Latest news

You are here

Kolekciju priekšmeti

Collection types

Grid List
Atrasti 6285 priekšmeti

Cancel all filters
Foto: Līnijas Rīgas – Tukums elektrifikācija.

Pirmā elektriskā vilciena svinīgā sagaidīšana Tukuma stacijā 1966. gada 18. jūnijā. Svinīgā runa, diploma pasniegšana. Baltijas dzelzceļa priekšniecība, partijas biedri. Baltijas dzelzceļa priekšnieks Krasnobajevs (?) tiek apbalvos ar goda rakstu. Tribīne dekorēta ar ozollapu vīteni.

Foto: Līnijas Rīgas – Tukums elektrifikācija.

Pirmā elektriskā vilciena svinīgā sagaidīšana Tukuma stacijā 1966. gada 18. jūnijā. Svinīgā runa, diploma pasniegšana. Baltijas dzelzceļa priekšniecība, partijas biedri. Baltijas dzelzceļa priekšnieks Krasnobajevs (?) tiek apbalvos ar goda rakstu. Tribīne dekorēta ar ozollapu vīteni.

Foto: Līnijas Rīgas – Tukums elektrifikācija.

Pirmā elektriskā vilciena svinīgā sagaidīšana Tukuma stacijā 1966. gada 18. jūnijā. Svinīgā runa, podests rotāts ar ozollapu vīteni, runātājs centrā. Liela cilvēku grupa- sievietes, vīrieši, bērni (pionieru formas tērpos).Padomju propagandas plakāts, Latvijas PSR karogs.

Foto: Līnijas Rīgas – Tukums elektrifikācija.

Dzelzceļa līnijas Rīgas - Tukums elektrifikācija. 3 strādnieki darba procesā kontakttīklu pārbaude izmantota speciālā tehnika. Datējams ar 20.gs. 50. gadiem.

Foto: Līnijas Rīgas – Tukums elektrifikācija.

Dzelzceļa līnijas Rīgas - Tukums elektrifikācija, kontakttīklu pārbaude. Tukums II, uz sliežu ceļa speciālā tehnika, 2 strādnieki darbojās ap elektrības līnijām, 2 pie mašīnas, vairāki cilvēki uz perona. Datējams ar 20.gs 50. gadiem.

Foto: Caurteka posmā Lielvārde–Kaibala

Dzelzceļa līnijā Rīga-Daugavpils, pretskats uz mūrētu akmeņu caurteku, malas nogludinātas, izliektas formas, redzams ūdens. Foto autors: Imants Dreimanis (?) Reversā ar zīmuli teksts par vietu, būvniecības gadu - 1860. un foto uzņemšanas datējumu - 1962. gadu.

Foto: Baikāla Amūras maģistrāles celtniecība

5 vīrieši un sieviete ar bērnu peld apģērbā Ļenas upē, 2. no kreisās Pēteris Sudmalis. Fonā dzelzceļa tilts, pa labi kuģis. Apakšējā daļā uzraksts "Pie Ļenas 1976 VII". Foto aizmugurē uzraksts ar pildspalvu "Mēs no Latvijas pie Ļenas. Balti kā miltu maisi (pavasarī)."

FOTO: Studenti pie zīmes

7 vīrieši- 6 poļu studenti un Pēteris Sudmalis pie zīmes, 2 vīriešiem rokās cigaretes. Zīmes teksts krievu valodā "BAM vīrišķības maģistrāle", teritorijas plāns, rakstīts teksts, nesalasāms. Aizmugurē uzraksts ar pildspalvu "Es ar poļu studentiem". Datējams ar 1975-1978.

Foto: Baikāla Amūras maģistrāles celtniecība

Baikāla Amūras maģistrāles celtniecība, Pēteris Sudmalis viens no Tiltu Vienības (M0-5) strādniekiem un sieviete, foto aizmugurē norāde, ka Nataša (Aleksandra) no Latvijas, abiem galvā ķiveres. Datējams ar 1975.-1978.gadu

Foto: Studentu zīme

Zīme krievu valodā "Šeit dzīvo studenti, kurus nosūtījusi jaunatnes apvienība un parijas, no Bulgārijas, Ungārijas, Vjetnamas, VDR, Kubas, Mongolijas, Polijas, Čehoslovākijas, veidojot apvienību "Draudzība", lai būvētu objektu BAM". 20.gs.70.gados

Foto: Grupa uz lieveņa

26 cilvēku liela grupa, 8 sievietes un 18 vīrieši uz ēkas lieveņa un kāpnēm, izkārtojušies 4 rindās. Pirmajās 3 rindās cilvēki sēž, aizmugurē stāv kājās. Visi svētku tērpos. Foto aizmugurē ar zīmuli veikts uzraksts "Dzelzceļnieku atpūtas nams Jūrmalā. 1934-1939"

