Latest news

You are here

Museum objects

Collection types

Grid List
185 objects found

Cancel all filters
Shēma: Pārmijas pārveda normāla tipa sliedēm

Kopija uz brūngana papīra ar sliedēm un brusu iedalīšanu uz tām, mēriem un paskaidrojumiem latviešu valodā apakšējā daļā. Augšējā, kreisajā stūrī ar melnu tinti uzrakstīts "M 1:11" (pārmijas marka). Shēmas datējums: 20. gs. 30. gadi.

Shēma: Lāču pieturas punkta ierīkošanas skice

Ar zīmuli izzīmēta kopija uz caurspīdīga pauspapīra - skice ("Tek. No. 1372") ar pieturas punktu ar mēriem un paskaidrojumiem latviešu valodā. Shēma ar pelēku zīmuli, atsevišķi sliežu ceļš ar lillā zīmuli. Apakšējā daļā saskaņotāju 2 paraksti, no kuriem Ripke uzrakstīts ar melnu tinti. Shēmas datējums: 1929. gads.

Shēma: Dobeles un Saldus stacijas ūdens pumpētavas

Zilā zīmējuma kopija ar rasējumiem ar mēriem un paskaidrojumiem latviešu valodā ar virsrakstu augšdaļā: "Shēma: Dobeles un Saldus stacijas ūdens pumpētavas aizbīdņu sīkdaļas", mērogā 1:10. Atsevišķs zīmējums labajā pusē ar ūdens pumpētavu kopskatā, mērogā 1:50. Reversā pierakstīts ar zīmuli. Shēmas datējums: 1929. gads.

Shēma: Stacija Skrunda

Shēma nr. 10850 - kopija uz brūngana papīra ar mēriem un paskaidrojumiem krievu valodā. Zem sliežu shēmas -leģenda-apraksts - stacijas piemērotība armijas vajadzībām, ēku kvadratūras tabula un tabula ar situāciju ar ceļiem. Datējums: 20. gs. 50.-80. gadi.

Shēma: Stacijas Ērgļi, Čiekurkalns, Rīga u.c.

Shēma: Stacijas Ērgļi, Čiekurkalns, Rīga u.c. 19 shēmas vienā rullī - kopijas uz brūngana papīra ar mēriem un paskaidrojumiem krievu valodā. Ērgļi: shēma nr. 10320 - tabula ar ēku kvadratūru, leģenda-apraksts par stacijas piemērotību armijas vajadzībām un tabula ar situāciju ar ceļiem zem sliežu ceļu shēmas. Čiekurkalns: shēma nr. 10140. Cena: shēma nr. 10420 - tabula ar ēku kvadratūru, leģenda-apraksts par stacijas piemērotību armijas vajadzībām un tabula ar situāciju ar ceļiem zem sliežu ceļu shēmas. Carnikava: shēma nr. 10084 - tabula ar ēku kvadratūru, leģenda-apraksts par stacijas piemērotību armijas vajadzībām un tabula ar situāciju ar ceļiem zem sliežu ceļu shēmas. Torņakalns: shēma nr. 10450 - leģenda-apraksts par stacijas piemērotību armijas vajadzībām un tabula ar situāciju ar ceļiem zem sliežu ceļu shēmas. Taurupe: shēma nr. 10316 - tabula ar ēku kvadratūru, leģenda-apraksts par stacijas piemērotību armijas vajadzībām un tabula ar situāciju ar ceļiem zem sliežu ceļu shēmas. Suntaži: shēma nr. 10290 - tabula ar ēku kvadratūru, leģenda-apraksts par stacijas piemērotību armijas vajadzībām un tabula ar situāciju ar ceļiem zem sliežu ceļu shēmas. Strenči: shēma nr. 10250 - tabula ar ēku kvadratūru, leģenda-apraksts par stacijas piemērotību armijas vajadzībām un tabula ar situāciju ar ceļiem zem sliežu ceļu shēmas. Stiene: shēma nr. 10105 - tabula ar ēku kvadratūru, leģenda-apraksts par stacijas piemērotību armijas vajadzībām un tabula ar situāciju ar ceļiem zem sliežu ceļu shēmas. Sloka: shēma nr. 10520 - tabula ar ēku kvadratūru, leģenda-apraksts par stacijas piemērotību armijas vajadzībām un tabula ar situāciju ar ceļiem zem sliežu ceļu shēmas. Skrīveri: shēma nr. 10380 - tabula ar ēku kvadratūru, leģenda-apraksts par stacijas piemērotību armijas vajadzībām un tabula ar situāciju ar ceļiem zem sliežu ceļu shēmas. Saurieši - shēma nr. 10270 un Cekule (kopā savienotas) - nr. 10280 - tabulas ar ēku kvadratūru, leģendas-apraksti par staciju piemērotību armijas vajadzībām un tabulas ar situāciju ar ceļiem zem sliežu ceļu shēmām. Saulkrasti: shēma nr. 10100 - tabula ar ēku kvadratūru, leģenda-apraksts par stacijas piemērotību armijas vajadzībām un tabula ar situāciju ar ceļiem zem sliežu ceļu shēmas. Saule: shēma nr. 10252 - tabula ar ēku kvadratūru, leģenda-apraksts par stacijas piemērotību armijas vajadzībām un tabula ar situāciju ar ceļiem zem sliežu ceļu shēmas. Salaspils: shēma nr. 10340? - tabula ar ēku kvadratūru, leģenda-apraksts par stacijas piemērotību armijas vajadzībām un tabula ar situāciju ar ceļiem zem sliežu ceļu shēmas. Rūjiena: shēma nr. 10510 - tabula ar ēku kvadratūru, leģenda-apraksts par stacijas piemērotību armijas vajadzībām un tabula ar situāciju ar ceļiem zem sliežu ceļu shēmas. Rīga Preču: shēma nr. 10010 - leģenda-apraksts par stacijas piemērotību armijas vajadzībām, tabula ar ēku kvadratūru un tabula ar situāciju ar ceļiem labajā pusē shēmai. Rīga Preču II: shēma nr. 10260 - leģenda-apraksts par stacijas piemērotību armijas vajadzībām, tabula ar ēku kvadratūru zem sliežu ceļu shēmas, tabula ar situāciju ar ceļiem labajā pusē shēmai. Rīga un Vagonu parks: shēma nr. 10041 - izzīmētas: stacija Rīga Pasažieru, stacija Vagonu parks. Zem Rīga Pas. shēmas: leģenda-apraksts - stacijas piemērotība armijas vajadzībām, labajā pusē tabulas ar situāciju ar ceļiem, atsevišķai shēmai datējums: ap 1961. gadu. Datējums: 20. gs. 60.-80. gadi.

Shēma: Stacijas Stende, Priekule, Iecava u.c.

6 shēmas vienā rullī - kopijas uz brūngana papīra ar mēriem un paskaidrojumiem krievu valodā. Stende: shēma nr. 10810 - virs sliežu ceļu shēmas tabula ar ēku kvadratūru, zem shēmas: leģenda-apraksts par staciju piemērotību armijas vajadzībām un tabula ar situāciju ar ceļiem. Saldus: shēma nr. 11840 - virs sliežu ceļu shēmas tabula ar ēku kvadratūru, zem shēmas: leģenda-apraksts par staciju piemērotību armijas vajadzībām un tabula ar situāciju ar ceļiem. Priekule: shēma nr. 11900 - tabula ar ēku kvadratūru, leģenda-apraksts par staciju piemērotību armijas vajadzībām un tabula ar situāciju ar ceļiem zem sliežu ceļu shēmas. Iecava: shēma nr. 11670 - virs sliežu ceļu shēmas tabula ar ēku kvadratūru, zem shēmas: leģenda-apraksts par staciju piemērotību armijas vajadzībām un tabula ar situāciju ar ceļiem. Dobele: shēma nr. 11790 - virs sliežu ceļu shēmas tabula ar ēku kvadratūru, zem shēmas: leģenda-apraksts par staciju piemērotību armijas vajadzībām un tabula ar situāciju ar ceļiem. Brocēni: shēma nr. 11830 - virs sliežu ceļu shēmas tabula ar ēku kvadratūru, zem shēmas: leģenda-apraksts par staciju piemērotību armijas vajadzībām un tabula ar situāciju ar ceļiem. Datējums: 20. gs. 50.-80. gadi.

Shēma: Gardenes pieturas punkta teritorijas skice

Ar zīmuli izzīmēta skice uz gaišas kopā salīmētas lapas mērogā 1:1000 ar Gardenes pieturas punkta pagalmiem un piebraucamiem ceļiem, atsevišķi iestrīpotiem ar sarkanu zīmuli. Labajā, apakšējā stūrī ceļa meistara (CM-123) paraksts. Shēmas datējums: 20. gs. 30. gadi.

Shēma: Dobeles stacijas ēkas stāvi, 3 shēmas

Zilā zīmējuma kopija ar stacijas 1. stāvu un zilā zīmējuma kopija ar 2. stāvu, abas shēmas mērogā 1:200, zīmējusi M. Bušmane un kopija uz brūngana papīra ar stacijas ēkas 2. stāvu, visas kopijas salīmētas kopā uz papīra fragmenta - zilās kopijas priekšā, brūnā kopija aizmugurē. Reversā 2 kopijām pieraksti ar zīmuli. Shēmu datējums: 1935; 1936. gads.

Shēma: Stacija Carnikava

Shēma nr. 10084 - kopija uz brūngana papīra ar mēriem un paskaidrojumiem krievu valodā. Zem sliežu shēmas - tabula ar situāciju ar ceļiem; ēku kvadratūras tabula un leģenda-apraksts - stacijas piemērotība armijas vajadzībām. Datējums: 20. gs. 50.-80. gadi.

Shēma: Šķūnis un mēslu kaste Dobeles stacijā

Kopija nr. 8891 uz brūngana papīra ar stacijas pamatplānu ar malkas šķūņa un mēslu kastes novietošanas vietām, kas iezīmētas ar zaļu krāsu. Apakšējā, labajā stūrī ar zaļu zīmuli paraksts. Shēmas datējums: 20. gs. 30.-40. gadi.

Shēma: Novadgrāvis pie Dobeles stacijas ūdensvada

Zilā zīmējuma kopija ar novadgrāvi starp piketu 1+90.00 līdz 2+50.50 pie Dobeles stacijas ūdensvada spiedlīnijas. no mapes "Satiksmes ministrijas Latvijas valsts dzelzceļu Dobeles ūdenspumpētavas būves plāni un sarakstīšanās". Shēmas datējums: 20. gs. 20. gadi.

