Latest news

You are here

Kolekciju priekšmeti

Collection types

Grid List
Atrasti 142 priekšmeti

Cancel all filters
Grāmata ''Istoričeskij očerk razvitija žel.dorog''

IESPIEDDARBS Grāmata- vēsturisks apskats par dzelzceļa attīstību Krievijā līdz 1897.gadam. Pirmais iezlaidums. Izdots Pēterburgā, Satiksmes ministrijas tipogrāfijā 1898.gadā. Grāmata iesieta brūnos kartona vākos, krievu valodā uz 591 lpp. un 59 lpp. pielikumā.

Iespieddarbs: Rīgas dzelzceļa mezgla pārbūve

IESPIEDDARBS Rīgas dzelzceļa mezgla pārbūve. Isās uzzziņas uz 74 lpp apkopoti materiāli par Rīgas dzelzceļu mezgla pārbūvi. Pamatojums- inženieru padomes lēmums. Pielikumā plāni un rasējumi uz 7 lapām. Grāmata iesieta mīkstos papīra vākos. Uzziņu materiālu sastādījis darbu vadītājs, inženieris V.A. Verhovskis uz 1906.gada 1.septembri. Krievu valodā.

Adrešu grāmata uz 1915. gadu Rīgas-Orlas dzelzceļā

Grāmatai divas daļas. Pirmajai daļai 216 lpp., otrai daļai 448 lpp. Cietos kartona vākos.

Iespieddarbs: Rīgas dzelzceļa mezgla pārbūve

Iespieddarbs: Grāmata – inženiera A. V. Verhovskovo atskaite par Rietumeiropas dzelzceļu mezglu izpēti nolūkā izstrādāt iespējamos priekšlikumus Rīgas dzelzceļu mezglu pārbūvei. Atskaite izstrādāta uz 107 lappusēm un divām kartēm.

Brošūra: Noteikumi Nr. 235 par vilcienu kustību VI

14 lpp., bez vākiem. Noteikumi apstiprināti 1931. g.

Brošūra ''Latvijas dzelzceļu staciju un pietur

Iesieta mīkstos kartona vākos.

Iespieddarbs: grāmata 52 sērijas vilcieni

Nosaukums: Iespieddarbs: grāmata. Inž. M.D. Samoilov ""52" sērijas vilcienu uzbūve ekspluatācija un remonts". Izdevējs - zinātniski inžinier - tehniskaiā biedrība Latvijas dzc. Izdevniecība "Tiesa" Viļņā, 1949.g. Krievu val. 252 lpp. Vieta; Viļņa

Iespieddarbs: Grāmata, sostavļeņija grafikov

Nosaukums: Iespieddarbs: grāmata. Zagļjadjimov D.P., Maksimovič B.G., Petrov A.P., Aksenov I.J(a). "Voprosi sostavļjeņija grafikov dvižeņija pojedov". Vipusk 29. Naučno - isļed. institut. ž.d. transporta. Izdevn. Transželdorizdat" Maskavā, 1937. Krievu val. 176 lpp Vieta: Maskava

Iespieddarbs: Porovozi uzkoi koļei (750mm) 1951g.

Nosaukums: Iespieddarbs: grāmata Sologudov V.N. "Paravozi uzkoi kolei (750mm)". "Transžeļdorizdat" Maskavā, 1951.g. 280 lpp. Vieta: Maskava

Iespieddarbs:Porovozi konstrukciji i eļementi teo

Nosaukums: Iespieddarbs: grāmata "Porovozi: obšij kurs konstrukciji i eļementi tjeorii" Pod.red. profes. A.A. Čirkova. Māc. līdz. dzc. transprta augstskolām. "Transžeļdorizdat" Maskavā, 1953.g. 696 lpp. Vieta: Maskava

Iespieddarbs: Žeņerno-geologičeskiji isledovanija

Nosaukums: Iespieddarbs: grāmata D.N. Raša "Inženerno-geologičeskiji isļedovaņija pri iziskaņijah žeļeznodorožnih liņij". "Transžeļdorizdat" Maskavā, 1939.g. 244 lp. Vieta: Maskava

Iespieddarbs:orgaņizacija dvižeņija no ž. transp.

Nosaukums: Iespieddarbs: grāmata B.E. Peisahzon u V.V. Povoroženko "Organizacija dvižeņija na žeļeznodorožnim transportje" TOM I. Mācību līdzeklis dzc. transporta augstskolām. "Transžeļdorizdat" Maskavā, 1938.g. 328 lpp. Vieta: Maskava

Iespieddarbs:orgaņizacija dvižeņija no ž. transp.

Nosaukums: Iespieddarbs: grāmata B.E. Peisahzon"Organizacija dvižeņija na žeļeznodorožnim transportje" TOM II,Mācību līdzeklis dzc. transporta augstskolām. "Transžeļdorizdat" Maskavā, 1938.g. 340 lpp. Vieta: Maskava

Iespieddarbs: Dzelzceļi I d. Ceļa būve.

Nosaukums: Iespieddarbs: grāmata Inž. J.Ķurzens "Dzelzceļi I daļa. Ceļa būve. Pamatne, virsbūve un stacijas" Valsts dzc. izdevniecība, 1937.g. Iespiests Valsts dzc. tipogrāfijā. 324 lpp. Ieraksts - Brašmanis 31.XII 1946.g. Vieta: Rīga

Iespieddarbs:gr. Rīgas jaunā dzelzceļu stacija

Iespieddarbs: grāmata "Rīgas jaunā dzelzceļu stacija. Projekts un paskaidrojumi". Dzc. virsvaldes izdevums. 1937.g. oktobrī Rīgā. 16 lpp. Pielikumā - 3 plāni, stacijas kopskats. Iespiests valsts dzc. tipogrāfijā. Vieta: Rīga

Iespieddarbs:Lokomotīve viņas uzbūve un darbība

Nosaukums: Iespieddarbs: grāmata "Lokomotīve viņas uzbūve un darbība", sastād. P.Breikmanis, K.Apsīts, R.Garsels, K.Spriņģis. Valsts Dzelzceļa izdevums. Rīgā, 1927.g. 452 lpp. Pielikumā 7 tabulas. Vieta: Rīga

Iespieddarbs: Valsts dzc.lokomotīves 1.06.1928

Nosaukums: Iespieddarbs: grāmata "Valsts dzelzceļu lokomotīves 1.jūlijā 1928.gadā" Dzc. virsvaldes Mašīndirekcijas izdevums. Rīgā, 1928.g. 2 nodaļas: A.Lokomotīves, B. Tenderi. 214 lpp. Uz vāka: "Lokomotīvju inventārs". Vieta: Rīga

Iespieddarbs:''Opisaņije teļegrafnova aparata CT-2

Nosaukums: Iespieddarbs: "Opisaņije teļjegrafnova aparata CT-2M" 1960.g. Brošūra, 96 lpp. Vieta:

Iespieddarbs:Startstopnij tjeļegrafnij aparat

Nosaukums: Iespieddarbs: Startstopnij teļegrafnij aparat CTA-M657". Apraksts un ekspluatācijas noteikumi. Brošūra, 155 lpp. Vieta:

Iespieddarbs:Grāmata.Sologubov- Paravozi uzkoi kol

Nosaukums: Iespieddarbs: Grāmata. N.Sologubovs "Porovozi uzkoi koļeij 750mm". "Transžeļdorizdat" Maskavā, 1951.g. 280 lpp. Vieta:

Iespieddarbs: Valsts Adresu Kalendārs 1936.gadam

Nosaukums: Iespieddarbs: "Valsts Adresu Kalendārs 1936.gadam." Valsts Statistiskās pārvaldes izdevums. Piecpadsmitais gads. Sastādījis A.Maldups. Rīgā, 1935.g. Iespiests Grāmatu spiestuves kooperatīvā "Grāmatrūpnieks". 784 lpp. Saturā: Dzelzceļu virsvaldes struktūrvienības ar uzbūves shēmām (279.-319. lpp.), staciju saraksti ar attālumiem un izdarāmām operācijām (610.-624. lpp.) Vieta: Rīga

Iespieddarbs:Latvijas v.dzc. 1936./37. g. pārskats

Nosaukums: Iespieddarbs: Latvijas valsts dzelzceļu 1936./37. gada darbības pārskats. (No 1936.g. 1.aprīļa līdz 1937.g. 31.martam)" Satiksmes ministrijas izdevums, izdots Valsts dzc. izdevniecībā Rīgā, 1937.g., drukāts Valsts dzc. tipogrāfijā. Latv. un franču val. Vieta: Rīga

Iespieddarbs: Grāmata-Latv. zeme, daba un tauta

Nosaukums: Iespieddarbs: Grāmata "Latvijas zeme, daba un tauta" I sēr. "Latvijas zeme." Prof. Dr. N.Maltas un privātdoc. Dr. P.Salenieka redakcijā. Valtera un Rapas a/s izdevums Rīgā 1937.g. Ar ierakstu: "Dāvim Pirro par ļoti sekmīgu Daugavpils Valsts dzelzceļu tehniskās vidusskolas kursa beigšanu piemiņai no Satiksmes ministrijas. 15.06.1938." Satiksmes ministra B.Einberga, dzelzceļu galvenā direktora K.Bļodnieka un Mašīnu un materiālu direktora K.Apsīša paraksti. 610 lpp. Vieta: Daugavpils

Iespieddarbs: žurnāls Dzelzceļu virsv. rīkojumu kr

Nosaukums: Iespieddarbs: Žurnāls "Dzelzceļu Virsvaldes Rīkojumu Krājums". 1922.gada Nr.1-48. un Alfabētiskais satura rādītājs. Pilns komplekts kopējā iesējumā kartona vākos, sašūts ar diegu. Vieta: Rīga

Iespieddarbs: K.Upītis,LDzcB darbība un sasniegumi

Nosaukums: Iespieddarbs: Kārlis Upītis "Latvijas Dzelzceļnieku biedrības darbība un sasniegumi 1930.gadā". Biedrības izdevums. Rīgā, 1931.gadā. Iespiests "Latvju Kultūras spiestuvē. Brošūra, 48 lpp. Vieta: Rīga

Iespieddarbs:LDzB bibliotekas katalogs

Nosaukums: Iespieddarbs: "Latvijas Dzelzceļnieku biedrības bibliotekas katalogs". Biedrības izdevums. Rīgā, 1933.g. Nosaukumi latviešu, krievu un vācu val.; bibliotēkas lietošanas noteikumi. Iespiests "Latvju Kultūrā". Brošūra 206 lpp. Vieta: Rīga

Iespieddarbs:LDzB bibliotekas kataloga papild.

Nosaukums: Iespieddarbs: "Latvijas Dzelzceļnieku biedrības bibliotekas kataloga papildinājums". Biedrības izdevums. Rīgā, 1938.g. Latviešu, krievu un vācu val.; bibliotēkas lietošanas noteikumi. Iespiests "Latvju Kultūrā". Brošūra, bez vāka, 96 lpp. Vieta: Rīga

Iespieddarbs: Kr.Allažs ''Ģeometrija dzīvē'', 1926

Nosaukums: Iespieddarbs: Kr.Allažs "Ģeometrija dzīvē". II daļa. Pamatskolas 4.klases kurss. Valtera un Rapas a/s izdevums. Rīgā, 1926.g. Uz vāka, titullapā un 42. lpp - jaunā dzelzceļu tilta pār Daugavu Rīgā foto. Brošūra, 56 lpp. Vieta: Rīga

Iespieddarbs: A.Melnalksnis ''Vilciens nāk!'', 193

Nosaukums: Iespieddarbs: A.Melnalksnis "Vilciens nāk!". "Jauka palasīšanās pirmiem R.-L.-R. (Rīgas - Limbažu - Rūjienas) dzc. pasažieriem par veciem ceļiem un šo ceļu braucējiem." R.Paucīša apgādībā Limbažos. (1934.) gadā. Vecajā drukā. Brošūra, 32 lpp. Vieta: Limbaži