Latest news

You are here

Museum objects

Collection types

Grid List
185 objects found

Cancel all filters
Shēma: Jelgavas–Reņģes līnijas pārbrauktuve

Zilā zīmējuma kopija - Jelgavas-Reņģes līnijas 59 km piketa 9+78 pārbrauktuves barjeru, atveramo ierīču, vadu un sarga būdas novietošanas shēma, 2. variants - shēma ar Jelgavas šosejas, grāvja, piebraucamā ceļa un sliežu ceļu novietojumiem, mēriem un paskaidrojumiem latviešu valodā. Uz shēmas apakšējā daļā, labajā pusē datējums un 2 paraksti: Ripke un Hollanders, kreisajā, apakšējā stūrī: "Zīmējis: V. Skujiņš." Shēmas datējums: 1934. gads.

Shēma: Atsavinājums uz Glūdas–Liepājas līnijas

Zilā zīmējuma kopija - nepieciešamais papildu atsavinājums uz Glūdas-Liepājas līnijas starp 143. piketu līdz 150+50. piketam - garenprofils, kreisajā malā atzīmēts "Saldus", labajā - "Glūda". Uz shēmas atzīmes ar violetu tinti, apakšējā daļā datējums un 2 paraksti. Shēmas datējums: 1930. gads.

Shēma: Gardenes pieturas uzgaidāmā telpa

Zilā zīmējuma kopija mērogā 1:2000 ar pasažieru uzgaidāmās telpas novietošanas vietu, kreisajā pusē Biksti, labajā Josta (pieturas punkti), augšdaļā A. Rodes paraksts un datējums 17. oktobrī 30. (gads), apakšā 5 paraksti: Paegle, Garsels, Lamberts, Šneiders, Dravnieks. Augšējā, labajā stūrī zīmogs ar ierakstītu datumu un plāna numuru (?) 8632. Reversā ar tinti uzrakstīta ziņa ar parakstiem par plāna saturu. Shēmas datējums: 1930. gads.

Shēma: Semaforu vietas Glūdas stacijas rajonā

Zilā zīmējuma kopija nr. 1569 – izkopējums no Jelgavas-Reņģes līnijas garenprofila Glūdas stacijas rajonā ar semaforu veco un jauno vietu uzrādīšanu. Augšdaļā Latvijas Dzelzceļu galvenā direktora K. Bļodnieka apstiprinājums, apakšējā daļā vairāki paraksti. Uz shēmas atzīmes ar violetu tinti. Shēmas datējums: 1934. gads.

Shēma: Dobeles stacijas pasažieru platforma

Zilā zīmējuma kopija nr. 8607 – izkopējums no Dobeles stacijas pamatplāna ar uzrādītu izbūvējamo pasažieru platformu. Augšdaļā, kreisajā pusē Latvijas Dzelzceļu galvenā direktora v. i. Spriņģa apstiprinājums, apakšējā daļā vairāki paraksti, veikti ar tinti: Garsels, Tūters, Paegle, Lamberts, Dravnieks. Uz shēmas atzīmes ar violetu tinti. Shēmas datējums: 1930. gads.

Shēma: Semaforu vietas Glūdas stacijas rajonā

Zilā zīmējuma kopija nr. 1568 – izkopējums no Jelgavas-Dobeles-Liepājas līnijas garenprofila Glūdas stacijas rajonā ar semaforu veco un jauno vietu uzrādīšanu. Augšdaļā Latvijas Dzelzceļu galvenā direktora K. Bļodnieka apstiprinājums, apakšējā daļā vairāki paraksti. Uz shēmas atzīmes ar violetu tinti. Reversā ar zīmuli uzraksts CM 123. Shēmas datējums: 1934. gads.

Shēma: Braucamais ceļš starp Šķībes–Auru pagastu

Zilā zīmējuma kopija mērogā 1:2000 – skice-plāns ar pieprasīto braucamo ceļu no Šķībes un Auru pagasta lauksaimnieka, ar mēriem un piezīmēm latviešu valodā. Uz shēmas atzīmes ar violetu tinti. Apakšējā, labajā stūrī 2 paraksti. Reversā piezīmes ar zīmuli. Shēmas datējums: 20. gs. 30. gadi.

Shēma: Strupceļu atbalsti ar balasta apbērumu

Zilā zīmējuma kopija ar rasējumiem mērogā 1:20 ar 1. strupceļu atbalstiem parku un manevru ceļiem, 2. pasažieru vilcienu pieņemšanas ceļiem (gala stacijās) un aizsargu strupceļiem, 3. pasažieru vilcienu pieņemšanas ceļiem (gala stacijās), paskaidrojumi latviešu valodā. Kreisajā, augšējā stūrī paraksts, apakšējā līnijā 6 saskaņotāju paraksti. Shēmas datējums: 1938. gads.

Shēma: Cukurbiešu kraujrampa Dobeles stacijā

Zilā zīmējuma kopija nr. 12920 ar novietnes būves plānu mērogā 1:500 un griezumu A-B mērogā 1:5 ar mēriem un paskaidrojumiem latviešu valodā. Uz shēmas rampa izzīmēta ar roku ar sarkanu tinti. Augšējā, kreisajā stūrī paraksts. Augšējā, labajā stūrī zīmogs ar ierakstītu tekstu. Apakšējā joslā saskaņotāju 7 paraksti. Shēmas datējums: 1940. gads.

Shēma: Jelgavas–Reņģes līnijas 59 km pārbauktuve

Zilā zīmējuma kopija ar Jelgavas-Reņģes līnijas 59 kilometra piketa 9+78 pārbrauktuves barjeru, atveramo ierīču, vadu un sarga būdas novietošanas shēmu – variantiem A un B, kas atzīmēts lapā ar violetu tinti. Augšējā, kreisajā stūrī ar zīmuli atzīmēts CM 123, apakšējā, labajā stūrī paraksti: Ripke un Hollanders. Shēmas datējums: 1934. gads.

Shēma: Pakalne–Dobele–Šķībe–Glūda garenprofils

Zilā zīmējuma kopija nr. 1157 ar līnijas Liepāja–Glūda posmu – garenprofila shēmu un zīmējumiem, un pierakstiem latviešu valodā, veiktiem ar melnu tinti. Apakšējā daļā 2 paraksti. Shēmas datējums: 1928. gads.

Shēma: Petrolejas noliktava pie Dobeles stacijas

Zilā zīmējuma kopija – petrolejas noliktavas pie Dobeles stacijas projekts ar Dobeles stacijas situācijas plānu mērogā 1:2000 un apakšzemes rezervuāra ar vadu caurulēm (25 t tilpuma) plānu mērogā 1:100 ar mēriem un paskaidrojumiem latviešu valodā. Uz kopijas veiktas piezīmes un papildinājumi ar violetu tinti un zīmuli. Apakšā paraksts. Shēmas datējums: ap 1929. gadu.

Shēma: Mucu pildīšanas ēkas projekts

Zilā zīmējuma kopija ar priekšskatu, sānskatu (griezumu AB) un virsskatu (plānu) mērogā 1:50 ar mēriem un paskaidrojumiem latviešu valodā. Augšējā, kreisajā stūrī Dzelzceļu tehniskā direktora Paegles apst iprinājums ar parakstu. Apakšējā joslā 3 paraksti. Uz kopijas ar sarkanu zīmuli iekrāsoti ēku pamati. Shēmas datējums: 1929. gads.

Shēma: Stādāmo koku novietošana Dobeles stacijā

Zilā zīmējuma kopija ar 1936. gada pavasara mežu dienās stādāmo kociņu novietošanu Dobeles stacijā, ar atzīmētiem jau iestādītiem kokiem un iestādāmiem pavasarī kokiem stacijas teritorijā ar paskaidrojumiem latviešu valodā. Apakšējā joslā 7 paraksti. Shēmas datējums: 1936. gads.

Shēma: Dobeles stacijas uzrakstu uzstādīšana

Zilā zīmējuma kopija ar plānu, kurā ar diviem sarkaniem krustiņiem atzīmētas uzstādīšanas vietas stacijas teritorijā. Shēma komplektā kopā ar LDzVM krājuma priekšmetu LDzM 6444. Shēmas datējums: 20. gs. 30. gadi.

Shēma: Glūda–Liepāja pārlabotais garenprofils

Kopija uz brūngana papīra ar līnijas garenprofilu. Reversā ar zīmuli uzrakstīts "Bm Dobele". Shēmas datējums: 20. gs. 30. gadi.

Shēma: Dobeles stacijas pamatplāns, 1943

Kopija uz zaļgani pelēcīga papīra ar izkopējumu no Dobeles stacijas teritorijas pamatplāna, uzrādot laukumu labības centrāles vajadzībām. Šim tekstam tulkojums vācu valodā apakšā. Mērogā 1:2000. Ar pelēku un sarkanu zīmuli veikti papildinājumi. Apakšdaļā 2 paraksti. Reversā zīmogs ar tekstu krievu valodā. Shēmas datējums: 1943. gads.

Shēma: Jaunpils–Bērzaine pārbrauktuves redzamība

Zilā zīmējuma kopija ar 110 kilometra 8. piketa + 10 metra pārbrauktuves redzamību posmā Jaunpils-Bērzaine ar zīmējumu, kurā ar roku iezīmētas melnas un violetas atzīmes un zem zīmējuma tabula ar Brīdinājuma krustiem. Apstiprinājis CM201 Bērziņš. Reversā ar zīmuli pieraksts. Shēmas datējums: 1934. gads.

Shēma: Kilometru rādītāja tipa zīmējums

Zilā zīmējuma kopija ar staba un rādītāja rasējumu mērogā 1:10, ar mēriem un piezīmēm latviešu valodā. Uz staba kilometra atzīme 138 / 139. Pretskats un virsskats. Zem zīmējuma apakšējā daļā 5 paraksti: K. Timuška, A. Lauberts, Ermans un 2 nesalasāmi. Shēmas datējums: 1930. gads.

