Latest news

You are here

Museum objects

Collection types

Grid List
134 objects found

Cancel all filters
Foto: Stacijas priekšnieks un sieva

Stacijas dežurants Latvijas dzelzceļu formas tērpā un sieviete/ sieva (?). Mājas apstākļi, vīrietis piesēdies uz spoguļgalda, spoguļa atspulgā redzama sieviete. Uz spoguļgalda trauciņi ar kosmētiku. Vieta nenoskaidrota. Datējams ar 20.gs.30.gadiem.

Foto: Stacijas priekšnieks un sieva

Divi vīrieši Latvijas dzelzceļu formas tērpā un viena sieviete civilajā apģērbā, sēžot uz dīvāna. Vīrietim no kreisās puses un sievietei rokās dokumenti. Vieta nenoskaidrota. Datējams ar 20.gs.30.gadiem.

Foto: Karoga iesvētīšana Dzelzceļnieku biedrība

Latvijas dzelzceņieku lokomotīvju vadītāju biedrības karoga iesvētīšanas sarīkojums. Fonā pats biedrības karogs, priekšplānā sarīkojuma zālē sēž vairāki desmiti saposušās sievietes un vīrieši.

Foto: Dzelzceļnieku biedrības grupas foto

Latvijas dzelzceļu lokomotīvju vadītāju biedrības biedru grupas foto. 70 cilvēku liela grupa gan vīrieši, gan sievietes svinīgos tērpos. Izkārtojušies vairākās rindās, priekšplānā 2 sievietes un 6 vīrieši sēž, pārējie stāv kājās. Fonā esošā ēka nenoskaidrota. Datējams ar 20.gs.30.gadiem

Foto: Liepājas dzelzceļnieki demonstrācijā

Foto: Liepājas dzelzceļnieki demonstrācijā Padomju periodā organizētā 1.maija demonstrācija. Liepājas stacijas dzelzceļnieki. Priekšā esošie dzelzceļnieki tur plakātu uz kā uzzīmēts āmurs un bīdatslēga, spārnotais ritenis un uzraksts "Liepājas stacija". Tālāk dzelzceļnieku grupa, lielākajai daļai no viņiem galvās formas cepures. Datējams ar 20.gs. 60.-80.gadiem.

Foto: Liepājas tehniskās sk. stacijas dežuranti

Liepājas tehniskās skolas studenti, kuri apgūst stacijas dežuranta profesiju un pasniedzēji. Foto uzņemts iekštelpās. Grupā 21 cilvēks: 9 sievietes un 12 vīrieši. Ģērbušies gan civilajā, gan formas apģērbā. 1 rindā otrais no kreisās M.N.Gluskins. Datēts ar 1950.gadu.

Foto: 3 dzelzceļnieces formas tērpos

Foto: 3 dzelzceļnieces formas tērpos 3 meitenes PSRS laikam raksturīgajos dzelzceļa formas tērpos. Centrā un pa kreisi esošajām meitenēm uz uzplečiem āmurs un bīdatslēga, krievu burti RU un cipars 7 vai 2. Pa labi esošā bez uzplečiem. Visām trijām mugurā mēteļi ar 2 rindu pogājumu un galvās cepures. Datējams ar 20.gs. 50.-70.gadiem.

Foto: Liepājas tehniskās sk. stacijas dežuranti

Liepājas tehniskās skolas studenti, kuri apgūst stacijas dežuranta profesiju un pasniedzēji. Foto uzņemts iekštelpās. Grupā 24 cilvēki: 15 sievietes un 9 vīrieši. Ģērbušies gan civilajā, gan formas apģērbā. 1 rindā trešais no kreisās M.N.Gluskins viņam blakus V.S.Derkačma Datēts ar 1951.gadu. Augšējā malā ar pildspalvu rakstīts teksts krievu valodā.

Foto: Tehniskās sk. studenti un pasniedzēji

Liepājas Ceļu tehniskās skolas studeni, un pasniedzēji. Foto uzņemts iekštelpās. Grupā 31 cilvēki: 8 sievietes un 22 vīrieši. Grupa izkārtota 3 rindās, 1. rindā cilvēki sēž, divās aizmugurējās rindās stāv kājās. Lielākā daļa no cilvēkiem formas apģērbā. 1 rindā ceturtais no kreisās M.N.Gluskins, sestais no kreisās V.S.Derkačma 20.gs. 50.gados.

