Latest news

You are here

Kolekciju priekšmeti

Collection types

Grid List
Atrasti 2379 priekšmeti

Cancel all filters
Foto: Stacija Ogre

Līnijā Rīga–Daugavpils. Skats uz padomju periodā pārbūvēto stacijas ēku un peronu ziemā. Stacijas ēka ir gaišā krāsā, tās priekšpusē ir nojume ar kolonnām. Pie stacijas ēkas uz perona stāv cilvēki ziemas apģērbā. Starp peronu un sliežu ceļu redzamas sniega čupas.

Foto: Pieturas punkts Pārogre

Līnijā Rīga–Daugavpils. Skats uz peronu un pieturas punkta māju, kas darināta no koka ar dakstiņu jumtu. Ēka ir maza. Pie fasādes divi soliņi, uz viena sēž sieviete. Pretī ieejai ir kāpnes, kas ved uz sliežu ceļu. Katrā kāpņu malā aug neliels koks. Foto labajā, apakšējā stūrī fotogrāfa logo – V. UPĪTIS RĪGĀ 1934. Foto apakšmalā uzraksts – OGRE. Pārogres stacija. La gare de Parogre. Fotopapīrs Argenta.

Foto: Stacija Ciemupe

Līnijā Rīga–Daugavpils. Skats uz Ciemupes stacijas peronu un staciju. Uz perona stāv trīsdesmit viens cilvēks, pozējot fotogrāfam stacijas priekšā. Dažām sievietēm mugurā tautastērpi. Foto kreisā pusē petrolejas perona lāktenis ar pieslietām trepēm pie tā. Fotopapīrs VEF. beigas.

Foto: Stacija Ķegums

Līnijā Rīga–Daugavpils. Skats uz peronu, sliedēm un Ķeguma staciju ieslīpā sānskatā. Stacijas ēkas perona puse atrodas ēnā, blakus stacijai laikrakstu kiosks. Pie stacijas ēkas un kioska atrodas cilvēki. Tālāk aiz stacijas ēkas atrodas vēl cita neliela koka ēka. Apakšmalā uzraksts – STACIJA. Reversā vēstule, pastmarka norauta, uz zīmoga datums – 15.2.38. Fotopapīrs Argenta.

Foto: Stacija Ķegums

Līnijā Rīga–Daugavpils. Skats no sāniem uz nojumi – atvērto priekštelpu, tajā atrodas trīs cilvēki, redzami dekoratīvi nojumes griestu rotājumi, vāzes, priekšpuse rotāta ar Latvijas Republikas karogiem. Pa kreisi redzams sliežu ceļš un mežs. Fotopapīrs VEF.

Foto: Stacija Ķegums

Līnijā Rīga–Daugavpils. Stacijas fasāde no piebraucamā ceļa puses, skats ieslīpā pagriezienā. Ēka ir liela, divstāvu. Redzamas 3 ieejas. Stacijas priekšpusē pie nojumes divi cilvēki. Apakšmalā uzraksts – Ķeguma stacija, labajā, apakšējā stūrī logo – LETA 249. Fotopapīrs VEF.

Foto: Stacija Ķegums

Līnijā Rīga–Daugavpils. Skats uz staciju no perona puses, stacijas celtniecības laikā. Redzama vecā stacijas ēka kreisajā pusē ar izkārtni ar uzrakstu – Ķegums. Jaunbūvei 2. stāvā un 1. stāva labajā pusē vēl nav iestikloti logi, priekšpuses nojumes būvniecība – procesā. Foto kreisā pusē koka kiosks. Reversā teksts, fotopapīrs VEF.

Foto: Stacija Ķegums

Līnijā Rīga–Daugavpils. Skats ieslīpā pagriezienā uz staciju no perona puses. Kreisajā pusē ēkai par noliktavu pārbūvētā vecā stacijas ēka. Priekšā redzams sliežu ceļš. Foto uzņemts, visticamāk, pēc lietus – redzami atspulgi uz jumta un perona. Reversā teksts – 1939., Ķeguma stacija.

