Latest news

You are here

Kolekciju priekšmeti

Collection types

Grid List
Atrasti 2548 priekšmeti

Cancel all filters
Foto: Stacija Ikšķile

Līnijā Rīga–Daugavpils. Divas paralēlas fotogrāfijas. Skats uz peronu, sliežu ceļiem un staciju. Uz perona cilvēki, liela sieviešu un vīriešu grupa. Abi foto vienādi, labās puses foto nogriezta daļa labajā pusē, kurā atšķirībā no pirmā foto, nav redzamas trīs sievietes no mugurpuses, bet pirmajā foto viņas ir. Abu foto centrā ir sliežu ceļš.

Foto: Stacija Ikšķile

Līnijā Rīga–Daugavpils. Skats no sliežu ceļu puses uz stacijas peroniem un stacijas ēku. Priekšplānā zemes ceļš, kas nodalīts no sliežu ceļiem ar barjerām. Tālumā uz perona stacijas priekšā redzama cilvēku grupa. Stacijai no abām pusēm aug daudz koku.

Foto: Stacija Ikšķile

Līnijā Rīga–Daugavpils. Skats uz peroniem un staciju. Uz viena sliežu ceļa vilciena sastāvs (tvaika lokomotīve, pasažieru vagoni), uz otra - kravas vagons kurā krauj iekšā kokmateriālus. Stacijas ēku ieskauj kupli koku apstādījumi. Augšmalā uzraksts Ikskjol krievu valodā. Reversā apsveikums, pastkarte 3 kapeiku vērtībā, pasta zīmogam datums 24.VII 1913. Krāsaina.

Foto: Stacija Ikšķile

Līnijā Rīga–Daugavpils. Skats uz peroniem un staciju. Augšmalā uzrakstīts stacija - Ikskjol krievu valodā. Pie stacijas uz perona cilvēki. Labajā pusē pastkartes stūrī redzamie cilvēki stāv uz sliežu ceļiem. Reversā vēstule sastrīpota. Pastmarka norauta, uz pasta zīmoga datums 8.4.16. Krāsaina.

Foto: Pieturas punkts Jaunogre

Līnijā Rīga–Daugavpils. Skats uz peronu un pieturas punktu. Redzami sliežu ceļu un pāreja. Aiz stacijas ēkas redzamas vairākas dzīvojamās mājas. Mežains apvidus. Apakšmalā uzraksts Jaunogre.18. Zem uzraksta noskrāpēts. Reversā apsveikums, pastmarka 10 santīmu vērtībā, pasta zīmoga datums 30.1.35. (?).

Foto: Ogres stacijas apkārtne

Līnijā Rīga–Daugavpils. Skats uz stacijas peroniem, sliežu ceļiem un staciju. Uz perona cilvēki, daļa sēž, citi stāv, trīs sievietes un vīrietis dodas pāri sliežu ceļiem. Uz abiem peroniem daudz koku. Augšmalā uzraksts OGER. DER Bahnhof. Reversā labajā malā uzraksts Litt. Ferrier, Paris. Krāsaina.

Foto: Stacija Ogre

Līnijā Rīga–Daugavpils. Skats uz peroniem, sliežu ceļiem un staciju. Kreisajā malā ūdens pumpis un ūdens kolona. Pie sliežu ceļiem stāv divi zēni, pāri sliežu ceļiem stāv vecs vīrs. Aiz zēniem redzama sieviete no mugurpuses. Foto abās malās redzami kupli koku pastādījumi. Labā pusē perona lāktenis. Augšējā malā uzraksts Gruss aus Oger. Reversā ar zīmuli rakstīta vēstule.

Foto: Stacija Ogre

Līnijā Rīga–Daugavpils. Skats uz peroniem, sliežu ceļiem un staciju. Uz peroniem cilvēki. Divas sievietes tuvāk no mugurpuses redzamas. Kreisā pusē ūdens pumpis un zem tā daudz piena kannu. Augšmalā uzraksts Die Station Oger. Reversā vēstule vācu valodā, datēts ar 2.V 1913 pastmarka norauta. Pasta zīmoga datums 3.6.13.