Foto: Cilvēku grupa pie pasažieru vagona

3 pasažieru vagoni priekšplānā pie tiem 25 cilvēku grupa- 8 sievietes, 3 no viņām rokās ziedi un 18 vīrieši . Uz pirmā vagona kāpnēm 6 cilvēki, pa logu skatās ārā 1 vīrietis. Vagonam uz sāna norāde "K 2261 II", otrās klases pasažieru vagons, paredzēt krievu platuma sliežu ceļam. Pa 2. vagona logiem raugās 2 vīrieši. Datējams ar 20.gs.30.gadiem.

Foto: Arvīda Popena portreta (1958) kopija

Foto: Arvīda Popena portreta (1958) kopija Arvīda Popena portrets 52 gadu vecumā, dienesta apģērbā - ziemas dzelzceļnieku formā - tumšā žaketē ar spīdīgām pogām. Pleci pretskatā, seja ieslīpi. A. Popens (1906-1976) strādājis kā tvaika lokomotīves vadītājs Latvijas dzelzceļos no 1930. līdz 1962. gadam, saņēmis vairākus darba apbalvojumus. Reversā rakstīts teksts ar melnu pildspalvu. Fotopapīrs FUJIFILM. Foto uzņemšanas datējums: 1958. gads, foto kopijas datējums: 2018. gads.

Foto: Arvīda Popena portreta (1947) kopija

Foto: Arvīda Popena portreta (1947) kopija Portrets pretskatā. Arvīds Popens 40 gadu vecumā kā Rīgas Šķirotavas depo ekspluatācijas daļas priekšnieka vietnieks, dienesta apģērbā - v asaras dzelzceļnieku formā - žaketē. A. Popens (1906-1976) strādājis Latvijas dzelzceļos no 1930. līdz 1962. gadam, saņēmis vairākus darba apbalvojumus. Reversā rakstīts teksts ar melnu pildspalvu. Fotopapīrs FUJIFILM. Foto uzņemšanas datējums: 1947. gads, foto kopijas datējums: 2018. gads.

Foto: Gulbenes stacijas ēka

Gulbenes stacijas ēka Līnijā Pļaviņas–Abrene, skats ieslīpi uz stacijas ēku no perona puses. Priekšplānā ūdens kolonna, pie sliedēm pārmiju lāktenis. Uz foto augšējā, labajā stūrī uzraksts "Gulbenes stacija", apakšējā, kreisajā stūrī iespiests reljefā fotogrāfa O. H. Preedits logotips. Reversā rakstīts teksts ar melnu pildspalvu.

Foto: Arvīds Popens darbnīcā pie virpas

Skats ieslīpi uz A. Popenu darba drēbēs, galvā viņam cepure. Vīrietis stāv darba galda priekšā, uz zemes metāla darba intrsumenti. Aizmugures plānā kreisajā malā daļēji redzama tvaika lokomotīve. No tās pa labi pie sienas detaļas un pakārti virsvalki. A. Popens (1906-1976) strādājis kā tvaika lokomotīves vadītājs Latvijas dzelzceļos no 1930. līdz 1962. gadam, saņēmis vairākus darba apbalvojumus. Reversā rakstīts teksts ar melnu pildspalvu: “Arvīds mašīnista palīgs Gulbenes Lokomotīvju Depo”, pēdējie 3 vārdi ar zīmoli nosvītroti, ar zīmoli pierakstīts “Daugavpils darbnīcas (?)”.

Foto: Arvīds Popens uz savas lokomotīves

Foto: Arvīds Popens uz savas lokomotīves Skats ieslīpi uz Arvīdu Popenu tumšā mētelī un cepurē stāvam uz Dk sērijas tvaika lokomotīves, zemāk pie lokomotīves stāv vīrietis (mašīnista palīgs?) ar cepuri galvā. Pie kājām A. Popenam redzama eļļošanas kanna. Reversā rakstīts teksts ar melnu pildspalvu: "Arvīds Popens Gulbenes Lokomotīvju depo mašīnists." A. Popens (1906-1976) strādājis Latvijas dzelzceļos no 1930. līdz 1962. gadam, saņēmis vairākus darba apbalvojumus. Foto datējums: 20. gs. 30. gadi.

