Latest news

You are here

Kolekciju priekšmeti

Collection types

Grid List
Atrasti 6285 priekšmeti

Cancel all filters
Foto: Stacija Daugavpils I

Līnijā Rīga–Daugavpils. Skats uz staciju, pasažieru nojumi un sliežu ceļiem. Priekšplānā pa kreisi redzami malkas krāvumi, aiz tiem žogs, kas atdala pļavu no sliežu ceļiem. Nojumes priekšā 2 koki. Aiz stacijas ēkas tālumā pilsētas ainava. Foto apakšmalā uzrakstīts Daugavpils stacija. Reversā apsveikums, datēts 6 V 31.g., pastmarka 6.sant. vērtībā, pasta zīmoga dat. 6.5.31. vertikāls uzraksts M. Buclers, Rīgā.

Foto: Stacija Indra

Līnijā Daugavpils–Indra. Skats uz peronu un ieslīpi uz staciju. Uz perona redzami aptuveni 5 cilvēki un 3 soli. Uz stacijas fasādes režģis ar vīteņaugiem pirmā stāva līmenī, perona pusē lāktenis, pulkstenis un 2 nelielas izkārtnes (uzraksts nav salasāms). Ap stacijas ēku apstādījumi, kreisajā malā apstādījumos 2 gaiši soli. Pa labi no stacijas sliežu ceļi, uz tiem tālumā redzams vilciena sastāvs ar tvaika lokomotīvi. Pie perona pa kreisi koka žogs, aiz tā koki un krūmi. Pie sliežu ceļiem un perona redzami aptuveni 7 stabi. Tālumā neliela palīgēka. Fotopapīrs VEF. IZM: 8,4x 13,5 cm.

Foto: Stacija Līksna

Līnijā Rīga–Daugavpils. Skats uz staciju no perona puses, priekšplānā sliežu ceļi. Abas stacijas durvis atvērtas, tām pa vidu stāv sols. Blakus durvīm pa labi koka muca. Stacijas fasāde pirmā stāva līmenī apaugusi ar vīteņaugiem. Uz perona pa kreisi no stacijas ēkas stāv sols, aiz tā koki, koku galotnes augstākas par stacijas ēku. Pa labi no stacijas ēkas zems žogs, aiz tā koki un elektrības stabs. Foto izgatavots no augšmalā esoša negatīva uz mūsdienu fotopapīra.

Foto: Stacija Jersika

Līnijā Rīga–Daugavpils. Ieslīps skats uz staciju no perona puses, priekšplānā sliežu ceļi. Abas stacijas durvis atvērtas, starp tām pieslietas kāpnes, perona sols un pasta kastīte. Virs kāpnēm perona apgaismes lāktenis. Virs durvīm stiepjas vīteņaugi. Ēkas centrā stacijas nosaukuma plāksne ar uzrakstu “JERZIKA”. Abpus stacijas ēkai koka žogs, aiz tā koki. Pa labi no stacijas ēkas pie žoga piesliets velosipēds. Foto izgatavots no oriģināla negatīva uz mūsdienu fotopapīra.

Foto: Stacija Skaista

Līnijā Daugavpils–Indra. Skats uz Skaista staciju no sliežu ceļa puses, priekšplānā sliežu ceļi. Uz stacijas ēku no perona ved kāpnes. Uz perona pa labi no ieejas uz sola sēž sieviete gaišā tērpā un vīrietis. Pie ieejas durvīm perona apgaismes lāktenis un pasta kastīte. Stacijas priekšā starp sliežu ceļiem neliels stabs. Stacijai abās pusēs koki. No stacijas ēkas pa kreisi koka žogs. No stacijas ēkas pa labi starp ēku un kokiem tālumā redzams lauks un 3 ēku grupa. Foto nokopēts no oriģinālā negatīva (stikla plate).

Foto: Stacija Čiekurkalns

Līnijā Rīga–Valka. Skats uz staciju no ieejas puses. Stacijas priekšplānā 9 cilvēku liela grupa: 7 vīrieši dzelzceļa dienesta tērpā, 6 no tiem stāv, viens sēž, un 2 bērni. Stacijas durvis atvērtas, abās pusēs tām pa apgaismes lāktenim. Stacijas priekšā apstādījumi, tos no ceļa atdala balti akmeņi. Reversā sānos teksts krievu valodā Fot. N. Černovs, Rīga, Dorovenskaja 41. Labajā, apakšējajā stūrī iespiests teksts (nesalasāms).

