Latest news

You are here

Kolekciju priekšmeti

Collection types

Grid List
Atrasti 196 priekšmeti

Cancel all filters
Foto: Stacija Dubulti

Nosaukums: Foto: Stacija Dubulti. Vilciena sastāvs Dubultu stacijā. Pastkartei apakšmalā uzraksts "Dubulti-Stacija". Uz pasta zīmoga datums 9.VIII 35. Vidū apaļš zīmogs ar burtiem "JAK". Vieta:

Foto: Vilciena sastāvs piestātnē

Nosaukums: Foto: Vilciena sastāvs piestātnē. Vieta:

Foto: Stacija Stende

Nosaukums: Foto: Vilciena sastāvs Stendes stacijā. No kolekcijas par dzelzceļa līniju Ventspils - Jelgava - Zilupe. Vieta:

Foto: Defektoskopists V.Seļezņevs Stendes stacijā

Nosaukums: Foto: Defektoskopists V.Seļeznevs Stendes stacijā 13.XII 1963. Foto Telle. No kolekcijas par dzelzceļa līniju Ventspils - Jelgava - Zilupe. Vieta:

Foto: Defektoskopists V.Seļezņevs Stendes stacijā

Nosaukums: Foto: Defektoskopists V.Seļeznevs Stendes stacijā 13.XII 1963. Foto Telle. No kolekcijas par dzelzceļa līniju Ventspils - Jelgava - Zilupe. Vieta:

Foto: Vilciena sastāvs Tukumā

Nosaukums: Foto: Vilciena sastāvs Tukumā. Pastkartei kr. apakš. stūrī uzraksts "Tukums-skats no ezera" (krievu val.). No kolekcijas par dzelzceļa līniju Ventspils - Jelgava - Zilupe. Vieta:

Foto: Vilciena sastāvs Tukumā

Nosaukums: Foto: Vilciena sastāvs Tukumā. No kolekcijas par dzelzceļa līniju Ventspils - Jelgava - Zilupe. Vieta:

Foto: Vilciena sastāvs Tukumā

Nosaukums: Foto: Vilciena sastāvs Tukumā. No kolekcijas par dzelzceļa līniju Ventspils - Jelgava - Zilupe. Vieta:

Foto: Vilciena sastāvs Svētes pieturā, 1939.g.

Nosaukums: Foto: Vilciena sastāvs Svētes pieturā 15. V 1939.g. pretī atbrīvotāju piemineklim. No kolekcijas par dzelzceļa līniju Ventspils - Jelgava - Zilupe. Vieta:

Foto: Vilciena sastāvs Birzes stacijā

Nosaukums: Foto: Vilciena sastāvs Birzes stacijā. Reversā zīmogs (pilns teksts nesalasāms) No kolekcijas par dzelzceļa līniju Ventspils - Jelgava - Zilupe. Vieta:

Foto: Vilciena sastāvs un baznīca Stirnienē

Nosaukums: Foto: Vilciena sastāvs un baznīca Stirnienē. Apakšējā malā uzraksts "Strniene". No kolekcijas par dzelzceļa līniju Ventspils - Jelgava - Zilupe. Vieta:

Foto: Pasažieru vilciens Zilupes stacijā

Nosaukums: Foto: Zilupes depo. Pasažieru vilciens Zilupes stacijā. No kolekcijas par dzelzceļa līniju Ventspils - Jelgava - Zilupe. Vieta:

Foto: Stacija Ķemeri

Nosaukums: Foto: Stacija Ķemeri. Foto pielīmēta kartonam. Kartonam reversa pusē labā apakš. stūrī teksts "no Dreimaņa kolekcijas saņemts no T.Altberga 19.09.96.", augšā gada skaitlis "1924.g." Vieta:

Foto: Uz šaursliežu dzelzc.līnijas Liepāja-Rucava

Nosaukums: Foto: Uz šaursliežu dzelzceļa līnijas Liepāja - Rucava 1914.gadā. Kravas vilciena sastāvs un strādnieki. Foto reversā teksts krievu valodā. Vieta:

