Latest news

You are here

Kolekciju priekšmeti

Collection types

Grid List
Atrasti 1043 priekšmeti

Cancel all filters
Foto: Daugavpils dzelzceļa skolas audzēkņi

Daugavpils dzelzceļa skolas audzēkņi. Daugavpils valsts dzelzceļu tehniskās skolas audzēkņi mācību stundā. Foto datējums – 1930. gada aprīlis.

Foto: T.Melderis ar ģimeni dzc.kazarmā, Tukums

Nosaukums: Foto: Teodors Melderis ar ģimeni dzelzceļnieku kazarmā (iekšskats). Tukumā, 1909.g. Vieta: Tukums

Foto: Jelgavas dzelzceļnieki ar ģim. Jelgavas st.

Nosaukums: Foto: jelgavas dzelzceļnieki ar ģimenēm Jelgavas stacijā. 1925.gada 23.aprīlī. Stāv 2. no kreisās: dzelzceļu būvinženieris Oskars Pētersons (cēlis Jelgavas dzelzceļa slimnīcu). Sēž 2. no labās Anita Anna Pētersone ar dēlu Oļģertu (viņa 2. dzimšanas dienā) Vieta: Jelgava

Foto: Liepājas-Glūdas dzc. atklāšana, 1929.g.

Nosaukums: Foto: Liepājas - Glūdas dzelzceļa atklāšana. No labās: 2.-valsts prezidents G.Zemgals, 3.-dzelzceļu galvenais direktors A.Rode. 1929.gada 26.septembrī. Foto: G.Sperliņ Saldū Vieta:

Foto: Rugāju stacijā pēc vagonu iekraušanas, 1931.

Nosaukums: Foto: Rugāju stacijā pēc vagonu iekraušanas. No kreisās: 3.rajona desmitnieks Putnis, uzņēmējs J.Voits, pārmijnieks Pīrags. 1931.gada 16.oktobrī Vieta: st.Rugāji

Foto:J.T.Beķeris un K.Vilmanis ar ģim., konduktori

Nosaukums: Foto: Jānis Teodors Beķeris (no labās) un Kristaps Vilmanis ar ģimenēm. Ap 1926.gadu. Konduktori Liepājas - Aizputes dzelzceļā. Vieta:

Foto: V.Zariņš ar darba biedriem Rīgas Krasta st.

Nosaukums: Foto: Voldemārs Zariņš (1. no kreisās) ar darba biedriem pie vilciena Rīgas Krasta stacijā. 1939.g. Vieta: st.Rīga Krasta

Foto: Ieriķu st. darbinieki pie pagaidu ēkas

Nosaukums: Foto: Ieriķu stacijas darbinieki pie mazās, pagaidu stacijas ēkas. Ap 1945.-47.g. V.Zariņš - stāv 4. no labās. Vieta: st.Ieriķi

Foto: Lokomotīves vadītājs Dūms un Gailītis,Ct-315

Nosaukums: Foto: Lokomotīves vadītājs (Jelgavas depo) Jānis Dūms un palīgs Gailītis Ct-315 kabīnē. 1936.g. Vieta:

Foto: Virskundoktors Jānis Veicēns ar ģim. 1935.g.

Nosaukums: Foto: Virskonduktors Jānis Veicēns ar sievu un meitu. Ap 1935.g. Vieta:

Foto: Rīgas Krasta st. kalpotāji un lok. brigāde

Nosaukums: Foto: Rīgas Krasta stacijas kalpotāji un lokomotīves brigāde pie lokomotīves Pk Rīgas Krasta stacijā. Ap 1933.gadu. No labās: 2.-Voldemārs Zariņš Vieta: st.Rīgas Krasta

Foto:Jelgavas depo lok. vadītājs K.Sūna ar līgavu

Nosaukums: Foto: Jelgavas depo lokomotīves vadītājs Kārlis Sūna ar līgavu kāzu dienā. Ap 1930.gadu. Foto: "Daile" Jelgavā, Akadēmijas ielā 10. Vieta: Jelgava

Foto:Jelgavas stacijas priekšnieka palīgs V.Lācis

Nosaukums: Foto: Jelgavas stacijas priekšnieka palīgs Voldemārs Lācis (formas tērpā) un nezināma persona. ~1939.g. Vieta: st.Jelgava

Foto: Lokomotīves brigāde pie lok. Jelgavas st.

Nosaukums: Foto: Lokomotīves brigāde pie lokomotīves Jelgavas stacijā. ~ 1941.g. Vieta: st.Jelgava

Foto: XIV st. pr-ka palīgu kursu izlaidums. Rīgā

Nosaukums: Foto: XIV stacijas priekšnieku palīgu kursu izlaidums. Rīgā, Dzelzceļu virsvaldē 1931.g. 16.maijā. 1.rindā no kreisās: 7. Ekspluatācijas direktora vietn. Jēkabs Kļaviņš, 8. Ekspluatācijas direktors R.Garselis. Vieta: Rīga

Foto: LU Mehānikas fakultātes studenti, nodarbībā

Nosaukums: Foto: Latvijas Universitātes Mehānikas fakultātes studenti praktiskajās nodarbībās labarotorijā. Ap 1930-to gadu. Eduards Neimanis - pašā augšā. Foto: K.Rake Rīgā Vieta: Rīga

Foto: Auto-tanku pulka karavīri. 1934./35.g.

Nosaukums: Foto: Auto-tanku pulka karavīri. 1934./35.g. Stāv: 1.no labās Eduards Neimanis Vieta:

Foto:E.Neimanis ar Mašīnu dir.Tehniskās d.kolēģiem

Nosaukums: Foto: Eduards Neimanis ar Mašīnu direkcijas Tehniskās daļas kolēģiem Dzelzceļu virsvaldē. 1933.g. Vieta: Rīga

Foto:E.Neimanis ar ģimeni

Nosaukums: Foto: Eduards Neimanis ar kundzī Benitu, meitu Vitu un dēlu Eduardu. 08.08.1944. Vieta:

Foto: Siguldas stacijas kalpotāju grupa. 1923.g.

