Latest news

You are here

Kolekciju priekšmeti

Collection types

Grid List
Atrasti 2256 priekšmeti

Cancel all filters
Foto: Dzērbenes stacijas pusbūve

Dzērbenes stacija no sliežu ceļu puses. Priekšā dēļu kaudzes un divas personas. Celta 1926.–27. gadā. Projekta autore arh. L. Grīnberga.

Foto: Piebalgas stacijas ēka

Cilvēki pie Piebalgas stacijas ēkas. Kreisajā pusē uz sliedēm cilvēks. Uz ēkas fasādes divpusējs stacijas pulkstenis, zemāk pasta kaste. Kātā plīvo Latvijas valsts karogs. Stacijas nosaukums tumšiem burtiem uzkrāsots uz ēkas. Celta 1926. gadā. Projekta autors prof. P. Fedders.

Foto: Valkas stacijas pārbūvētā ēka

Valkas stacijas pārbūvētā ēka no sliežu ceļu puses. Kreisajā pusē redzama daļa no vagona. Uz perona divas personas. 1926.–27. gadā veiktās paplašināšanas projekta autore arh. L. Grinberga.

Foto: Valkas stacijas pārbūvētā ēka

Valkas stacijas pārbūvētā ēka no sliežu ceļu puses. Uz perona cilvēki. Pie ēkas divpusējs perona pulkstenis. 1926.–27. gadā veiktās paplašināšanas projekta autore arh. L. Grinberga.

Foto: Gulbenes stacijas uzgaidāmā zāle

Gulbenes stacijas ēkas uzgaidāmās zāles skats. Pie griestiem P. Feddera dizaina kroņlukturi. Kolonas rotātas ar vītnēm. Dziļumā ar baltu galdautu apklāts galds, pie galda krēsli. Kreisajā pusē priekšplānā stacijas sols. Ēka celta 1926. gadā. Projekta autors prof. P.Fedders.

Foto: Gulbenes stacijas mūra ēka

Skats uz stacijas ēku no sliežu ceļiem ziemā. Uz perona cilvēki un zirga pajūgs. Ēka celta 1926. gadā. Projekta autors prof. P. Fedders.

Foto: Žīguru stacijas pusbūve

Skats no sliežu ceļiem uz Žīguru staciju būvniecības laikā. Ēkas priekšā sastatnes, apkārt dažādi celtniecības materiāli. Celta 1926. gadā pēc arh. L. Grīnbergas projekta.

Foto: Zemgales stacijas vidējās daļas pusbūve

Skats no sliežu ceļiem uz Zemgales stacijas ēku. Kreisajā pusē stabs ar perona apgaismes lākteni. Ēkas vidusdaļas priekšā koka sastatnes. Celta 1926. gadā. Projekta arh. J. Neijs

Foto: Eglaines stacijas ēkas pusbūve

Skats uz Eglaines stacijas ēku no sliežu ceļiem būvniecības laikā. Ēkas priekšā sakrauti ķieģeļi, mucas, smilšu kaudzes. Pie diviem otrā stāva logiem pieslieti gari dēļi. Celta 1926.–27. gadā pēc arh. A. Birzenieka projekta.

Foto: Eglaines stacijas ēkas pusbūve

Skats uz Eglaines stacijas ēku no sliežu ceļiem būvniecības laikā. Ēkas priekšā sakrauti akmeņi, ķieģeļi, mucas, smilšu kaudzes. Pie diviem otrā stāva logiem pieslieti gari dēļi. Centrā stāv strādnieks. Celta 1926.–27. gadā pēc arh. A. Birzenieka projekta.

Foto: Indras stacijas ēkas piebūve

Skats no sliežu ceļiem uz Indras stacijas ēkas piebūvi. Uz perona stāv divi vīrieši, otrais no kreisās Latvijas armijas formas tērpā. Pie ēkas spļaujamtrauki, perona apgaismes lāktenis, soli, pie durvīm termometrs, uzrakstu plāksnes, Preču kase, Stacijas dežurants. Kāta plīvo karogs. Piebūve celta 1926. gadā, proj. arh. L. Grīnberga.

Foto: Jaundubultu pieturas punkta ēka

Skats no pāri sliežu ceļiem uz Jaundubultu pieturas punkta ēku. Uz perona stāv un sēž cilvēki. Kreisajā pusē aiz ēkas kiosks. Celta 1926. gadā pēc V. Ozoliņa projekta.

Foto: Penkules pieturas punkta ēka

Skats uz Penkules pieturas punkta ēku un apstādījumiem. Ēkas priekšā divi cilvēki. Uz ēkas sienas pie ieejas durvīm, kas atvērtas, pasta kaste. Virs tām, gaiša plāksne ar stacijas nosaukumu. Aiz ēkas zirga pajūgs. Celta 1926. gadā.

Foto: Lāčplēšu stacijas pusbūve

Skats uz Lāčplēšu stacijas ēku būvniecības laikā. Uz perona sakrauti dēļi, smilšu kaudze, stabs ar perona apgaismes lākteni, muca, stāv trīs cilvēki. Pirmais no labās, Latvijas valsts dzelzceļu darbinieku vasaras formas tērpā. Celta 1926. gadā pēc arh. L. Grīnbergas projekta.

Foto: Geidānu stacijas ēka

Skats uz Geidānu stacijas ēku no sliežu ceļiem. Pie ēkas cilvēki, trešajam no kreisās rokās gaišs sainis. Priekšplānā starp sliedēm smilšu kaudzes. Uz ēkas gaišas plāksnes ar stacijas nosaukumu. Celta 1926.–27. gadā.

Foto: Slamstu stacijas ēka

Skats uz Slamstu stacijas ēku no perona. Pie ēkas gaiša plāksne ar stacijas nosaukumu. Celta 1926. gadā.

Foto: Popes pieturas punkta ēka

Skats uz Popes pieturas punkta ēku no perona. Pie ēkas piecas sievietes ar groziem. Pie ieejas kāpnēm dzeramā ūdens muca ar krānu un gaišu krūzi uz tās. Virs ieejas durvīm gaiša plāksne ar stacijas nosaukumu. Celta 1926.–27. gadā. Projekta autors V. Ozoliņš.

Foto: Dzērbenes stacijas puķu dārzs

Skats uz Dzērbenes stacijas puķu dārzu un sliežu ceļiem. Aiz dārza sētas cilvēku grupa. Labajā pusē tālumā preču rampa un vagoni.

Foto: Dzērbenes stacijas ēka

Skats uz stacijas ēku no sliežu ceļu puses. Kreisajā pusē uz perona stāv divi cilvēki. Uz ēkas fasādes perona apgaismes lāktenis, pasta kaste. Pie ēkas perona sols, velosipēds. Labā pusē iet vīrietis uzvalkā. Celta 1926.–28. gadā. Projekta autore arh. L. Grinberga.

Foto: Žīguru stacijas ēka

Skats uz Žīguru stacijas ēku no perona. Pie ēkas cilvēki, vairākiem galvā dzelzceļnieku formas tērpa cepures. Celta 1926.–28. gadā. Projekta autore arh. L. Grinberga.

Foto: Žīguru stacijas ēka

Skats uz Žīguru stacijas ēku no perona. Pie ēkas fasādes perona apgaismes lāktenis un pasta kaste. Labajā pusē lielāka cilvēku grupa, vairākiem galvā dzelzceļnieku formas tērpa cepures. Celta 1926.–28. gadā. Projekta autore arh. L. Grinberga.

Foto: Zemgales stacijas ēka

Zemgales stacijas ēkas pretskats no sliežu ceļu puses. Virs ēkas plīvo Latvijas valsts karogs. Celta 1926.–28. gadā. Proj. arh. J. Nejs, Foto: M. Lapiņš

Foto: Lāčplēša stacijas ēka

Skats uz Lāčplēša stacijas ēku no sliežu ceļiem. Pie ēkas divas ūdens mucas uz ratiem. Cilvēki uz perona. Stabs ar perona apgaismes lākteni un pie staba pieslietām trepēm. Celta 1926.–28. gadā. Projekta autore arh. L. Grinberga.

Foto: Jēkabpils stacija un dzīvojamā ēka 1926.-28.

Jēkabpils stacija un dzīvojamā ēka, celta 1926.–28. gadā.

Foto: Gulbenes stacijas ēkas pusbūve

Skats uz Gulbenes stacijas ēkas pusbūvi no perona puses. Celta 1925.–26. gadā. Proj. prof. P. Fedders.

Foto: Siguldas stacijas uzgaidāmā zāle

Skats Siguldas jaunās stacijas uzgaidāmajā zālē. Labajā pusē stūrī atkritumu trauks. Centrā dziļumā stacijas uzgaidāmie soli. Celta 1925.–26. gadā. Proj. prof. P. Fedders.

Foto: Siguldas stacijas iekštelpas

Siguldas stacijas ēkas uzgaidāmās zāles skats. Koka krēsli un galdi. Rūtiņu rakstā ar flīzēm izlikta grīda.

Foto: Lielvārdes jaunā stacijas ēka

Skats uz Lielvārdes jauno stacijas ēku. Labajā pusē ēkai priekšā koks. Celta 1923. gadā.

Foto: Gulbenes jaunā stacijas ēka

Gulbenes jaunā stacijas ēka no pagalma puses. Celta 1925.–26. gadā. Proj. prof. P. Fedders.

Foto: Āraišu jaunā stacijas ēka

Āraišu jaunā stacijas ēka. Uz ēkas uzraksts "Araiži". Celta 1929.–30. gadā pēc arh. L. Grinbergas projekta.