Latest news

You are here

Kolekciju priekšmeti

Collection types

Grid List
Atrasti 6270 priekšmeti

Cancel all filters
Foto: Arvīds Faulbaums ar ģimeni

7 cilvēku grupas foto, no kuriem 1 bērns, 3 sievietes un 3 vīrieši mājas pagalmā. Aizmugurē stāv Arvīds Faulbaums (ar brillēm). A. Faulbaums bijis dzelzceļa darbinieks, strādājis Ventspils-Stendes tīkla Mazirbes stacijā (20. gs. 20. gadu sākumā) un kā stacijas priekšnieks Liepājas-Rucavas līnijas Jēču un Rucavas stacijās no 20. gs. 20. gadu vidus līdz 60. gadiem, dzimis 17.08.1896. Foto datējums: 20. gs. 60.-80. gadi.

Foto: Stendes dzelzceļnieks R. Valdis

Portrets ielīpi, ģērbies uzvalkā ar rakstainu kaklasaiti. Foto no V. Ivanova Stendes dzelzceļniekiem. Reversā fotogrāfijai ar tinti uzrakstīts datējums: 1926. gada 3. decembris.

Foto: Stendes dzelzceļnieks R. Valdis

Portrets ieslīpi, ģērbies tumšā uzvalkā ar šlipsi. Attēla kreisajā, apakšējā stūrī iespiests FOTO R. ROZENFELD RIGA. Reversā ar zīmuli rakstīts "ES Stende Valdis". Foto no V. Ivanova Stendes dzelzceļniekiem. Foto datējums: 20. gs. 20.–30. gadi.

Foto: 5 dzelzceļnieki formas tērpos

5 vīrieši pilnos dzelzceļa dienesta formas tērpos stāvam pie ēkas zālienā, kreisajā pusē sētas ķieģeļu stabs. Foto no V. Ivanova Stendes dzelzceļniekiem. Reversā ar zīmuli uzraksts "Rēzeknē Pļaujas svētkos 1936. g. 13. sept."

Foto: Stendes depo metinātājs V. Kronbergs

Portrets, ģērbts tumšā uzvalkā ar raibu kaklasaiti. Reversā ar zīmuli rakstīts: "Stendes depo metinātājs no 1939.–1968. gadam." Foto no V. Ivanova Stendes dzelzceļniekiem. Foto datējums: 20. gs. 50.–80. gadi.

Foto: Stendes dzelzceļnieks Ž. Brālis

Portrets ieslīpi, ģērbies formastērpā. Reversā ar tinti rakstīts: "Žanis Brālis Stendes šaursliežu dzelzceļa depo kokapstrādes meistars. Miris 1992. gadā." Foto no V. Ivanova Stendes dzelzceļniekiem. Foto datējums: 20. gs. 50.–80. gadi.

Foto: Stacijas dežurants pie stacijas

Skats ieslīpi uz stacijas dežurantu ar rokā paceltu karodziņu uz perona pie Stendes(?) stacijas. Labajā pusē uz perona redzamas kāpnes uz lākteni (?). Fonā mūra ēka, pie ēkas stacijas perona pulkstenis. Foto no V. Ivanova Stendes dzelzceļniekiem. Foto datējums: 20. gs. 20.–70. gadi.

Foto: Vīriešu grupa

27 jaunu vīriešu grupa (studenti?), izkārtojušies 3 rindās pozējam fotogrāfam telpā ar gaišām sienām, vieta nezināma. Priekšējā rindā pa vidu sēž 2 vecāki vīrieši (pasniedzēji?). Reversā paraksti. Foto no V. Ivanova Stendes dzelzceļniekiem. Foto datējums: 20. gs. 20.–30. gadi.

Foto: 4 dzelzceļnieki atpūtā

Grupas apsēdusies zālē, vīrieši visi dzelzceļa formastērpos, diviem galvā cepure, rokās tur dzēriena pudeli, priekšā izklāts papīrs/ audums, uz kura glāzes, fonā koki. Foto no V. Ivanova Stendes dzelzceļniekiem, kopija. Foto datējums: 20. gs. 50.–60. gadi.

Foto: Lokomotīvju vadītāju biedrības grupas biedri

Latvijas Dzelzceļu Lokomotīvju vadītāju biedrības biedru grupas foto ar 66 biedriem 5 rindās pie ķieģelu ēkas fonā, vieta nezināma. Foto datējums: 20. gs. 30. gadi.

Foto: Dzelzceļa darbinieks Eduards Dainis

Skats ieslīpi uz E. Daini ģērbtam formastērpā un sēžam pie galda ar pierakstu burtnīcu un rakstāmpiederumiem uz tā. Reversā ar tinti atzīmēts 22.9.23. Eduards Dainis (Doršs)(1901–1983) strādājis Stendē, Valdgalē (pārmijnieks), Ventspilī (vagonu sastādītājs). Foto datējums: 1923. gads.

