Latest news

You are here

Kolekciju priekšmeti

Collection types

Grid List
Atrasti 154 priekšmeti

Cancel all filters
Iespieddarbs: Salaspils st. instrukcija

IESPIEDDARBS Salaspils stacijas instrukcija. Rīgas-Orlas dzelzceļa Salaspils (Kurtengafas) stacijas signālu un pārmiju savstarpējo iedarbību darba instrukcija Nr 111, izdota 1902.gadā uz 9 lpp un 3 tabulām, Instrukcija iesieta papīra vākos, krievu valodā.

Iespieddarbs: Ikšķiles st. instrukcija

IESPIEDDARBS Ikšķiles stacijas instrukcija. Rīgas-Orlas dzelzceļa Ikšķiles stacijas signālu un pārmiju savstarpējo iedarbību darba instrukcija Nr.130. Instrukcija iesieta papīra vākos uz 12 lpp un 1 tabulu. Instrukcija izdota 1907.g., krievu valodā.

Iespieddarbs: Krustpils st. instrukcija

IESPIEDDARBS Krustpils stacijas instrukcija. Rīgas-Orlas dzelzceļa Krustpils stacijas signālu un pārmiju savstarpējo iedarbību darba instrukcija Nr. 146. Instrukcija iesieta kartona vākos uz 24 lpp un 3 tabulām. Instrukcija izdota 1914.g. krievu valodā.

Iespieddarbs: truļu lietošanas instrukcija

ISPIEDDARBS Truļu lietošanas instrukcija. Truļu un ceļu vagoniņu lietošanas instrukcija Nr. 70 Rīgas- Orlas dzelzceļa līnijā. Izdota Rīgā 1905.gadā. Instrukcija iesieta kartona vākos, kas apvilkti ar audumu uz 24.lpp krievu valodā.

Instrukcija ''Attiecas uz pielietojamiem līdze

3 lapas. Latviešu un vācu valodā.

Iespieddarbs: Brošūra ''instukc. par signalizāc.dz

Nosaukums: Iespieddarbs: brošūra "Instrukcija par signalizāciju uz dzelzceļiem PSRS savienībā" Transporta ministrija PSRS. Izdevniecība "Transport" Maskavā, 1985.gads. Krievu va., 128 lpp. Vieta: Maskava

Iespieddarbs: Brošūra ''instukc. par signalizāc.dz

Nosaukums: Iespieddarbs: brošūra "Latvijas Republikas dzelzceļu signalizācijas instrukcija". 1. izdevums. LR Satiksmes ministrija. Rīga, 1995.gads. 80 lpp. Vieta: Rīga

Iespieddarbs: Brošūra ''instukc. par signalizāc.dz

Nosaukums: Iespieddarbs: brošūra "Instrukcija par signalizāciju uz dzelzceļiem PSRS savienībā" Transporta ministrija PSRS. Izdevniecība "Transport" Maskavā, 1985.gads. Krievu va., 128 lpp. Vieta: Maskava

Iespieddarbs: Vilc kustības un manevru instrukcija

Nosaukums: Iespieddarbs: grāmata "Vilcienu kustības un manevru darbu instrukcija uz dzelzceļa PSRS savienībā". Transporta ministrija PSRS. Izdevniecība "Transport" Maskavā, 1972.g. Krievu val. Vieta: Maskava

Iespieddarbs: grāmata, tehn. not. par kravām

Nosaukums: Iespieddarbs: grāmata. "Tehniskie noteikumi - iekraušana un kravas nostiprināšanacija un vagonu celtspējas izmantošana" Transporta ministrija PSRS. Izdevn. "Valsts transporta dzelzceļu izdevniecība" Maskavā 1955.g. Krievu val. 440 lpp. Daudzas ielīmes. Ilmājas stacijas zīmogs. Vieta: Maskava

Iespieddarbs: Instrukcija Nr.21/lok.vad./palīgiem

Nosaukums: Iespieddarbs: "Instrukcija Nr.21. Lokomotīves vadītājiem un viņu palīgiem". Rīgā, 1922.gadā. Iespiests Satiksmes ministrijas spiestuvē. Brošūra, iesieta cietos vākos, 90 lpp. 11 pielikumi. Vieta: Rīga

Iespieddarbs: Instrukcija Nr.20/lok.ekspluatāciju

Nosaukums: Iespieddarbs: "Instrukcija Nr.20. mašīnu iecirkņa priekšniekam (TN) un Noteikumi par lokomotivu eksploatāciju". Rīgā, 1922.gadā. Iespiests Satiksmes ministr. grāmatu spiestuvē. Iesieta cietos vākos. 20 lpp. 17 pielikumi. Vieta: Rīga

Iespieddarbs:Instrukcija ceļa, pārbr.tilta sargiem

Nosaukums: Iespieddarbs: "Instrukcija ceļa, pārbrauktuves un tilta sargiem." Rīgā, 1923.gadā. Iespiests Satiksmes Ministrijas grāmatu spiestuvē. Ielīmes, labojumi ar sarkanu timti, piezīmes. Brošūra, 28 lpp. Zīmogs - IV ceļu iecirknis. Vieta: Rīga

Iespieddarbs: Instrukcija Nr.39/par ieroču tīrīš.

Nosaukums: Iespieddarbs: "Instrukcija Nr.39, sargiem par ieroču tīrīšanu, uzglabāšanu un lietošanu. S.M. Latvijas dzelzceļi. Rīgā, 1924.g. Satiksmes min. grāmatu spiestuvē. Brošūra, apvilkta ar melnu audumu, 10 lpp. Vieta: Rīga

Iespieddarbs: brošūra, noteik.instr.rīkojumi 1925g

Nosaukums: Iespieddarbs: brošūra Noteikumi Nr. Nr. 259, 263 un 274. Instrukcijas Nr.Nr. 42 un 43. Rīkojumi Nr.Nr. 76, 154, 158, 259, 298 un 360". SM Valsts dzc. Rīgā, 1925. Iespiests Dzc. Virsvaldes tipogr. Zīmogi:"4.mašīnu iecirknis" un " Tikai dienesta vajadzībām". 58 lpp. Saturā: km naudas, darba laika, virstundu aprēķināšana; lokomotīvju un vagonu reģistrēšana, svara aprēķināšana attālimi starp stacijām. Vieta: Rīga

Iespieddarbs: brošūra noteikumi Nr.287 not. izmekl

Nosaukums: Iespieddarbs: "Noteikumi nr. 287 notikumu izmeklēšana". Sat. Min. Latvijas valsts dzc. Rīgā, 1926.g. Iespiests Dzc. Virsvaldes tipogrāfijā. Brošūra iesieta cietos vākos. 78 lpp. Vieta: Rīga

Iespieddarbs: noteikumi Nr.312/vagonu bremžu uzt.

Nosaukums: Iespieddarbs: "Noteikumi nr. 312 par Vestinghausa un Knorra sistēmas vagonu automātiskās bremzes kārtībā uzturēšanu." Latv. valsts dzc., Rīgā, 1927.g. Iespiests Dzc. virsvaldes tipogrāfijā. Brošūra, 20 lpp. 2 pielikmi Vieta: Rīga

Iespieddarbs: noteikumi par motordrezīnu lietošanu

Nosaukums: Iespieddarbs: brošūra "Noteikumi par motordrezīnu lietošanu ar instrukciju drezīnu vadītājiem un šoferiem Nr.360". Sat.Min. Dzc. virsvalde, Tehniskās direkcijas izdevums. Rīgā, 1929.g. Iespiests Dzc. virsvaldes tipogrāfijā. Pielikumā: ieliktnis "Tehniskie noteikumi sliežu auto un motordrezīnu periodiskai pārbaudei". 1935.g. 20 lpp. Vieta: Rīga

Iespieddarbs: S.M. sanitārie noteikumi

Nosaukums: Iespieddarbs: brošūra "Satiksmes ministrijas sanitārie noteikumu kesona darbiem Nr.372. Satiksmes ministrijas noteikumi kesona darbu ārstiem Nr.371". Sat. Min. Valsts dzc. Rīgā, 1930.g. 2.maijā. Iespiests Dzc. virsvaldes tipogrāfijā. 20 lpp. Vieta: Rīga

Iespieddarbs: noteikumi par pārmiju/signālu centr.

Nosaukums: Iespieddarbs: brošūra "Noteikumi Nr.376 par pārmiju un signālu centralizāciju Torņakalna stacijā". Latv. valsts dzc. Tehniskās direkcijas izdevums Rīgā, 1930.g. Iespiests Dzc. virsvaldes tipogrāfijā. 62 lpp. Vieta: Rīga

Iespieddarbs: noteikumi Nr.1 par signāliem, 1931g.

