Latest news

You are here

Kolekciju priekšmeti

Collection types

Grid List
Atrasti 1894 priekšmeti

Cancel all filters
Foto: Krustpils–Jēkabpils dzelzceļa tilts pār Daugavu

Ventspils–Zilupes (Maskavas–Vindavas–Ribinskas) līnijas atjaunojamā Krustpils tilta fermu uzstādīšana.

Foto: Dzelzceļa tilti pār Daugavu Rīgā

Vecais un Jaunais dzelzceļa tilts pār Daugavu Rīgā. Attēls ierāmēts.

Foto: Krustpils–Jēkabpils dzelzceļa tilts pār Daugavu ziemā

Atjaunotais Ventspils–Zilupes (Maskavas–Vindavas–Ribinskas) līnijas Krustpils tilts. Ziemas skats.

Foto: Caurtekas būvdarbi Rīgas–Rūjienas dzelzceļā

Caurtekas būvdarbi Rīgas–Rūjienas dzelzceļa 3. distancē (pāļu dzīšana), pik. 728+40, pie Muceniekiem.

Foto: Rīgas–Rūjienas dzelzceļa caurtekas betonēšanas darbi

Rīgas–Rūjienas dzelzceļa caurtekas betonēšanas darbi pie Muceniekiem, 3. distancē, pik. 728+40.

Foto: Caurtekas būves darbi pie Mežaines

Caurtekas darbi pie Mežaines, Liepājas–Kuldīgas jaunbūvējamā līnija.

Foto: Caurtekas būves darbi pie Mežaines

Caurtekas darbi pie Mežaines, Liepājas–Kuldīgas jaunbūvējamā līnijā. Redzams sliežu automobilis.

Foto: Jaunais dzelzceļa tilts pār Daugavu Rīgā

Jaunais dzelzceļu tilts pār Daugavu. Rīgā. Tilta atklāšana 1914. gadā. Redzams Maskavas ielas viadukts. Pastkarte.

Foto: Jaunais un vecais dzelzceļa tilts pār Daugavu Rīgā

Jaunais un vecais dzelzceļu tilts pār Daugavu Rīgā ledus iešanas laikā. Pastkarte.

Iespieddarbs: Torņakalna stacija

Pastkarte "Riga.–Rīga. Blick von Thorensberg zur Stadt." 1902. g. K. M. Hebenspergera mākslas iestādes Rīgā fototipija un izdevums.

Foto: Sagrautais dzelzceļa tilts pār Rēzeknes upi

Sagrautais Ventspils–Zilupes (Maskavas–Vindavas–Ribinskas) dzc. tilts pār Rēzeknes upi, 657. verstī no Maskavas, starp Rēzeknes un Viļānu stacijām.

Foto: Dzelzceļa tilts pār Rēzeknes upi

Ventspils–Zilupes (Maskavas–Vindavas–Ribinskas) dzc. līnijas tilts pār Rēzeknes upi, starp Rēzeknes un Skrindas stacijām. Skats no gala.

Foto: Dzelzceļa tilts pār Rēzeknes upi

Ventspils–Zilupes (Maskavas–Vindavas–Ribinskas) dzc. līnijas tilts pār Rēzeknes upi, starp Rēzeknes un Skrindas stacijām. Skats slīpi no sāniem.

Foto: Liepājas–Glūdas dzelzceļa būve

Atklātne ar Liepājas–Glūdas dzelzceļa būves skatu. Estakādes celtniecība uzbērumam. Ed. Hūns Vaiņodē.

Foto: Liepājas–Glūdas dzelzceļa būve

Atklātne. Liepājas–Glūdas dzelzceļa būve. Ierakuma rakšana ar ekskavatoru posmā Sieksāte–Rudbārži.

Foto: Liepājas–Glūdas dzelzceļa būve

Atklātne. Liepājas–Glūdas dzelzceļa būve. Ierakuma rakšana ar "Ruston" sistēmas ekskavatoru pie Rudbāržu stacijas.

Foto: Liepājas–Glūdas dzelzceļa būve

Atklātne. Liepājas–Glūdas dzelzceļa būve. Estakādes pie Dižtomiem Sieksātes–Rudbāržu posmā.

Foto: Liepājas–Glūdas dzelzceļa būve

Atklātne. Liepājas–Glūdas dzelzceļa būve. Pagaidu tilts pie Dižtomiem Sieksātes–Rudbāržu posmā. Zemes izbēršana no vagoniem uzbēruma paaugstināšanai.

Foto: Liepājas–Glūdas dzelzceļa būve

Atklātne. Liepājas–Glūdas dzelzceļa būve. Pagaidu tilts pār Zēļu gravu, caurtekas būve Sieksātes–Rudbāržu posmā.

Foto: Liepājas–Glūdas dzelzceļa būve

Atklātne. Liepājas–Glūdas dzelzceļa būve. Tilta celtniecība pār Ventu pie Skrundas. Balstu būvdarbi. Ed. Hūns Vaiņodē.

Foto: Liepājas–Glūdas dzelzceļa būve

Atklātne. Liepājas–Glūdas dzelzceļa būve. Tilta celtniecība pār Ventu pie Skrundas. Balstu būvdarbi. Ed. Hūns Vaiņodē.

Foto: Liepājas–Glūdas dzelzceļa būve

Atklātne. Liepājas–Glūdas dzelzceļš. Ceļa remontbrigāde Durbes–Padones posmā.

Foto: Pie Svētes dzelzceļa tilta

Atklātne. Ceļa remontbrigāde pie Svētes tilta pie Jelgavas, dzelzceļa posmā Jelgava–Tukuma. Priekšplānā 1. no kreisās: strādnieks Roberts Linītis.

Foto: Pie Svētes dzelzceļa tilta

Atklātne. Ceļa remontbrigāde pie Svētes tilta. Dzelzceļa posms Jelgava–Tukums.

Foto: Dzelzceļa tilta pārbūve pār Rīvas upi

Atklātne. Tilta pārbūve pār Rīvas upi. Dzelzs pārlaiduma uzlikšana. Ulmales pag. Aizputes apr. Līnija Liepāja–Ventspils.

Foto: Dzelzceļa tilta pārbūve pār Rīvas upi

Atklātne. Tilta pārbūve pār Rīvas upi. Jaunais tilts ar dzelzs pārlaidumu un masīviem balstiem. Ulmales pag. Aizputes apr. Līnija Liepāja–Ventspils.

Foto: Dzelzceļa tilts pār Sakas upi

Atklātne. Sakas tilta būve. 2. pusē uzraksts: "Par atmiņu manam draugam Andžim no manis būvētā Sakas upes dzc. tilta. Jānis Brāķeris". Līnija Liepāja–Ventspils.

Foto: Dzelzceļa tilts pār Sakas upi

Atklātne. Jauna dzelzceļa tilta būvniecība pār Sakas upi. Līnija Liepāja–Ventspils.

Foto: Vecā dzelzceļa tilta pār Sakas upi demontāža

Atklātne. Vecā dzelzceļa tilta pār Sakas upi demontāža. Līnija Liepāja–Ventspils.

Foto: Vecā dzelzceļa tilta pār Sakas upi demontāža

Atklātne. Vecā dzelzceļa tilta pār Sakas upi demontāža. Līnija Liepāja–Ventspils.