Foto: Cilvēku grupa pie vilciena sastāva

Nosaukums: Foto: Cilvēku grupa pie vilciena sastāva stacijas Jēči rajonā 1914.g. Dzelzceļa līnija Liepāja - Rucava - Lietuvas robeža (600mm dz-c. līnija) Foto reversā teksts krievu val. Vieta:

Foto: Vilciena sastāvs stacijā Meitene

Nosaukums: Foto: Vilciena sastāvs stacijā Meitene. Priekšplānā četri vīri. Reversā ar zīmuli uzrakstīts "St.Meitene". Vieta:

Foto: Vilciena sastāvs stacijā Meitene

Nosaukums: Foto: Vilciena sastāvs Meitenes stacijā. Pēc II pasaules kara. Vieta:

Foto: Cilvēki uz platformas Jellgavas stacijā

Nosaukums: Foto: Cilvēki uz platformas Jelgavas stacijā. Vieta:

Foto: Cilvēki uz platformas Jelgavas stacijā

Nosaukums: Foto: Cilvēki uz platformas Jelgavas stacijā. Vieta:

Foto: Vilciena sastāvs Vaiņodes stacijā

Nosaukums: Foto: Vilciena sastāvs Vaiņodes stacijā ziemā. Pastkartei reversā teksta zīmogs "Fot. Ed.Hūns. Vaiņodē". Vieta:

Foto: A.Griguļa tēvs pie pārbrauktuves

Nosaukums: Foto: Alfreda Griguļa tēvs Pēteris Grigulis pie pārbrauktuves pirms 2.pas. kara (Slokā?) Reversā teksts ar tinti. Vieta:

Foto: Vilciens Jelgavas stavijā

Nosaukums: Foto: Vilciens Jelgavas stacijā. Reversā ar zīmuli rakstīts "1/XII 25." Vieta:

Foto: Dzelzceļš pie cukurfabrikas Jelgavā

Nosaukums: Foto: Dzelzceļš pie cukurfabrikas Jelgavā. Reversā ar zīmuli rakstīts "1946.g. maijā, Jelgavā". Vieta:

Foto: Balasta vilciens pie Bērzupes stacijas

Nosaukums: Foto: Balasta vilciens pie Bērzupes stacijas 1927.g. vasarā. Vieta:

Foto: Vilciens un neapsargāta pārbrauktuve

Nosaukums: Foto: Vilciens un neapsargāta pārbrauktuve. Vieta:

Foto: Lēciens pāri vilcienam

Nosaukums: Foto: Lēciens pāri vilcienam. Fotomontāža. Vieta:

Foto: Kravas vilciens Saldus karjerā

Nosaukums: Foto: Kravas vilciens Saldus karjerā ~ 1928.g. Augšmalā uzraksts ar tintes zīmuli. Vieta:

Foto: Liepājas-Glūdas dzelzceļa līnijas būve

Nosaukums: Foto: Liepājas - Glūdas dzelzceļa līnijas būve ~ 1928.g. Foto labā apakš. stūrī iespiests zīmogs "Foto H.RAMM Saldū". Reversā teksts, rakstīts ar tinti. Vieta:

Foto: Kravas vilciens

Nosaukums: Foto: Kravas vilciens dzelzceļa līnijas Glūda - Liepāja būves laikā ~ 1928.g. Lokomotīvei priekšplānā numurs 200, pušķota ar meijām. Priekšplānā strādnieku grupa. Foto labā apakš. stūrī iespiests zīmogs "Foto H.Ramm Saldū." Reversā teksts, rakstīts ar tinti. Vieta:

Foto: Bērnu dzelzceļa atklāšana Rīgā, 1956.g.

Nosaukums: Foto: Bērnu dzelzceļa atklāšana Rīgā, 1956.g. Reversā teksts krievu valodā, rakstīts ar zīmuli. Vieta: