisajā malā redzams mūra ēkas stūris, pie tā kāpnes. Foto reversā zīmogs “Foto A. Staldzens Rīgā, Brīvības ielā 154-50”. Fotopapīrs “VEF”.

Foto: Dzelzceļa pārbrauktuve pie Indras arodskolas

Skats uz 4 stāvu Indras mūra arodskolas ēku pāri dzelzceļa pārbrauktuvei, skolas ēka redzama aizmugures plānā. Ēka redzama daļēji, to aizsedz lapu koki vai krūmi. Pārbrauktuves barjeras atvērtas, otrpus tām redzami 3 cilvēki. Foto apakšmalā ar roku veikts uzraksts “Indras Arodskola”.

Foto: Četri vīri pie kooperatīva “Dzelzceļnieks” Indrā

Skats uz 4 vīriešiem uz kāpnēm pie kooperatīva durvīm, koka ēka redzama daļēji. 2 vīrieši dzelzceļa dienesta tērpos, 2 privātā apģērbā. Virs durvīm izkārtne ar tekstu “KOOPERATĪVS DZELZCEĻNIEKS”. Priekšplānā redzama dēļu sēta vai žogs.

Foto: Daugavpils depo apkārtne

Skats no putna lidojuma uz Daugavpils depo, šoseju un dzelzceļa tiltu pāri dzelzceļa līnijām. Depo foto kreisajā pusē, depo redzams daļēji. Pa labi no tā šoseja, tai abās pusēs elektrības stabi līnijas, pa labi rindā stādīti lapu koki, pa kreisi cilvēki uz gājēju celiņa. Pa labi no tilta pāri sliežu ceļiem brauc tvaika lokomotīves vilkts vilciena sastāvs. Pa kreisi no tilta uz sliedēm redzami vagoni. Aizmugures plānā pilsētas apbūve. Reversā teksts.

Foto: Tvaika lokomotīves Daugavpils depo teritorijā

Skats nedaudz no augšas, priekšplānā sliežu ceļi Daugavpils depo teritorijā, uz tiem 2 tvaika lokomotīves, tālumā kravas vagoni. Starp sliedēm pārmiju atsvari ar lākteņiem. Aizmugures plānā redzams mūra ēkas, pa kreisi no sliedēm mūra ēku grupa, ko apjož koka sēta. Kreisajā stūrī koka dēļu sētai, gar to ceļš. Foto nokopēta uz fotopapīra Kodak.