Foto: Jauniešu grupa pie pasažieru vagona

Foto: Jauniešu grupa pie pasažieru vagona Jauniešu grupa gan meitenes, gan zēni pie pasažieru vagona. Uz vagona sāniem PSRS laikam raksturīgā simbolika un numurs 1366. Priekšplānā 3 zēni un 8 meitenes. 1 sieviete un vīrietis (dzelzceļnieka formastērpā ?)skatās laukā pa atvērtajiem vagona logiem. Datējams ar 20.gs. 50.-70.gadiem

Foto: Dzelzceļa darbinieki darba kabinetā

Foto: Dzelzceļa darbinieki darba kabinetā Darba kabinets, pie darba galdiem 4 darbinieki 3 sievietes un 1 vīrietis, 1 vīrietis piecēlies kājās un piegājis pie darbinieces, rokās viņam mape ar uzrakstu stenogrammas. Centrā esošā darbiniece drukā uz rakstāmmašīnas. Pie sienas pasažieru vilcienu kustības saraksts un Pasaules karte. Datējams ar 20.gs. 20.-30.gadiem.

Foto: Liepājas ceļu tehniskā skola

Liepājas Ceļu tehniskās skolas studenti, un pasniedzēji. Foto uzņemts pie skolas, fonā plāksne ar skolas nosaukumu latviešu un krievu valodā. Grupā 27 cilvēki: 2 sievietes un 25 vīrieši. Grupa izkārtota 3 rindās, 1. rindā cilvēki sēž, divās aizmugurējās rindās stāv kājās. Lielākā daļa no cilvēkiem formas apģērbā. 1 rindā trešais no kreisās M.N.Gluskins. 20.gs. 50.gados.

Foto: Liepājas tehniskās skolas kursanti

PSRS Ceļu satiksmes ministrijas Latvijas dzelzceļa Liepājas tehniskās skolas grupas foto. Foto sastāv no portretiem, kas salikti kopā 1 foto. Zem katra portreta gan pasniedzēja, gan audzēkņa uzvārds. Augšējā rindā 9 pasniedzēji, zem viņiem 27 studenti. Noformējumam augšējā malā 4 lokomotīves, apakšējā- Liepājai raksturīgā ainava. Datējams ar 1952./1953. mācību gadu.

Foto: Tehniskās skolas personāls demonstrācijā

Liepājas Ceļu tehniskās skolas pasniedzēji un audzēkņi demonstrācijā. Priekšplānā pasniedzēji- 6 vīrieši un 1 sieviete. 3. no labās puses rokās karogs. Otrais no kreisās malas M.N.Gluskins. Fonā pilsētas ainava un studenti. 20.gs. 50.-60.gados.

Foto: Dzelzceļnieki formas tērpos

Foto: Dzelzceļnieki formas tērpos 3 vīrieši Latvijas dzelzceļu formas tērpos. Foto augšējais stūris norauts, tādēļ redzami tikai 2 vīrieši. Centrā esošajam pāri plecam pārlikts āmurs, mutē cigarete, blakus esošais pieliecies, abi vīrieši stāv uz sliežu ceļiem. Fonā depo ēka(?). Vieta nezināma. Datējams ar 20.gs. 30.gadiem.

Foto: Liepājas tehniskās skolas kursanti

PSRS Ceļu satiksmes ministrijas Liepājas tehniskās skolas grupas foto. Foto sastāv no portretiem, kas salikti kopā 1 foto. Zem katra portreta gan pasniedzēja, gan audzēkņa uzvārds. Augšējā rindā 8 pasniedzēji, zem viņiem 28 studenti. Noformējumam augšējā malā 2 lokomotīves gan tvaika, gan dīzeļ. Apakšējā- Liepājai raksturīgā ainava. Datējams ar 1953./1954. mācību gadu. Apakšējā malā, krievu valodā norāde, ka 4 izlaidums vilciena dispečeriem.

Foto: Liepājas tehniskās sk. pasniedzēji

Liepājas Ceļu tehniskās skolas studenti, un pasniedzēji. Foto uzņemts iekštelpās. Grupā 27 cilvēki: 1 sieviete un 26 vīrieši. Grupa izkārtota 4 rindās, 1. rindā cilvēki sēž, trīs aizmugurējās rindās stāv kājās. Lielākā daļa no cilvēkiem formas apģērbā. 1. rindā pirmais no labās M.N.Gluskins. 20.gs. 50.gados.

Foto: Liepājas tehniskās sk. studenti

Liepājas Ceļu tehniskās skolas studenti, un pasniedzēji. Foto uzņemts iekštelpās. Grupā 37 cilvēki: 1 sieviete un 26 vīrieši. Grupa izkārtota 4 rindās, 2. rindās cilvēki sēž, divās aizmugurējās rindās stāv kājās. Lielākā daļa no cilvēkiem formas apģērbā. 2. rindā centrā M.N.Gluskins. 20.gs. 50.-60.gados.

Foto: Pirmā maija demonstrācija

Foto: Pirmā maija demonstrācija Padomju laikā par tradīcijām kļuvusī Pirmā maija demonstrācija. Dzelzceļnieki dodas kopīgajā gājienā, vīrieši, sievietes, arī bērni. Divi dzelzceļnieki nes aģitācijas transparentu. Datējama ar 1946.gadu.

