Latest news

You are here

Museum objects

Collection types

Grid List
2224 objects found

Cancel all filters
Foto: Daugavpils stacijas shēmas paskaidrojums

Krievijas impērijas Ceļu satiksmes ministrijas Rīgas–Orlas dzelzceļa Daugavpils (preču) stacijas detalizētā shematiskā plāna skaidrojums, apraksts, tekst rokrakstā, krievu valodā. Izdots Rīgā.

Foto: Daugavpils stacijas skaļruņu pastiprinātāji

Skats ieslīpi uz skaļruņu sakaru pastiprinātājiem Daugavpils pasažieru stacijā. Reversā rakstīts teksts ar zīmuli un tinti.

Foto: Daugavpils stacijas shēmas paskaidrojums

Krievijas impērijas Ceļu satiksmes ministrijas Rīgas–Orlas dzelzceļa Daugavpils (preču) stacijas detalizētā shematiskā plāna skaidrojums, apraksts, tekst rokrakstā, krievu valodā, kopija krājuma priekšmetam LDzM L1698. Izdots Rīgā.

Foto: Stendes–Ventspils šaursliežu dzelzceļš

Padomju laika foto no Stendes–Ventspils šaursliežu dzelzceļa. Stacijas priekšnieks darba kabinetā, sastādot dokumentus. Mugurā priekšniekam formas tērps. Kabinetā stacijas dežuranta pults un pārmiju bloķēšanas iekārta.

Foto: Grīvas stacijas shēma, kopija

Grīvas (Kalkune) stacijas shēmas fotokopijas pirmā daļa, iecirknī Sanktpēterburga–Varšava. Augšējā daļā shēmas atšifrējumi krievu valodā un daļa no stacijas nosaukuma Kalkuni. Sliktā izšķirtspējā, kvalitātē.

Foto: Daugavpils stacijas shēmas paskaidrojums

Krievijas impērijas Ceļu satiksmes ministrijas Rīgas–Orlas dzelzceļa Daugavpils (preču) stacijas detalizētā shematiskā plāna skaidrojums, apraksts, tekst rokrakstā, krievu valodā, turpinājums krājuma priekšmetam LDzM L1698. Izdots Rīgā.

Foto: Daugavpils stacijas shēmas paskaidrojums

Krievijas impērijas Ceļu satiksmes ministrijas Rīgas–Orlas dzelzceļa Daugavpils (preču) stacijas detalizētā shematiskā plāna skaidrojums, apraksts, tekst rokrakstā, krievu valodā, turpinājums krājuma priekšmetam LDzM L1700. Izdots Rīgā.

Foto: Kārsavas stacijas shēma, kopija

Otrā daļa no Kārsavas stacijas pilnās shēmas, iecirknī Rītupe–Daugavpils. Augšējā un apakšējā daļā shēmas atšifrējumi krievu valodā, rakstīti rokraksta. Sliktā izšķirtspējā, kvalitātē.

Foto: Daugavpils (preču) stacijas shēmas 1 vāks

Krievijas impērijas Ceļu satiksmes ministrijas Rīgas–Orlas dzelzceļa Daugavpils (preču) stacijas detalizētā shematiskā plāna kopijas pirmais vāks. Uz vāka uzraksts krievu valodā, rokrakstā "M.P.S. Riga–Orlovskaja žeļeznaja daroga, Podrobnij shematičeskij plan stanciji Dvinsk (tovarnij) Riga–Orlovskjoj žeļeznoj darogi". Izdots Rīgā.

Foto: Daugavpils stacijas shēmas paskaidrojums

Krievijas impērijas Ceļu satiksmes ministrijas Rīgas–Orlas dzelzceļa Daugavpils (preču) stacijas detalizētā shematiskā plāna skaidrojums, apraksts, tekst rokrakstā, krievu valodā, turpinājums krājuma priekšmetam LDzM L1701. Izdots Rīgā.

Foto: Kārsavas stacijas shēma, kopija

Trešā daļa no Kārsavas stacijas pilnās shēmas, iecirknī Rītupe–Daugavpils. Augšējā shēmas daļā shēmas nosaukums krievu valodā Stancija Korsovka. Sliktā izšķirtspējā, kvalitātē.

Foto: Daugavpils (preču) stacijas shēma 2 lapa

Krievijas impērijas Ceļu satiksmes ministrijas Rīgas–Orlas dzelzceļa Daugavpils (preču) stacijas detalizētā shematiskā plāna kopijas 2. no 7 lapām Ēkas apraksts, uzskaitījums. Teksts krievu valodā Opisanija zdaniji. Izdots Rīgā.

Foto: Daugavpils stacijas shēmas paskaidrojums

Krievijas impērijas Ceļu satiksmes ministrijas Rīgas–Orlas dzelzceļa Daugavpils (preču) stacijas detalizētā shematiskā plāna skaidrojums, apraksts, tekst rokrakstā, krievu valodā, turpinājums krājuma priekšmetam LDzM L1703. Izdots Rīgā.

Foto: Kārsavas stacijas shēma, kopija

Ceturtā daļa no Kārsavas stacijas pilnās shēmas, iecirknī Rītupe–Daugavpils. Sliktā izšķirtspējā, kvalitātē.

Foto: Daugavpils (preču) stacijas shēma 3 lapa

Krievijas impērijas Ceļu satiksmes ministrijas Rīgas–Orlas dzelzceļa Daugavpils (preču) stacijas detalizētā shematiskā plāna kopijas 3. no 7 lapām. Pirmā daļa no preču stacijas shematiskā zīmējuma . Izdots Rīgā.

Foto: Daugavpils stacijas shēmas paskaidrojums

Krievijas impērijas Ceļu satiksmes ministrijas Rīgas–Orlas dzelzceļa Daugavpils (preču) stacijas detalizētā shematiskā plāna skaidrojums, apraksts, tekst rokrakstā, krievu valodā, turpinājums krājuma priekšmetam LDzM L1702. Izdots Rīgā.

Foto: Elektrozižļu sakaru iekārta

Skats Gulbenes (?) stacijā. Pie sienas elektrozižļu sakaru iekārta. Vīrietis pārbauda iekārtu. Pie sienas brīdinājuma zīmes latviešu un krievu valodā.

Foto: Daugavpils preču stacija

Otrā pasaules karā izpostītie stacijas sliežu ceļi. Fonā tilts priekšplānā sabombardētā, dedzinātā, nopostītā teritorija.

Foto: Kārsavas stacijas shēma, kopija

Kārsavas (Korsovskas) stacijas shēmas fotokopija. Piektā daļa no Kārsavas stacijas pilnās shēmas, iecirknī Rītupe–Daugavpils. Pie shēmas atšifrējumi krievu valodā. Sliktā izšķirtspējā, kvalitātē.

Foto: Daugavpils (preču) stacijas shēma 4 lapa

Krievijas impērijas Ceļu satiksmes ministrijas Rīgas–Orlas dzelzceļa Daugavpils (preču) stacijas detalizētā shematiskā plāna kopijas 4. no 7 lapām. Otrā daļa no preču stacijas shematiskā zīmējuma. Augšējā malā uzraksts krievu valodā, rokrakstā " P, padrobnij shematičeskij plan stancij Dinaburga (tavarnij)" Izdots Rīgā.

Foto: Daugavpils stacijas shēmas paskaidrojums

Krievijas impērijas Ceļu satiksmes ministrijas Rīgas–Orlas dzelzceļa Daugavpils (preču) stacijas detalizētā shematiskā plāna skaidrojums, apraksts, teksts rokrakstā, krievu valodā, turpinājums krājuma priekšmetam LDzM L1703. Izdots Rīgā.

Foto: Aglonas stacijas shēma, kopija

Pirmā daļa no Aglonas stacijas pilnās shēmas, iecirknī Daugavpils–Rēzekne. Augšējā un apakšējā daļā shēmas atšifrējumi krievu valodā. Sliktā izšķirtspējā, kvalitātē.

Foto: Daugavpils (preču) stacijas shēma 5 lapa

Krievijas impērijas Ceļu satiksmes ministrijas Rīgas–Orlas dzelzceļa Daugavpils (preču) stacijas detalizētā shematiskā plāna kopijas 5. no 7 lapām. Trešā daļa no preču stacijas shematiskā zīmējuma. Izdots Rīgā.

Foto: Vecgulbenes stacijas būve

Līnijā Pļaviņas–Valka, četru fotoattēlu salikums par Vecgulbenes stacijas būvi. Augšējā līnijā – 2 attēli ar parakstiem "Vecgulbenes stacijas pamatu likšana", apakšējā kreisajā attēlā – "Vecgulbenes stacijas pagaidu ēka", apakšējā labajā attēlā – "Vecgulbenes stacijas pusbūve".

Foto: Daugavpils stacijas posteņa MRC releja telpa

Skats uz Daugavpils I pasažieru stacijas posteņa MRC releja telpu.

Foto: Aglonas stacijas shēma, kopija

Otrā daļa no Aglonas (Rušonu) stacijas pilnās shēmas, iecirknī Daugavpils–Rēzekne. Augšējā un apakšējā daļā shēmas atšifrējumi krievu valodā, augšējā daļā shēmas nosaukums. Sliktā izšķirtspējā, kvalitātē.

Foto: Daugavpils (preču) stacijas shēma 6 lapa

Krievijas impērijas Ceļu satiksmes ministrijas Rīgas–Orlas dzelzceļa Daugavpils (preču) stacijas detalizētā shematiskā plāna kopijas 6. no 7 lapām. Noslēdzošā daļa no preču stacijas shematiskā zīmējuma un inventarizācijas saraksts. Izdots Rīgā.

Foto: Daugavpils stacijas posteņa MRC releja telpa

Skats uz Daugavpils I pasažieru stacijas posteņa MRC releja telpu. Redzami apzīmējumi no augšas uz leju 11–4.

Foto: Daugavpils (preču) stacijas shēma 7 lapa

Krievijas impērijas Ceļu satiksmes ministrijas Rīgas–Orlas dzelzceļa Daugavpils (preču) stacijas detalizētā shematiskā plāna kopijas 7. no 7 lapām. Noslēdzošā daļa, kurā inventarizācijas saraksta tabula rokrakstā, krievu valodā. Izdots Rīgā.

Foto: Daugavpils–Pitalova iecirkņa releju sistēma

Skats uz dzelzceļa Daugavpils–Pitalova iecirkņa centralizētā dispečeru punkta releja sistēmu "Ņeva".