Nosaukums: Iespieddarbs: brošūra "Noteikumi Nr.1 par signāliem". III izd. Latv.valsts dzc. Ekspluatācijas direkcijas izdevums. Rīgā, 1931.g. Iespiests Dzc. virsvaldes tipogrāfijā. 108 lpp. 5 pielikumi. Vieta: Rīga

Iespieddarbs:sliežu ceļu uzturēšana un remonts

Nosaukums: Iespieddarbs: "Sliežu ceļu uzturēšana un remonts. Vasaras darbi." Sat. Min. Dzc. virsvaldes Tehniskās direkcijas izdevums. Iespiests Paju sab. "Izdevējs" spiestuvē 1932.g. brošūra, iesieta cietos vākos, 120lpp. Daudzas ielīmes un labojumi, 8 pielikumi. Vieta: Rīga

Iespieddarbs:noteik. par pārmiju un signālu centr.

Nosaukums: Iespieddarbs: brošūra "Noteikumi Nr.408par pārmiju un signālu centralizāciju 5 km postenī". Eksluatācijas direkcijas izdevums Rīgā, 1933.g. Tikai dienesta vajadzībām. Iespiests Dzc. virsvaldes tipogrāfijā. Zīmogs - 4.mašīnu iecirknis. 18 lpp. 3 pielikumi, 2 ielikņi. Vieta: Rīga

Iespieddarbs:Tehn.noteik. dzc līniju projektēšanai

Nosaukums: Iespieddarbs: brošūra "Tehniskie noteikumi dzelzceļu līniju projektēšanai un būsvei". Sat.Min. Dzc. virsvalde, Tehniskās direkcijas izdevums. Rīgā, 1933.g. Iespiests Dzc. virsvaldes tipogrāfijā. 36 lpp. Vieta: Rīga

Iespieddarbs:instrukc.par sniegtīra lietošanu 1934

Nosaukums: Iespieddarbs: brošūra "Instrukcija Nr.19 par sniegtīru lietošanu". Satiksmes ministrija Latvijas valsts dzc. Rīgā, 1934.g. Iespiests Dzc. virsvaldes tipogrāfijā. 20 lpp. zīmogs - 4.mašīnu iecirknis, īpašnieks - Baginskis. Vieta: Rīga

Iespieddarbs:noteik. , vilc. kustības vadībai

Nosaukums: Iespieddarbs: brošūra "Noteikumi Nr.399 vilcienu kustības vadībai pēc dispečeru sistēmas (2. izdevums)". Latvijas valsts dzc. Ekspluatācijas direkcijas izdevums Rīgā, 1934.g. 48 lpp. Vieta: Rīga

Iespieddarbs:grāmata Ldz. vilcienu kustības not.

Nosaukums: Iespieddarbs: grāmata "Latvijas dzelzceļu vielcienu kustības noteikumi (VKN)". 3.izd., dienesta vajadzībām. Valsts dzc. izdevniecība Rīgā, 1939.g. Iespiests Dzc. virsvaldes tipogrāfijā. 328 lpp. Vieta: Rīga

Iespieddarbs:Pravila tehničeskoi ekspl. žeļezn. d.

Nosaukums: Iespieddarbs: grāmata "Pravila tehničeskoi ekpluataci žeļeznih darog Cojuza CCP". Miņistjerst. putjei soobšeņija CCP. Izdevniecība Transžeļdorizdat Maaskavā 1959.g. 148 lpp. Vieta: Maskava

Iespieddarbs:instrukc. signaļizac. na žeļez. dorg

Nosaukums: Iespieddarbs: grāmata "Instukcija po signaļizaciji na žeļeznih darogah Cojuza CCP". Minis. putjei soobšeņija CCP. Izdevniecība Transžeļdorizdat Maskavā 1959.g. 176 lpp. Vieta: Maskava

Iespieddarbs:rekomend. po voždjeņiju gruzovih p.

Nosaukums: Iespieddarbs: brošūra "Rekomendaciji po voždjeņiju gruzovih pojezd. paravoznim brigadam depo Tana: ododščjonij opit raboti ludših mašiņistov"/ Estonskaja ž.d., Sekcija DorHTO lokomotjivnova i eņerget. hozjaistva i dorožnova Doma tjehņiki Tallinā, 1962.g. Dienesta lietošanai. 48 lpp. Vieta: Tallina