Foto: Dzelzceļa darbinieks Eduards Dainis

Portrets ar E. Daini ģērbtam dzelzceļa dienesta formastērpā. Eduards Dainis (Doršs)(1901–1983) strādājis Stendē, Valdgalē (pārmijnieks), 20. gs. 40.–60. gadi.

Foto: Dzelzceļnieks

Vīrietis dzelzceļa formastērpā (iespējams A. Voits) stāvam pagalmā un smēķējam. Aiz viņa koka šķūnis, sēta un ķieģeļu mūrējums, tālumā redzama ēka ar gareniem logiem. Foto datējums: 20. gs. 40.–60. gadi.

Foto: Dzelzceļnieku grupa Stendē pie lokomotīves

5 vīrieši ziemā, 2 no tiem ģērbušies pilnos dzelzceļa formastērpos ar cepurēm, vienam mugurā mētelis, civilā cepure, viens ģerbies mašīnista darba apģērbā ar cepuri, viens civilā mētelī. Fonā divas Ml sērijas šaursliežu tvaika lokomotīves un ēkas. Foto no N. Mellenberga kolekcijas. Foto datējums: 20. gs. 50.–60. gadi.

Foto: Darbinieku grupa darba telpā

Aptuveni 16 cilvēku grupa, skatā no augšas darba telpā (darbnīcā) ar darba galdiem, siena ar 2 logiem. Foto no N. Mellenberga kolekcijas. Foto datējums: 20. gs. 50.–80. gadi.

Foto: Akmens mūra tilts posmā Salaspils–Ogre

Līnijā Rīga-Daugavpils, skats ieslīpi uz mūrētu akmeņu un ķieģeļu caurbrauktuvi, redzams smilšu ceļš. Foto autors: Imants Dreimanis (?) Foto datējums: ap 1962. gadu.

Foto: Latvijas Dzelzceļnieku biedrības ekskursija

Skats ieslīpi uz aptuveni 30 cilvēku grupu pie pasažieru vilciena, tālumā pa logiem skatās aptuveni 6 cilvēki. Ārvalstu ceļojumu organizatora Jāņa Švarca organizētais biedrības brauciens. Reversā ar roku pierakstīts: "Turmontas. Atstājot Pōliju Septembrī 1928 g." Attēls, iespējams, uzņemts Lietuvā, stacijā Turmantas. Datējums: 1928. gads.

Foto: Latvijas Dzelzceļnieku biedrības ekskursija

Skats uz 25 cilvēku grupu ar pili un skulptūru fonā. Labajā malā pirmais - Jānis Švarcs (Svelme) (1891-1942) - ilggadējs Latvijas Valsts dzelzceļu darbinieks, Ekspluatācijas direkcijas Transporta biroja pārzinis, Pasažieru nodaļas vadītāja palīgs, Latvijas Dzelzceļnieku biedrības ārvalstu ceļojumu organizators. Reversā ar roku pierakstīts: "Krakovā. Uzejot Vāveles pilī". Datējums: ap 1928. gadu.

Foto: Latvijas Dzelzceļnieku biedrības ekskursija

Skats uz aptuveni 27 cilvēku grupu ar ēku un dzejnieka Ādama Mickēviča pieminekli fonā, Krakovā, Polijā. Labajā malā pirmais - Jānis Švarcs (Svelme) (1891-1942) - ilggadējs Latvijas Valsts dzelzceļu darbinieks, Ekspluatācijas direkcijas Transporta biroja pārzinis, Pasažieru nodaļas vadītāja palīgs, Latvijas Dzelzceļnieku biedrības ārvalstu ceļojumu organizators. Reversā ar roku pierakstīts: "Krakovā. Pie Mickeviča pieminekļa". Datējums: ap 1928. gadu.

Foto: Latvijas Dzelzceļnieku biedrības ekskursija

Skats uz 18 cilvēku grupu parkā uz celiņa. Ārvalstu ceļojumu organizatora Jāņa Švarca organizētais biedrības brauciens. Pirmais no labās: iespējams, Jānis Švarcs. Reversā ar roku pierakstīts: "Varšavā. "Villa Nova" pils parkā." Attēls, visticamāk, uzņemts pie Vilanovas pils. Datējums: ap 1928. gadu.

Foto: Latvijas Dzelzceļnieku biedrības ekskursija

Skats uz 20 cilvēku grupu parkā pie mākslīga dīķa. Ārvalstu ceļojumu organizatora Jāņa Švarca organizētais biedrības brauciens. Kreisajā pusē uz dīķa malas sēž, iespējams, Jānis Švarcs. Reversā ar roku pierakstīts: "Varšavā. "Villa Nova" pils parkā." Attēls, visticamāk, uzņemts pie Vilanovas pils. Datējums: ap 1928. gadu.

Foto: Latvijas Dzelzceļnieku biedrības ekskursija

Skats uz 4 sieviešu un 2 vīriešu grupu ar ēku un kokiem fonā. Ārvalstu ceļojumu organizatora Jāņa Švarca organizētais biedrības brauciens. Reversā ar roku pierakstīts: "Varšavā. "Lazenki" (Lazenku) parkā." Datējums: ap 1928. gadu.

Foto: Latvijas Dzelzceļnieku biedrības ekskursija

Skats uz 1 vīrieša un 4 sieviešu grupu parkā ar ēku fonā, uz parka celiņa kreisajā malā daļēji redzams cilvēks. Ārvalstu ceļojumu organizatora Jāņa Švarca organizētais biedrības brauciens. Reversā ar roku pierakstīts: "Varšavā. "Lazenki" (Lazenku) parkā." Datējums: ap 1928. gadu.

Foto: Latvijas Dzelzceļnieku biedrības ekskursija

Skats tālumā uz 4 sieviešu un 2 vīriešu grupu parkā ar baroka stila ūdens torni kalnā. Ārvalstu ceļojumu organizatora Jāņa Švarca organizētais biedrības brauciens. Reversā ar roku pierakstīts: "Varšavā. Zakšu parkā." Attēls uzņemts Saksonu parkā. Datējums: ap 1928. gadu.

Foto: Remontdarbi Jelgavas stacijā

Skats uz dzelzceļa ceļamkrānu, kur kabīnes durvīs darbinieks, un 5 vīriešiem priekšplānā, no viņiem 4 formastērpos. Tālumā redzami citi darbinieki, uz blakus sliedēm tvaika lokomotīves priekšgals. Uz c eļamkrāna kabīnes uzraksts krievu valodā. Reversā teksts krievu valodā. Foto datējums: 1965. gads.

Foto: TE-2254 tvaika lokomotīve un O. Riļevs

Skats ieslīpi uz Lokomotīvju depo galveno inženieri O. Riļevu darbojamies ar lāpstu sestdienas talkā, fonā tālumā tvaika lokomotīve ar tenderi. Reversā teksts krievu valodā, foto uzlīmēts uz rasējuma papīra. Foto datējums: 1985. gads.

Foto: Drošības inspektori Daugavpils stacijā

Sabiedriskie kustības drošības inspektori Daugavpils stacijā. Pieci cilvēki pie galda, 4 vīrieši un 1 sieviete, raksta. Pie sienas planšete. Datējams ar 1963.-1965.gadu

Foto: G.Dumbras portrets

G.Dumbras portrets uzņemts 1975.gadā. Vīrietim mugurā uzvalks, pie atlokiem piespraustas 3 apbalvojuma nozīmes. Foto melnbalts.

Foto: Dzelzceļu pārvaldes veterānu koris

Foto: Dzelzceļu pārvaldes veterānu koris Pretskats uz grupas bildi - Rīgas Dzelzceļa pārvaldes veterānu kori - 28 sievietēm tautas tērpos, 3 sievietēm tumšās kleitās un 6 vīriešiem uzvalkos, no kuriem pirmajā rindā 2. no kreisās puses - Arvīds Popens. Reversā rakstīts teksts ar melnu pildspalvu. Foto datējums: 1962. gads.

Foto: Pasākums vai sapulce Jelgavas dzelzceļnieku kluba zālē

Skatuve foto labajā malā, uz tās pie mikrofona stāv vīrietis dienesta tērpā, viņam blakus ar muguru pret zāli stāv vīrietis (visticamāk orķestra diriģents), aiz abiem vīriešiem uz skatuves sēž mūziķi, tiem priekšā pultis ar notīm. Pa labi un kreisi no mūziķiem pie galdiem skatuves priekšpusē sēž katrā pusē pa 5 vīriešiem. Pie skatuves priekšējās malas piestiprināti 2 plakāti ar tekstu un zīmējumiem. Pie skatuves kulisēm aizmugurē centrā uzraksti “60-ЛЕТИЮ СССР-60 УДАРНЫХ ТРУД” un “ГОРЯЧИЙ ПРИВЕТ УЧАСТНИКАМ СЛЕТА 57-го ОДБЛ!”. Pa labi no skatuves stāv klavieres, aiz tām 2 augsti logi, to aizkari aizvērti. Pie sienas pa labi no skatuves dekoratīvs rotājums. No durvīm pa kreisi augstas koka durvis, virs tām dekoratīvi rotājumi. Uz zāles gala sienas pa labi no durvīm uz sienas tādi paši dekoratīvie rotājumi, kā pie skatuves, tie redzami daļēji. Pie durvīm stāv vīrietis privātā apģērbā. Zālē sēž liela cilvēku grupa.