Latest news

You are here

Kolekciju priekšmeti

Collection types

Grid List
Atrasti 2379 priekšmeti

Cancel all filters
Foto: Rīgas stacija

Skats uz stacijas fasādi. Priekšplānā stacijas laukums ar koku labajā pusē, kas daļēji aizsedz stacijas ēku un tās priekšā notiekošo darbību. Redzamas vieglās automašīnas, zirgu pajūgi un cilvēki. Apakšmalā uzraksts Riga. stacija. Reversā vēstule igauņu valodā ar datumu 11.VII 36. Pastmarka norauta. Fotopapīrs Argenta. Foto datējums: 1936. g.

Foto: Rīgas stacija

Skats uz staciju no kanāla tilta. Kreisā pusē kanāla tilta margas, apstādījumi, pār tiltu iet cilvēki. Stacijas laukumā vieglās automašīnas, zirgu pajūgi, cilvēki. Foto priekšplānā redzamas tramvaja sliedes, elektrības vadi. Apakšmalā uzraksts Rīgas. Stacija. Reversā vēstule igauņu valodā. Pastmarka 6 santīmu vērtībā, uz pasta zīmoga datums 23 VI 31 Izmēri: 8,8X 13,8 cm. Foto datējums: 1931. gads.

Foto: Rīgas stacija svētku rotā

Uz stacijas fasādes izkārti divpadsmit karogi. Uz jumta seši karogi, trīs zvaigznes un teksts UZTICĪBA VADONIM- TAUTAS SPĒKS. Pie stacijas stāv auto un pārvietojas cilvēki. Fotopapīrs Argenta.

Foto: Rīgas stacija

Skats uz stacijas laukumu un fasādi. Uz laukuma piecas vieglās automašīnas, zirgu pajūgi un cilvēki. Kreisā pusē tramvaja sliedes un elektrības vadi. Stacijas labajā malā redzami preču vagoni uz vilciena sliedēm, koki un reklāmu izkārtnes. Apakšmalā uzraksts Rīgas stacija. Fotopapīrs Argenta.

Foto: Rīgas stacija

Skats uz stacijas laukumu un fasādi. Uz laukuma tuvāk atrodas trīs vieglās automašīnas, tālāk ir zirga pajūgs, viena automašīna un ratiņi, bez zirga pajūga. Stacija redzama labajā pusē, daļēji. Kreisā pusē citi nami. Augšmalā uzraksts RIGA . Stacija. Foto pastkarte krāsaina.

Foto: Rīgas stacijas laukums

Skats uz stacijas fasādi, priekšplānā uz laukuma atrodas četras vieglās automašīnas, kreisā pusē daļēji redzams zirga pajūgs. Tuvāk pie stacijas miglaini saskatāma viena vieglā automašīna un cilvēks. Foto apakšmalā uzraksts Rīga. Stacija. Reversā vēstule igauņu valodā. Pastmarka norauta, pasta zīmogs bez datuma. Fotopapīrs Argenta.

Foto: Rīgas stacija ziemā

Skats uz stacijas fasādi ziemā. Priekšplānā sniega kupenas ceļa malās, cilvēki tumšos mēteļos. Pie stacijas ēkas automašīnas un cilvēki. Labajā pusē cilvēki šķērso ielu, ejot rindā viens aiz otra. Kreisā pusē aiz stacijas ēkas redzama vēl cita Rīgas ēka. Apakšmalā uzraksts Rīga. Stacija Reversā vēstule latviešu valodā. Pastmarka 10 santīmu vērtībā. Uz pasta zīmoga datums 22.03.38. Fotopapīrs Argenta.

Foto: Rīgas stacija

Skats uz stacijas fasādi. Uz laukuma redzami zirgu pajūgi un ļaužu pūlis. Priekšplānā redzams vīrietis no mugurpuses, kas nes grābekli rokās. Kreisā pusē stacijas priekšā daļēji redzams kiosks (?), kuram uz ārsienas plakāts. Apakšmalā uzraksts Stacija.