Foto: Stacija Baltezers

Līnijā Rīga–Valka. Skats uz staciju no perona puses. Priekšplānā redzami sliežu ceļš. Aiz tā foto kreisajā pusē vienstāvu koka stacijas ēka. Ēkas priekšā 4 cilvēki, vēl viens cilvēks izliecies pa atvērto stacijas logu. Pretī ēkai uz perona stabs ar plāksnīti “17”. Pa kreisi no stacijas ēkas koka žogs. Aiz tā aizmugurējā plānā koki. Stacijas peronu no kokiem atdala žogs, pie tā redzami aptuveni 5 cilvēki. perona tālākajā galā pa kreisi redzams perona apgaismes lāktenis. Reversā uzraksts ar tinti “Baltezera stacija (1926- 27.g.)”.

foto: Stacija Ropaži

Līnijā Rīga–Valka. Skats uz Ropažu staciju no sliežu ceļu puses. Priekšplānā šaursliežu dzelzceļa līnijas. Pļavā pie tām 6 kaudzēs novietoti būvmateriāli. Uz vienas no būvmateriālu kaudzēm stāv 4 vīrieši. Pa labi no tiem sieviete saitē ved lopu. Aiz sliežu ceļiem redzams perons, aiz tā stacija un tās ēkas. Peronu no lauka nodala žogs. Pie perona labajā malā koka noliktavas ēka, uz to ved kāpnes. Aiz noliktavas 2 kupli koki. Tālāk pa kreisi neliela koka palīgēka, pa labi no tās elektrības stabs, pa kreisi 8 augsti koki. Tālāk pa kreisi redzama stacijas ēka pilnā apjomā, tai kreisajā malā neliela koka palīgēka, aiz tās koka žogs gar perona malu. Aiz šī žoga koku ieskauta redzama vēl viena ēka, tai priekšā 2 elektrības stabi. Foto aizmugurējā plānā redzams lauks un ceļš, kas ved uz staciju. Gar ceļa malu elektrības stabi. Pa kreisi no ceļa 2 stāvu mūra ēka, tai blakus neliela palīgēka, tālāk mežs. Tālumā aiz ceļa redzama liela 2 stāvu mūra ēka ar tornīti jumta līmenī.

Foto: Stacija Vangaži

Līnijā Rīga–Valka. Skats uz Vangažu staciju no perona puses. Priekšplānā sliežu ceļi. Aiz tiem 1938./1939. gadā uzbūvētā divstāvu mūra stacijas ēka. Pie stacijas durvīm, kas vērstas pret peronu, pasta kastīte un neliela informatīvā plāksnīte, kuras uzraksts nav salasāms. Abpus durvīm redzami perona soli. Ēkas labajā sānā vēl vienas durvis, pie tā arī perona sols. Stacijas kreisajā malā piebūve ar 2 durvīm, durvis pa labi atvērtas. Aiz stacijas ēkas pa kreisi redzami koki. Reversā uzraksts ar tinti “1940. g. aprīlis. Fotopapīrs VEF.

Foto: Stacija Inčukalns

Līnijā Rīga–Valka. Skats uz Inčukalna staciju no sliežu ceļu puses. Foto priekšplānā celiņš, uz tā dēļu kaudzes. Abās pusēs celiņam nesen stādīti kociņi un pļava. Aiz celiņa foto labajā pusē sliežu ceļa priekšā kokmateriālu krāvumi, aiz tiem redzams uz sliedēm stāvošs kravas vilciena sastāvs ar tvaika lokomotīvi. Aiz vilciena sastāva fragmentāri redzams ēkas gals. Lokomotīves priekšā neliela vienstāvu palīgēka, tai aizmugurē redzama liela divstāvu ēka. Pa kreisi no vienstāvu palīgēkas redzama stacijas ēka, tās priekšā uz sliedēm vai perona 2 cilvēki. Pa kresi no stacijas ēkas vēl viena ēka, tās priekšā cilvēks. Foto kreisajā pusē aizmugurējā plānā mežs. Kreisajā, augšējā stūrī uzraksts: Hincenberg. Intchukalns. Reversā vēstule datēta 15.4.13, pasta zīmogs, pastmarka 3 kap. vērtībā, kreisā malā zīmogs HINCENBERG.