Foto: Stacija Lielvārde

Līnijā Rīga–Daugavpils. Kravas vilciens Lielvārdes stacijā, priekšgalā tvaika lokomotīve. Redzami peroni, uz tā daudz cilvēku tālumā. Divi no tuvāk esošajiem sēž uz soliņa. Redzama stacijas ēka no sāniem, kilometru stabs – ar skaitļiem 51. Reversā vēstule, pastmarka 6 santīmu vērtībā, pasta zīmogs ar datumu – 12.6.31.

Foto: Stacija Lielvārde

Līnijā Rīga–Daugavpils. Vilciena sastāvi Lielvārdes stacijā. Redzama tvaika lokomotīve ar kravas un pasažieru vagoniem, uz otra sliežu ceļa – kravas vagoni. Uz perona stāv stacijas dežurants ar paceltu roku, uz perona pasažieri un stacijas darbinieki. Viena sieviete sēž pie stacijas ēkas uz soliņa. Viņu daļēji aizsedz liels koks. Apakšmalā uzraksts – Rembate (Lielvārdes stacijas nosaukums līdz 1926. gadam). Reversā ar zīmuli rakstīta vēstule, datēta ar 22.VI.22.

Foto: Stacija Lielvārde

Līnijā Rīga–Daugavpils. Foto uzņemts ziemā, ieslīps skats no perona puses uz ēku. Uz stacijas ēkas izkārtne ar uzrakstu Rembate (stacijas nosaukums līdz 1926. gadam). Uz perona pie stacijas ēkas redzami 3 cilvēki, pie ēkas atstutētas trepes. Reversā ar zīmuli uzrakstīta vēstule. Pastmarka norauta, uz pasta zīmoga datums 9.8.22.

Foto: Stacija Lielvārde

Līnijā Rīga–Daugavpils. Ieslīps skats uz stacijas ēku no perona puses. Stacijas priekšā ēnā redzami aptuveni 5 cilvēki. Uz perona ūdens muca uz riteņiem. Pie stacijas durvīm novietoti rati. Aiz stacijas ēkas tālāk redzama arī palīgēka. Augšmalā ar tušu uzraksts – Lielvārdes stacija. Reversā malā zīmogs – Foto G. Zemīts, Lielvārdes Kalnciemos.

Foto: Stacija Lielvārde

Līnijā Rīga–Daugavpils. Ieslīps skats uz ēku no perona puses. Uz perona 4 cilvēki, viens no viņiem stumj velosipēdu, divi sēž uz soliem, viens iet prom no stacijas. Foto kreisā pusē redzama palīgēka un koki. Pie stacijas ēkas perona lāktenis. Uz perona arī rati. Reversā vēstule, zīmogs ar datumu – 5.?, pastmarka norauta.

Foto: Stacija Lielvārde

Līnijā Rīga–Daugavpils. Ieslīps skats uz ēku no perona puses, stacijas priekšā redzami 2 cilvēki, viens sēž uz sola, viens cilvēks kustībā durvīs. Ēkas ārsienas klāj režģi ar vīteņaugiem. Stacijas ēkas kreisā pusē divas palīgēkas, viena no tām kiosks. Foto labā malā redzams koka žogs, aiz kura aug jauni koki. Apakšmalā uzraksts – Lielvārdes stacija. Reversā vēstule, pastmarka 5 santīmu vērtībā, pasta zīmogs ar datumu, zīmogs ar tekstu – Foto G. ZEMĪTS, Lielvārdē Averkum. Fotopapīrs VEF.