Foto: Rīgas stacija

Skats uz stacijas fasādi. Priekšplānā stacijas laukums, kreisā pusē zirgu pajūgs un ormanis, cilvēki, kas iet gar staciju un šķērso ielu, tālāk pie stacijas stāv trīs vieglās automašīnas. Foto priekšplānā redzama gājēju ietves nožogojuma ķēde. Apakšmalā uzraksts Latvija, Stacija Rīga 1, RĪGA, labā stūrī fotogrāfa apaļš logo saule. Fotopapīrs VEF.

Foto: Rīgas stacija

Skats uz stacijas fasādi. Stacijas priekšā zirga pajūgs ar baltu zirgu un 6 cilvēki. Stacijas labajā pusē daļēji redzams vēl viens zirga pajūgs. Pastkartes apakšmalā uzraksts Riga Stazija. Bahnhof. Railway Station. Reversā vēstule krievu valodā. Pastmarka norauta. Uz pasta zīmoga datums 18.05.25. Krāsaina.

Foto: Rīgas stacija svētku rotā, naktī

Skats uz stacijas fasādi. Foto priekšpusē koki un miglaini saskatāmi cilvēki. Pie stacijas stāv divi auto. Apgaismota naktī, pa stacijas perimetru izvietotas lampiņas zemē, uz sienām spuldžu virtenes, kas izgaismo fasādi. Uz jumta uzraksts Dievs svētī Latviju. Aiz stacijas ēkas kreisā pusē redzams vēl cits Rīgas nams. Foto priekšplānā kreisā pusē koki un neliels ēkas fragments ar nojumi. Reversā ar zīmuli uzraksts Latvija 10 gadu jubilejā. Melnbalta. F

Foto: Rīgas stacija svētku rotā, naktī

Skats uz apgaismoto fasādi, kas dekorēta ar spuldžu virtenēm. Uz jumta uzraksts Dievs svētī Latviju, zemāk 1918–1933 un ELAGU EESTI. Melnbalta.

Foto: Rīgas stacija svētku rotā, naktī

Skats uz stacijas fasādi, kas dekorēta ar virtenēm un spuldzēm. Uz jumta uzraksts Dievs svētī Latviju un Latvijas karogs. Kreisā pusē redzama bagāžas izdošanas vieta. Stacijas priekšā redzami miglaini cilvēku stāvi un zirgu pajūgi. Priekšplānā redzamas tramvaja sliedes un elektrības vadi. Labajā, apakšējā stūrī iespiests Rob. Johansons Rīga.

Foto: Rīgas stacija svētku rotā, naktī

Skats uz stacijas fasādes daļu ar Latvijas karogu un gada skaitli 1934., izgaismots tilts ar uzrakstu V. Ķuze un aiz tilta redzama Satiksmes ministrija. Labajā, apakšējā stūrī iespiests Rob. Johansons, Rīga. Reversā fotogrāfa zīmogs Foto studija Rob. Johansons Rīgā, Vaļņu ielā 14, tel. 20528. 1934. Reproducēt aizliegts. Fotopapīrs Argenta.

Foto: Skats uz Rīgas stacijas peroniem naktī

Skats uz sliežu ceļiem naktī. Redzami četri stāvoši vilcienu sastāvi, peroni, divas nojumes. Peroni izgaismoti ar lākteņiem, no kuriem atspīd gaisma. Tālāk redzamas vēl citas ēkas. Foto tumšs, melnbalts.

Foto: Rīgas stacija svētku rotā, naktī

Skats uz stacijas fasādi. Uz stacijas jumta uzraksts SVEICAM ATJAUNOTĀS LATVIJAS VADONI. Uz stacijas fasādes izgaismoti gadskaitļi 1934. un 1936. Stacijas ēka dekorēta ar spuldžu virtenēm. Stacijas priekšā stāv divas automašīnas un ielas apgaismojuma stabs. Foto labajā malā uzraksts A. MECEIVERGS. Foto papīrs Argenta.