Shēma: Stacija Zasulauks

Shēma nr. 10470 - zilgana kopija uz gaiša papīra ar mēriem un paskaidrojumiem krievu valodā. Shēmas leģendā-aprakstā labajā, apakšējā stūrī stacijas piemērotība armijas vajadzībām, tabula ar situāciju ar ceļiem virs sliežu shēmas. Datējums: 20. gs. 50.-80. gadi.

Shēma: Stacijas Zālīte, Kursa, Līvbērze u.c.

Shēma: Stacijas Zālīte, Kursa, Līvbērze u.c. 61 shēma vienā rullī - kopijas uz brūngana papīra ar mēriem un paskaidrojumiem krievu valodā. Zālīte: shēma nr. 11680 - virs sliežu ceļu shēmas tabula ar ēku kvadratūru, zem shēmas: leģenda-apraksts par staciju piemērotību armijas vajadzībām un tabula ar situāciju ar ceļiem. Kursa: shēma nr. 10723 - virs sliežu ceļu shēmas tabula ar ēku kvadratūru, zem shēmas: leģenda-apraksts par staciju piemērotību armijas vajadzībām un tabula ar situāciju ar ceļiem. Līvbērze: shēma nr. 10860 - virs sliežu ceļu shēmas tabula ar situāciju ar ceļiem, zem shēmas: leģenda-apraksts par staciju piemērotību armijas vajadzībām un tabula ar ēku kvadratūru. Reņģe: shēma nr. 11770 - tabula ar ēku kvadratūru, leģenda-apraksts par staciju piemērotību armijas vajadzībām un tabula ar situāciju ar ceļiem zem sliežu ceļu shēmas. Rīva: shēma nr. 10730 - virs sliežu ceļu shēmas tabula ar situāciju ar ceļiem, zem shēmas: leģenda-apraksts par staciju piemērotību armijas vajadzībām un tabula ar ēku kvadratūru. Sēlpils: shēma nr. 11611 - virs sliežu ceļu shēmas tabula ar ēku kvadratūru, zem shēmas: leģenda-apraksts par staciju piemērotību armijas vajadzībām un tabula ar situāciju ar ceļiem. Taurkalns: shēma nr. 11640 - virs sliežu ceļu shēmas tabula ar ēku kvadratūru, zem shēmas: leģenda-apraksts par staciju piemērotību armijas vajadzībām un tabula ar situāciju ar ceļiem. Tore: shēma nr. 11695 - leģenda-apraksts par staciju piemērotību armijas vajadzībām un tabula ar situāciju ar ceļiem zem sliežu ceļu shēmas. Tukums I: shēma nr. 10841 - leģenda-apraksts par staciju piemērotību armijas vajadzībām un tabula ar situāciju ar ceļiem zem sliežu ceļu shēmas. Tukums II: shēma nr. 10840 - virs sliežu ceļu shēmas lapas kreisajā stūrī tabula ar ēku kvadratūru, zem shēmas: leģenda-apraksts par staciju piemērotību armijas vajadzībām un tabula ar situāciju ar ceļiem. Ugāle: shēma nr. 10790 - virs sliežu ceļu shēmas tabula ar situāciju ar ceļiem, zem shēmas: leģenda-apraksts par stacijas piemērotību armijas vajadzībām un tabula ar ēku kvadratūru. Užava: shēma nr. 10750 - virs sliežu ceļu shēmas tabula par situāciju ar ceļiem, zem shēmas: leģenda-apraksts par stacijas piemērotību armijas. Elkuzeme: shēma nr. 11901, pie numura krievu valodā "iekonservēta"- tabula ar ēku kvadratūru, leģenda-apraksts par stacijas piemērotību armijas vajadzībām un tabula ar situāciju ar ceļiem zem sliežu ceļu shēmas. Elkšķene: shēma nr. 11772 - virs sliežu ceļu shēmas tabula ar ēku kvadratūru, zem shēmas: leģenda-apraksts par stacijas piemērotību armijas vajadzībām un tabula ar situāciju ar ceļiem. Sece: shēma nr. 11620 - virs sliežu ceļu shēmas tabula ar ēku kvadratūru, zem shēmas: leģenda-apraksts par stacijas piemērotību armijas vajadzībām un tabula par situāciju ar ceļiem. Sieksāte: shēma nr. 11851, pie numura krievu valodā "iekonservēta"- leģenda-apraksts par stacijas piemērotību armijas vajadzībām un tabula ar situāciju ar ceļiem zem sliežu ceļu shēmas. Slampe: shēma nr. 10850 - virs sliežu ceļu shēmas tabula ar ēku kvadratūru, zem shēmas: leģenda-apraksts par stacijas piemērotību armijas vajadzībām un tabula ar situāciju ar ceļiem. Smārde: shēma nr. 10844 - virs sliežu ceļu shēmas tabula ar ēku kvadratūru, zem shēmas: leģenda-apraksts par stacijas piemērotību armijas vajadzībām un tabula ar situāciju ar ceļiem Skrunda: shēma nr. 11850 - tabula ar ēku kvadratūru, leģenda-apraksts p ar staciju piemērotību armijas vajadzībām un tabula ar situāciju ar ceļiem zem sliežu ceļu shēmas. Spāre: shēma nr. 10792 - virs sliežu ceļu shēmas tabula ar ēku kvadratūru, zem shēmas: leģenda-apraksts par stacijas piemērotību armijas vajadzībām un tabula ar situāciju ar ceļiem. Rudbārži: shēma nr. 11852 - tabula ar ēku kvadratūru, leģenda-apraksts par stacijas piemērotību armijas vajadzībām un tabula ar situāciju ar ceļiem zem sliežu ceļu shēmas. Sabile: shēma nr. 10820 - virs sliežu ceļu shēmas tabula ar pārmiju situāciju, zem shēmas: leģenda-apraksts par stacijas piemērotību armijas vajadzībām un tabula ar situāciju ar ceļiem. Paplaka - shēma nr. 11890 - tabula ar ēku kvadratūru, leģenda-apraksts par stacijas piemērotību armijas vajadzībām un tabula ar situāciju ar ceļiem zem sliežu ceļu shēmas. Platone - shēma nr. 11710 - tabula ar ēku kvadratūru, leģenda-apraksts par staciju piemērotību armijas vajadzībām un tabula ar situāciju ar ceļiem zem sliežu ceļu shēmas. Ploce - shēma nr. 10710 - virs sliežu ceļu shēmas tabula ar situāciju ar ceļiem, zem shēmas: leģenda-apraksts par stacijas piemērotību armijas vajadzībām un tabula ar ēku kvadratūru. Līči - shēma nr. 10793 - apraksts par stacijas piemērotību armijas vajadzībām un tabula ar situāciju ar ceļiem zem sliežu ceļu shēmas. Lutriņi - shēma nr. 11841, pie numura krievu valodā "iekonservēta" - leģenda-apraksts par stacijas piemērotību armijas vajadzībām un tabula ar situāciju ar ceļiem zem sliežu ceļu shēmas. Meitene - shēma nr. 11700 - virs sliežu ceļu shēmas tabula ar ēku kvadratūru, zem shēmas: leģenda-apraksts par stacijas piemērotību armijas vajadzībām un tabula ar situāciju ar ceļiem. Menta - shēma nr. 11632 - leģenda-apraksts par stacijas piemērotību armijas vajadzībām un tabula ar situāciju ar ceļiem zem sliežu ceļu shēmas. Misa - shēma nr. 11660 - tabula ar ēku kvadratūru, leģenda-apraksts