Latest news

You are here

Kolekciju priekšmeti

Collection types

Grid List
Atrasti 2291 priekšmeti

Cancel all filters
Foto: Stacija Ogre

Līnijā Rīga–Daugavpils. Redzama fasāde, kuru daļēji aizsedz koki, un pievedceļš pie stacijas. Ceļa kreisā pusē zālājs un koki, labajā pusē koki un tālumā koka ēka. Kreisajā, apakšējā stūrī uzraksts Ogre. Fotopapīrs Argenta. Reversā zīmogs FOTOBROM, RIGA.

Foto: Stacija Ķegums

Līnijā Rīga–Daugavpils. Skats no sāniem uz nojumi – atvērto priekštelpu, tajā atrodas trīs cilvēki, redzami dekoratīvi nojumes griestu rotājumi, vāzes, priekšpuse rotāta ar Latvijas Republikas karogiem. Pa kreisi redzams sliežu ceļš un mežs. Fotopapīrs VEF.

Foto: Stacija Ķegums

Līnijā Rīga–Daugavpils. Stacijas fasāde no piebraucamā ceļa puses, skats ieslīpā pagriezienā. Ēka ir liela, divstāvu. Redzamas 3 ieejas. Stacijas priekšpusē pie nojumes divi cilvēki. Apakšmalā uzraksts – Ķeguma stacija, labajā, apakšējā stūrī logo – LETA 249. Fotopapīrs VEF.

Foto: Stacija Ķegums

Līnijā Rīga–Daugavpils. Skats uz staciju no perona puses, stacijas celtniecības laikā. Redzama vecā stacijas ēka kreisajā pusē ar izkārtni ar uzrakstu – Ķegums. Jaunbūvei 2. stāvā un 1. stāva labajā pusē vēl nav iestikloti logi, priekšpuses nojumes būvniecība – procesā. Foto kreisā pusē koka kiosks. Reversā teksts, fotopapīrs VEF.

Foto: Stacija Ķegums

Līnijā Rīga–Daugavpils. Skats ieslīpā pagriezienā uz staciju no perona puses. Kreisajā pusē ēkai par noliktavu pārbūvētā vecā stacijas ēka. Priekšā redzams sliežu ceļš. Foto uzņemts, visticamāk, pēc lietus – redzami atspulgi uz jumta un perona. Reversā teksts – 1939., Ķeguma stacija.

Foto: Stacija Lielvārde

Līnijā Rīga–Daugavpils. Skats ieslīpi uz stacijas fasādi no piebraucamā ceļa puses. Priekšplānā smilšainais ceļš, uz ceļa rati ar cilvēkiem, kurus velk zirgs. Tālumā redzama stacijas ēka un noliktava, aiz tās kravas vagoni.

Foto: Stacija Skrīveri

Līnijā Rīga–Daugavpils, skats ieslīpi uz stacijas fasādi no piebraucamā ceļa puses. Redzams velosipēds, atstutēts pret stabu. Foto apakšmalā rakstīts Skrīveru stacija.

Foto: Stacija Koknese

Līnijā Rīga–Daugavpils, skats ieslīpi uz Kokneses stacijas ēku un laukumu no piebraucamā ceļa puses. Pie ēkas piestiprināts apgaismes lāktenis. Redzams koka žogs, kas atdala stacijas perona daļu no laukuma. Pa kreisi aiz koka žoga redzama koku grupa. Pa labi elektrības stabi un ēkas fragments ar jumta metāla notekcaurulēm.

Foto: Stacija Koknese

Līnijā Rīga–Daugavpils, skats ieslīpi uz staciju no perona puses. Uz stacijas pie uzrakstiem “Koknese” latviešu valodā uzraksti krievu valodā. Redzami 2 soli pie stacijas ieejas, pa labi no stacijas ēkas trešais sols.

Foto: Stacija Pļaviņas

Līnijā Rīga–Daugavpils, pretskats uz dekorētu Pļaviņu stacijas ēkas fasādi naktī no piebraucamā ceļa puses. Uz jumta izgaismots uzraksts – “SAULES MŪŽU LATVIJAI”. Priekšplānā redzams žogs. Fotopapīrs Argenta.

Foto: Stacija Līvāni

Līnijā Rīga–Daugavpils, skats ieslīpi uz staciju un peroniem no sliežu ceļa puses. Tālumā redzami kravas vagoni, tiem priekšā elektrības stabs. Kreisajā pusē redzami ēku fragmenti un koka žogs, rati ar mucu, 4 perona soli un 6 elektrības stabi. Labajā pusē redzams pie koka sētas piestiprinātas perona apgaismošanas lāktenis, trepes atstutētas pret stabu, neliels koka žogs. Pie stacijas uz perona 3 soli. Tālumā redzami ēku fragmenti, starp tiem un staciju koka žogs, žoga priekšā redzami rati. Kreisajā apakšējā stūrī uzraksts – “Līvāni – dz. c. stacija”, labajā stūrī skaitlis “25”. Reversā vēstule, pastmarka 10 sant. vērtībā, pasta zīmogs ar datumu 8 X 35 un fotogrāfa zīmogs – “Herm. Priedīte Līvānos, Rīgas ielā 131”.

Foto: Stacija Līvāni

Līnijā Rīga–Daugavpils, skats ieslīpi uz staciju un peroniem. Uz perona redzami aptuveni 100 cilvēki. Uz stacijas fasādes pirmā stāva līmenī režģis ar vīteņaugiem. Labajā malā redzams velosipēds, žoga fragments un 2 elektrības stabi. Tālumā aiz stacijas ēkas redzama koka ēku grupa, perona apgaismošanas lāktenis, vilciena sastāvs ar tvaika lokomotīvi priekšgalā un vagons. Pretī koka palīgēkai 2 cilvēki stāv uz sliedēm. Tvaika lokomotīves priekšā redzams apgaismojuma stabs. Uz vidējā perona redzami 2 vīrieši, vēl 1 cilvēks stāv uz sliežu ceļa pa kreisi. Kreisajā malā redzama ēku grupa, pie tām koki ar apgrieztiem zariem. Reversā ar sarkanu lodīšu pildspalvu uzrakstīts – “Līvāni 40 g.”

Foto: Stacija Līvāni

Līnijā Rīga–Daugavpils, skats ieslīpi uz staciju no perona puses. Priekšplānā redzami sliežu ceļi. Pie stacijas ēkas 2 perona soli, pret fasādes sienu atstutēts velosipēds. Abas stacijas durvis atvērtas. Pa kreisi koka žogs un koki, aizmugurējā plānā redzams ēkas fragments. Pa labi redzami 2 elektrības stabi un koka ēkas fragments, pie kuras piestiprināts perona apgaismošanas lāktenis, aizmugures plānā koki. Foto augšējā labajā stūrī redzamas koka lapas. Apakšmalā uzraksts – “Līvāni”, labajā pusē skaitlis “136”. Reversā fotogrāfa zīmogs – “Herm. Priedīte Līvānos, Rīgas ielā 131”. Fotopapīrs Argenta.

Foto: Stacija Jersika

Līnijā Rīga–Daugavpils, skats ieslīpi uz staciju no perona puses. Priekšplānā redzami sliežu ceļi. Uz ēkas stacijas nosaukuma uzraksts “JERZIKA”. Blakus ieejas durvīm atstutētas trepes, labajā pusē redzams velosipēds. Abas stacijas ēkas durvis atvērtas. Virs pirmā stāva logiem redzami vīteņaugi. Abpus stacijas ēkai redzams koka žogs un koki aiz tā. Reversā ar zīmuli uzrakstīts – “Jersiki”.

Foto: Stacija Līksna

Līnijā Rīga–Daugavpils, skats no sāniem uz staciju svētku rotā no sliežu ceļu puses. Skats caur kokiem, ēka dekorēta ar Latvijas karogu virteni un 2 lieliem karogiem. Pie stacijas fasādes pirmā stāva līmenī režģis ar vīteņaugiem. Priekšplānā redzami apstādījumi, sliežu ceļi, aiz tiem koka žogs. Pa labi no stacijas redzams koka žogs, aiz tā ratos iejūgts zirgs. Fotopapīrs VEF.

Foto: Stacija Mežciems

Līnijā Rīga–Daugavpils, skats ieslīpi uz staciju no perona puses. Redzami 3 Latvijas Republikas karogi–2 lielie karogi un viens mazais, aiz stacijas 3 priedes. Pa kreisi uz perona apgaismošanas lāktenis. Labajā malā redzams mūra palīgēkas fragments un priedes zari. Aizmugurējā plānā mežs. Fotopapīrs VEF. beigas.

Foto: Stacija Mežciems

Līnijā Rīga–Daugavpils, skats ieslīpi no perona puses uz stacijas kāpnēm un divām sievietēm civilajā apģērbā. Labajā pusē virs durvīm uzraksti – “KASIERS” un “BAGĀŽAS GLABĀTUVE”, kreisajā pusē “UZGAIDĀMĀ TELPA”. Fotopapīrs VEF. Reversā nesalasāms teksts ar zīmuli.

Foto: Stacija Daugavpils I

Līnijā Rīga–Daugavpils. Skats uz staciju, pasažieru nojumi un sliežu ceļiem. Priekšplānā pa kreisi redzami malkas krāvumi, aiz tiem žogs, kas atdala pļavu no sliežu ceļiem. Nojumes priekšā 2 koki. Aiz stacijas ēkas tālumā pilsētas ainava. Foto apakšmalā uzrakstīts Daugavpils stacija. Reversā apsveikums, datēts 6 V 31.g., pastmarka 6.sant. vērtībā, pasta zīmoga dat. 6.5.31. vertikāls uzraksts M. Buclers, Rīgā.

Foto: Stacija Indra

Līnijā Daugavpils–Indra. Skats uz peronu un ieslīpi uz staciju. Uz perona redzami aptuveni 5 cilvēki un 3 soli. Uz stacijas fasādes režģis ar vīteņaugiem pirmā stāva līmenī, perona pusē lāktenis, pulkstenis un 2 nelielas izkārtnes (uzraksts nav salasāms). Ap stacijas ēku apstādījumi, kreisajā malā apstādījumos 2 gaiši soli. Pa labi no stacijas sliežu ceļi, uz tiem tālumā redzams vilciena sastāvs ar tvaika lokomotīvi. Pie perona pa kreisi koka žogs, aiz tā koki un krūmi. Pie sliežu ceļiem un perona redzami aptuveni 7 stabi. Tālumā neliela palīgēka. Fotopapīrs VEF. IZM: 8,4x 13,5 cm.

Foto: Stacija Līksna

Līnijā Rīga–Daugavpils. Skats uz staciju no perona puses, priekšplānā sliežu ceļi. Abas stacijas durvis atvērtas, tām pa vidu stāv sols. Blakus durvīm pa labi koka muca. Stacijas fasāde pirmā stāva līmenī apaugusi ar vīteņaugiem. Uz perona pa kreisi no stacijas ēkas stāv sols, aiz tā koki, koku galotnes augstākas par stacijas ēku. Pa labi no stacijas ēkas zems žogs, aiz tā koki un elektrības stabs. Foto izgatavots no augšmalā esoša negatīva uz mūsdienu fotopapīra.

Foto: Stacija Jersika

Līnijā Rīga–Daugavpils. Ieslīps skats uz staciju no perona puses, priekšplānā sliežu ceļi. Abas stacijas durvis atvērtas, starp tām pieslietas kāpnes, perona sols un pasta kastīte. Virs kāpnēm perona apgaismes lāktenis. Virs durvīm stiepjas vīteņaugi. Ēkas centrā stacijas nosaukuma plāksne ar uzrakstu “JERZIKA”. Abpus stacijas ēkai koka žogs, aiz tā koki. Pa labi no stacijas ēkas pie žoga piesliets velosipēds. Foto izgatavots no oriģināla negatīva uz mūsdienu fotopapīra.