Foto: Ogres apkārtne

Foto pastkarte. Redzami sliežu ceļi Ogrē. Tālumā redzamas dzīvojamās mājas un dabas skats ar mežu un pakalniem. Kreisā pusē daļa ainavas ar līdzenu pļavu. Augšmalā uzraksti Oger. Oger.. Reversā pastmarkas vietā zīmogs, nesalasāms. Krāsaina.

Foto: stacija Ogre

Līnijā Rīga–Daugavpils. Skats uz stacijas peroniem un staciju. Stacijas priekšplānā uz perona redzami cilvēki. Stacijas ēku daļēji aizsedz koku apstādījumi. Pie stacijas fasādes redzams sols, uz kura sēž cilvēki. Redzami divi sliežu ceļi. Reversā teksts vācu valodā ar parakstiem, pastmarka 3 kapeiku vērtībā. Pasta zīmogam datums 10.06.08. Krāsaina.

Foto: Stacija Ogre

Līnijā Rīga–Daugavpils. Skats uz stacijas peroniem un stacijas ēku. Foto kreisā pusē redzama stacijas ēka, palīgēkas un ūdens pumpis. Pie stacijas ēkas daži cilvēki. Foto labajā pusē perons un šaura palīgēka ar pagarinātu jumta daļu uz perona pusi. Uz soliņa sēž sieviete ar baltu lakatu galvā. Augšmalā uzraksts OGER. OGRE.

Foto: Stacija Ogre

Līnijā Rīga–Daugavpils. Skats uz stacijas peroniem un staciju, ieslīpi no labā perona. Foto kreisā pusē Ogres stacijas ēka un palīgēka. Pie palīgēkas ūdens kolona un pie sienas saliktas piena kannas un riepas. Pie stacijas stāv daudz cilvēku, gaida vilcienu. Redzams, ka pienāk tvaika vilciens. Foto kreisā pusē uz labā perona arī redzami cilvēki un balta palīgēka ar nojumi. Apakšmalā uzraksti Ogre. stacija.

Foto: Stacija Ogre

Līnijā Rīga–Daugavpils. Skats uz peronu un staciju. Uz perona stāv novietoti stumjamie ratiņi. Pie stacijas galvenajām durvīm stāv sieviete, tālāk pie sienas uz soliņa sēž trīs cilvēki. Kreisajā malā ūdens pumpis un aiz tā palīgēka. Apakšmalā uzraksti Ogres dzelzceļa stacija. Reversā vēstule un pastmarka 6 santīmu vērtībā, pasta zīmogs ar datumu 17.8.27.

Foto: Stacija Ogre

Līnijā Rīga–Daugavpils. Skats uz stacijas peroniem un staciju. Kreisajā pusē koka nojume, labajā- stacijas ēka. Pa vidu divi sliežu ceļi un pāreja. Pie stacijas ēkas atrodas cilvēki, divi sēž uz soliņiem un viens stāv. Tālumā redzami vēl daži cilvēki un palīgēka. Ap stacijas ēku un aiz tās aug koki. Apakšmalā uzraksts OGRES STACIJA. Reversā vēstule, pastmarka 6 santīmu vērtībā un pasta zīmogs ar datumu 22.6.31. .

Foto: Stacija Ogre

Līnijā Rīga–Daugavpils. Skats uz stacijas peroniem un staciju. Foto kreisā pusē 4 lieli koki, kas aizsedz skatu uz nojumi. Dzelzceļa sliežu otrā pusē Ogres stacijas ēka. Fasādes pirmais stāvs apaudzis ar vīteņaugiem. Stacijas priekšā uz perona atrodas 3 cilvēki. Labajā, apakšējā stūrī fotogrāfa logo V. Upītis, Rīga-935.. Uz apakšmalas uzrakstīts Ogres stacija. La gare de l’Ogre. Lettonie. Station Ogre Fotopapīrs VEF. beigas.