par stacijas piemērotību armijas vajadzībām un tabula ar situāciju ar ceļiem zem sliežu ceļu shēmas. Lutriņi - shēma nr. 11841, pie numura krievu valodā "iekonservēta" - leģenda-apraksts par stacijas piemērotību armijas vajadzībām un tabula ar situāciju ar ceļiem zem sliežu ceļu shēmas. Lāčplēsis - shēma nr. 11641 - virs sliežu ceļu shēmas tabula ar ēku kvadratūru, zem shēmas: leģenda-apraksts par stacijas piemērotību armijas vajadzībām un tabula ar situāciju ar ceļiem. Ilmāja - shēma nr. 11860 - leģenda-apraksts par stacijas piemērotību armijas vajadzībām un tabula ar situāciju ar ceļiem zem sliežu ceļu shēmas. Josta - shēma nr. 11811 - leģenda-apraksts par stacijas piemērotību armijas vajadzībām un tabula ar situāciju ar ceļiem zem sliežu ceļu shēmas. Kalvene - shēma nr. 11860 - tabula ar ēku kvadratūru, leģenda-apraksts par stacijas piemērotību armijas vajadzībām un tabula ar situāciju ar ceļiem zem sliežu ceļu shēmas. Kandava - shēma nr. 10830 - virs sliežu ceļu shēmas tabula ar ēku kvadratūru, zem shēmas: leģenda-apraksts par stacijas piemērotību armijas vajadzībām un tabula ar situāciju ar ceļiem. Kapsēde - shēma nr. 11871, zem numura krievu valodā "iekonservēta" - virs sliežu ceļu shēmas tabula ar ēku kvadratūru, zem shēmas: leģenda-apraksts par stacijas piemērotību armijas vajadzībām un tabula ar situāciju ar ceļiem. Josta - shēma nr. 11811 - leģenda-apraksts par stacijas piemērotību armijas vajadzībām un tabula ar situāciju ar ceļiem zem sliežu ceļu shēmas. Krimūnas - shēma nr. 11741 - tabula ar ēku kvadratūru, leģenda-apraksts par stacijas piemērotību armijas vajadzībām un tabula ar situāciju ar ceļiem zem sliežu ceļu shēmas. Zvāre - shēma nr. 10832 - virs sliežu ceļu shēmas tabula ar situāciju ar ceļiem, zem shēmas: leģenda-apraksts par stacijas piemērotību armijas vajadzībām un tabula ar ēku kvadratūru. Zūras - shēma nr. 10752 - virs sliežu ceļu shēmas tabula ar ēku kvadratūru, zem shēmas: leģenda-apraksts par stacijas piemērotību armijas vajadzībām un tabula ar situāciju ar ceļiem. Dubeņi - shēma nr. 11876 - tabula ar ēku kvadratūru, leģenda-apraksts par stacijas piemērotību armijas vajadzībām un tabula ar situāciju ar ceļiem zem sliežu ceļu shēmas. Durbe - shēma nr. 11863, zem numura krievu valodā "iekonservēta" - leģenda-apraksts par stacijas piemērotību armijas vajadzībām un tabula ar situāciju ar ceļiem zem sliežu ceļu shēmas. Dimzas - shēma bez nr., zem nosaukuma krievu valodā vārds "iekonservēta" - leģenda-apraksts par stacijas piemērotību armijas vajadzībām un tabula ar situāciju ar ceļiem zem sliežu ceļu shēmas. Daudzeva - shēma nr. 11630 - virs sliežu ceļu shēmas tabula ar ēku kvadratūru, zem shēmas: leģenda-apraksts par stacijas piemērotību armijas vajadzībām un tabula ar situāciju ar ceļiem. Vaiņode - shēma nr. 11910 - tabula ar ēku kvadratūru, leģenda-apraksts par stacijas piemērotību armijas vajadzībām un tabula ar situāciju ar ceļiem zem sliežu ceļu shēmas. Vērgale - shēma nr. 10720 - virs sliežu ceļu shēmas tabula ar situāciju ar ceļiem, zem shēmas: leģenda-apraksts par stacijas piemērotību armijas vajadzībām un tabula ar ēku kvadratūru. Vecumnieki - shēma nr. 11650 - virs sliežu ceļu shēmas tabula ar situāciju ar ceļiem, zem shēmas: leģenda-apraksts par stacijas piemērotību armijas vajadzībām un tabula ar ēku kvadratūru. Gavieze - shēma nr. 11877 - virs sliežu ceļu shēmas tabula ar ēku kvadratūru, zem shēmas: leģenda-apraksts par stacijas piemērotību armijas vajadzībām un tabula ar situāciju ar ceļiem. Garoza: shēma nr. 11681 - virs sliežu ceļu shēmas tabula ar situāciju ar ceļiem, zem shēmas: leģenda-apraksts par stacijas piemērotību armijas vajadzībām un tabula ar ēku kvadratūru. Glūda: shēma nr. 11740 - virs sliežu ceļu shēmas tabula ar ēku kvadratūru, zem shēmas: leģenda-apraksts par stacijas piemērotību armijas vajadzībām un tabula ar situāciju ar ceļiem. Gardene: shēma nr. 11800 - leģenda-apraksts par stacijas piemērotību armijas vajadzībām un tabula ar situāciju ar ceļiem zem sliežu ceļu shēmas. Daugava: shēma nr. 11610 - virs sliežu ceļu shēmas tabula ar ēku kvadratūru, zem shēmas: leģenda-apraksts par stacijas piemērotību armijas vajadzībām un tabula ar situāciju ar ceļiem. Airīte: shēma bez numura - leģenda-apraksts par stacijas piemērotību armijas vajadzībām un tabula ar situāciju ar ceļiem zem sliežu ceļu shēmas. Ālande: shēma nr. 11875, pie numura krievu valodā "iekonservēta"- tabula ar ēku kvadratūru, leģenda-apraksts par stacijas piemērotību armijas vajadzībām un tabula ar situāciju ar ceļiem zem sliežu ceļu shēmas. Alsunga: shēma nr. 10740 - virs sliežu ceļu shēmas tabula ar ēku kvadratūru, zem shēmas: leģenda-apraksts par stacijas piemērotību armijas vajadzībām un tabula ar situāciju ar ceļiem. Apgulde: shēma nr. 11743 - tabula ar ēku kvadratūru, leģenda-apraksts par stacijas piemērotību armijas vajadzībām un tabula ar situāciju ar ceļiem zem sliežu ceļu shēmas. Auce: shēma nr. 11760 - tabula ar ēku kvadratūru, leģenda-apraksts par stacijas piemērotību armijas vajadzībām un tabula ar situāciju ar ceļiem zem sliežu ceļu shēmas. Bēne: shēma nr. 11750 - virs sliežu ceļu shēmas tabula ar ēku kvadratūru, zem shēmas: leģenda-apraksts par stacijas piemērotību armijas vajadzībām un tabula ar situāciju ar ceļiem. Biksti: shēma nr. 11810 - virs sliežu ceļu shēmas tabula ar ēku kvadratūru, zem shēmas: leģenda-apraksts par stacijas piemērotību armijas vajadzībām un tabula ar situāciju ar ceļiem. Blīdene: shēma nr. 11812 - tabula ar ēku kvadratūru, leģenda-apraksts par stacijas piemērotību armijas vajadzībām un tabula ar situāciju ar ceļiem zem sliežu ceļu shēmas. Datējums: 20. gs. 50.-80. gadi.