Foto: Svinīgs brīdis pie Bagramjana salonvagona

Foto: Svinīgs brīdis pie Bagramjana salonvagona Skats ieslīpi uz vagonu un pretskatā uz cilvēkiem militāros un civilos ziemas tērpos - kopumā 8 vīriešiem, no kuriem otrais no kreisās puses dzelzceļa aktīvists Jāzeps Vētra, uz vagona redzams vagona numurs 0752 un kirilicā "Pblt" abreviatūra. Foto datējums: 20. gs. 80.-90. gadi.

Foto: Svinīgs brīdis pie Bagramjana salonvagona

Foto: Svinīgs brīdis pie Bagramjana salonvagona Jelgavas dzelzceļa muzeja vēsturiskā padome. Skats ieslīpi no sāniem uz kājās stāvošo Jelgavas ceļa daļas priekšnieku Lopinu (vai G. Faļko?) un G. Gektinu - Jelgavas dzelzceļa nodaļas Kaujas un darba slavas sabiedriskā muzeja ideoloģisko vadītāju. Abi žaketēs, G. Getkins ar brillēm rokās sēž pie galda. Reversā zīmogs ar foto datējumu: 1985. gada 18. novembrī.

Foto: Svinīgs brīdis pie Bagramjana salonvagona

Foto: Svinīgs brīdis pie Bagramjana salonvagona Skats ieslīpi uz vagonu un pretskatā uz cilvēkiem militāros un civilos ziemas tērpos - kopumā 10 vīriešiem, uz vagona redzama daļa uzraksta plāksnes. Foto datējums: 20. gs. 80.-90. gadi.

Foto: Ventspils Vilcienu kustības centra pults

Skats ieslīpi uz vadības pulti, priekšplānā fokusā redzama horizontālā pults virsma, aizmugures plānā vertikālais panelis. Pults redzama daļēji. Reversā rakstīts teksts ar zīmuli: “Пост ДЦ Вентспилс Pults DC Ventspils”.

Foto: Ventspils Vilcienu kustības centra postenis

Skats ieslīpi no apakšas uz mūra ķieģeļu ēku ar speciālu stiklotu izvirzījumu fasādē ēkas stūrī – posteni vilcienu kustības vadības centram. Reversā rakstīts teksts ar zīmuli: “Пост ДЦ Вентспилс Ventspils”.

Foto: Liepājas osta ar dzelzceļu

Foto: Liepājas osta ar dzelzceļu Skats no tilta (no Rīgas ielas) uz Līvas upi - Liepājas tirdzniecības kanālu ar kuģiem un labajā pusē esošo dzelzceļu - kravas vilciena sastāvu un ceļamkrānu. Foto datējums: 20. gs. 80.-90. gadi.

Foto: Sieviete pie autodrezīnas AGMu

Foto: Sieviete pie autodrezīnas AGMu Skats no sāniem uz autodrezīnas AGMu un sievieti civilajā apģērbā. Uz drezīnas uzkrāsots PSRS ģerbonis un numurs 181428 un uzraksts krievu valodā par 3 cilvēku daudzuma ierobežojumu. Sievietei galvā cepure un mugurā ziemas jaka. Foto datējums: 20. gs. 60.-80. gadi.

Foto: Anatolijs Konstantinovs Bērnu dzelzceļā

Foto: Anatolijs Konstantinovs Bērnu dzelzceļā Mašīnists Anatolijs Konstantinovs Mežaparkā Rīgas bērnu dzelzceļā. Skats uz A. Konstantinovu dienesta apģērbā ar formas cepuri, strādājis Zasulauka depo kā mašīnists, Bērnu dzelzceļā - mašīnists instruktors. Rokās cirvis. Foto datējums: 20. gs. 60.-80. gadi.

Foto: Rīgas Bērnu dzelzceļa darbinieki

Foto: Rīgas Bērnu dzelzceļa darbinieki Rīgas Bērnu dzelzceļa darbinieki Viktors Gromovs un Anatolijs Konstantinovs. Skats no sāniem uz V. Gromovu un A. Konstantinovu dienesta apģērbā, cepurēs. Fonā Mežaparks. Foto datējums: 20. gs. 60.-80. gadi.

Foto: Bērnu dzelzceļa dalībnieki – jaunieši

Foto: Bērnu dzelzceļa dalībnieki – jaunieši Skats uz 11 jauniešu grupu ziemas apģērbā, fonā tehnika un ēkas. Foto datējums: 20. gs. 60.-80. gadi.

Foto: Bērnu dzelzceļa dalībnieki – jaunieši

Foto: Bērnu dzelzceļa dalībnieki – jaunieši Skats uz 16 jauniešu grupu ziemas apģērbā, koku aleja un tālumā statuja-piemineklis. Foto datējums: 20. gs. 60.-80. gadi.