Foto: Dziesmu svētku gājiens pie Rīgas stacijas

Gājienā piedalās ļaudis, tērpušies tautastērpos, sastājušies pa pāriem, kolonnā vien aiz otra, sievietēm rokās ziedu pušķi. Gājēju kolonnas priekšā trīs vīri nes karogu. Fonā uz ēkas uzraksts Laima un Pasts. Reversā teksts Gājiens uz Vienības laukumu (Pie Rīgas stacijas) IX latv. visp. Dziesmu svētkos Uzvaras laukumā 18.VI 38. un zīmogs Foto V. Šulcs Rīgā, Dzirnavu ielā 53-9, tālr. 27738 Fotopapīrs Argenta.

Foto: Jaunkundzes ar saldējumu pie Rīgas stacijas

Skats uz Rīgas stacijas fasādi. Fasādei apkārt uzstādītas stalažas. Priekšplānā trīs sievietes iet un ēd saldējumu. Divām sievietēm ir kleitas, vienai apģērbs ar tautastērpa elementiem. Malējās sievietes nes rokā salocītas virsdrēbes, vidējai rokā ir soma. Aiz viņām iet trīs kungi. Fonā redzami divi cilvēki no mugurpuses, dodoties stacijas virzienā. Reversā zīmogs Foto A. Ritums Rīgā Lapu ielā 8 dz. 8. Fotopapīrs VEF. F

Foto: Rīgas stacija, zirgu pajūgi

Skats uz Rīgas stacijas fasādi. Labajā malā dzelzceļa gaisa pārvads uz Torņakalna staciju. Foto priekšplānā trīs zirgu pajūgi. Pie stacijas ēkas pulcējas cilvēki. Pāri ielai redzami lieli koki, aiz kokiem redzami nelieli veikali. Apakšmalā uzraksts Rīga. Reversā vēstule igauņu valodā. Pastmarka norauta, pasta zīmogs bez datuma.

Foto: Rīgas stacijas laukums

Laukums stacijas fasādes pusē. Kreisā pusē ieslīpi redzama daļa no Rīgas stacijas ēkas. Foto priekšplānā pa vidu liels koks, kas daļēji aizsedz skatu uz stacijas laukumā notiekošo. Kokam kreisā pusē blakus atrodas virziena rādītāja stabs uz kura ir brīdinājuma uzraksts “krāsots”. Stacijas laukumā pārvietojas cilvēki, brauc zirgu pajūgi un novietotas divas vieglās automašīnas. Foto apakšmalā uzraksti Rīga 1.stacija. Bahnhof Riga 1.

Foto: Rīgas stacija no putna lidojuma

Foto redzams Rīgas stacijas laukums, stacijas fasāde, labajā malā dzelzceļa pārvads uz Torņakalna staciju, Satiksmes ministrija. Aiz stacijas ēkas redzami sliežu ceļi uz kuriem stāv novietoti kravas vilcienu vagoni. Foto uzņemts no augšas, līdz ar to, bez stacijas teritorijas, redzama arī daļa Rīgas namu un apstādījumi. Foto priekšplānā stacijas laukumā novietotas automašīnas divās rindās. Gar stacijas ēku pārvietojas cilvēki. Kreisā malā redzama palīgēka. Reversā zīmogs Jonek St. Pellewsky, Riga.

Foto: Rīgas stacija no putna lidojuma

Pastkartes priekšplānā redzama stacija ar palīgēkām, sliežu ceļiem un vilcienu vagoniem uz tiem. Aiz stacijas ēkas redzama Satiksmes ministrija. Zemāk uzraksti Rīga. Dzelzceļa satiksme. Reversā zīmogs Izd. S.K. Rīgā, Marijas i.3. Zem pastmarkas vietas teksts Iespiests E. Plates AS Rīgā.

foto: Militārpersonas pie Rīgas stacijas

Foto redzami Goda vārti Rīgas stacijā un karavīru grupa pie tiem. Vārti veidoti no koku zariem un dekorēti ar Latvijas karogiem. Foto malās redzama meiju aleja. Fonā Rīgas stacijas fasāde un kiosks. Reversā uzraksts CARTE POSTALE.