Foto: Stacija Inčukalns

Līnijā Rīga–Valka. Skats uz Inčukalna staciju no perona puses stacijas ēkas būves laikā. Ēkas priekšā 8 cilvēku liela grupa. 2 vīrieši dzelzceļa dienesta tērpā, 2 sievietes un 4 vīrieši civilā apģērbā. Pie ēkas fasādes koka sastatnes, tās ieejas durvju priekšā smilts vai grants kaudze. Labajā pusē ēkas priekšā uz zemes atstatu viena no otras 5 koka mucas. Uz sastatnēm starp pirmo un otro stāvu vēl viena koka muca. Otrā stāva līmenī uz sastatnēm pie ēkas gala sienas 3 strādnieki, tiem priekšā 2 koka mucas. Pirmajā ēkas otrā stāva logā stacijas labajā pusē redzams strādnieks. Uz sastatnēm mājas centrā otrā stāva līmenī stāv strādnieks, vēl viens strādnieks tajā pašā līmenī uz sastatnēm foto kreisajā malā.

Foto: Stacija Sigulda

Līnijā Rīga–Valka. Vilciena pienākšana Siguldas stacijā. Skats uz staciju no sliežu ceļu puses. Foto priekšplānā sliežu ceļi. Foto labajā malā vienstāvu koka stacijas ēka, tai priekšā uz perona 5 cilvēku liela grupa. Ēkas centrā esošās durvis atvērtas, virs tām izkārtne ar uzrakstu “Bufete”. Pa labi no durvīm pasta kaste, pa kreisi-perona apgaismes lāktenis. Pa kreisi no stacijas redzama tvaika lokomotīves vilkta pasažieru vilciena pienākšana. Starp lokomotīvi un stacijas ēku uz perona redzami vēl 8 cilvēki. Pa kreisi no stacijas ēkas redzams koka palīgēkas fragments, tālāk koka žogs, aiz tā koki. Uz peroniem redzami 8 elektrības stabi un 2 perona apgaismes lākteņi. Foto kreisajā, apakšējajā stūrī uzraksts Sigulda”. Reversā vēstule, datēta 16.VI.24.g., pastmarka 4.sant. vērtībā, pasta zīmogs ar dat. 17.VI 24.

Foto: Stacija Sigulda

Līnijā Rīga–Valka. Skats uz staciju no sliežu ceļu puses. Foto priekšplānā uz perona 9 vīriešu liela grupa.1 vīrietis dienesta apģērbā, 1 vīrietis bez krekla, ģērbies tikai šortos, pārējie 7 vīrieši civilā apģērbā. Stacijas centrālās ieejas durvis atvērtas, no tām pa labi aptuveni 8 cilvēku liela grupa. No stacijas durvīm pa kreisi uz sola sēž sieviete gaišā apģērbā. No sliežu ceļu puses pa peronu nāk 1 vīrietis. Foto labajā malā daļēji redzams 1 cilvēks. Foto kreisajā, augšējā stūrī uzraksts SIGULDA 7.VIII 27.

Foto: Stacija Sigulda

Līnijā Rīga–Valka. Stacija no sliežu ceļa puses ziemā. Pie stacijas uz perona stāv 3 cilvēki-sieviete, vīrietis un bērns. Apakšmalā ar tinti uzraksts Siguldas stancija. Reversā zīmogs Foto Lessin Tāļr. 20 Siguldā.

Foto: Stacija Sigulda

Līnijā Rīga–Valka. Stacija no sliežu ceļu puses. Priekšplānā sliežu ceļi, labajā foto malā tvaika lokomotīve. Uz perona redzami aptuveni 30 cilvēku, daļa no tiem stāv, daļa sēž. Pa kreisi no stacijas ēkas foto kreisajā malā redzams koka žogs. Pie stacijas gala siena pa kreisi kravas rati. Stacijas ēkas labā fasādes mala apaugusi ar vīteņaugiem. Pa labi no stacijas ēkas redzama neliela palīgēka, tālāk žogs, aiz tā mežs. Kreisajā, augšējā stūrī ar tinti atzīmēts 4.XII 77.

Foto: Cilvēku grupa pie Rāmuļu stacijas ziemā

Cilvēku grupa pie dzelzceļa līnijas Rīga–Abrene stacijas Rāmuļi ziemas dienā. Astoņi cilvēki ziemas drēbēs pozē stacijas priekšā. Otrais un septītais Latvijas valsts dzelzceļu darbinieku 1923. gada parauga formastērpos. Sniegs un ēkas jumts izgaismots. Uz ēkas stacijas plāksne ar stacijas nosaukumu latviešu valodā. 1928. gads.

Foto: Kokmateriālu krautuve stacijā Rāmuļi

Kokmateriālu un dzelzsbetona cauruļu noliktava. Priekšplānā cilvēku grupa. 1928. gads.