Foto: Stacija Lielvārde

Līnijā Rīga–Daugavpils. Skats ieslīpi no perona puses uz ēku, klātu ar sniegu. Fasāde svētku noformējumā ar virtenēm, izkārtu Latvijas karogu un uzrakstu – DIEVS SVĒTĪ LATVIJU. Zem tā dekoratīvi skaitļi 1918 un 1933. Stacijas priekšā uz perona 27 cilvēku liela grupa, no kuriem 6 bērni kreisajā pusē. Foto priekšplānā stacijas sols. Reversā zīmogs – Foto G. Zemīts, Lielvārdes Kalnciemos.

Foto: Stacija Lielvārde

Līnijā Rīga–Daugavpils. Skats ieslīpi uz peronu un ēku. Redzami cilvēki pie stacijas, daži sēž uz soliņiem, citi stāv kājās. Redzams avīžu kiosks, kam priekšā stāv 3 vīrieši. Aiz stacijas ēkas daļēji redzama dzīvojamā māja. Gar sliežu ceļiem kupli koku apstādījumi. Apakšmalā uzrakstīts - 13. Lielvārde. Stacija. Reversā ar zīmuli atzīmēts datums - 23.7.34.

Foto: Stacija Lielvārde

Līnijā Rīga–Daugavpils. Skats ieslīpi uz staciju no sliežu ceļa puses. Priekšplānā smilšu kaudze, redzams vīrietis, kas iet gar sliežu ceļu, Tālumā stacijas ēka, kurai priekšā kilometra stabs. Uz perona cilvēki. Foto kreisā pusē vēl viens sliežu ceļš. Tālumā aiz stacijas ēkas redzamas dzīvojamās mājas. Foto labajā malā pie kokiem zirga pajūgs ar piena kannām ratos. Reversā ar tinti uzrakstīts – Lielvārdes stacija 1929. gads un paraksts - iniciāļi AF (?).

Foto: Stacija Lielvārde

Līnijā Rīga–Daugavpils. Skats ieslīpi caur kokiem uz stacijas preču noliktavu un blakus esošu kravas vilcienu, kam priekšgalā tvaika lokomotīve. Uz citiem sliežu ceļiem- slēgtie kravas vagoni. Reversā vēstule vācu valodā, datēta 22.II.28. Pastmarka norauta, pasta zīmogam datums 24.2.28.

Foto: Stacija Lielvārde

Līnijā Rīga–Daugavpils. Skats ieslīpi uz stacijas fasādi no piebraucamā ceļa puses. Priekšplānā smilšainais ceļš, uz ceļa rati ar cilvēkiem, kurus velk zirgs. Tālumā redzama stacijas ēka un noliktava, aiz tās kravas vagoni.

Foto: Stacija Lielvārde

Līnijā Rīga–Daugavpils. Skats ieslīpi uz ēku no piebraucamā ceļa puses. Stacijas priekšpuses laukumā vairāki zirgu pajūgi un cilvēki. Apakšmalā uzraksts –st. Lielvarde. Reversā vēstule, datēta ar 22. jūliju. Pastmarka 9 santīmu vērtībā, pasta zīmogam datums 23.VII 26 (?).

Foto: Stacija Jumprava

Līnijā Rīga–Daugavpils. Skats ieslīpi uz staciju un peronu. Stacija svētku rotā, dekorēta ar skuju (?) virtenēm, uz perona un stacijas priekšā kopumā 17 cilvēki, no kuriem viens bērns. Daži tērpti dzelzceļnieku formastērpos. Stacijas ēkas labajā pusē elektrības stabs un pie tā pieslietas trepes. Perona lāktenis, kas atrodas uz perona, arī izdekorēts ar virteni. .

Foto: Stacija Jumprava

Līnijā Rīga–Daugavpils. Skats ieslīpi uz staciju no perona. Stacijas priekšā cilvēki, no kuriem divi ir bērni. Pie cilvēku kājām sēž balts suns. Daļai cilvēku, kas stāv uz perona, mugurā ir dzelzceļnieku formastērpi. Pie stacijas ēkas stāv bagāžas rati, uz kuriem sēž vīrietis. Tālāk aiz stacijas ēkas redzamas palīgēkas. Reversā zīmogs – M. Palejs.