Foto: Stacija Ogre

Līnijā Rīga–Daugavpils. Skats uz stacijas peronu un staciju. Labajā malā laikrakstu kiosks, blakus stacijas ēkai. Pirms kioska redzams soliņš un daļēji koks. Pie stacijas uz perona stāv divi cilvēki. Tālāk aiz stacijas ēkas redzami koku apstādījumi un ēka, kuru aizsedz koku vainagi. Labajā apakšējā stūrī zīmogs FOTOBROM RIGA. Apakšmalā uzraksts Ogres stacija. Foto atrauts no albuma lapas.

Foto: Stacija Ogre

Līnijā Rīga–Daugavpils. Skats uz peronu un staciju. Labajā malā laikrakstu kiosks LETA. Pie kioska sēž sieviete un vīrietis, sieviete lasa avīzi. Viena sieviete redzama pie kioska no mugurpuses. Pie stacijas ēkas stūra stāv vīrietis no mugurpuses ar velosipēdu. Tālāk pie stacijas durvīm redzamas trīs sievietes, ejot gar stacijas ēku. Pie sienas pieslietas stalažas uz kurām uzkāpis strādnieks. Uz stacijas fasādes uzraksts Ogre. Reversā pielīmēta pastmarka 6 santīmu vērtībā. Foto datējums: 1928.–1932. gads.

Foto: Stacija Ogre

Līnijā Rīga–Daugavpils. Skats uz peroniem un staciju, stacija OGRE. Priekšplānā divi sliežu ceļi un labais perons. Uz perona redzama nojume un divas sievietes pie atvērtām durvīm. Foto labajā malā aiz kokiem redzams kravas vilciena sastāvs. Pāri sliedēm stacijas ēka, ūdens pumpis un stumjamie ratiņi. Aiz stacijas ēkas kupli koki aug. Apakšmalā uzrakstīts Ogre.

Foto: Stacija Ogre

Līnijā Rīga–Daugavpils. Skats uz peroniem, staciju un sliežu ceļiem. Foto centrā perons ar pieciem kokiem. Uz perona redzama nojume un aka ar ūdens pumpi uz tās. Divas sievietes iet pa peronu. Zem nojumes tālumā redzami vēl divi cilvēki. Foto kreisā pusē daļēji redzams kravas vilciena sastāvs, kas bildēts ieslīpi no augšas. Foto labajā malā stacijas ēka un laikrakstu kiosks. Pie stacijas ēkas 5 sievietes, četras sēž, viena iet.

Foto: Pārbrauktuve Ogrē

Līnijā Rīga–Daugavpils. Kreisajā malā ūdenstornis, elektrības stabs un bagāžas stumjamie rati. Centrā dzelzceļu pārbrauktuve, koku aleja ar ceļu un uz ceļa stāv cilvēki. Pie ceļa kreisā pusē liela trīs stāvu māja ar torni. Aiz peroniem foto labā pusē stāv cilvēki. Foto apakšmalā uzraksts Ogre. Reversā zīmogs FOTOBROM RĪGA. Fotopapīrs Argenta.

Foto: Stacija Ogre

Līnijā Rīga–Daugavpils. Pasažieru ierašanās stacijā ar kravas automašīnu. Atvērtajā kravas nodalījumā un pie braucamrīka kopā trīspadsmit cilvēki- astoņas sievietes un pieci vīrieši. Aiz kravas auto liels koks un redzams kādas ēkas jumts. Tālumā braucošs tvaika vilciena sastāvs. Foto labajā, apakšējā stūrī uzraksts OGRES ST 23.IX.34

Foto: Stacija Ogre

Līnijā Rīga–Daugavpils. Skats uz koka nojumi no perona puses. Uz perona zem nojumes redzami soli. Uz sliežu ceļa viens divasu segtais kravas vagons. Aiz vagona daļēji redzams ūdens tornis. Aiz ūdenstorņa liela trīs stāvu ēka ar gaišu fasādi un torni. Tālumā stacijas ēka, kuru aizsedz lieli koki.

