Latest news

You are here

Kolekciju priekšmeti

Collection types

Grid List
Atrasti 2379 priekšmeti

Cancel all filters
Foto: Stacija Skrīveri

Līnijā Rīga–Daugavpils, skats ieslīpi uz staciju un peronu no sliežu ceļa puses. Foto redzama 1923. gadā celtā stacija svētku rotā ar izkārtiem diviem Latvijas karogiem un virtenēm. Uz perona aptuveni 25 cilvēku liela grupa un sakrautas piena kannas. Kreisajā pusē kravas rati. Fotopapīrs Argenta.

Foto: Stacija Skrīveri

Līnijā Rīga–Daugavpils, skats ieslīpi uz staciju un peronu. Uz perona cilvēki, labajā malā redzams pasažieru vagona gals. Kreisā pusē redzama koka palīgēka, pie kuras stāv divi vīrieši un aiz viņiem kravas ratiņi. Foto apakšmalā, labajā pusē uzrakstīts- Skrīveri. Dzelzceļa stacija. Kreisajā apakšējā stūrī zīmogs- FOTOBROM RIGA. Reversā apsveikums, datēts – 22. jul. 34. g., pastmarka 3 sant. vērtībā un pasta zīmogs, 21.VII.34. Fotopapīrs Argenta.

Foto: Stacija Skrīveri

Līnijā Rīga–Daugavpils, skats ieslīpi uz staciju un peronu, uz kura atrodas cilvēki. Zem stacijas nosaukuma izkārtnes stāv kravas rati, zem stacijas pulksteņa, pie sienas, atstutēts velosipēds. Redzami trīs sliežu ceļi.

Foto: Stacija Skrīveri

Līnijā Rīga–Daugavpils, skats ieslīpi uz stacijas fasādi no piebraucamā ceļa puses. Redzams velosipēds, atstutēts pret stabu. Foto apakšmalā rakstīts Skrīveru stacija.

Foto: Stacija Skrīveri

Līnijā Rīga–Daugavpils, skats ieslīpi uz staciju un peronu no sliežu ceļu puses (no malkas noliktavas puses). Priekšplānā redzams malkas bluķu krāvums, ap tiem zirgi ar ratiem. Uz sliedēm viens atsevišķs vagons un vagonu sastāvs. Uz perona cilvēki. Foto kreisā pusē pie stacijas redzama koka palīgēka. Reversā zīmogs M. Aizpurv(e)s fotogrāfija Skrīveros.

Foto: Stacija Aizkraukle

Līnijā Rīga–Daugavpils, skats ieslīpi uz peronu un staciju no sliežu ceļu puses. Pie stacijas redzami divi cilvēki, viens sēž uz sola, otrs stāv, atstutējies pret velosipēdu. Foto labajā pusē redzami lieli koki un aiz kokiem ēka. Pie stacijas kreisā pusē perona apgaismojuma lāktenis. Labajā augšējā stūrī ar tinti atzīmēts datums 1933 g. 29. jūn. Reversā zīmogs un uzraksts krievu valodā Iz sobranija ZUEVA A.

Foto: Stacija Aizkraukle

Līnijā Rīga–Daugavpils, skats ieslīpi uz daļu no stacijas no perona puses. Priekšplānā sieviete ar ziediem rokās un lietussargu pie rokas, civilajā apģērbā. Pie stacijas nolikts velosipēds. Fotogrāfijai robotas malas.

Foto: Stacija Aizkraukle

Līnijā Rīga–Daugavpils, četru foto kompozīcija. Pirmajā foto redzamas Aizkraukles pilsdrupas. Foto apakšmalā uzraksts- Aizkraukles pilsdrupas. Otrā foto redzams skats ieslīpi uz staciju no perona puses un apakšmalā uzraksts- Aizkraukles stacija. Foto redzami divi sliežu ceļi, stacijas ēka, kas nedaudz sāk apaugt ar vīteņaugiem, sols un koks. Trešā foto redzams Aizkraukles pagastnams ar piebraucamo ceļu pie tā. Ceturtā foto redzama Aizkraukles baznīca pie Daugavas. Priekšplānā ir pauguri, baznīca redzama tikai tālumā. Reversā apsveikums. Pastmarka norauta, datums pasta zīmogam nesalasāms. Vidū vertikāls zīmogs ar uzrakstu - Fotogr. LIEPIŅŠ Koknesē.

Foto: Vilciena sastāvs Aizkraukles stacijā

Līnijā Rīga–Daugavpils, skats ieslīpi uz stacijas teritoriju no piebraucamā ceļa puses, pie perona pasažieru vilciens, cilvēki. Priekšplānā neliela ēka, aiz tās lielāka. Tālumā aiz kokiem stacijas ēka. Priekšplānā jauni koku apstādījumi.