Foto: Stacija Jumprava

Līnijā Rīga–Daugavpils. Pretskats uz staciju un peronu, ēka svētku rotā. Uz jumta uzraksts – DIEVS SVĒTĪ LATVIJU! Uz perona rindā stāvoši deviņi cilvēki: viena sieviete un viens vīrietis civilajā apģērbā, trīs vīrieši militārajā apģērbā un četri vīrieši dzelzceļnieku dienesta apģērbā. Reversā novēlējums, rakstīts ar zīmuli un zīmogs – FOTO M. PALEJS JUMPRAVĀ.

Foto: Stacija Skrīveri

Līnijā Rīga–Daugavpils. Skats ieslīpi uz staciju un peronu. Kreisajā pusē redzams vagons-platforma, uz kuras atrodas pārklāts spēkrats. Zemi un stacijas jumtu nedaudz klāj sniegs. Ap staciju labajā un kreisajā pusē redzamas palīgēkas. Uz perona vairāki perona apgaismojuma lākteņi. Reversā vēstule, pastmarka 3 kapeiku vērtībā, pasta zīmogs ar datumu: 6.2.12.

Foto: Stacija Skrīveri

Līnijā Rīga–Daugavpils. Skats ieslīpi uz staciju un sliežu ceļiem no pakalna. Kreisajā pusē redzams ūdenstornis, kilometra stabs ar atzīmi 69, tālumā redzamas noliktavu ēkas, aiz tām stacija, pāri sliedēm stacijai pretī labajā pusē- depo, vagonu sastāvs pirms tā. Stacija un ēkas nopostītas 1. pasaules kara laikā. Foto augšmalā uzraksts krievu valodā – Remersgof.

Foto: Stacija Skrīveri

Līnijā Rīga–Daugavpils, skats uz Skrīveru staciju un peronu. Priekšplānā sliežu ceļi. Aizmugures plānā perons, uz kura cilvēki, ūdens kolona un stacijas ēka. Augšmalā uzraksts – Remersgof. Reversā vēstule, datēta 3. maijā 1910. g., pastmarka 3 kap. vērtībā un pasta zīmogs ar datumu 4.5.10.

Foto: Stacija Skrīveri

Līnijā Rīga–Daugavpils, skats ieslīpi uz 1. pasaules karā sagrauto stacijas ēku, peronu un pretējā pusē- depo ēkām. Uz perona karavīru grupa, labajā pusē sagāztas atlūzas un priekšmeti, žagaru kaudze. Reversā vēstule vācu valodā (1917. septembris).

Foto: Vilciens Skrīveru stacijā

Līnijā Rīga–Daugavpils, skats uz vilcienu ar tvaika lokomotīvi priekšgalā pie dzelzceļa pārbrauktuves. Pie pārmijas kreisajā pusē stāv profilā pārmijnieks dienesta apģērbā. Pārbrauktuves abās malās gar sāniem izvietotas barjeras. Fotopapīrs VEF. beigas.

Foto: Stacija Skrīveri

Līnijā Rīga–Daugavpils, kravas vilciena sastāvs Skrīveru stacijā. Stacijas teritorijā karavīri militārajā apģērbā. Kravas vilciena platformās sakrauti priekšmeti. Priekšplānā rati ar priekšmetiem. Aizmugures plānā stacijas ēka. Fotogrāfijas labajā apakšējā stūrī skaitlis 232. Reversā teksts vācu valodā.

Foto: Stacija Skrīveri

Līnijā Rīga–Daugavpils, vilciena pienākšana Skrīveru stacijā. Redzams perons, uz kura cilvēki un redzama daļa no 1923. gadā celtās stacijas ēkas. Pienākušajam vilcienam priekšgalā tvaika lokomotīve, 2. sliežu ceļā redzams kravas vilciena sastāvs. Pie stacijas ēkas uz perona redzams perona apgaismojuma stabs. Uz stacijas fasādes pulkstenis.