Foto: Stacija Ogre

Līnijā Rīga–Daugavpils. Redzama fasāde, kuru daļēji aizsedz koki, un pievedceļš pie stacijas. Ceļa kreisā pusē zālājs un koki, labajā pusē koki un tālumā koka ēka. Kreisajā, apakšējā stūrī uzraksts Ogre. Fotopapīrs Argenta. Reversā zīmogs FOTOBROM, RIGA.

Foto: Stacija Ogre

Līnijā Rīga–Daugavpils. Skats uz padomju periodā pārbūvēto stacijas ēku un peronu ziemā. Stacijas ēka ir gaišā krāsā, tās priekšpusē ir nojume ar kolonnām. Pie stacijas ēkas uz perona stāv cilvēki ziemas apģērbā. Starp peronu un sliežu ceļu redzamas sniega čupas.

Foto: Pieturas punkts Pārogre

Līnijā Rīga–Daugavpils. Skats uz peronu un pieturas punkta māju, kas darināta no koka ar dakstiņu jumtu. Ēka ir maza. Pie fasādes divi soliņi, uz viena sēž sieviete. Pretī ieejai ir kāpnes, kas ved uz sliežu ceļu. Katrā kāpņu malā aug neliels koks. Foto labajā, apakšējā stūrī fotogrāfa logo – V. UPĪTIS RĪGĀ 1934. Foto apakšmalā uzraksts – OGRE. Pārogres stacija. La gare de Parogre. Fotopapīrs Argenta.

Foto: Stacija Ciemupe

Līnijā Rīga–Daugavpils. Skats uz Ciemupes stacijas peronu un staciju. Uz perona stāv trīsdesmit viens cilvēks, pozējot fotogrāfam stacijas priekšā. Dažām sievietēm mugurā tautastērpi. Foto kreisā pusē petrolejas perona lāktenis ar pieslietām trepēm pie tā. Fotopapīrs VEF. beigas.

Foto: Stacija Ķegums

Līnijā Rīga–Daugavpils. Skats uz peronu, sliedēm un Ķeguma staciju ieslīpā sānskatā. Stacijas ēkas perona puse atrodas ēnā, blakus stacijai laikrakstu kiosks. Pie stacijas ēkas un kioska atrodas cilvēki. Tālāk aiz stacijas ēkas atrodas vēl cita neliela koka ēka. Apakšmalā uzraksts – STACIJA. Reversā vēstule, pastmarka norauta, uz zīmoga datums – 15.2.38. Fotopapīrs Argenta.

Foto: Stacija Ķegums

Līnijā Rīga–Daugavpils. Skats no sāniem uz nojumi – atvērto priekštelpu, tajā atrodas trīs cilvēki, redzami dekoratīvi nojumes griestu rotājumi, vāzes, priekšpuse rotāta ar Latvijas Republikas karogiem. Pa kreisi redzams sliežu ceļš un mežs. Fotopapīrs VEF.

Foto: Stacija Ķegums

Līnijā Rīga–Daugavpils. Stacijas fasāde no piebraucamā ceļa puses, skats ieslīpā pagriezienā. Ēka ir liela, divstāvu. Redzamas 3 ieejas. Stacijas priekšpusē pie nojumes divi cilvēki. Apakšmalā uzraksts – Ķeguma stacija, labajā, apakšējā stūrī logo – LETA 249. Fotopapīrs VEF.

Foto: Stacija Ķegums

Līnijā Rīga–Daugavpils. Skats uz staciju no perona puses, stacijas celtniecības laikā. Redzama vecā stacijas ēka kreisajā pusē ar izkārtni ar uzrakstu – Ķegums. Jaunbūvei 2. stāvā un 1. stāva labajā pusē vēl nav iestikloti logi, priekšpuses nojumes būvniecība – procesā. Foto kreisā pusē koka kiosks. Reversā teksts, fotopapīrs VEF.