Shēma: Pretsliedes izgriezuma izveidojums

Zilā zīmējuma kopija ar pretsliedes izgriezuma izveidojumu sliežu savienojumos uz pārbrauktuvēm, mērogā 1:2, ar mēriem un piezīmēm latviešu valodā. Apakšdaļā paraksti: Leimanis, Lācis. Shēmas datējums: 20. gs. 20.-30. gadi

Shēma: Dobeles stacijas plāns ar šķūņa vietu

Kopija ("Zīm. No. 9311") uz brūngana papīra - "Izkopējums no Dobeles stacijas plāna ar proj. a/s "Apekol" šķūnīša atrašanās vietas uzrādīšanu", mērogā 1:2000, ar parakstiem, apstiprinājumiem rakstītiem a r melnu tinti. Šķūņa atrašanās vieta atzīmēta ar sarkanu un zaļu krāsu, veiktas atzīmes arī ar zīmuli. Shēmu apstiprinājis Spriņģis. Reversā ar sarkanu zīmuli teksts. Shēmas datējums: 1932. gads.

Shēma: Margas pārbrauktuvēm no L ceļu sliedēm

Kopija ("Tek. No. 1495") uz brūngana papīra ar 4 skatiem un piezīmēm latviešu valodā. Apakšējā, labajā stūrī 2 paraksti. Reversā ar zilu zīmuli uzraksts "CM-123". Shēmas datējums: 1932. gads.

Shēma: Gardenes pieturas punkta ceļu profili

Uz vienpusēja caurspīdīga pauspapīra ar roku zīmēta shēma ar Gardenes pieturas punkta apbraucamā un piebraucamo ceļu ierīkošanas zemes un balasta darbu profiliem. Zīmēts ar sarkanu un pelēku zīmuli, reversā ar lillā zīmuli atzīme "CM 123". Shēmas datējums: 20. gs. 30. gadi.

Shēma: Dobeles stacijas plāns ar malkas šķūni

Kopija uz brūngana papīra ar stacijas plānu un atsevišķu, ar roku izzīmētu melnu un zaļu atzīmi - projektējamo malkas šķūni. Apakšējā daļā saskaņojuma paraksti. Shēmas datējums: ap 1932. gadu.

Shēma: Dobeles stacijas ēkas plāns, 1936

Kopija uz brūngana papīra ar 1. stāva rasējumu, mērogā 1:200, ar mēriem un paskaidrojumiem latviešu valodā. Apakšējā daļā sīka norāde "arch. M. Bušmane", ar zīmuli uzrakstīts "/ J. Vasks / 28". Reversā uzspiesti 3 vienādi melni zīmogi krievu valodā. Shēmas datējums: 1936. gads.

Shēma: Grāvja tīrīšana Glūdā – diagramma 1938

Uz brūngana rūtiņu rasējamā papīra diagramma, kas zīmēta ar roku un attēlo grāvja tīrīšanu Glūdā dzelzceļa vajadzībām, mērogi: augstumam 1:10, garumam 1:500. Apakšējā daļā rakstīts: "Uzm. un zīm. brig. E. Grantiņš". Reversā veikti aprēķini ar zīmuli. Shēmas datējums: 1938. gads.

Shēma: Pārbrauktuve un redzamības aprēķins, 1931

Kopija uz brūngana papīra ar 1 zīmējumu un 2 tabulām aprēķiniem par redzamību uz pārbrauktuves un brīdinājuma krusta novietojumu. Apakšējā, labajā stūrī 2 paraksti. Reversā veikti pieraksti ar zīmuli. Shēmas datējums: 1931. gads.

Shēma: Pārbrauktuves barjeras krāsošanas paraugs

Kopija uz brūngana papīra ar paraugzīmējumu mērogā 1:20, iekrāsota ar sarkanu zīmuli krāsojuma vieta, labajā pusē paskaidrojums. Apakšējā daļā uzspiests lillā zīmogs "Ar oriģinālu saskan" un paraksts "K. Lindenbergs". Shēmas datējums: 1936. gads.

Shēma: Lāču pieturas punkta šķērsprofili

Kopija ("Tek. No. 1470") uz brūngana papīra ar 5 profila zīmējumiem un 1 plānu mērogā 1:2000, kopija labota/ papildināta ar melnas un zaļas tintes atzīmēm un paskaidrojumiem latviešu valodā. Labajā, apakšējā stūrī 4 saskaņotāju paraksti. Reversā ar tinti rakstīta ziņa Nr. 6682 ar zīmogu un parakstiem. Shēmas datējums: 1931. gads.

Shēma: Dobeles stacijas malkas šķūņa novietojums

Ar zīmuli izzīmēta kopija uz caurspīdīga pauspapīra ar nosaukumu augšdaļā "Izkopējums no Lejas ielas izbūves proj. Dobeles stac. uzrādot pārvietojamā malkas šķ. novietni". Shēma ar pelēku zīmuli, malkas šķūnis - ar sarkanu. Apakšējā, labajā stūrī 2 paraksti. Shēmas datējums: 20. gs. 30. gadi.