Shēma: Darbu posmi uz vienceļu un divceļu līnijām

Kopija uz brūngana papīra ar divām shēmām: "Paraugs vienceļu līnijām" un apakšā "Paraugs divceļu līnijām", kur abos uz kopijas ar sarkanas krāsas zīmuli atzīmēti atsevišķi posmi ar mēriem, kurā plānots vai arī veikts remonts, balastēšana vai tml. Shēma attiecas uz CM 123. Shēmas datējums: 20. gs. 30. gadi.

Shēma: Dobeles st. daudzpakāpju centrbēdzes sūknis

Zilā zīmējuma kopija ar rasējumiem ar mēriem un paskaidrojumiem vācu valodā ar virsrakstu augšdaļā: "Mehrstufige Kreiselpumpe Type ELG III/1-10 stufig". Shēmas datējums: 1930. gads.

Shēma: Stacija Jelgava

Kopija uz brūngana papīra ar mēriem un paskaidrojumiem krievu valodā. Vidusdaļā sliežu ceļu shēma; tabula- situācija ar ceļiem gan labajā, gan turpinājums labajā pusē; pa vidu apakšdaļā: tabula ar stacijas caurlaides un pārstrādes spēju, augšējā daļā: ēku kvadratūras tabula. Datējums: 20. gs. 50.-80. gadi.