Foto: Stacija Koknese

Līnijā Rīga–Daugavpils, skats ieslīpi uz peronu un staciju. Uz perona cilvēki formas tērpos – pieci stāv, viens sēž uz sola. Uz ēkas ārsienas režģi ar vīteņaugiem. Stacijas priekšplānā sliežu ceļi. Pie stacijas sāniem koki. Kreisajā pusē koka sēta ar solu, aizmugurējā plānā aiz sētas ēkas. Augšmalā uzraksti – “Kokenhusen Der Bahnhof”. Reversā sānos uzraksts – “Photographie und Verlag von Hebensperger & Co”., Riga. Fotopastkarte krāsaina.

Foto: Stacija Koknese

Līnijā Rīga–Daugavpils, skats ieslīpi uz 1. pasaules karā cietušo stacijas ēku un peronu no sliežu ceļa puses. Pie perona Latvijas armijas apgādes vilciens, priekšgalā tvaika lokomotīve. Pie stacijas – aptuveni 11 cilvēku liela grupa, daļa no cilvēkiem militārās formās. Reversā uzraksts ar lodīšu pildspalvu – “Kokneses stacija”.

Foto: Stacija Koknese

Līnijā Rīga–Daugavpils, skats uz staciju no perona puses. Pie stacijas cilvēki – viens cilvēks sēž uz sola, 2 cilvēki pie stacijas stāv. Uz ēkas ārsienas režģi ar vīteņaugiem. Stacijas priekšplānā sliežu ceļi. Pie stacijas sāniem koki un koka žogs.

Foto: Stacija Koknese

Līnijā Rīga–Daugavpils, skats uz staciju no perona puses. Redzams kravas vilcienu sastāvs ar tvaika lokomotīvi priekšgalā, uz perona cilvēki. Labajā perona pusē stāv cilvēks ar kārti uz pleciem ar spaiņiem. Aiz šī cilvēka redzama neliela ēka ar diviem perona apgaismes lākteņiem, tam labajā pusē ēkas stūris ar durvīm, virs kurām apaļš neliels logs. Kreisajā pusē uz perona metāla un koka mucas. Aiz mucām redzams koka palīgēkas stūris . Reversā uzraksti ar zīmuli.

Foto: Stacija Koknese

Līnijā Rīga–Daugavpils, skats ieslīpi uz staciju un pasažieru vilciena ar tvaika lokomotīvi priekšgalā pienākšanu. Kreisajā pusē redzama noliktava – šķūnis no koka, tam priekšā laterna. Uz perona redzami aptuveni 30 cilvēki. Starp staciju un šķūni redzami divi velosipēdi un koka kastes. Aiz perona otrā pusē tālumā redzams kravas vagona gals un tam blakus cilvēks. Blakus kravas vagonam redzam neliela palīgēka, laterna un mūra ēkas fragments. Reversā vēstule. Pastmarka norauta, pasta zīmoga datums – 4.VIII.26.

Foto: Stacija Koknese

Līnijā Rīga–Daugavpils, skats ieslīpi uz stacijas fasādi no piebraucamā ceļa puses. Priekšplānā centrā vīrietis gaitā, pa labi vīrietis stāv. Tālumā pa kreisi redzams ratos iejūgts zirgs. Aiz zirga redzamas palīgēkas. Pa labi aizmugurējā plānā redzams mūra ēkas fragments. Reversā uzraksts – “Dzelzceļa stacija Koknesē 1926. g.” Fotopapīrs LEONAR.

Foto: Stacija Koknese

Līnijā Rīga–Daugavpils, skats ieslīpi uz stacijas laukumu ar aptuveni 200 cilvēku lielu pūli no piebraucamā ceļa puses. Priekšplānā redzami zirgu pajūgu rati. Labajā pusē pie staba piestiprināta izkārtne ar uzrakstu krievu valodā – “Telefon”. Reversā ar tinti uzrakstīts teksts – “Kokneses stacija 1914 g., kad izvadīju iesaucamos”. Foto datējums: 1914. gads.

Foto: Stacija Koknese

Līnijā Rīga–Daugavpils, skats Kokneses stacijā ieslīpi uz pasažieru vilcienu ar tvaika lokomotīvi priekšgalā. Priekšplānā 3 vīrieši – vīrietis pa kreisi dzelzceļnieku darba apģērbā ar formas cepuri, 2 vīrieši pa labi – civilajā apģērbā. Pa kreisi redzamas sakrautas koka kastes un rati. Aiz tiem redzami aptuveni 20 cilvēki. Pie stacijas ēkas piestiprināts Latvijas Republikas karogs. Pa labi otrpus peronam redzams koka ēkas fragments. Fotopapīrs VEF.