Nosaukums: Foto: Siguldas stacijas kalpotāju grupa. 1923.gada 18.martā. Gailītis, Siguldas stacijas priekšnieks Oskars Ezergailis, (stāv 2. no kreisās), Osis, Zariņš, Andersons, Vilciņš, Bērziņš, Bandzēns, Kasiers. Pastkarte. Foto: O.Lessiņ, Siguldā Vieta: st.Sigulda

Foto: Siev. grupa Ķemeru sanat. teritorijā.1915

Nosaukums: Foto: Sieviešu grupa Ķemeru sanatorijas teritorijā. 1915.g. Pastkarte: 2.pusē adrese: Rīgas - Orlas dzelzceļa Mitavas stacijā, Ceļu dienesta I iecirkņa kantorī, Ivanam Zibulānam. Teksts Krievu val. Vieta: st.Jelgava

Foto: Inženiera A.Kaspara un E.Almas kāzas, 1930.g

Inženiera Aleksandra Kaspara un Ernas Almas kāzas 1930. g. A. Kaspars - IV Mašīnu iecirkņa Jelgavā priekšnieka palīgs, 3. rindā no kreisās: ceturtais – IV Mašīnu iecirkņa priekšnieks V. Kronbergs, septītais – finanšu revidents T. Grandovskis; 4. rindā no labās: pirmais – ekspluatācijas revidents P. Pluks, trešais – IV Elektrotehniskā iecirkņa priekšnieks Voldemārs Vītols, ceturtais – Jelgavas dzelzceļa bufetes ekonoms P. Krūms. 1. rindā E. Almas trīs māsas, Nikolaja draudzes mācītājs Reinhards, 3. rindā trešā – medmāsa Lilija, divpadsmitā – Maisiņa kundze. Foto: Gobiņš, Jelgavā. Foto datējums: 1930. gads.

Foto: Jubileja. (Jansons, P.Pluks, V.Kronbergs)

Jubilejas pasākumā. Kreisajā pusē galda galā pie kamīna - Jelgavas depo priekšnieks Jansons ar kundzi, galdu iekšpusē ceturtais no labās – ekspluatācijas revidents P. Pluks, ar muguru trešais no labās – IV mašīnu iecirkņa priekšnieks V. Kronbergs. Foto datējums: 20. gs. 20. gadi.

Foto: Rezgaļu ģimenes jubilejā. 1930. gadu sākums

Rezgaļu ģimenes jubilejā. 1930. gadu sākums. Alfrēds Rezgalis - Jelgavas ekspl.nod. pr-ks (1921-27), pēc tam Dzelzceļu virsvaldē ekspl. direkcijas rīcības daļas vadītājs - stāv 1.rindā centrā. Rezgaļa kundze sēž 1.rindā 5.no labās. 1.rindā no kreisās: 3.-Reinvalde, 9.-Jansona kundze, 10.-Grandovska kundze, 11.-finansu revidents T.Grandovskis Vieta: Jelgava

Foto: Svinības. 1920-tie gadi.

Nosaukums: Foto: Kādas svinības. 1920-tie gadi. Sēž 1.rindā no labās: 1.-T.Grandovskis, 2.-Jelgavas dzc. policijas pr-ks Tontagode, 9.-Dzc. aizsargu Jelgavas nod. pr-ks Pētersis Panders Vieta: Jelgava

Foto: Jubileja. 1920-tie gadi

Nosaukums: Foto: Kādā jubilejā. 1920-tie gadi. Sēž šaipus galdam: no labās 2.-Tontagode, 3.,4.-depo priekšnieka Jansona meitas, Otrpus galdam sēž no kreisās: 1.-Gārša, 3.-Švika, 4.- P.Krūms, 5.- T.Grandovskis, 6.-V.Vītols Vieta: Jelgava

Foto:IV mašīnu iec.Jelgavā pr-ka Kronberga jubil.

Nosaukums: Foto: IV mašīnu iecirkņa (Jelgavā) priekšnieka Viļa Kronberga jubilejā. 1920-tie gadi. Centrā pie galda sēž: V.Kronbergs ar kundzi, viņai blakus - A.Rezgals. Stāv 2.no labās inž. A.Kaspars Vieta: Jelgava

Foto: Viesības Jelgavas Amatnieku b-bas zālē

Nosaukums: Foto: Viesības Jelgavas Amatnieku biedrības zālē. 1930-to gadu sākums. Sēž pie galda no kreisās: 6.- fin. revidents T.Grandovskis, galdu iekšpusē no kreisās: 4.-Gārša, stāv no labās 4.- Zilers Vieta: Jelgava

Foto: Mājas viesības 1930-to gadu sākums

Nosaukums: Foto: Kādās mājas viesībās. 1930-to gadu sākums. Pie galda no kreisās: 4.- dzc. bufetes ekonoms P.Krūms, 5.-fin. rev. T.Grandovskis. Vieta: Jelgava

Foto: Viesības. 1930-to gadu sākums

Nosaukums: Foto: Kādās viesībās. 1930-to gadu sākums Šaipus galdam no kreisās: 3.- Dr.Dargevičs (Dzc. Jelgavas ambulances ārsts), 4.- Grandovska kundze, 5.- V.Kronbergs. Otrpus galdam no kreisās sēž: 3.- T.Grandovskis, 4.- Voldemārs Vītols, 5.- Reinvalds, 9.- A.Rezgalis Vieta: Jelgava