Foto: Stacija Skaista

Līnijā Daugavpils–Indra. Skats uz Skaista staciju no sliežu ceļa puses, priekšplānā sliežu ceļi. Uz stacijas ēku no perona ved kāpnes. Uz perona pa labi no ieejas uz sola sēž sieviete gaišā tērpā un vīrietis. Pie ieejas durvīm perona apgaismes lāktenis un pasta kastīte. Stacijas priekšā starp sliežu ceļiem neliels stabs. Stacijai abās pusēs koki. No stacijas ēkas pa kreisi koka žogs. No stacijas ēkas pa labi starp ēku un kokiem tālumā redzams lauks un 3 ēku grupa. Foto nokopēts no oriģinālā negatīva (stikla plate).

Foto: Stacija Čiekurkalns

Līnijā Rīga–Valka. Skats uz staciju no ieejas puses. Stacijas priekšplānā 9 cilvēku liela grupa: 7 vīrieši dzelzceļa dienesta tērpā, 6 no tiem stāv, viens sēž, un 2 bērni. Stacijas durvis atvērtas, abās pusēs tām pa apgaismes lāktenim. Stacijas priekšā apstādījumi, tos no ceļa atdala balti akmeņi. Reversā sānos teksts krievu valodā Fot. N. Černovs, Rīga, Dorovenskaja 41. Labajā, apakšējajā stūrī iespiests teksts (nesalasāms).

Foto: Stacija Baltezers

Līnijā Rīga–Valka. Skats uz staciju no perona puses. Priekšplānā redzami sliežu ceļš. Aiz tā foto kreisajā pusē vienstāvu koka stacijas ēka. Ēkas priekšā 4 cilvēki, vēl viens cilvēks izliecies pa atvērto stacijas logu. Pretī ēkai uz perona stabs ar plāksnīti “17”. Pa kreisi no stacijas ēkas koka žogs. Aiz tā aizmugurējā plānā koki. Stacijas peronu no kokiem atdala žogs, pie tā redzami aptuveni 5 cilvēki. perona tālākajā galā pa kreisi redzams perona apgaismes lāktenis. Reversā uzraksts ar tinti “Baltezera stacija (1926- 27.g.)”.

foto: Stacija Ropaži

Līnijā Rīga–Valka. Skats uz Ropažu staciju no sliežu ceļu puses. Priekšplānā šaursliežu dzelzceļa līnijas. Pļavā pie tām 6 kaudzēs novietoti būvmateriāli. Uz vienas no būvmateriālu kaudzēm stāv 4 vīrieši. Pa labi no tiem sieviete saitē ved lopu. Aiz sliežu ceļiem redzams perons, aiz tā stacija un tās ēkas. Peronu no lauka nodala žogs. Pie perona labajā malā koka noliktavas ēka, uz to ved kāpnes. Aiz noliktavas 2 kupli koki. Tālāk pa kreisi neliela koka palīgēka, pa labi no tās elektrības stabs, pa kreisi 8 augsti koki. Tālāk pa kreisi redzama stacijas ēka pilnā apjomā, tai kreisajā malā neliela koka palīgēka, aiz tās koka žogs gar perona malu. Aiz šī žoga koku ieskauta redzama vēl viena ēka, tai priekšā 2 elektrības stabi. Foto aizmugurējā plānā redzams lauks un ceļš, kas ved uz staciju. Gar ceļa malu elektrības stabi. Pa kreisi no ceļa 2 stāvu mūra ēka, tai blakus neliela palīgēka, tālāk mežs. Tālumā aiz ceļa redzama liela 2 stāvu mūra ēka ar tornīti jumta līmenī.

Foto: Stacija Vangaži

Līnijā Rīga–Valka. Skats uz Vangažu staciju no perona puses. Priekšplānā sliežu ceļi. Aiz tiem 1938./1939. gadā uzbūvētā divstāvu mūra stacijas ēka. Pie stacijas durvīm, kas vērstas pret peronu, pasta kastīte un neliela informatīvā plāksnīte, kuras uzraksts nav salasāms. Abpus durvīm redzami perona soli. Ēkas labajā sānā vēl vienas durvis, pie tā arī perona sols. Stacijas kreisajā malā piebūve ar 2 durvīm, durvis pa labi atvērtas. Aiz stacijas ēkas pa kreisi redzami koki. Reversā uzraksts ar tinti “1940. g. aprīlis. Fotopapīrs VEF.

