Lietas numurs:

Номер дела:

Case Number:


LV:

Konstatēta nesankcionēta darbība

Šī lapa Jums tiek attēlota tāpēc, ka mēs esam konstatējuši nesankcionētu darbību. Ja Jūs uzskatāt, ka ir gadījusies kāda kļūda, lūdzu, nosūtiet e-past mūsu tīmekļa vietnes drošības komandai, tēmā norādot lietas numuru:


RU:

Констатирована несанкционированная деятельность


Данная страница отображается у Вас потому, что мы констатировали несанкционированную деятельность. Если Вы считаете, что произошла какая-то ошибка, просим Вас сообщить об этом по электронной почте команде безопасности нашего сетевого портала, указав в теме номер данного дела:


EN:

Unauthorized Activity Has Been Detected


You are seeing this page because we have detected unauthorized activity. If you believe that there has been some mistake, please email our website security team with the following case number as the subject: