Latest news

You are here

Kolekciju priekšmeti

Collection types

Grid List
Atrasti 6270 priekšmeti

Cancel all filters
Foto: Dzelzceļnieku kultūras nama zāle Jelgavā

Skats uz skatuvi no zāles aizmugures. Priekšplānā sēdoši skatītāji, zāle ir pilna ar cilvēkiem. Uz skatuves redzams orķestris, abpus skatuvei tās priekšplānā pa galdam, pie katra no tiem sēž 5 vīrieši. Skatuves centrā stāv uzvalkā tērpies vīrietis. Pie skatuves malas piestiprināts gaišs plakāts ar uzrakstiem un zīmējumiem. Skatuves augšā uzraksts “РЕШЕНИЯ XXVI КПСС ВЫПОЛНИМ”, pie skatuves kulisēm tās aizmugurē uzraksti “60-ЛЕТИЮ СССР-60 УДАРНЫХ ТРУДОВЫХ НЕДЕЛЬ” un “ГОРЯЧИЙ ПРИВЕТ УЧАСТНИКАМ СЛЕТА 57-го ОДБЛ!”. Abpus skatuvei apaļas formas dekoratīvs elements, zem tā pa arkveida dekoratīvajam elementam. Dekoratīvs elements arī virs skatuves. Zāles griesti rotāti kvadrāta formas elementiem. Zāles labajā pusē 3 augstas durvis, virs katrām no tām dekoratīvs elements. Zāles kreisajā pusē lieli logi, to aizkari aizvērti. Foto kreisajā malā pie viena no logiem stāv vīrietis privātā apģērbā. Reversā teksts ar zīmuli.

Foto: Dzelzceļnieku kultūras nama zāle Jelgavā

Skats uz skatuvi no sāna, gan skatuve, gan skatītāju zāle redzama daļēji. Priekšplānā sēdoši skatītāji, zāle. Uz skatuves redzams orķestris, abpus skatuvei tās priekšplānā pa galdam, pie galda labajā pusē sēž 3 vīrieši, pie galda kreisajā pusē sēž 5 vīrieši. Pie skatuves malas piestiprināts gaišs plakāts ar uzrakstiem un zīmējumiem, uzraksts redzams daļēji, tam priekšā stāv 10 bērni skolas formā. Skatuves augšā uzraksts “РЕШЕНИЯ XXVI КПСС ВЫПОЛНИМ”, pie skatuves kulisēm tās aizmugurē uzraksti “60-ЛЕТИЮ СССР-60 УДАРНЫХ ТРУДОВЫХ НЕДЕЛЬ” un “ГОРЯЧИЙ ПРИВЕТ УЧАСТНИКАМ СЛЕТА 57-го ОДБЛ!”. Pie sienas pa kreisi no skatuves apaļas formas dekoratīvs elements, zem tā arkveida dekoratīvais elements. Dekoratīvs elements arī virs skatuves. Zāles griesti rotāti kvadrāta formas elementiem.

Foto: Bagramjana salonvagons

Foto: Bagramjana salonvagons Skats ieslīpi uz vagona interjeru - pa vidu galds ar krēslu, starp logiem uz sienām redzamas informatīvas planšetes, augšējā daļā ierāmētas ģīmetnes (vienā no tām J. Staļins). Foto datējums: 20. gs. 70.-80. gadi.

Foto: Dzelzceļa muzejs Jelgavā un tā darbinieki

Foto: Dzelzceļa muzejs Jelgavā un tā darbinieki Jelgavas dzelzceļa nodaļas Kaujas un darba slavas sabiedriskais muzejs un darbinieki. Skats pret 9 cilvēku grupu, no kuriem 4 priekšā sēž, 5 stāv kājās muzeja telpā ar eksponātiem un vitrīnām. 2. rindā no kreisās puses: Meļņiks (Jelgavas nodaļas Kravu daļas priekšnieks), Davidovs (Jelgavas nodaļas darbinieks), divi neatpazīti vīrieši un Jelgavas nodaļas Ceļa daļas priekšnieks Lopins. 1. rindā no kreisās puses: Jānis Stabiņš (Jelgavas Depo priekšnieks); veterāns un galdnieks ŠČ-5 Ņečajevs, tā brīža muzeja vadītājs G. Getkins, un Jelgavas nodaļas kadru daļas vadītāja(?) Maziļčika. Reversā zīmogs ar fotogrāfu un foto datējumu: 1985. gada 5. jūnijs.

Foto: Cilvēku grupa pie Jelgavas dzelzceļnieku kluba ēkas

Skats uz ēkas ieeju no Stacijas (Komjaunatnes) parka (tagad Sporta ielas) puses. Foto priekšplānā aptuveni 25 liela cilvēku grupa, 3 no tiem rokās piepūšamie baloni. Vēl viena aptuveni 25 cilvēku liela grupa pie ēkas pa labi no ieejas durvīm. Ēkas ieejas durvis atvērtas, pie tām stāv vīrietis un sieviete. Pa kreisi no ieejas durvīm liela cilvēku grupa, kas sastājusies, iespējams, gājienam. Virs ieejas durvīm uzraksts krievu valodā “MIERS MAIJS DARBS”. Foto aizmugures plānā pa kreisi no kluba ēkas redzamas 4 daudzstāvu mūra celtnes, aiz tām redzams sakaru tornis. Gar ielas malu un starp ēkām kaili lapu koki.

Foto: Meirānu stacija ziemā

Ieslīps skats uz divstāvu Meirānu stacijas ēku ziemā, dzelzceļa līnijā Rīga- Ērgļi- Madona- Lubāna. Divstāvu ēka, stacijas nosaukums latviešu valodā. Virs ieejas durvīm spārnotais ritenis. Priekšplānā sliežu ceļš. Foto saturs datējams ar 20.gs. 30.gadiem, foto no 20.gs. 90.gadiem.

Foto: J. Leita portrets

J.Leitis (08.01.1884- 20.01.1935) portrets. Strādājis Latvijas Dzelzceļu Virsvaldē Finanšu direkcijā par direktoru. Nofotografējies uzvalkā pie galda, priekšā atvērta grāmata. Foto uzlīmēta uz balta, plāna kartona. Zem foto, kreisajā, apakšējā sūrī, baltajā kartonā iespiests zīmogs ar tekstu "M. LapiņŠ, RĪGĀ, Marijas 2". Foto aizmugurē uzraksts ar tinti "Jānis Leitis" Datējams ar 20.gs. 20.gadiem

Foto: Cilvēki pie Ml lokomotīves, Viesītē

Ml-622 tvaika lokomotīve ar vagoniem Viesītes (Jēkabpils) lauku dzelzceļā. Lokomotīvē, 2 dzelzceļnieki formastērpos- mašīnists un palīgs. Pie lokomotīves saķērušies 2 vīrieši, vienam rokā glāze un krūka, otram- glāze. Fonā galds ap kuru sēž cilvēki, 1 stāv kājās. Mašīnista P.Bagāta dāvinājums muzejam, 1983.gada 6.augusts Datējams ar 1958.gadu

Foto: Ml-635 lokomotīve ar vagoniem

Vilciena sastāvs ar Ml-635 lokomotīvi Viesītes stacijā, Jēkabpils lauku platuma sliežu ceļā. Mašīnista kabīnē vīrietis (mašīnists), pie vilciena sastāva dzelzceļa strādnieks formastērpā. Lokomotīves mašīnista P.Bagāta dāvinājums muzejam 1983.gada 6.augustā Datējams ar 20.gs.50.gadiem Saglab''atības pakāpe: Laba

Foto: Buļļukroga caurtekas

Buļļukroga caurtekas ielikšana, Jēkabpils dzelzceļā. 13 cilvēku liela grupa- sievietes un vīrieši darba apģērbā, 7 no viņiem rokās lāpsta, viens vīrietis aizmugurē smēķē. Datējams ar 1931.gada 15.augustā. K.Gricāna dāvinājums muzejam 1983.gada 6.augustā.

Foto: Ml-630 lokomotīve

Mašīnists Alfrēds Kastainis Jēkabpils lauku platuma sliežu ceļam paredzētajā tvaika lokomotīvē Ml-630. Fonā mežš, netālu no Jēkabpils stacijas. Datējams ar 1959.gadu.

Foto: Dzelzceļa līnijas būve

Dzelzceļa līnijas būve Aldaunes- Jēkabpils posmā ap 1919.gadā. Liela cilvēku grupa, gan vīrieši, gan sievietes arī bērni fotografējušies pie jaunuzbūvētā sliežu ceļiem. Uz sliežu ceļa platforma uz kā stāv cilvēku grupa. Priekšplānā esošajiem vīriešiem un bērniem rokās lāpsta. G.Gricāna dāvinājums muzejam 1983.gada 6.augustā. Foto līmēts pie kartona Datējams ar 1919.gadu

Foto: J. Leitis ar sievu

J.Leitis un viņa sieva fotografējoties fotosalonā. Mugurā abiem svētku apģērbs, sieviete stāv kājās, vīrietis- sēž. Foto uzlīmēts uz kartona, zem foto (uz kartona) teksts: "Cabinet POTRAIT." labā pusē. Kreisajā apakšējā daļā zīmējums. Kartona mugurpusē mākslinieciski izrotāta ar tekstiem krievu valodā. Foto aizmugurē krievu valodā uzraksts "Fotogrāfija Elvira SPB Gorohovskaja 60" Datējams ar 1900 gadu. Saglabātībās pakāpe: Dzeltējusi, uz kartona mugurpusē svītrojumi ar tiniti, traipi.

Foto: 3.klases pasažieru vagons

Ieslīps skats uz 3.klases pasažieru vagonu. Uz sāniem pieci cipari "3", norāde, ka elektrība. Sānos kāpnes. Uz zemes sniegs. Datējams ar 20.gs.30.gadiem.

Foto: Šaursliežu ledus vagonu

Skats no sāna uz "P" šaursliežu ledus vagonu, kas atrodas uz "K" krievu platuma platformas. Ledus vagons baltā krāsā, uz sāna norāde "Latvijas dzelzceļš", "Ledus vagons", "Sviests", "12", "P 7403". Uz platformas "Latvijas dzelzceļš", "K-4 24301" Datējas ar 20.gs.30gadiem Izmērs: 12,7x 8 cm

Foto: Vagons birstošajām kravām

Vagons birstošajām kravām. Sānos borti paceļami (atveram). Skats uz vagonu (sliežu ceļa) no sāna. Fona depo ēka. Datējams ar 20.gs.30.gadiem

Foto: Motorvagons uz sliežu ceļa

Motorvagons uz sliežu ceļa, ieslīps skats uz ritekļa priekšējo daļu. Uz sāniem norāde "3" (klase), priekšējā daļa- "N" (Eiropas platuma sliežu ceļš) "101", "tara 13t", "Per. Apsk. TN". Fonā depo ēka.

Foto: Līnijas Rīgas – Tukums elektrifikācija.

Pirmā elektriskā vilciena svinīgā sagaidīšana Tukuma stacijā 1966. gada 18. jūnijā. Svinīgā runa, diploma pasniegšana. Baltijas dzelzceļa priekšniecība, partijas biedri. Tribīne dekorēta ar ozollapu vīteni.

Foto: Līnijas Rīgas – Tukums elektrifikācija.

Pirmā elektriskā vilciena svinīgā sagaidīšana Tukuma stacijā 1966. gada 18. jūnijā. Liela cilvēku grupa- sievietes, vīrieši, bērni. Priekšplānā esošie bērni pionieru organizācijas formas tērpos. Priekšplānā esošajiem pionieriem karogs.

Foto: Līnijas Rīgas – Tukums elektrifikācija.

Pirmā elektriskā vilciena svinīgā sagaidīšana Tukuma stacijā 1966. gada 18. jūnijā. Priekšplānā 2 sievietes latviešu tautas tērpos, apdāvinot ar ziediem, vainagiem Baltijas dzelzceļa priekšniecību.

Foto: Līnijas Rīgas – Tukums elektrifikācija.

Pirmā elektriskā vilciena svinīgā sagaidīšana Tukuma stacijā 1966. gada 18. jūnijā. Priekšplānā jaunieši- sievietes un vīrieši latviešu tautastērpos. Vīrietim no kreisā puses ozollapu vainags.

Foto: Līnijas Rīgas – Tukums elektrifikācija.

Pirmā elektriskā vilciena svinīgā sagaidīšana Tukuma stacijā 1966. gada 18. jūnijā. Priekšplānā liela bērnu grupa pionieru formastērpos, pirmajā rindā 2 bērni tur karogu (pionieru organizācija?). Aiz bērniem, grupā pieaugušie. Fonā plakāts ar uzrakstu "Visus spēkus un zināšanas PSKP XXIII kongresa lēmumu izpildei!"

Foto: Līnijas Rīgas – Tukums elektrifikācija.

Pirmā elektriskā vilciena svinīgā sagaidīšana Tukuma stacijā 1966. gada 18. jūnijā. Svinīgā runa, diploma pasniegšana. Baltijas dzelzceļa priekšniecība, partijas biedri. Baltijas dzelzceļa priekšnieks Krasnobajevs (?) tiek apbalvos ar goda rakstu. Tribīne dekorēta ar ozollapu vīteni.

Foto: Līnijas Rīgas – Tukums elektrifikācija.

Pirmā elektriskā vilciena svinīgā sagaidīšana Tukuma stacijā 1966. gada 18. jūnijā. Svinīgā runa, diploma pasniegšana. Baltijas dzelzceļa priekšniecība, partijas biedri. Baltijas dzelzceļa priekšnieks Krasnobajevs (?) tiek apbalvos ar goda rakstu. Tribīne dekorēta ar ozollapu vīteni.

Foto: Līnijas Rīgas – Tukums elektrifikācija.

Pirmā elektriskā vilciena svinīgā sagaidīšana Tukuma stacijā 1966. gada 18. jūnijā. Svinīgā runa, podests rotāts ar ozollapu vīteni, runātājs centrā. Liela cilvēku grupa- sievietes, vīrieši, bērni (pionieru formas tērpos).Padomju propagandas plakāts, Latvijas PSR karogs.

Foto: Līnijas Rīgas – Tukums elektrifikācija.

Dzelzceļa līnijas Rīgas - Tukums elektrifikācija. 3 strādnieki darba procesā kontakttīklu pārbaude izmantota speciālā tehnika. Datējams ar 20.gs. 50. gadiem.

Foto: Līnijas Rīgas – Tukums elektrifikācija.

Dzelzceļa līnijas Rīgas - Tukums elektrifikācija, kontakttīklu pārbaude. Tukums II, uz sliežu ceļa speciālā tehnika, 2 strādnieki darbojās ap elektrības līnijām, 2 pie mašīnas, vairāki cilvēki uz perona. Datējams ar 20.gs 50. gadiem.