Shēma: Saldus st. daudzpakāpju centrbēdzes sūknis

Zilā zīmējuma kopija ar rasējumiem ar mēriem un paskaidrojumiem vācu valodā ar virsrakstu augšdaļā: "Mehrstufige Kreiselpumpe Type ELG /…(nesalasāmi)". Shēmas datējums: 1930. gads.

Shēma: Stacija Tukums II

Shēma nr. 10840 - kopija uz brūngana papīra ar mēriem un paskaidrojumiem krievu valodā. Shēmas leģendā - aprakstā kreisajā, apakšējā stūrī stacijas piemērotība armijas vajadzībām, tabula ar situāciju ar ceļiem labajā, apakšējā stūrī; kreisajā, augšējā stūrī ēku kvadratūras tabula. Datējums: 20. gs. 50.-80. gadi.

Shēma: Stacija Jugla un Jumprava

2 shēmas vienā rullī - kopijas uz brūngana papīra ar mēriem un paskaidrojumiem krievu valodā. Jugla: shēma nr. 10150 - izzīmētas: stacija TEC-1, stacija Apmaiņas un stacija Jugla. Labajā pusē tabulas ar situāciju ar ceļiem stacijās Oškalni (Zemitāni), Čiekurkalns, Jugla. Aiz tām leģenda-apraksts par staciju piemērotību armijas vajadzībām. Jumprava: shēma nr. 10370, zem sliežu shēmas: situācija ar ceļiem, tabula ar ēku kvadratūru un leģenda-apraksts par stacijas piemērotību armijas vajadzībām. Datējums: 20. gs. 50.-80. gadi.

Shēma: Stacijas Bolderāja, Lode, Rīga-Krasta u.c.

37 shēmas vienā rullī - kopijas uz brūngana papīra ar mēriem un paskaidrojumiem krievu valodā. Bolderāja: shēma nr. 10490 - tabula ar situāciju ar ceļiem un tabula ar ēku kvadratūru kreisajā malā, leģenda-apraksts par stacijas piemērotību armijas vajadzībām labajā, apakšējā stūrī. Vietām izkrāsots ar zilu zīmuli. Valmiera: shēma nr. 10240 - tabula ar ēku kvadratūru, tabula ar situāciju ar ceļiem, leģenda-apraksts par stacijas piemērotību armijas vajadzībām zem sliežu ceļu shēmas. Zasulauks un Lāčupe: shēma nr. 10470 - virs sliežu ceļu shēmas tabula ar situāciju ar ceļiem, leģenda-apraksts par stacijas piemērotību armijas vajadzībām zem sliežu ceļu shēmas. Ziemeļblāzma: shēma nr. 10070 - tabula ar situāciju ar ceļiem, leģenda-apraksts par stacijas piemērotību armijas vajadzībām zem sliežu ceļu shēmas labajā, apakšējā stūrī. Ķegums: shēma nr. 10353 - tabula ar ēku kvadratūru, leģenda-apraksts par stacijas piemērotību armijas vajadzībām un tabula ar situāciju ar ceļiem zem sliežu ceļu shēmas. Ķeipene: shēma nr. 10300 - tabula ar ēku kvadratūru, leģenda-apraksts par stacijas piemērotību armijas vajadzībām un tabula ar situāciju ar ceļiem zem sliežu ceļu shēmas. Koknese: shēma nr. 10400 - tabula ar ēku kvadratūru, leģenda-apraksts par stacijas piemērotību armijas vajadzībām un tabula ar situāciju ar ceļiem zem sliežu ceļu shēmas. Krievupe: shēma nr. 10170 - tabula ar ēku kvadratūru, leģenda-apraksts par stacijas piemērotību armijas vajadzībām un tabula ar situāciju ar ceļiem zem sliežu ceļu shēmas. Limbaži: shēma nr. 10110 - tabula ar ēku kvadratūru, leģenda-apraksts par stacijas piemērotību armijas vajadzībām un tabula ar situāciju ar ceļiem zem sliežu ceļu shēmas. Mazsalaca: shēma nr. 10560 - leģenda-apraksts par stacijas piemērotību armijas vajadzībām un tabula ar situāciju ar ceļiem zem sliežu ceļu shēmas. Lode: shēma nr. 10230 - tabula ar ēku kvadratūru, leģenda-apraksts par stacijas piemērotību armijas vajadzībām un tabula ar situāciju ar ceļiem zem sliežu ceļu shēmas. Lugaži: shēma nr. 10253 - tabula ar ēku kvadratūru, leģenda-apraksts par stacijas piemērotību armijas vajadzībām un tabula ar situāciju ar ceļiem zem sliežu ceļu shēmas. Lilaste: shēma nr. 10590? - tabula ar ēku kvadratūru, leģenda-apraksts par stacijas piemērotību armijas vajadzībām un tabula ar situāciju ar ceļiem zem sliežu ceļu shēmas. Lielvārde: shēma nr. 10360 - tabula ar ēku kvadratūru, leģenda-apraksts par stacijas piemērotību armijas vajadzībām un tabula ar situāciju ar ceļiem zem sliežu ceļu shēmas. Ķemeri: shēma nr. 10522 - tabula ar ēku kvadratūru, leģenda-apraksts par stacijas piemērotību armijas vajadzībām un tabula ar situāciju ar ceļiem zem sliežu ceļu shēmas. Kangari: shēma nr. 10283 - tabula ar ēku kvadratūru, leģenda-apraksts par stacijas piemērotību armijas vajadzībām un tabula ar situāciju ar ceļiem zem sliežu ceļu shēmas. Iļģuciems: shēma nr. 11490? - leģenda-apraksts par stacijas piemērotību armijas vajadzībām un tabula ar situāciju ar ceļiem sliežu ceļu shēmai labajā pusē. Ieriķi: shēma nr. 15211 vidusdaļā, tabulas ar situāciju ar ceļiem kreisajā malā, leģenda-apraksts par stacijas piemērotību armijas labajā, apakšējā stūrī. Dubulti: shēma nr. 10510, zem tās tabula ar situāciju ar ceļiem. tabula ar ēku kvadratūru, leģenda-apraksts par stacijas piemērotību armijas vajadzībām. Vecāķi: shēma nr. 10080 - tabula ar ēku kvadratūru, leģenda-apraksts par stacijas piemērotību armijas vajadzībām un tabula ar situāciju ar ceļiem zem sliežu ceļu shēmas. Brenguļi: shēma nr. 10241 - tabula ar ēku kvadratūru, leģenda-apraksts par stacijas piemērotību armijas vajadzībām un tabula ar situāciju ar ceļiem zem sliežu ceļu shēmas. Baloži: shēma nr. 10440? - tabula ar ēku kvadratūru, leģenda-apraksts par stacijas piemērotību armijas vajadzībām un tabula ar situāciju ar ceļiem zem sliežu ceļu shēmas. Bāle: shēma nr. 10231? - leģenda-apraksts par stacijas piemērotību armijas vajadzībām un tabula ar situāciju ar ceļiem zem sliežu ceļu shēmas. Āraiši: shēma nr. 10212 - tabula ar ēku kvadratūru, leģenda-apraksts par stacijas piemērotību armijas vajadzībām un tabula ar situāciju ar ceļiem zem sliežu ceļu shēmas. Augšciems: shēma nr. 10285 - leģenda-apraksts par stacijas piemērotību armijas vajadzībām un tabula ar situāciju ar ceļiem zem sliežu ceļu shēmas. Aloja: shēma nr. 10150 - leģenda-apraksts par stacijas piemērotību armijas vajadzībām un tabula ar situāciju ar ceļiem zem sliežu ceļu shēmas. Alotene: shēma nr. 10401 - tabula ar ēku kvadratūru, leģenda-apraksts par stacijas piemērotību armijas vajadzībām un tabula ar situāciju ar ceļiem zem sliežu ceļu shēmas. Aizkraukle: shēma nr. 10390 - tabula ar ēku kvadratūru, leģenda-apraksts par stacijas piemērotību armijas vajadzībām un tabula ar situāciju ar ceļiem zem sliežu ceļu shēmas. Sarkandaugava - shēma nr. 10050 un Mangaļi (kopā savienotas) - nr. 10060 - tabulas ar situāciju ar ceļiem un leģendas-apraksti par stacijas piemērotību armijas vajadzībām labajā malā. Ogre: shēma nr. 10350? - tabula ar ēku kvadratūru, leģenda-apraksts par stacijas piemērotību armijas vajadzībām un tabula ar situāciju ar ceļiem zem sliežu ceļu shēmas. Olaine: shēma nr. 10430 - vidusdaļā sliežu ceļu shēma, leģenda-apraksts par stacijas piemērotību armijas vajadzībām labajā pusē un tabula ar situāciju ar ceļiem kreisajā pusē. Oškalni (Zemitāni): shēma nr. 10040 bez leģendas un tabulām. Priedaine: shēma nr. 10500 - tabula ar ēku kvadratūru, leģenda-apraksts par stacijas piemērotību armijas vajadzībām un tabula ar situāciju ar ceļiem zem sliežu ceļu shēmas. Puikule: shēma nr. 10120 - tabula ar situāciju ar ceļiem un leģenda-apraksts par stacijas piemērotību armijas vajadzībām zem sliežu ceļu shēmas. 98. km izmaiņas punkts (Jāņmuiža): shēma nr. 10221 - tabula ar situāciju ar ceļiem un leģenda-apraksts par stacijas piemērotību armijas vajadzībām zem sliežu ceļu shēmas. Rīga-Krasta: shēma nr. 10020 - tabula ar situāciju ar piebraucamajiem ceļiem, tabula ar ēku kvadratūru, leģenda-apraksts par stacijas piemērotību armijas vajadzībām zem sliežu ceļu shēmas, labajā malā: tabula ar situāciju ar ceļiem. Datējums: 20. gs. 50.-80. gadi.

Shēma: Stacijas Ventspils un Liepāja

3 shēmas vienā rullī - kopijas uz brūngana papīra ar mēriem un paskaidrojumiem krievu valodā. Liepāja: shēma bez numura - augšdaļā, labajā pusē tabula ar ēku kvadratūru, apakšdaļā, labajā malā tabula ar situāciju ar ceļiem, apakšdaļā, kreisajā stūrī: tabula ar stacijas caurlaides un pārstrādes spēju. Ventspils: shēma bez numura, brīvajos laukumos 9 tabulas ar dažādu stacijas parku caurlaides un pārstrādes spēju; kreisajā, apakšējā stūrī 1 tabula ar ēku kvadratūru; apakšējā, labajā stūrī 1 tabula ar vispārīgo stacijas un stacijas piebraucamo ceļu situāciju. Liepāja: shēma bez numura - augšdaļā, labajā pusē tabula ar ēku kvadratūru, apakšdaļā, labajā malā tabula ar situāciju ar ceļiem, apakšdaļā, kreisajā stūrī: tabula ar stacijas caurlaides un pārstrādes spēju. Datējums: 20. gs. 60.-80. gadi.

