Latest news

You are here

Kolekciju priekšmeti

Collection types

Grid List
Atrasti 2256 priekšmeti

Cancel all filters
Foto: Daugavpils (preču) stacijas shēma 6 lapa

Krievijas impērijas Ceļu satiksmes ministrijas Rīgas–Orlas dzelzceļa Daugavpils (preču) stacijas detalizētā shematiskā plāna kopijas 6. no 7 lapām. Noslēdzošā daļa no preču stacijas shematiskā zīmējuma un inventarizācijas saraksts. Izdots Rīgā.

Foto: Daugavpils stacijas shēmas paskaidrojums

Krievijas impērijas Ceļu satiksmes ministrijas Rīgas–Orlas dzelzceļa Daugavpils (preču) stacijas detalizētā shematiskā plāna skaidrojums, apraksts, tekst rokrakstā, krievu valodā. Izdots Rīgā.

Foto: Daugavpils stacijas shēmas paskaidrojums

Krievijas impērijas Ceļu satiksmes ministrijas Rīgas–Orlas dzelzceļa Daugavpils (preču) stacijas detalizētā shematiskā plāna skaidrojums, apraksts, tekst rokrakstā, krievu valodā, kopija krājuma priekšmetam LDzM L1698. Izdots Rīgā.

Foto: Daugavpils stacijas shēmas paskaidrojums

Krievijas impērijas Ceļu satiksmes ministrijas Rīgas–Orlas dzelzceļa Daugavpils (preču) stacijas detalizētā shematiskā plāna skaidrojums, apraksts, tekst rokrakstā, krievu valodā, turpinājums krājuma priekšmetam LDzM L1698. Izdots Rīgā.

Foto: Daugavpils stacijas shēmas paskaidrojums

Krievijas impērijas Ceļu satiksmes ministrijas Rīgas–Orlas dzelzceļa Daugavpils (preču) stacijas detalizētā shematiskā plāna skaidrojums, apraksts, tekst rokrakstā, krievu valodā, turpinājums krājuma priekšmetam LDzM L1700. Izdots Rīgā.

Foto: Daugavpils stacijas shēmas paskaidrojums

Krievijas impērijas Ceļu satiksmes ministrijas Rīgas–Orlas dzelzceļa Daugavpils (preču) stacijas detalizētā shematiskā plāna skaidrojums, apraksts, tekst rokrakstā, krievu valodā, turpinājums krājuma priekšmetam LDzM L1702. Izdots Rīgā.

Foto: Daugavpils stacijas shēmas paskaidrojums

Krievijas impērijas Ceļu satiksmes ministrijas Rīgas–Orlas dzelzceļa Daugavpils (preču) stacijas detalizētā shematiskā plāna skaidrojums, apraksts, tekst rokrakstā, krievu valodā, turpinājums krājuma priekšmetam LDzM L1703. Izdots Rīgā.

Foto: Daugavpils stacijas shēmas paskaidrojums

Krievijas impērijas Ceļu satiksmes ministrijas Rīgas–Orlas dzelzceļa Daugavpils (preču) stacijas detalizētā shematiskā plāna skaidrojums, apraksts, teksts rokrakstā, krievu valodā, turpinājums krājuma priekšmetam LDzM L1703. Izdots Rīgā.

Foto: Līvānu stacija

Padomju laika Līvānu stacija, uz dzelzceļa līnijas Rīga–Daugavpils. Skats gan uz stacijas mūra ēku, gan uz sliežu ceļiem, tālumā uz perona cilvēki.

Foto: Stacija Pumpuri

Dzelzceļa līnijā Rīga–Tukums. Skats uz Pumpuru stacijas ēku un peronu no sāna. Uz perona tālumā sieviete. Foto sliktas kvalitātes.

Foto: Stacijas dežurants pie Dubultu stacijas

Stacija Dubulti dežurants formas mētelī dzelzceļa līnijā Rīga–Tukums. Pie stacijas plāksne ar uzrakstu latviešu un krievu valodā, teksts nesalasāms. Reversā ar tinti uzraksts krievu valodā "DC Dubulti 1962. g."

Foto: Dubultu stacija

Skats uz Dubultu stacijas ēku, peronu un sliežu ceļu. Uz perona daži cilvēki. Dzelzceļa līnija Rīga–Tukums. Reversā uzraksts ar tinti krievu valodā "Skats uz Rīgas pusi".

Foto: Lielupes stacija

Skats uz Lielupes stacijas vienstāvu koka ēku, dzelzceļa līnijā Rīga–Tukums. Uz stacijas ēkas nosaukums Lielupe. Priekšplānā cilvēku grupa: 3 bērni, 7 sievietes un 1 vīrietis. Reversā ar tinti rakstīti vārdi un uzvārdi.

Foto: Stacija Neveļ

Skats uz Neveļ stacijas vienstāvu koka ēku, sliežu ceļiem. Uz sliežu ceļa tvaika lokomotīve, uz perona cilvēki. Maskavas–Vindavas(Ventspils)–Ribinskas dzelzceļa līnija.

Foto: Skats uz Dobeles staciju un apkārtni

Skats no putna lidojuma uz pilsētu un staciju. Attēla centrā dziļumā ūdenstornis, uz sliežu ceļa vilciena sastāvs. Līnija Glūda–Liepāja.

Foto: Stacija Naujene

Dzelzceļa līnijā Daugavpils–Indra. Skats uz Naujenes stacijas divstāvu ēku ieslīpi no sliežu ceļa puses. Foto krāsains.

Foto: Elektrozižļu sakaru iekārta

Skats Gulbenes (?) stacijā. Pie sienas elektrozižļu sakaru iekārta. Vīrietis pārbauda iekārtu. Pie sienas brīdinājuma zīmes latviešu un krievu valodā.

