Latest news

You are here

Kolekciju priekšmeti

Collection types

Grid List
Atrasti 8787 priekšmeti

Cancel all filters
Foto: Lok. vad. N.Zariņš pie platsl. tvaika lokom.

Nosaukums: Foto: Lokomotīves vadītājs Nikolajs Zariņš pie platsliežu tvaika lokomotīves 1927.g. Jelgavas depo lokomotīvju vadītājs (1922.-1927., 1932.-1936., no 1941.g. Vieta:

Foto: Nikolajs Zariņš 1982.g.

Nosaukums: Foto: Nikolajs Zariņš. 1982.g. Vieta: st.Jelgava

Foto:Jelgavas depo lok. vad. E.Geidans, TK-236 kab

Nosaukums: Foto: Jelgavas depo lokomotīvju vadītājs Ernests Geidans lokomotīves TK - 236 kabīnē. Jelgavas depo 02.08.1936. Vieta: st.Jelgava

Foto: Jelgavas depo darbinieku bankets

Nosaukums: Foto: Jelgavas depo darbinieku bankets. 1. no labās: lokomotīvju vadītājs A.Meinerts. 1937.g. Vieta: Jelgava

Foto: Jelgavas depo mašīnists A.Meinerts pie lok.

Nosaukums: Foto: Jelgavas depo mašīnists A.Meinerts pie lokomotīves uz Jelgavas depo griezuļa. 1947.g. Vieta: Jelgava

Foto: IV mašīnu iecirkņa Jelgavā darbinieki. 1925

Nosaukums: Foto: IV mašīnu iecirkņa Jelgavā darbinieki 1925.g. 1. rindā vidū: iecirkņa priekšnieks Vilis Kronbergs. Vieta: Jelgava

Foto: F.Tilibs-ceļa meistars Liepājā. Formas tērpā

Nosaukums: Foto: Fricis Tilibs - ceļa meistars Liepājā. Latvijas dzelzceļnieka formas tērpā. Ap 1939.g. Izsūtīts uz Vorkutu, atgriezies 1953.g. Vieta:

Foto: Dzc. 2 Ekspluatācijas nod.valde Jelgavā,1921

Nosaukums: Foto: Dzelzceļu IV Ekspluatācijas nodaļas valde (Jelgavā). 1.11.1921. 81 darbinieka foto, centrā: nodaļas priekšnieks Alfrēds Rezgals. Fotogrāfs: J.Belšin Jelgavā. Vieta: st.Jelgava

Iespieddarbs: Atklātne Rīgas dzelzceļu tilti pār D

Nosaukums: Iespieddarbs: Atklātne kolorētā fotolitogrāfijā. Rīgas dzelzceļu tilti pār Daugavu. 1915.g. Uzraksti krievu un vācu val. Izdevējs: "Hebensberger & Co., Riga, Elisabethistr." (an d.Esplanade)" Vieta: Rīga

Foto: Bezdarbnieces dzelzceļa darbos, Rīgā

Nosaukums: Foto: Bezdarbnieces dzelzceļa darbos. Rīgā, 13.Janvāra ielā. Ap 1939.gadu. Vieta: Rīga

Foto: Daugavpils dzelzceļu skolas izlaidums 1938

Daugavpils dzelzceļu skolas izlaidums 1938. Absolventu un Latvijas Dzelzceļa darbinieku grupa Daugavpils Valsts dzelzceļu tehniskās vidusskolas 9. izlaidums 1938. gada 18. jūnijā. 1. rindā no kreisās piektais – Daugavpils TFG priekšnieks Ģībietis, sestais – Virsvaldes mašīnu direktors K. Apsītis, septītais – Latvijas Dzelzceļa galvenais direktors K. Bļodnieks, astotais – Daugavpils Valsts arodskolu un dzelzceļu tehniskās vidusskolas direktors Kārlis Samtiņš.

Foto: Daugavpils dzelzceļa vidusskolas orķestris

Daugavpils dzelzceļa vidusskolas orķestris. Daugavpils Valsts dzelzceļu tehniskās vidusskolas orķestris diriģenta Deiņa vadībā Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienas parādes gājienā 18. novembrī Daugavpilī pa Rīgas ielu uz Vienības gatves laukumu. "Filmu–foto" Daugavpilī H. Bergers. Foto datējums – 1937. gads.

Foto: Daugavpils skolas audzēkņi Dibens un Pirro

Daugavpils Valsts dzelzceļu tehniskās vidusskolas audzēkņi Dibens un Pirro. No kreisās – Jānis Dibens un Dāvis Pirro uz ielas Daugavpilī, 1937. gada 6. janvārī.

Foto: Daugavpils skolas audzēkņi Pirro un Dibens

Daugavpils Valsts dzelzceļu tehniskās vidusskolas audzēkņi Pirro un Dibens. No kreisās - Dāvis Pirro un Jānis Dibens apsēdušies uz sola. D. Pirro - dzimis 1918. g., strādājis par lokomotīves vadītāja palīgu. J. Dibens - dzimšanas gads nezināms, strādājis par lokomotīves vadītāju, miris (nošauts) 1941. g., abi absolvējuši Daugavpils Valsts dzelzceļu tehniskās vidusskolu 1938. g. Foto datējums - 1938. gadā.

Foto: Latvijas dzc. virsvaldes personāls 1931.g.

