Latest news

You are here

Kolekciju priekšmeti

Collection types

Grid List
Atrasti 2379 priekšmeti

Cancel all filters
Fotokopija: Stacija Līvbērze

Dzelzceļa līnijas Ventspils–Zilupe stacija Līvbērze. Attēlā stacijas ēka no sliežu ceļu puses. Ēkas labajā pusē atvērtas durvis. Uz ēkas fasādes vidū plāksne ar stacijas nosaukumu latviešu un krievu valodā. 1947. gads.

Foto: Stacija Majori

Skats uz stacijas ēku, sliežu ceļu no augšas. Uz sliežu ceļa elektrovilciens, uz perona soliem sēž cilvēki. Reversā iespiests teksts. 1919. gadā stacija pārdēvēta par Majoriem. Koka ēka nojaukta 1992. gadā.

Foto: Skats uz pieturas punktu Sviļi un tā apkārtni no sliežu ceļa puses

Līnijas Viesīte–Daudzeva atzarojums. Foto centrā sliedes, ko šķērso ceļš. Pa kreisi no sliedēm koku ieskauta vienstāva ēka. Pa labi no sliedēm neliela koka vienstāva ēka ar mūrētu skursteni. Aizmugures plānā mežs. Tālumā centrā redzams ēkas fragments.

Foto: Pieturas punkts Melnupe

Līnijā Ieriķi–Abrene. Skats uz stacijas ēku, tā redzama daļēji. Stacijas durvīs stāv cilvēks, no tām pa labi apgaismes lāktenis un gaiša stacijas nosaukuma plāksne, no tām pa kreisi pasta kaste. Stacijas priekšā labajā pusē elektrības stabs un nesen stādīts lapu koks. Stacijas priekšā zied puķes. Foto izplūdis.

Foto: Latvijas armijas karavīri pie Litenes stacijas

Skats pāri sliežu ceļiem. Uz perona stacijas priekšā 9 Latvijas armijas karavīri formas tērpos, pēdējam no tiem pa kreisi rokās ģitāra. Pie stacijas ēkas redzami 6 cilvēki privātā apģērbā. Uz stacijas fasādes gaiša nosaukuma plāksne un apgaismes lāktenis. No stacijas ēkas pa labi elektrības stabs. Stacijas priekšā ar sētu norobežoti apstādījumi. Pa kreisi no stacijas ēkas daļēji redzama palīgēka.

Foto: Vīrieši pie pasažieru vilciena Madonas stacijā

Līnijā Rīga–Valka. 4 vīrieši pie pasažieru vagona. Vagons redzams daļēji, stacijas ēka nav redzama. Foto balts apmalojums, uz tā apakšmalā uzraksts "Madonā 15 V 1939". Foto miglains.

Foto: Vīrieši pie pasažieru vilciena Madonas stacijā

Līnijā Rīga–Valka. Uz perona vīrieši pie pasažieru vagona. Priekšplānā dzelzceļa darbinieks ar koferi rokās un 2 vīrieši privātā apģērbā, 1 cilvēks redzams vagona atvērtajās durvis. Aizmugures plānā uz perona lielāka cilvēku grupa. Vagons redzams daļēji, stacijas ēka nav redzama. Foto balts apmalojums, uz tā apakšmalā uzraksts "Madonā 15 V 1939".

Foto: Madonas stacija ziemā

Līnijā Rīga–Valka. Skats no attāluma no piebraucamā ceļa puses. Priekšplānā virziena rādītājs starp 2 lapu kokiem, pa kreisi norāde "57 GULBENE", pa labi norāde "PĻAVIŅAS 51", centrālā norāde nav salasāma. Uz sliežu ceļiem 2 kravas vagoni, aizmugures plānā stacijas ēka. Pa kreisi no tās žogs, pa labi elektrības stabi. Zemi un ēkas klāj sniegs.

Foto: Vilciens Madonas stacijā

Līnijā Rīga–Valka. Skats no piebraucamā ceļa puses. Stacijas ēka nav redzama. Uz sliedēm tvaika lokomotīves vilkts vilciena sastāvs, pirmajā kravas vagonā durvis atvērtas, tajā sēž vīrietis. Šai pus sliedēm uz perona stāv 3 vīrieši, 2 no tiem dzelzceļa dienesta tērpā, no viņiem pa kreisi daļēji redzama koka ēka. Pa labi liels elektrības stabs, koka palīgēka ar žogu un ventilācijas skursteni, tālāk pa labi kādas ēkas stūris. Aizmugures plānā aiz lokomotīves redzams kādas ēkas jumts un mežs. Apakšmalā pa kreisi uzraksts "Madon, Station".