Shēma: Sliežu ceļu plāns Rīgas Zvejas ostai

Lillā kopija uz brūngana papīra ar mēriem un paskaidrojumiem krievu valodā. Sliežu ceļu shēma ar nosaukumu augšpusē krievu valodā "Rīgas Jūras Zvejas ostas piebraucamo dzelzceļu plāns", norādes uz Vecāķu, Rīgas stacijām. Redzama sliežu pārbrauktuve Atlantijas ielai. Datējums: 20. gs. 50.-80. gadi.

Shēma: Piebraucamie ceļi stacijai Bolderāja

Lillā kopija uz brūngana papīra ar mēriem un paskaidrojumiem krievu valodā. Sliežu ceļu shēma ar nosaukumu augšpusē krievu valodā "Stacijas Bolderāja piebraucamo ceļu plāns", norādes uz rūpnīcām, Rīgas stacijas virzienu. Datējums: 20. gs. 50.-80. gadi.

Shēma: Stacija Dubulti

Kopija uz brūngana papīra ar mēriem un paskaidrojumiem krievu valodā. Sliežu ceļu shēma nr. 10510, zem tās tabula ar situāciju ar ceļiem. tabula ar ēku kvadratūru, leģenda-apraksts par stacijas piemērotību armijas vajadzībām. Datējums: 20. gs. 50.-80. gadi.

Shēma: Piebraucamie ceļi Šķirotavai, st. Apmaiņas

Shēma: Piebraucamie ceļi Šķirotavai, st. Apmaiņas 2 shēmas uz vienas lapas - lillā kopijas uz brūngana papīra ar mēriem un paskaidrojumiem krievu valodā. Piebraucamie ceļi stacijai Šķirotava: iezīmētas norādes uz Rīgas staciju, Šķirotavas staciju, Krustpils līniju. Stacija Apmaiņas (krieviski Obmennaja) starp TEC un staciju Jugla. Datējums: 20. gs. 50.-80. gadi.

Iespieddarbs: Instrukcija-tabula par sliedēm

Zilā zīmējuma kopija ar tabulu par sliežu samēriem, nosaukumu maiņu utt. Tabulai ir 34 rindas un 11 kolonnas ar dažādiem raksturlielumiem un mēriem. Teksts latviešu valodā. Apakšā, labajā stūrī zīmogs: "VIII. Ceļu iecirkņa priekšnieks". Augšējā, labajā stūrī ar sarkanu zīmuli uzrakstīts "CM 84". Reversā veidlapa pamatnei. Shēmas datējums: ap 1936.-1945. gadu.

Karte: Latvijas dzelzceļu karte 1935

Karte: Latvijas dzelzceļu karte 1935. Sastādījis Latvijas dzelzceļu Tehniskās direkcijas pārzinis Hugo Ērmanis. Kartes datējums: 1935. gads.

Karte: Vācijas dzelzceļa karte 1943

Karte: Vācijas dzelzceļa karte 1943. Vācijas dzelzceļu satiksmes direkcijas dzelzceļu karte vācu un latviešu valodā – Latvijas, Igaunijas un Lietuvas teritorija. Augšējā, kreisajā stūrī virsraksts "Bezirksnummerkarte der RVD. RIGA." Kartes datējums: 1943. gada 1. marts.

Shēma: Eiropas dzelzceļu robežpārejas 1937

Shēma: Eiropas dzelzceļu robežpārejas 1937. Eiropas dzelzceļu robežpāreju shēma. Iespiesta Valsts dzelzceļu tipogrāfijā. Shēmā ir attēlotas robežstacijas (melnā krāsā), pārejas stacijas (sarkanā krāsā), valstu robežas (starp divām pārejas stacijām). Zaļganā krāsā ir attēlotas jūras. Valstu nosaukumi ir rakstīti divās valodās. Stacijas ir oriģinālvalodā ar latīņu burtiem. Shēmas datējums: 1937. gads.

Karte: Latvijas dzelzceļu karte 1928

Karte: Latvijas dzelzceļu karte 1928. Krāsaina, vienpusēja karte. Sastādījis un zīmējis K. Briedis 1928. g. Latvijas Dzelzceļu Virsvaldes Tehniskās Direkcijas izdevums. Kartes kreisā augšējā stūrī uzraksts – "S. M. LATVIJAS DZELZCEĻU KARTE. / CARTE DES CHEMINS DE FER DE/ /LETTONIE/". Mērogs: 1: 600,000. Kartes labajā augšējā stūrī norādīti dzelzceļu garumi atbilstoši sliežu ceļu platumam, kā arī dzelzceļu kopējais garums 1928. gadā. Kartes apakšējā daļā norādīti apzīmējumi. Tāpat kartes apakšējajā daļā noradītas Ventspils, Tukuma, Jelgavas, Liepājas, Rīgas, Daugavpils, Rēzeknes, Valkas, Vecgulbenes un Krustpils dzelzceļu mezglu shēmas. Kartes datējums: 1928. gads.