Latest news

You are here

Museum objects

Collection types

Grid List
1829 objects found

Cancel all filters
Foto: Šaursliežu dzelzceļš pie Viesītes

Priekšplānā sliežu ceļš, fonā ēkas.

Foto: Šaursliežu dzelzceļa stiga

Šaursliežu (600mm) dzelzceļa sliežu ceļš un stiga gar upītes malu. Vieta nenoskaidrota.

Foto: Šaursliežu dzelzceļa stiga

Šaursliežu (600mm) dzelzceļa sliežu ceļš un stiga gar upītes malu. Vieta nenoskaidrota.

Foto: Šaursliežu dzelzceļa stiga

Šaursliežu (600mm) dzelzceļa sliežu ceļš un stiga gar upītes malu. Vieta nenoskaidrota.

Foto: Šaursliežu dzelzceļa stiga

Šaursliežu (600mm) dzelzceļa sliežu ceļš un stiga gar upītes malu. Vieta nenoskaidrota.

Fotokopija: Ugāles stacijas ūdens tornis

Skats uz ūdenstorni, kam priekšplānā ūdens uzpildes kolona. Augšējā stūrī atzīme N 17.

Fotokopija: Līvbērzes ūdens tornis

Līnija Ventspils–Zilupe. Augšējā stūrī atzīme N 149.

Fotokopija: Līvbērzes ūdens tornis

Bērni pie ūdenstorņa. Līnija Ventspils–Zilupe. Augšējā stūrī atzīme N 151.

Foto: Pārmija Stendes stacijā

Vīrietis ziemas mētelī pie pārmijas pārslēgšanas mehānisma un lākteņa. Rokās signālkarodziņi. Uz attēla redzams datums "5.XII 41." Līnija Ventspils–Zilupe.

Foto: Dzelzceļa līnijas būve

Dzelzceļa līnijas būve. Vieta nezināma.

Foto: Tvaika lokomotīve un vagoni uz Ogres tilta

Skats no krasta uz Ogres dzelzceļa tiltu.

Foto: Dzelzceļa tilta konstrukcijas remonts pār Maltas upi

Metāla konstrukcijas tilta pār Maltas upi laiduma nomaiņa, 725 km Viļānu stacijas rajonā, iecirknī Krustpils–Rēzekne. Skats uz tiltu no priekšpuses. Pie tilta cilvēki.

Foto: Dzelzceļa tilta konstrukcijas remonts pār Maltas upi

Metāla konstrukcijas tilta laiduma nomaiņa, 725 km Viļānu stacijas rajonā, iecirknī Krustpils-Rēzekne. Skats uz tiltu no sāniem. Pie tilta cilvēki- strādnieki (?), darba procesā iesaistīta speciālā tehnika. Kreisajā pusē daļa no smagās mašīnas. Datēts ar 1987. gada oktobri.

Foto: Dzelzceļa tilta konstrukcijas remonts pār Maltas upi

Metāla konstrukcijas tilta pār Maltas upi laiduma nomaiņa, 725 km Viļānu stacijas rajonā, iecirknī Krustpils–Rēzekne. Skats uz tiltu no sāniem. Pie tilta cilvēki - strādnieki (?), darba procesā iesaistīta speciālā tehnika.

Foto: Sliežu ceļu remonts posmā Mežāre–Atašiene

Rēzeknes Ceļu distances darbinieki veic dzelzceļa remontu (vidējo), ceļa posmā Mežāre- Atašiene, 1981. gada novembrī. Balsta noblīvēšanas remonta darbi. Uz sliedēm ceļa mašīna VPO-3000 (MPS-92). Gar sliežu malu iet 1 vīrietis, galvā dzelzceļnieka formas cepure. Uzsnidzis sniegs.

Foto: Sliežu ceļu remonts posmā Mežāre–Atašiene

Rēzeknes Ceļu distances darbinieki veic dzelzceļa remontu (vidējo), ceļa posmā Mežāre–Atašiene, 1981. gada novembrī. Balsta noblīvēšanas remonta darbi. Uz sliedēm sliežu ceļa mašīna VPO-3000 (MPS-92), pa logu izkāries ārā 1 cilvēks, pie sliežu ceļa otrs. Uzsnidzis sniegs.

Foto: Sliežu ceļu remonts posmā Mežāre–Atašiene

Rēzeknes Ceļu distances darbinieki veic dzelzceļa remontu (vidējo), ceļa posmā Mežāre–Atašiene, 1981. gada novembrī. Balsta noblīvēšanas remonta darbi. Uz sliedēm sliežu ceļa mašīna VPO-3000 (MPS-92) skats no aizmugures, uz sliedēm 2 dzelzceļnieki. Uzsnidzis sniegs.