Nosaukums:Foto lielformāta, koka rāmī: Latvijas Dzelzceļu virsvaldes personāls. Grupas foto, fotografēts sakarā ar Dzelzceļu galvenā direktora Kārļa Bļodnieka atkārtotu iecelšanu šajā amatā. 1931.g. j.Rieksta foto. K.Bōdnieks centrā. Vieta: Rīga

Foto: Dzc. virsv. pers. un kond. vad. J.Razauskis

Nosaukums:Foto lielformāta, koka rāmī: Dzelzceļu virsvaldes Personāla un konduktoru nodaļas (Ekspl.direkc.) vadītājs Jēkabs Razauskis. Foto ap 1910.gadu, kad J.Razauskis bija Rīgas Politehniskā institūta audzēknis. Vieta: Rīga

Foto: Jēkabs Razauskis-foto portrets ar autogrāfu

Nosaukums: Foto: Jēkabs Razauskis - fotoportrets ar autogrāfu. 1925.g. 12.novembrī. Fotogrāfs A.Zvirbulis Rīgā. Vieta: Rīga

Foto: Jēkabs Razauskis darbinieku vidū. Ap 1929.g.

Nosaukums: Foto: Jēkabs Razauskis Personāla un konduktoru nodaļas darbinieku vidū. Ap 1929.g. Priekšā pa labi: Artūrs Rūmnieks. Foto: F.Līcis Rīgā Vieta: Rīga

Foto: Jēkabs Razauskis darbinieku vidū. Ap 1929.g.

Nosaukums: Foto: Jēkabs Razauskis Personāla un konduktoru nodaļas darbinieku vidū. Ap 1929.g. Foto: F.Līcis Rīgā Vieta: Rīga

Foto: Jēkabs Razauskis darbinieku vidū. 1927.g.

Nosaukums: Foto: Jēkabs Razauskis Personāla un konduktoru nodaļas darbinieku vidū. 1927.g. 2.aprīlī. Foto: F.Līcis Rīgā Vieta: Rīga

Foto: Jēkabs Razauskis darbinieku vidū. 1927.g.

Nosaukums: Foto: Jēkabs Razauskis Personāla un konduktoru nodaļas darbinieku vidū. 1927.g. 2.aprīlī. Foto: F.Līcis Rīgā Vieta: Rīga

Foto: Jēkabs Razauskis ar ģimeni meitas kristībās

Nosaukums: Foto: Jēkabs Razauskis ar ģimeni meitas kristībās. Torņakalnā, 1931.gada 1.novembrī. Foto: M.Tomaļunas Rīgā, Katoļu ielā 58-124. Vieta: Rīga

Foto: Jēkaba Razauska bēres (1892.-1933.)

Nosaukums: Foto: Jēkaba Razauska (05.10.1892.-20.02.1933.) bēres 1933.gada februārī. Priekšplānā uz kapa: Ekspluatācijas direkcijas piemiņas plāksne un vainags. Vieta: Rīga

Foto: Rīgas pasažieru priekšn. kancelejā

Nosaukums: Foto: Rīgas Pasažieru stacijas priekšnieka kancelejā. 1928.gada 3.janvārī. Darbinieki: A.Ore, Gulbīts, Jakabsons, A.Bundulis, J.Bunka - Razauska. Vieta: Rīga

Foto: Dzc. virsv. Ekspluatāc.dir. T.Dumpja atvaļin

Nosaukums: Foto: Dzelzceļa virsvaldes Ekspluatācijas direktora Teodora Dumpja atvaļināšana. Grupas foto ar virsvaldes direktoriem un darbiniekiem. 1927.g. 15.martā. 1. rindā 1. no labās: J.Razauskis. Foto: F.Līcis Rīgā. Vieta: Rīga

Foto: Dzc. virsv. Ekspluatāc.dir. T.Dumpja atvaļin

Nosaukums: Foto: Dzelzceļa virsvaldes Ekspluatācijas direktora Teodora Dumpja atvaļināšana. Grupas foto ar virsvaldes direktoriem un darbiniekiem. 1927.g. 15.martā. 1. rindā 1. no labās: J.Razauskis. Foto: F.Līcis Rīgā. Vieta: Rīga

Foto: Ekspluatāc.dir.T.Dumpis atvaļināšanas dienā

Nosaukums: Foto: Ekspluatācijas direktors Teodors Dumpis atvaļināšanas dienā pie sava darba galda. 1927.g. 15.martā. Foto: F.Līcis Rīgā. Vieta: Rīga

Foto: Ekspluatāc.dir.T.Dumpis atvaļināšanas dienā

Nosaukums: Foto: Ekspluatācijas direktors Teodors Dumpis atvaļināšanas dienā ar virsvaldes direktoriem un darbiniekiem. 1927.g. 15.martā. Foto: F.Līcis Rīgā. Vieta: Rīga

Foto: Ekspluatāc.dir. vec. grāmatv. A.Paeglītis

Nosaukums: Foto: Ekspluatācijas direkcijas vecākais grāmatvedis Augusts Paeglītis 25.darba gadu dzelzceļā jubilejā. 1928.g. 14.novembrī. Sācis strādāt dzelzceļā 1903.g. (14.) novembrī kā kantorists Rīgas - Pleskavas dzelzceļā. Foto: M.Tomaļunas Rīgā. Vieta: Rīga