Foto: Cilvēku grupa pie Dzērbenes stacijas

Cilvēku grupa ziemas dienā pie dzelzceļa līnijas Rīga-Abrene Dzērbenes stacijas vecās ēkas ieejas. Virs ieejas lieveņa plāksne ar stacijas nosaukumu. Grupā 19 personas. 1928. gads.

Foto: Cilvēku grupa pie ceļu nodaļas kazarmas Dzērbenes stacijā

Cilvēku grupa pie Cēsu ceļu iecirkņa (CN) Dzērbenes stacijas kazarmas. Reversā uzraksts ar zīmuli "1927. g. Dzērbenes stacijas CN kazarme". Drukāti vārdi: Post Card.

Foto: Dzērbenes stacijas ēka svētku noformējumā

Dzelzceļa līnijas Rīga–Abrene stacijas Dzērbene mūra ēka no sliežu ceļu puses. Uz perona liela cilvēku grupa. Pie ēkas garā kātā plīvo Latvijas karogs. Ieejas durvis izrotātas ar vītni. 20. gs. 20. gadu beigas.

Foto: Dzērbenes stacijas dežurants ar signālripu

Dzelzceļa līnijas Rīga–Abrene stacijas Dzērbene dežurants formastērpā uz perona. Dežurantam rokā signālripa. Uz ēkas sienas redzams stacijas nosaukums, uz durvīm gaišas plāksnes ar uzrakstiem "Uzgaidāmās telpas", "Ieeja". 1933. gads.

Foto: Drustu stacijas mūra ēka

Dzelzceļa līnijas Rīga–Abrene Drustu stacijas mūra ēka no sliežu ceļu puses 1934. gada ziemā. Uz perona stabiņš ar plāksnēm ar apzīmējumiem "47" un "CS27". Uz ēkas fasādes kreisajā malā un sānā stacijas nosaukuma uzraksti. Pie ieejas durvīm abos sānos apgaismes lākteņi uz metāla kronšteiniem.

Foto: Karavīri uz Piebalgas stacijas perona

Karavīru grupa ceļā no Rīgas uz pozīcijām uz Gaujas (kopš 1925. gada Piebalga) stacijas perona pie vilciena sastāva 1920. gada 11. februārī.

Foto: Četri vīri veldzē slāpes Piebalgas stacijā

Četri vīrieši uzvalkos, baltos kreklos ar kaklasaitēm, galvā naģenes un hūtes, sēž pie galda turot rokās glāzes. Divas pudeles uz galda, divas pie galda zālē. Trešais no kreisās ielej glāzē pirmajam no kreisās. Fonā Gaujas (kopš 1925. gada Piebalga) stacijas guļbaļķu ēka. 1923. gads.

Foto: Piebalgas stacijas laukums

Dzelzceļa līnijas Rīga–Abrene Piebalgas stacijas laukums no meža puses. Ēkai priekšā koki. Kreisajā pusē sakrauts ugunskurs. Attēla labajā apakšējā stūrī Apaļš zīmogs ar tekstu "O. H. PREEDĪTS Vecgulbenē". Apļa centrā auseklītis. Foto autors O. H. Priedīts. 20. gs. 30. gadi.

Foto: Stacija Piebalga

Skats uz staciju no sliežu ceļiem. 20. gs. 30. gadi.

Foto: Stacija Piebalga

Piebalgas stacijas perons ar cilvēkiem. Pie ieejas durvīm dzeramā ūdens muca. Uz fasādes divpusējs stacijas pulkstenis.

Foto: Vilciena pienākšana Piebalgas stacijā

Dzelzceļa līnijas Rīga–Abrene Piebalgas stacijā pienāk vilciens. Tvaika lokomotīve, aiz tās bagāžas un ledus vagoni, tālāk pasažieru vagoni. Uz perona vilcienu sagaida liela cilvēku grupa ar somām un saiņiem. Labajā apakšējā stūrī uzraksts "Piebalgas stacija". 20. gs. 30. gadi.

Foto: Cilvēku grupa Piebalgas stacijas priekšā

Skats uz staciju no sliežu ceļiem. Uz perona cilvēku grupa. Labajā pusē perona apgaismes stabs ar lākteni. 20. gs. 30. gadi.

Foto: Stacija Lizums

Lizuma stacijas ēkas priekšā pieci Krievijas impērijas dzelzceļa (?) darbinieki un divi bērni. Pa labi logā divas sievietes. Virs ieejas durvīm gaiša stacija nosaukuma plāksne ar tekstu - "Lysohn.", pie durvīm pa labi plāksne ar uzrakstu "Fahrdienstleiter" (dispečers). 1916.–1919. gads.