Foto: Dzelzceļa tilta konstrukcijas pār Maltas upi nomaiņa

Ventspils–Zilupes dzelzceļa līnijas 725 km Viļānu stacijas rajons, iecirknis Krustpils–Rēzekne. Skats uz tiltu no sāna. Uz tilta uzdzīta speciālā tehnika.

Foto: Dzelzceļa tilta konstrukcijas remonts pār Maltas upi

Metāla konstrukcijas tilta pār Maltas upi laiduma nomaiņa, 725 km Viļānu stacijas rajonā, iecirknī Krustpils–Rēzekne. Skats uz tiltu no sāniem. Pie tilta cilvēki- strādnieki (?), darba procesā iesaistīta speciālā tehnika, kreisajā malā elektrības stabs.

Foto: Pagaidu koka tilts pār Dubnas upi

Tilta koka konstrukcija. Uzsnidzis sniegs, 1898. gada rudens-ziema. Fotokopija.

Foto: Ventspils–Zilupes dzelzceļa līnija

Dzelzceļa līnijas posma remont darbi, kas atrodas netālu no Stendes stacijas, Ventspils–Zilupes dzelzceļa līnijā. 16 strādnieki darba apģērbā - 2 sievietes un 14 vīrieši, dažiem rokās lāpsta, 5 vīrieši piesēduši uz sliedēm.

Foto: Ugunsgrēks Daugavpilī

Skats uz ugunsnelaimi no sliežu ceļa puses. Foto kopija. Augšējā malā uzraksts Dunaburg. Gr. Brand Mal 1918.

Foto: Semafora maiņa

7 cilvēku liela grupa pie semafora, vienam rokā lāpsta. Vīriem mugurā darba drēbes. Fonā ēkas. Rēzeknes iecirknis.

Foto: Pagaidu dzelzceļa tilta būve Daugavpilī

Darbu veic karavīri (?). Daugavā laivas, tālumā ēka. Uz pagaidu tilta vairāki cilvēki. Foto sliktas kvalitātes. Apakšmalā pielīmēts paskaidrojošs teksts.

Foto: Sagrautais tilts pār Daugavu

Otrā pasaules kara laikā sagrautais tilts pār Daugavu Daugavpilī. Tilta konstrukcija pilnībā izpostīta, priekšplānā vīrietis militārajā (?) formas tērpā. Fotokopija.

Foto: Jaunbūvētais dzelzceļa tilts Daugavpilī

Skats uz jaunuzbūvēto tiltu pār dzelzceļu līniju Daugavpilī. Tilts un gājēju ceļš līdz tiltam. Tālumā baznīcas un raksturīgā ainava. Apakšējā malā uzraksts "Daugavpils - Jaunbūve".

Foto: Skats uz Daugavpils slimnīcu

Skats no sliežu ceļa puses. Apakšējā malā uzraksts Daugavpils. Sarkanā krusta slimnīca. Priekšplānā dzelzceļa līnija, kas savieno Daugavpils preču staciju ar Rīgas–Orlas līnija un Daugavpils–Varšavas līniju.

Foto: Tilts pār Daugavu Jēkabpilī

Skats uz tilts pāri Daugavai Jēkabpilī. Priekšplānā laivas. Apakšējā malā pielīmēts paskaidrojošs teksts "Tilts pāri Daugavai Jēkabpilī, 1939. gads"

Foto: Gaisa tilts pār dzelzceļu Daugavpilī

Skats uz Daugavpils gaisa tiltu pār sliežu ceļu, tilts paredzēts gājējiem un autobraucējiem. Fonā raksturīgā ainava ar ēkām. Priekšplānā esošais ceļš norobežots ar robežstabiņiem. Uz ceļa 3 cilvēki. Apakšējā malā uzraksts latviešu valodā "Gaisa tilts pāri dzelzceļam Daugavpilī, 1940. g".

Foto: Daugavpils dzelzceļa tilts pār Daugavu

Skats ieslīpi uz tiltu no apakšas no krasta, tālumā redzams pretējais krasts ar ēkām, viena no tām – Daugavpils Dzelzceļu vidējā profesionāli-tehniskā skola Nr. 2. Reversā rakstīts teksts ar zīmuli un melnu tinti. Foto datējums: 20. gs. 60.–90. gadi.