Foto: Stacija Koknese

Līnijā Rīga–Daugavpils, skats ieslīpi uz Kokneses stacijas ēku un laukumu no piebraucamā ceļa puses. Pie ēkas piestiprināts apgaismes lāktenis. Redzams koka žogs, kas atdala stacijas perona daļu no laukuma. Pa kreisi aiz koka žoga redzama koku grupa. Pa labi elektrības stabi un ēkas fragments ar jumta metāla notekcaurulēm.

Foto: Stacija Koknese

Līnijā Rīga–Daugavpils, aptuveni 150–200 cilvēku liela grupa uz stacijas perona. Pie Kokneses stacijas ēkas fasādes pirmā stāva līmenī piestiprināti režģi. Pie stacijas durvīm redzama izkārtne ar uzrakstu “BUFETE”, no tās pa labi vēl 3 nelielas izkārtnes. Uz divām no tām uzraksts nav salasāms, uz trešās uzraksts “STACIJAS PRIEKŠNIEKS”. Labajā malā redzams uz sola sēdošs vīrietis un elektrības stabs. Grupas priekšā labajā pusē uz zemes novietotas basa bungas. Pa kreisi no stacijas redzama noliktava – šķūnis no koka, tai blakus neliela palīgēka, tālumā vēl vienas ēkas fragments. Reversā teksts – “1935. g Skolas ekskursija Koknesē”.

Foto: Stacija Koknese

Līnijā Rīga–Daugavpils, aptuveni 22 cilvēku liela grupa uz Kokneses stacijas perona. Tālumā redzami aptuveni 10 cilvēki. Pie perona redzams pasažieru vilciena vagons, pa kuru izliekušies cilvēki. Pie stacijas durvīm redzama izkārtne ar uzrakstu “BUFETE”. Pie stacijas ēkas fasādes perona pusē pirmā stāva līmenī piestiprināti režģi.

Foto: Stacija Koknese

Līnijā Rīga–Daugavpils, četru foto kompozīcija. Augšā pa labi foto – skats ieslīpi uz staciju no perona puses un apakšmalā uzraksts “Kokneses stacija”. Augšā pa labi foto, kurā redzamas Kokneses pilsdrupas un apakšmalā uzraksts – “Kokneses pilsdrupas”. Lejā pa kreisi foto, kurā redzams vieglo transportlīdzekļu tilts pār Pērses upi un Kokneses pilsdrupas fonā, apakšmalā uzraksts “Pērses tilts”. Lejā pa labi foto, kurā redzamas Kokneses jaunās pilsdrupas un apakšmalā uzraksts “Koknese. Jaunās pilsdrupas”. Reversā zīmogs – “FOTO V. LIEPIŅŠ KOKNESĒ”. Fotopapīrs Argenta.

Foto: Stacija Koknese

Līnijā Rīga–Daugavpils, skats ieslīpi uz staciju no perona puses. Uz stacijas pie uzrakstiem “Koknese” latviešu valodā uzraksti krievu valodā. Redzami 2 soli pie stacijas ieejas, pa labi no stacijas ēkas trešais sols.

Foto: Stacija Klintene

Līnijā Rīga–Daugavpils, skats no sāniem uz staciju un sliežu ceļu, uz kura vilciena sastāvs ar tvaika lokomotīvi priekšgalā. Redzamas stacijas priekšā divas sievietes un pie sola sēdošs suns. Redzams perona apgaismošanas lāktenis ar tam pieslietām kāpnēm. Pie stacijas izkārts Latvijas Republikas karogs. Apakšmalā uzrakstīts teksts – “Klintenes stacija”. Reversā zīmogs – “FOTO–R. Geriņš. PLAVIŅU PAG”. Fotopapīrs Argenta.

Foto: Stacija Pļaviņas

Līnijā Rīga–Daugavpils, skats ieslīpi uz staciju un peronu. Uz sliežu ceļa iepretim stacijai kravas vagons – platforma. Pie stacijas ēkas kreisajā pusē cilvēks, tam blakus bagāžas ratiņi, labajā pusē uz sola vairāki cilvēki. Labajā pusē tālāk redzama koka ēka ar uzgaidāmajām telpām. Kreisajā pusē redzams koka žogs, pie tā sols, uz kura sēž 2 cilvēki. Redzami 2 elektrības stabi – viens pie stacijas ēkas pa kreisi, otrs blakus kravas vagonam – platformai. Foto apakšmalā uzraksts – Pļaviņu stacija. Reversā vēstule, datēta 27.XII 23g., pastmarka 4 sant. vērtībā, pasta zīmogs ar datumu 28 11 23, fotogrāfa zīmogs sarkanā krāsā – “Fotogrāfija E. Zariņ”, Pļaviņas, Baznīcas ielā 15.