Foto: Stacija Madona

Līnijā Rīga–Valka. Skats uz padomju gados būvēto stacijas ēku pāri sliežu ceļiem. Ēkas kreisajā malā stacijas nosaukuma plāksne, tai pretī augsts elektriskā apgaismojuma laternas stabs. Fotogrāfija krāsaina.

Foto: Dzelzceļa darbinieki pie Mālupes stacijas svētku rotā.

Līnijā Pakalnieši–Kūdupe. Skats pāri sliežu ceļiem. Stacijas priekšā uz sliedēm stāv 13 vīrieši, 4 no tiem dzelzceļa dienesta tērpā, vīrietim grupas centrā uz kakla garīdznieka krusts. Stacijas ēka rotāta lapu koku vijām un meijām. Ēkas centrā gaiša stacijas nosaukuma plāksne, virs tās plīvo 2 Latvijas Republikas karogi. No stacijas ēkas pa labi zems žogs, aiz tā kādas ēkas jumts un, iespējams, automašīnas riteņi.

Foto: Svētku mielasts Mālupes stacijas iekštelpās

Līnijā Pakalnieši–Kūdupe. Ap galdiem sēž aptuveni 19 cilvēku, daļas cilvēku attēls izplūdis. Pie sienas dekoratīva apgaismojuma lampa, redzama dekoratīva apmale, zem tās uzraksti, var salasīt vārdus "LATVIJAS DZELZCEĻI" un "3". Telpas stūrī bērza meija.

Foto: Kūdupes stacijas darbinieces iekštelpās

Līnijā Pakalnieši–Kūdupe. Pie galda sēž 2 sievietes, sievietei labajā pusē ap galvu gaišs lakats. Uz galda dokumenti un grāmatas, uzvelkams galda pulkstenis un dzēšlapas turētājs. Sievietei pa labi rokā zīmogs, sievietei pa kreisi rokā spalvaskāts. Labajā malā redzams logs.

Foto: Kūdupes stacijas dežurants iekštelpās

Līnijā Pakalnieši–Kūdupe. Skats uz darbinieku pie galda ieslīpi. Vīrietis sēž pie galda, tam rokās lineāls, rakstāmrīks un liels gaišs dokuments vai lapa. Viņam aiz muguras biļešu kompostieris, pie sienas piestiprināts dēlis ar dažādām atslēgām. Pa labi no tā uz sienas gaiša lapa. Uz sienas vīrietim pretī piestiprinātas diagrammas ar uzrakstu "Pakalnieši–Kūdupe", iespējams, kustības grafiks.

Foto: Kūdupes stacijas dežurants iekštelpās

Līnijā Pakalnieši–Kūdupe. Stacijas dežurants dienesta tērpā pie darba galda. Tam pretī atvērta grāmata, uz galda dokumenti un grāmatas. Pa kreisi no viņa logs.

Foto: Gulbenes stacijas atjaunošana

Trīs strādnieki pie koka brusām Gulbenes stacijas atjaunošanas laikā 1945. g. Divi uzsāk brusas zāģēšanu. Fonā sliežu ceļi un atjaunojamās ēkas ar sastatnēm. Līnija Pļaviņas–Gulbene.

Foto: Stacija Ķipati

Ieslīps skats uz Mērsrags–Valgale šaursliežu dzelzceļa stacijas Ķipati koka ēku, nosaukums uz plāksnes latviešu un krievu valodā. No ēkas pa kreisi pie apstādījumiem uz sola sēž vīrietis.

Foto: Stacija Ķipati

Skats uz stacijas vienu malu no pagalma puses. Daļēji redzams stacijas nosaukums, kas ir krievu valodā. Cilvēku grupa pie Ķipatu stacijas koka ēkas sienas, šaursliežu dzelzceļa līnijā Mērsrags–Valgale. 4 cilvēki - 3 vīrieši un 1 sieviete, darba apģērbā. Trešais no kreisās rokās tur vimpeli(?). Skats uz stacijas vienu malu no pagalma puses. Uz gaišas plāksnes stacijas nosaukums latviešu un krievu valodā, zemāk uzraksts Латвийская ж. д. (Latvijas dzc.).