Foto: Pirmā maija demonstrācija

Foto: Pirmā maija demonstrācija Padomju laikā par tradīcijām kļuvusī Pirmā maija demonstrācija. Dzelzceļnieki dodas kopīgajā gājienā, vīrieši, sievietes, arī bērni. Divi dzelzceļnieki nes aģitācijas transparentu. Datējama ar 1946.gadu.

Foto: Dzelzceļa remontstrādnieki

Foto: Dzelzceļa remontstrādnieki Dzelzceļa remontstrādnieku brigāde dzelzceļa līnija Liepāja- Kuldīga. 9 vīru liela grupa, vidū stacijas dežurants/ priekšnieks formas tērpā. Foto ir pārfotogrāfēts. Foto datēts ar 1939.gadu.

Foto: Cilvēki pie pasažieru vagona

Foto: Cilvēki pie pasažieru vagona Cilvēku grupa uz perona pie pasažieru vagona. 5 cilvēki izkāpuši ārā, 1 sieviete stāv pasažieru vagona durvīs. Redzamas vagona sakabes. Vieta nezināma, datējams ar 20.gs. 50.-60.gadiem.

Foto: Cilvēki pie pasažieru vagona

Foto: Cilvēki pie pasažieru vagona Cilvēki pie pasažieru vagona durvīm, kāpjot ārā uz perona. 2 sievietes, 2 vīrieši, bērns un ārpus kadra cilvēks, kuram kadrā redzama roka. Datējams 20.gs. 50.-60.gadi

Foto: Dzelzceļa strādnieku grupa

6 cilvēku liela grupa pie sliežu ceļa. 5 vīrieši un 1 sieviete, visi darba apģērbā. Datējams ar 20.gs. 40.-50.gadiem.

Foto: Cilvēku grupa Suntažu stacijā

Foto: Cilvēku grupa Suntažu stacijā Priekšplānā 6 cilvēki Suntažu stacijā. 2 sievietes un 4 vīrieši. Tālumā arī cilvēki. Kreisajā malā uz sliežu ceļiem pasažieru vagoni, labajā- ēkas. 20.gs. 60.-80.gados.

Foto: 9 dzelzceļnieki formas tērpos

Foto: 9 dzelzceļnieki formas tērpos Grupas foto, kas sastāv no 9 vīriešiem. Visiem mugurā Latvijas dzelzceļu formas tērpi. 7 vīrieši stāv, 2 priekšā esoši ir pietupušies. Fonā koki. Foto datējams ar 20.gs.20.gadiem

Foto: Liepājas tehniskās sk. stacijas dežuranti

Liepājas tehniskās skolas stacijas dežurantu kurss un pasniedzēji. Reversā uzraksts "DSP-18". 29 cilvēku liela grupa, kura izkārtojusies 4 rindās. Pirmajās 3 rindās cilvēki sēž, pēdējā- stāv kājās. Grupā gan sievietes, gan vīrieši tērpušies civilajā un dienesta apģērbā. Otrajā rindā, otrais no labās puses M.N.Gluskins, blakus viņam A.T.Guseva. Fonā Liepājas tehniskās skolas ēka (?).

Foto: Liepājas tehniskās sk. studenti

Liepājas Ceļu tehniskās skolas studenti, un pasniedzēji. Foto uzņemts iekštelpās. Grupā 27 cilvēki: 1 sieviete un 26 vīrieši. Grupa izkārtota 4 rindās, 1. rindā cilvēki sēž, trīs aizmugurējās rindās stāv kājās. Lielākā daļa no cilvēkiem formas apģērbā. 1. rindā pirmais no labās M.N.Gluskins. 20.gs. 50.gados.

Foto: Tehniskās sk. studenti un pasniedzēji

Liepājas Ceļu tehniskās skolas studenti un pasniedzēji. 30 vīriešu liela grupa, izvietojusies 4 rindās. 2 aizmugurējās rindās cilvēki stāv kājās, priekšējā rindā sēž uz grīdas un vidējā sēž uz krēsliem. 2 rindā 4 no kreisās M.N.Gluskins, blakus viņam V.S. Derkačma. Daļa vīriešu formas tērpos, daļa- civilajā apģērbā. Foto uzlīmēts uz kartona pamatnes. Datējams ar 20.gs. 50.gadiem.

Foto: Dzelzceļnieku grupa mācību kursos

Foto: Dzelzceļnieku grupa mācību kursos Liela vīriešu grupa, 33 cilvēki Latvijas dzelzceļu organizētajos Ceļinieku kursos. 2 vīriešiem mugurā dzelzceļnieku formas svārki, pārējie civilajā apģērbā. Vieta nezināma. Datējams ar 20.gs. 30.gadiem.