Foto: Stacija Pļaviņas

Līnijā Rīga–Daugavpils, skats ieslīpi uz staciju un peronu, kreisajā pusē redzama daļa no ūdenstorņa. Priekšplānā redzama akmeņu kaudze, tālāk malkas krāvumi. Pie stacijas uz 2 perona cilvēki, labajā pusē mūra stacijas ēkai koka ēka, kas esot bijusi uzgaidāmā telpa. Iepretim šai koka ēkai redzama vēl viena neliela koka palīgēka. Uzgaidāmās telpas ēkai un ūdenstornim riņķī koka žogs. Reversā vēstule rakstīta 29. jūlijā, pastmarka norauta, pasta zīmoga datums nesalasāms.

Foto: Stacija Pļaviņas

Līnijā Rīga–Daugavpils, skats ieslīpi uz peronu un Pļaviņu staciju. Pie stacijas 4 cilvēki, divi vīrieši formastērpos, 1 vīrietis civilā apģērbā stāv, sieviete sēž uz sola pie stacijas ēkas. Tālāk pa kreisi vēl viens sols. Uz ēkas režģi ar vīteņaugiem. Pa kreisi no stacijas ēku grupa un žogs. Augšmalā uzraksts – “Bahnhof Stockmannshof”. Reversā vēstule, pastmarka 3 kap. vērtībā, pasta zīmogs datēts 15.11.09.

Foto: Stacija Pļaviņas

Līnijā Rīga–Daugavpils, pretskats uz Pļaviņu staciju un sliežu ceļiem no attāluma. Priekšplānā 4 cilvēki uz ceļa. Tālumā redzama stacijas teritorija ar ūdenstorni būvniecībā. Aiz tās redzamas vairākas ēkas un baznīcas tornis.

Foto: Stacija Pļaviņas

Līnijā Rīga–Daugavpils, skats ieslīpi uz Pļaviņu staciju no perona puses. Pie stacijas redzami bagāžas ratiņi un saiņi. Labajā pusē ūdenstornis, tam blakus koka palīgēka un rati. Uz sliežu ceļa stāv cilvēks mētelī un formas cepurē, tālumā redzams vēl viens cilvēks uz sliedēm. Tālāk redzama aptuveni 8 cilvēku liela grupa. Pa kreisi no stacijas redzams koka žogs, pie tā koka sols. Aizmugurējā plānā redzams ēkas fragments. Pa labi no stacijas redzama ēku grupa un elektrības stabi.

Foto: Stacija Pļaviņas

Līnijā Rīga–Daugavpils, skats ieslīpi uz Pļaviņu staciju no perona puses. Uz stacijas jumta uzraksts – “SAULES MŪŽU LATVIJAI”. Priekšplānā redzama fotogrāfa ēna, koka palīgēkas fragments un tā ēna. Stacijas ēkai labajā pusē koka ēka ar ieejas durvīm, virs kurām uzraksts – “UZGAIDĀMĀ TELPA”. Pie stacijas uz perona aptuveni 22 cilvēki. Pie stacijas ēkas pulkstenis. Pie stacijas fasādes pirmā stāva līmenī režģis ar vīteņaugiem. Tālumā redzami ēku fragmenti. Apakšmalā uzraksts – Pļaviņas. Dzelzceļa stacija. Labajā stūrī zīmogs “FOTOBROM RĪGA 1450”. Fotopapīrs Argenta.

Foto: Stacija Pļaviņas

Līnijā Rīga–Daugavpils, skats ieslīpi uz Pļaviņu staciju no perona puses. Uz sliedēm drezīna, tālumā kravas vagons. Uz perona 6 cilvēki. Pie stacijas ēkas pulkstenis. Pie stacijas fasādes pirmā stāva līmenī režģis ar vīteņaugiem. Pa kreisi no stacijas redzams neliels žogs, aizmugurējā plānā redzams ēkas fragments. Pa labi redzama ēku grupa un elektrības stabi. Labajā pusē otrpus peronam redzams ēkas fragments. Labajā apakšējā stūrī reljefā iespiests fotogrāfa logo.