Latest news

You are here

Kolekciju priekšmeti

Collection types

Grid List
Atrasti 2 priekšmeti

Cancel all filters
Iespieddarbs: Dzelzc. biedrības koncerta programma

Iespieddarbs: Dzelzc. biedrības koncerta programma Latvijas dzelzceļnieku biedrības Liepājas nodaļas kora koncerta programma. Programmā apkopotas vakara gaitā izpildāmās dziesmas. Uz vāka augšējā malā uzraksts "Liepājas filharmonija", centrā- "Latvijas Dzelzceļnieku biedrības Liepājas nodaļas KORA KONCERTS", apakšā- sestdien, Uz 16 lpp. 1939.g.3.jūnijā pulkst.21 Kurmājas dārzā."

Iespieddarbs: S.Baranovska pieraksti

S.Baranovska izstrādātie materiāli par plānošanas metodi, ko pielietot PSRS Ceļu satiksmes ministrijas pakļautībā esošo Daugavpils depo. Uz 7 dažāda lieluma lapām. Brošūra datēta ar 1951.gadu. Krievu valodā, rakstīta mašīnrakstā un rokrakstā.