Latest news

You are here

Kolekciju priekšmeti

Collection types

Grid List
Atrasti 12 priekšmeti

Cancel all filters
Iespieddarbs: Noteikumi par Kalpaka posteni 1925

Iespieddarbs: Noteikumi par Kalpaka posteni 1925. Brošūra "Noteikumi Nr. 271. par Kalpaka posteņa elektriskās pārmiju un signālu centralizācijas lietošanu kopā ar elektrisko stacijas bloķēšanu starp Rīgas galvenās, Rīgas 1. stacijām un Kalpaka posteni pēc AES centralizācijas sistēmas". Latvijas valsts dzelzceļu Tehniskās direkcijas izdevums, Rīga. Paju sab. "Izdevējs". Zīmogi: "4. mašīnu iecirknis", "Tikai dienesta vajadzībām". 72 lpp. 3 pielikumi. Iespieddarba datējums: 1925. gads.

Iespieddars: Noteikumi par pārvadājumiem

Iespieddars: Noteikumi par pārvadājumiem Noteikumi par pasažieru, bagāžas un ekspressūtījumu pārvadāšanai ieņemtajos austrumu apgabalos. Spēkā uz Valsts satiksmes direkcijas, Rī gā, robežās ar 1943. gada 1. februāri. Instrukcija 2 valodās gan latviešu, gan vācu. Nodevis Valērijas Kazmins. Vāki bāli zaļā krāsā, uz 54 lpp. Izdoti 1943. gadā, vācu okupācijas laikā.

Iespieddarbs: Austrumzemes dzelzceļu slimo kase

Iespieddarbs: Austrumzemes dzelzceļu slimo kase Austrumzemes dzelzceļu slimo kases iespiesta instrukcija dzelzceļa darbiniekiem. Instrukcija gan latviešu, gan vācu valodā. Sastāv no 3 nodaļām: Priekšvārda; Izvilkums no statūtiem; Slimošanas noteikumi. Iespiests uz 29 lpp. Vāki gaiši brūnā krāsā. Datēta ar 1942.gadu, vācu okupācijas laiku.

Iespieddarbs: Sliežu tehnisko parametru tabula

Zilā zīmējuma kopija – instrukcija-tabula ar virsbūves pārbaudi, sliežu lietošanu, vislielākajiem ātrumiem un pielaižamiem sliežu vienmērīgiem nodilumiem, ar 29 kolonnām un 18 rindām ar dažādiem rādījumiem-mēriem. Atsevišķi izdalīti Smagie tipi, Vidējie tipi, Vecie un vājie tipi, 750 mm ceļa sliedes, 600 mm ceļa sliedes. Reversā ar zilu zīmuli piezīmes. Iespieddarba datējums: 1943. gads.

Iespieddarbs: Glūdas stacijas ceļu iedalījums

Zilā zīmējuma kopija ar Latvijas dzelzceļu Glūdas stacijas ceļu iedalījuma un vilcienu pieņemšanas kārtības aktu - 1 shēmu un 5 tabulām/aprakstiem uz vienas lapas - I. Stacijas shematiskais plāns; II. Ceļu iedalījums un vilcienu pieņemšanas kārtība; III. Pārmiju normālais stāvoklis, noslēgšanas kārtība un iedalījums posteņos; IV. Noteikums par vilcienu pieņemšanu; V. Maršrutu shēma; VI. Posma atzarojumi. Apakšējā, labajā stūrī sastādītāja un apstiprināja paraksti. Kreisajā pusē datējums, kas labots no 1930. g. 13 VIII uz 1940(?). Augšējā, kreisajā stūrī Latvijas dzelzceļu simbols - spārnots rats ar mazo ģerboni virs tā. Reversā veikti pieraksti, aprēķini. Iespieddarba datējums: 1930. gads.

Instrukcija: Pasažieru vagonu pavadoņiem

Pasažieru vagonu pavadoņiem Instrukcija krievu valodā, uzraksts uz instrukcijas vākiem krievu valodā "Tipavoja instrukcija provodniku passažerskogo vagona". Darba instrukcija priekš pasažieru vagonu pavadoņiem. Izdevējs Ministerstva putej soobškenija SSSR, izdota, 1990.gadā. Izdevējs izdevniecība "Transporta". Instrukcijai vāki zaļā krāsā. Datējams ar 1990.gadu

Iespieddarbs: Norādījumi lokomotīves pārbaudei

Norādījumi kustības mehānisma pārbaudei darbojošām tvaika lokomotīvēm (Breslavas paņēmiens). Brošūra kartona vākos, 8 lapaspuses, izdevis Deutsche Reichsbahn, izdota 1942. gadā.

Iespieddarbs: Noteikumi par izmaksām no stacijām

Tipogrāfiski iespiesti uz 3 gaišām lapaspusēm noteikumi nr. 367 par izmaksām no staciju ieņēmumiem ekspluatācijas vajadzībām, drukāti Dzelzceļu Virsvaldes tipogrāfijā, izdoti: 1930. gada 5. aprīlī.

Iespieddarbs: Rīkojumi par dzelzceļa inventāru

Tipogrāfiski iespiests uz 11 gaišām lapaspusēm rīkojumu un apkārtrakstu apkopojums ar šifru II. G.1. par dzelzceļu inventāra, materiālu, valsts karoga lietošanas u.c. jautājumiem, drukāti Dzelzceļu Virsvaldes tipogrāfijā, izdoti: 1931–1936. gads.

Iespieddarbs: Rīkojums par uzrakstiem

Tipogrāfiski iespiests uz 3 gaišām lapaspusēm Dzelzceļu galvenā direktora 99. rīkojums par stacijās, vagonos, darbnīcās un citās vietās uz dzelzceļiem lietojamiem uzrakstiem. Ar šo rīkojumu atcelts 1930. gada 23. aprīļa rīkojums nr. 214. Rīkojums drukāts Dzelzceļu Virsvaldes tipogrāfijā, izdots: 1938. gada 5. martā.

Iespieddarbs: Apkārtraksts par inventāru u.c.

Tipogrāfiski iespiests uz 4 gaišām lapaspusēm Dzelzceļu Ekspluatācijas direktora vietnieka un Inventāra nodaļas vadītāja vietnieka izdots 261. apkārtraksts par: I. inventāru; II. par saimniecības un kancelejas priekšmetiem; III. par darba rīkiem; IV. par materiāliem, drukāts Dzelzceļu Virsvaldes tipogrāfijā, izdots: 1938. gada 22. jūnijā.

Iespieddarbs: Nolikums par lokomotīvju rezervi

Tipogrāfiski iespiests un ar roku aprakstīts uz 4 gaišām lapaspusēm Satiksmes ceļu tautas komisariāta izdots nolikums krievu valodā par lokomotīvju depo rezervi, apstiprinājis Komisariāta vietnieks V. Garniks, nolikums izdots: 1944. gada 25. oktobrī.