Foto: Sievietes pie elektriskā vilciena

Divas sievietes uz perona, abas tērpušās civilajā apģērbā. No labās puses stacijas ēka.

Fotokopija: Elkšnu stacija

Skats uz Elkšķenes koka stacijas ēku, peronu un sliežu ceļu. Stacijas nosaukums krievu valodā. Foto kopija, saturs datējams ar 20.gs. 50.-60. gadiem. Foto kopija uzņemta ap 2000.gadu.

Fotokopija: Sabiles stacija

4 vīrieši- 1 dzelzceļa formas tērpā, 3 civilajā apģērbā pie Sabiles stacijas. Stacija- koka vienstāvu ēka, nosaukums latviešu valodā, blakus ēkai aka. Priekšplānā koka sēta. Kopija. Datējams ar 20.gs. 20.gadiem. Kopija izveidota ap 2000.gadu.

Fotokopija: Strādnieki Vecmuižas stacijā

Skats uz 11 vīriešu grupu Vecmuižas stacijas teritorijā, mainot sliežu gūlšņus. 7 vīrieši stāvot kājās, starp sliedēm, priekšplānā maināmie koka gulšņi. 1 vīrietis sēž uz perona, rokā darba instruments, 2 vīrieši tālumā uz perona. Kreisajā pusē Vecmuižas stacijas ēka, no labās- kravas vagoni, fonā ūdenstornis. Saturs datējams ar 1940.gadu, kopija uzņemta ap 2000.gadu.

Fotokopija: Stacija Daugava

Skats uz Daugavas staciju un sliežu ceļu dzelzceļa līnijā Ventspils-Zilupe. Vienstāvu koka ēka izbūvēta kā pieruras punkts ap 1928.gadu. Stacijas nosaukums latviešu valodā, uz jumta stiprināts Latvijas karogs. Pie stacijas durvīm 9 cilvēku grupa- 6 sieviets un 3 vīrieši. Saturs datējams ar 20.gs. 30.gadiem. Fotokopija uzņemta ap 2000.gadu.

Fotokopija: Zilupes stacija

Skats uz Zilupes staciju no sāna, dzelzceļa līnijā Ventspils- Zilupe. Vienstāvu mūra ēkai tiek veikti remontdarbi fasādei. Pie ēkas stalažas un 1 strādnieks, priekšplānā zālājs ar iemītu taku un jauniestādīti koki. Datējams ar 20.gs.90.gadiem.

Fotokopija: Zilupes stacija

Skats uz Zilupes staciju no sāna, dzelzceļa līnijā Ventspils- Zilupe. Vienstāvu mūra ēkai tiek veikti remontdarbi fasādei. Pie ēkas stalažas un 1 strādnieks, priekšplānā zālājs un jauniestādīti koki. Datējams ar 20.gs.90.gadiem.

Foto: DR1 dīzeļvilciens Rīgas centrālajā stacijā

Uz sliežu ceļa pie Rīgas centrālās stacijas dīzeļvilciens DR1-03. Fonā Rīgas centrālās stacijas ēka. Datējams ar 20.gs.70.-80.gadiem

Priekšmets: Traid Mark rotaļu tvaika vilciens

Priekšmets: Traid Mark rotaļu tvaika vilciens Rotaļlieta tvaika vilciens, ražots Japānā Traid Mark modern toys Darbinām ar UM1 baterijām, darba kārtībā. Uz melnas krāsas pamata uzzīmēts tvaika lokomotīvei raksturīgās formas. Logos zīmēts gan mašīnists, gan konduktors. Uz lokomotīves sāniem Nr.D5177. Datēts: 20.gs.70.gados.

Foto: Stacija Atašiene, līnijā Krustpils-Rēzekne

Atašienes stacija, dzelzceļa līnijā Krustpils- Rēzekne II. Uz sliežu ceļa pie stacijas motorvagons. Skats uz sliežu ceļu un staciju. Foto reversā teksts latviešu valodā "1960.g Daugavpils enerģētiku motorvagons Atašienes stacijā". Foto malas robotas.

Foto: Stacija Gulbene un tvaika vilciens

Skats no sāna uz Vecgulbenes stacija.Šaursliežu dzelzceļš (750 mm) un vecā stacija Gulbenē. Caur Vecgulbenes staciju gāja dzelzceļa līnija Stukmaņi (Pļaviņas)- Vecgulbene - Alūksne-Valka. Priekšplānā uz viena no trim sliežu ceļiem darbojošās tvaika lokomotīve ar 2 kravas vagoniem un 1 pasažieru vagonu. Uz perona un pie vilciena sastāva cilvēki. Datējams ar 1929.gadu

Foto: Stacija Gulbene, ūdens kolonna

Skats uz Gulbenes stacijas ēku un peronu, dzelzceļa līnijā Pļaviņas- Valka. Priekšplānā ūdens kolonna un signāl lukturis. Uz perona tālumā viens cilvēks. Apakšējā, kreisajā stūrī foto salona zīmogs, augšējā labajā stūrī dzisis zīmoga nospiedums "Gulbenes stacija". Reversā teksts latviešu valodā, rakstīts rokrakstā un adresēts G.Pommers kundzei. Datējams ar 20.gs.30gadiem

Foto: Rīgas centrālā dzelzceļa stacija, laukums

Skats uz Centrālo Rīgas staciju, pulksteni un stacijas laukumu. Pie stacijas laukumā izvietotas vieglās automašīnas un autobusi, arī cilvēki. Datējams ar 20.gs.70.gadiem