Foto: Skats uz Rīgas stacijas peroniem

Foto priekšplānā kreisā pusē sliežu ceļš ar peronu un nojumes fragments un dzeloņdrātu nožogojums. Tālāk labajā pusē redzami sliežu ceļi ar vilcienu sastāviem. Foto centrā atrodas stacijas ēka ar palīgēkām un nojumēm, peroniem. Aiz stacijas ēkas redzami vēl citi Rīgas nami un torņi. Foto apakšmalā uzraksti RĪGAS AINAVA. Vue de Riga. Blick auf Riga, kreisā stūrī fotogrāfa logo V. Upītis Rīga, 1935. g. Reversā vidū vertikāls teksts Izdevniecība VALD. UPĪTIS Rīgā, Brīvības ielā 4/6, apakšmalā logo V. Upītis Rīga 1935.

Foto: Skats uz Rīgas stacijas peroniem

Foto redzami vilcienu sastāvi pie peroniem. Visi 8 sliežu ceļi aizņemti. Skats no paaugstinājuma, līdz ar to, redzama arī daļēji stacijas ēka ar palīgēkām un tālumā Rīgas nami. Uz perona pārvietojas cilvēki. Foto priekšplānā elektrības stabs. Apakšmalā uzraksts Rīga 1. stacija. Reversā apakšmalā uzraksts Izdev. Fotobrom Rīga Ģertrūdes iela 53. Fotopapīrs Argenta.

Foto: Perons Rīgas stacijā

Pie Rīgas stacijas perona abās pusēs vilciena sastāvi un pa vidu pārvietojas cilvēki. Katram pasažieru vilcienam redzami trīs vagoni. Labās puses vilcienam pieslietas kāpnes un vīrietis uz tām pakāpies. Priekšplānā redzams avīžu pārdevējs ar lielu somu uz vēdera. Fotopapīrs VEF.

Foto: Pie perona Rīgas stacijā

Skats uz ielu no paaugstinājuma. Uz ielas pārvietojas cilvēki kājām un automašīnās. Redzams arī viens zirga pajūgs. Foto kreisā pusē daļēji redzama ēka un valnis. Centrā redzama Rīgas stacijas ēka ar palīgēkām, perons un pasažieru vilciens, kurš daļēji pabraucis zem nojumes.

Foto: Peroni Rīgas stacijā

Foto redzami peroni un vilciena sastāvi Rīgas stacijā. Skats no augšējā perona. Foto kreisā pusē daļēji redzams vilciena sastāvs uz sliedēm un žogs. Lejā uz sliežu ceļiem stāv vilcienu sastāvi un redzamas sliedes. Tālāk var saskatīt stacijas ēku ar palīgēkām. Reversā atzīmēts gada skaitlis 1927.

Foto: Perons Rīgas stacijā

Pie Rīgas stacijas perona stāv Bk sērijas tvaika lokomotīve ar vairāku vagonu sastāvu. Skats no priekšas. Kreisā pusē ēka un koka sēta. Labajā pusē uz perona staigā cilvēki. Kreisajā, apakšējajā stūrī iespiests logo M. Lapiņš Rīgā Marijas 2.

Foto: Peroni Rīgas stacijā

Pie peroniem vilcienu sastāvi. Visi sliežu ceļi aizņemti. Tālāk redzama stacijas ēka ar palīgēkām. Fonā redzami vēl citi Rīgas nami. Apakšmalā uzraksti Rīga. Dzelzceļa stacija. Rīga. Esenbahn - station. Labajā stūrī logo P.S.R. Reversā rakstīta vēstule, datēta 12.4.39. Fotopapīrs Argenta.