Foto: Jelgavas dzelzceļa stacija

Skats no laukuma uz Jelgavas dzelzceļa stacijas ēku. Labajā, apakšējajā stūrī atzīme – FOTOBROM RIGA 1705. Uz baltas joslas apakšā uzraksts Jelgava. Dzelzceļa stacija. Celta 1870. g. Reversā uzraksti un dzēsumi. Pirmā pasažieru stacija un nojume pasažieriem visā garumā. Līnija Rīga–Jelgava.

Foto: Skrīveru stacija

Skrīveru stacija dzelzceļa līnijā Rīga–Daugavpils. Skats uz stacijas ēku un peronu no sliežu ceļa puses. Pie stacijas galvenās ieejas 2 vīrieši. Pastkarte sūtīta 1927.gadā.

Foto: Meitenes stacija

Meitenes stacija dzelzceļa līnijā Jelgava–Meitene. Skats uz stacijas ēku un peronu no sliežu ceļa puses. Priekšplānā uz sliežu ceļa kravas vagoni. Pie stacijas uz perona cilvēki. Uz stacijas jumta karoga kārtī Latvijas valsts karogs (?). Apakšējajā labajā stūrī uzraksts "Meitene. Stacija".

Foto: Madonas stacija

Madonas stacija dzelzceļa līnijā Pļaviņas–Valka. Skats uz stacijas teritoriju no augšas. Ēkas, sliežu ceļi uz kuriem kravas vagoni. Apakšējajā kreisajā stūrī uzraksts "Madona", labajā iespiests "O. Bērziņš, Madonā".

Foto: Gulbenes stacija

Stacija Gulbene dzelzceļa līnijā Pļaviņas–Valka. Skats uz staciju un peronu no sliežu ceļa puses. Labajā malā ūdens kolonna, uz perona 8 cilvēki. Labajā, augšējā stūrī uzraksts "Vec–Gulbene". Apakšējā stūrī iespiests "O. H. Priedītis. Vez–Gulbene".

Foto: Stacija Atašiene

Stacija Atašiene dzelzceļa līnijā Ventspils–Zilupe. Skats uz staciju no sliežu ceļu puses. Uz perona cilvēku grupa, kuri tērpušies gan dzelzceļnieku, gan civilajā apģērbā. Daži sēž uz soliņiem. Stacijas nosaukums latviešu valodā. Reversā rakstīts "10.IV.1943.

Foto: Stacija Indra

Stacija Indra, dzelzceļa līnijā Daugavpils–Indra. Fotokopija. Skats no augšas uz stacijas mūra ēku, fonā raksturīgā dabas ainava.

Foto: Stacija Indra

Stacija Indra, dzelzceļa līnijā Daugavpils–Indra. Sānu skats uz stacijas ēku un peronu. Priekšplānā apstādījumi, soliņi, uz viena sēž 2 cilvēki. Foto kopija, slikta kvalitāte.

Foto: Krustpils stacija

Skats uz Krustpils stacijas ēku un peronu, dzelzceļa līnijā Rīga–Daugavpils. Uz perona sastājušies stacijas darbinieki, pozē fotogrāfam. Uz sliežu ceļiem tvaika lokomotīve P–185. Foto kopija.

Foto: Krustpils stacija

Krustpils stacija, dzelzceļa līnijā Rīga–Daugavpils. Skats uz stacijas ēku un sliežu ceļiem. Kreisajā pusē uzraksts "KRUSTPILS STAC."

Foto: Daugavpils I stacijas dežuranta darba telpa

Skats uz Daugavpils I pasažieru stacijas dežuranta darba telpu (postenis MRC) un J. Jemeļjanovu pie dežuranta pults. Darbinieks tur klausuli, dienesta apģērbā.

Foto: Mehanizētā kraušana Daugavpils preču stacijā

Skats uz birstošo materiālu mehanizēto kraušanu kravas vagonos Daugavpils preču stacijā. Redzama kravas mašīna ar kausu un kreisajā pusē daļa no kravas mašīnas aizmugures. Aizmugures plānā kravas vagoni un kraušanas krāni.