Foto: Stacija Inčukalns

Līnijā Rīga–Valka. Skats uz Inčukalna staciju no sliežu ceļu puses. Foto priekšplānā celiņš, uz tā dēļu kaudzes. Abās pusēs celiņam nesen stādīti kociņi un pļava. Aiz celiņa foto labajā pusē sliežu ceļa priekšā kokmateriālu krāvumi, aiz tiem redzams uz sliedēm stāvošs kravas vilciena sastāvs ar tvaika lokomotīvi. Aiz vilciena sastāva fragmentāri redzams ēkas gals. Lokomotīves priekšā neliela vienstāvu palīgēka, tai aizmugurē redzama liela divstāvu ēka. Pa kreisi no vienstāvu palīgēkas redzama stacijas ēka, tās priekšā uz sliedēm vai perona 2 cilvēki. Pa kresi no stacijas ēkas vēl viena ēka, tās priekšā cilvēks. Foto kreisajā pusē aizmugurējā plānā mežs. Kreisajā, augšējā stūrī uzraksts: Hincenberg. Intchukalns. Reversā vēstule datēta 15.4.13, pasta zīmogs, pastmarka 3 kap. vērtībā, kreisā malā zīmogs HINCENBERG.

Foto: Stacija Inčukalns

Līnijā Rīga–Valka. Skats uz Inčukalna staciju no perona puses stacijas ēkas būves laikā. Ēkas priekšā 8 cilvēku liela grupa. 2 vīrieši dzelzceļa dienesta tērpā, 2 sievietes un 4 vīrieši civilā apģērbā. Pie ēkas fasādes koka sastatnes, tās ieejas durvju priekšā smilts vai grants kaudze. Labajā pusē ēkas priekšā uz zemes atstatu viena no otras 5 koka mucas. Uz sastatnēm starp pirmo un otro stāvu vēl viena koka muca. Otrā stāva līmenī uz sastatnēm pie ēkas gala sienas 3 strādnieki, tiem priekšā 2 koka mucas. Pirmajā ēkas otrā stāva logā stacijas labajā pusē redzams strādnieks. Uz sastatnēm mājas centrā otrā stāva līmenī stāv strādnieks, vēl viens strādnieks tajā pašā līmenī uz sastatnēm foto kreisajā malā.

Foto: Stacija Sigulda

Līnijā Rīga–Valka. Vilciena pienākšana Siguldas stacijā. Skats uz staciju no sliežu ceļu puses. Foto priekšplānā sliežu ceļi. Foto labajā malā vienstāvu koka stacijas ēka, tai priekšā uz perona 5 cilvēku liela grupa. Ēkas centrā esošās durvis atvērtas, virs tām izkārtne ar uzrakstu “Bufete”. Pa labi no durvīm pasta kaste, pa kreisi-perona apgaismes lāktenis. Pa kreisi no stacijas redzama tvaika lokomotīves vilkta pasažieru vilciena pienākšana. Starp lokomotīvi un stacijas ēku uz perona redzami vēl 8 cilvēki. Pa kreisi no stacijas ēkas redzams koka palīgēkas fragments, tālāk koka žogs, aiz tā koki. Uz peroniem redzami 8 elektrības stabi un 2 perona apgaismes lākteņi. Foto kreisajā, apakšējajā stūrī uzraksts Sigulda”. Reversā vēstule, datēta 16.VI.24.g., pastmarka 4.sant. vērtībā, pasta zīmogs ar dat. 17.VI 24.

Foto: Stacija Sigulda

Līnijā Rīga–Valka. Skats uz staciju no sliežu ceļu puses. Foto priekšplānā uz perona 9 vīriešu liela grupa.1 vīrietis dienesta apģērbā, 1 vīrietis bez krekla, ģērbies tikai šortos, pārējie 7 vīrieši civilā apģērbā. Stacijas centrālās ieejas durvis atvērtas, no tām pa labi aptuveni 8 cilvēku liela grupa. No stacijas durvīm pa kreisi uz sola sēž sieviete gaišā apģērbā. No sliežu ceļu puses pa peronu nāk 1 vīrietis. Foto labajā malā daļēji redzams 1 cilvēks. Foto kreisajā, augšējā stūrī uzraksts SIGULDA 7.VIII 27.